פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 9/2015

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 9/2015

 

‏יום ראשון 27 ספטמבר 2015
                                                                                    מליאה מן המניין - מס'2-  9-2015

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 9/2015 ,  נערכה ביום 20/9/2015 , בשעה 18:00 במועצה ( מושב שני)
נוכחים ה"ה:

מעד'א חאסבאני-                 ראש המועצה.
עסאם עביד -                       סגן ראש המועצה.
רובין ביבאר  -                     חבר המליאה.
מופלח ביסאן -                    חבר המליאה.
ד'יב פרג' -                           חבר המליאה.
סמיר חבקה  -                     חבר המליאה.
מאג'ד עבדאללה -               חבר המליאה.
נאא'ל קטימה -                   חבר המליאה.
סלימאן (ראג'א ) חמדאן  - חבר המליאה.
פד'יל דאהר -                      חבר המליאה.
משתתפים ה"ה:
ע'אלב סיף -            מזכיר המועצה.
זיאד ביבאר-           נציג הציבור.
מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.
עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.
מתעב חמדאן-         עוזר ראש המועצה.
 

נושאי הדיון:
אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 20158 , שלא מן המניין 4+5/2015 , ועדת החקלאות 1/2015 , ועדת הספורט 1/2015 .
אישור תב"רים ומכרזים.
פרויקט "עלה גליל" - אישור ותכנון שינוי ייעוד.
מינוי מ"מ לגזבר המועצה.
רה- ארגון ועדות המועצה.
העברת תוכנית מופת ונשים ללא עורף חברתי תומך לאחריות המתנ"ס.
חיבורי מים בשכונות מלונה ביאנוח (הצעתו לסדר של חבר המליאה מאג'ד עבדאללה ).
הודעות ראש המועצה.
מעד'א חאסבאני
פתח את הישיבה  ובירך את כולם .

