פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 6/2014

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 6/2014

‏02 יולי 2014

מס' 20-2014


 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 6/2014נערכה ביום שלישי 1/7/2014 בשעה  במועצה.

 

נוכחים ה"ה:

 

 1. מעדא חאסבאני - ראש המועצה.

 2. עסאם עביד       - סגן ראש המועצה (לא נכח קבל אישור).

 3. רובין ביבאר        - חבר המליאה. (לא נכח).

 4. מופלח ביסאן    - חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה      - חבר המליאה.

 6. ד'יב פרג'           - חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדאללה-חבר המליאה.

 8. סלימאן חמדאן- חבר המליאה.

 9. ג'אד עבאס       - חבר המליאה.

 10. חסין ביבאר     - חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

 1. ע'אלב סיף  - מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת - גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן - יועמ"ש.

 4. זיאד ביבאר- נציג הציבור המקומי.

 5. עואד קטימה - מ.גביה.

 

נושא הדיון:

 

אישור צוו המסים 2015 .

 

מעדא חאסבאני:

 

 • פתח את הישיבה והציג את נושא  הדיון.

 

 • ביקש להוסיף לסדר היום את הצעתו סדר של מר סמיר חבקה(מצ"ב) - המלצות לצוו המסים והיא תהווה סעיף מס' 2 .

 

החלטה - סדר היום  

סדר היום החדש אושר פה אחד.

 

סדר היום  המעודכן:

 

 1. אישור צוו המסים לשנת 2015 .

 

 1. המלצות לצוו המסים 2015 .
 

סעיף (1) - המלצות לצוו המסים 2015

סעיף (2)- המלצות לצוו המסים 2015 .

 

 • השר הכניס נוהל חדש בו המועצות חייבות לאשר את צוו הארנונה עד 1/7/2014 , בכדי לתת למשרד זמן מספיק לבדיקת החלטות המועצות בעניין .

 

 • עואד קטימה יציג .

 

עואד קטימה:

 

אין שינויים בצוו המוצע ביחס  לצוו המסים 2014 , השינוי היחיד הוא העלאת תעריף הארנונה ב- 0.75% וזאת לפי הוראת שעה ובהתאם לחוק שפורסם בספר החוקים מס' 2445 ביום 26/3/2014 ובהתאם  להוראות הקבועות בו.

 

דיב פרג':

 

שנה שעברה דברנו בנושא רבות , והייתה החלטה שראש המועצה וגורמים רלוונטיים יבדקו כיצד אפשר לעודד, במסגרת החוק , מתן הנחות לזקנים, לבתים כפולים ולעסקים וכו' , וכעת אנו ממשיכים כאילו לא קרה כלום ודבר לא נבדק , זה מאוד מפריע לי.

 

מעדא חאסבאני:

 

במה שהעלה ד'יב ניתן לטפל בו רק בוועדת ההנחות, אין פה מקום לשיקול דעת כי זה חוק, החוק מאפשר לקבל החלטות  רק בעניין העלאת הארנונה.

 

ד'יב פרג':

 

אם זה חוק למה אנו צריכים  לאשר אותו.

 

מעדא חאסבאני

 

 • לפטור אנשים מתשלומים חלקיים כלשהם ניתן רק כמסגרת ועדת ההנחות.

 

 • דברתי עם ראשי מועצות , וכולם אמרו באופן חד וחלק כי הם פועלים רק לפי הוראות הצו  והחוק, באם יש דברים אחרים כמו שמעלים החברים הם הכחישו אותם בתוקף .

 

חסין ביבאר:

 

למשל , למה אי אפשר לתת הנחה על בתי הבד ?

 

זיאד ביבאר:

 

צריך לאשר תעריף ייחודי לבתי הבד .

 

מעדא חאסבאני:

 

החוק לא מאפשר לקבוע תעריף ייחודי כזה.

 

סמיר חבקה:

יש להיות רגישים ומתחשבים במצב הזקנים והנזקקים.

 

ד'יב פרג':

 

אני לא רוצה לדרוש דברים שלא קובע החוק . אפילו מס הכנסה שהם עובדים במסגרת החוק נותנים הנחות ופטורים שונים , אני רוצה שהמועצה תמצא דרך איך לעשות את הדבר הזה, והכל במסגרת החוק.

 

מופלח ביסאן:

 

המועצה והיועץ המשפטי לא יכולים לעבור על החוק.

 

מעדא חאסבאני:

 

מה שאומר ד'יב ישנו חוק ויש דירוג של מצבים , הדבר נמצא גם בצוו המסים שעומד לאישור (בסעיף (4) ) , אלו הן ההקלות הנדרשות והמתאפשרות שמדברים עליהם ד'יב וסמיר.

 

סמיר חבקה:

 

יש לתקן בנוסח הצו שחולק כי מדובר בצוו המסים 2015 ולא 2014 , וראש המועצה דרש לתקן זאת.

 

ד'יב פרג':

 

 • לפני שמביאים את הצו  לאישור חובה על המועצה לשלוח אותו 10 ימים לתושבים לפני האישור .

 

 • אני מבין ומסכים כי אחד כמוני חייב לשלם את הארנונה וזה בסדר גמור , אך לנזקקים כן צריך לתת הנחות .

 

מאג'ד עבדאללה:

 

אנו חייבים להעצים את ועדת ההנחות.

 

מעדא חאסבאני:

 

 • פרסום הצו יעשה ע"פ החוק ולאחר אישורו במליאת המועצה.

 

 • ביקש לאשר את הצו.

 

 • הציע להקים צוות שיבדקו הנחות שניתנות במועצות אחרות ולבדוק חוקיותם, בכל מקרה אנו לא נעשה דבר שהוא לא חוקי.

 

החלטות :

 

סעיף (1) - אישור צוו הארנונה 2015

 

סעיף(2)- המלצות לצוו המסים 2015 .

 

 • המליאה מאשרת את צוו הארנונה לשנת 2015, אושר פה אחד.

 

 • המליאה תפרסם את הצו  לציבור באתר האינטרנט . אושר פה אחד.

 • המליאה מחליטה למנות צוות של חברים מחבריה שיגבשו המלצות למתן הנחות למקרים מיוחדים והעמודים במבחן החוק , שעל בסיסם תגבש הועדה את הצעותיה. חברי הועדה הם : סלימאן חמדאן, מאג'ד עבדאללה, מופלח ביסאן, סמיר חבקה, וד'יב פרג' .אושר פה אחד.

 

חסין ביבאר:

 

ציין כי החוק שפוטר רכישת דירה ראשונה מתשלום למע"מ לא רלוונטי לבני העדה הדרוזית , היות ובעדה אנו בונים ולא רוכשים דירות והחוק והפטור לא מדברים אלינו , שאל מה אנו עושים במקרה ומה עושה המועצה ופורום ראשי הרשויות בכדי להשיג הטבות שבהקשר לבני העדה .

 

מעדא חאסבאני:

 

הנושא הועלה בפורום , וטרם נבדק וטופל, כמו כן בכוונת הפורום להעלותו בפגישה עם שר השיכון.

 

ד'יב פרג':

 

ביקש להעלות דרישה כי בני העדה יקבלו מענק של 18% מעלות  דירה כהצעה שתענה לצורכי בני העדה.


 

הישיבה ננעלה בשעה 20:45

רשם: ע'אלב סיף


 

בכבוד רב,


 

ע'אלב סיף                                                                                          מעדא חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                   ראש המועצה
 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- משרד הפנים .נצרת.

- מבקר המדינה. חיפה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00