מאג'ד עבדללה
מצער שראש המועצה לא נתן לנו להיות נוכחים בתפילה באלח'לווה , למרות שביקשתי זאת ממנו.
מעד'א חאסבאני:
בקש מחבר המליאה מאג'ד לדבר בטונים נמוכים.
הציג את נושאי הדיון של הישיבה.
יש שאילתא של חבר המועצה מאג'ד עבללה בנוגע לכביש  יאנוח - תפן ואני אתייחס לשאילתא.
אנו נוריד מסעיף 1 – אישור פרוטוקולים, את אישור פרוטוקול ועדת הספורט מסדר היום , לאחר שהנושא ייבדק לעומק נביא אותו לאישור.
הזהיר את מאג'ד עבדללה פעם שניה וכי ובכדי לקבל זכות דיבור  עליו לבקש זאת וע"פ המתחייב .
מופלח ביסאן:
שאל מה לא חוקי בישיבת ועדת הספורט, וכי מצדו אין בעיה לאשרו.
מעד'א חאסבאני:
יש דברים שיש לבדוק אותם משפטית .
מחודש אפריל ביקשתי שהועדה תשב ותדון , המועד בו נערכה הישיבה היה עמוס לגבינו.
נאא'ל קטימה:
אתה עושה צחוק מהועדה.
מעד'א חאסבאני:
בסעיף (4) אנו מוסיפים לכותרת " מינוי מ"מ לגזבר" _  עם זכות חתימה.
את סעיף (5)- רה ארגון הועדות, אני מוריד מסדר היום.
ביקש אישור המועצה לסדר היום החדש .
מאג'ד עבללה:
את סעיף (7)- חיבורי מים בשכונת מלונה אני מבקש להוריד מסדר היום , מאחר והבעיה נפתרה.
הצבעה והחלטה - סדר היום החדש:
התומכים בסדר היום החדש שהוצע ע"י ראש המועצה הם : מעד'א חאסבאני , עסאם עביד , ד'יב פרג', רובין ביבאר, פד'יל דאהר , סמיר חבקה,  הצביעו נגד: מופלח ביסאן , מאג'ד עבדללה , סלימאן (רג'א) חמדאן  ונאאל קטימה,  בעד (6) חברים ונגד (4) חברים , ועל כן סדר היום החדש אושר ברוב של 6 חברים .
הורדת סעיף (7) מסדר היום התקבלה פה אחד.
סדר היום החדש :
אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 8/2015 , שלא מן המניין 4+5/2015 , ועדת החקלאות 1/2015 .
אישור תב"רים ומכרזים.
פרויקט "עלה גליל".
מינוי מ"מ גזבר המועצה עם זכות  חתימה.
העברת תוכנית מופת ונשים ללא עורף חברתי תומך לאחריות המתנ"ס.
הודעות ראש המועצה.
שאילתא בנושא כביש יאנוח - תפן של החבר מאג'ד עבדללה:
ראש המועצה הקריא את תוכן השאילתא ( תצורף לפרוטוקול) .
היה תב"ר שהתקבל ב- 2011 והתממש ב- 2012 , עסק בדרכים חקלאיות , נותר בו יתרה של (105) אש"ח , היתרה הזאת לא נוצלה, לא  ב- 2013 ולא ב- 2014 , לכן היא נמחקה במ. החקלאות, כאשר פנינו אליהם וביקשנו לנצלה , הם דרשו להגיש בקשה למתן תוקף לאשרה מחדש, כהמשך למה שהיה וע"י הפיכתה לתב"ר בפני עצמו,  אנו כבר הגשנו בקשה כזאת  והיא בנויה על הבסיס  ייעוד האשרה.
סעיף (1) - אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 20158 ,שלא מן המניין 4+5/2015 , ועדת החקלאות 1/2015
המזכיר הודיע כי חבר המליאה מופלח ביסאן התקשר אליו והודיע לו שהוא רוצה להגיש הסתייגות על פרוטוקול המליאה מן המניין 20158.
ההסתייגות הוקראה בפני החברים והיא תצורף לפרוטוקול .
רובין ביבאר:
בהתייחסו לפרוטוקול ועדת החקלאות אמר כי לא השתתף בישיבה , אך בנוגע למה שנכתב  " הדרך באלד'הור" , יש לתקן זאת כי הדרך למעשה נמצאת באדמות "אלכרום"  ולכן אני מבקש לתקן את הדבר בהתאם.
מעד'א חאסבאני:
החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 8/2015 , שלא מן המניין 4+5/2015 , ועדת החקלאות 1/2015
הפרוטוקולים אושרו, יחד עם שתי ההסתייגויות על שני הפרוטוקול, של החבר מופלח ביסאן על פרוטוקול המליאה מן המניין 8/2015 , ושל החבר רובין ביבאר על פרוטוקול וועדת החקלאות 1-2015 . אושר פה אחד.
סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים.
מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת:

 

מס'

תוכן

מ. מימון

סכום

הערות

1

רכישת ערכת תאורת בטחון

מ. הפנים

(40)  אש"ח

--------

2

הקמת מחסן חירום

מ. הפנים

(150) אש"ח

-------

 

החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים  ומכרזים:
שני התב"רים אושרו פה אחד.
מופלח ביסאן:
ביקשנו לקבל חומר על התב"רים שעומדים לאישור יחד עם ההזמנה לישיבת המליאה . וראש המועצה הבטיח שהדבר ייעשה במידה והתב"רים ביד.
מעד'א חאסבאני:
סעיף (3) - פרויקט "עלה גליל "
לפני שנה וחצי התחלנו להניע תהליך במועצה עם מחלקת הרווחה וועדת הרווחה ועוד (5) מועצות שכנות : בית גן , כסרא - סמיע ,פקיעין וחורפיש, תהליך של מיפוי צרכים, מענה קיים ומענה נדרש, לאוכלוסיית בעלי נכויות, מגבלות וצרכים מיוחדים.
לאחר המפגש הראשוני קיבלתי מנדט מהמועצות להוביל את התהליך ולהביא המלצות בפניהן, התחברנו לקרן "שלם" , ארחנו את נשיא הקרן ונציגה במגזר מוניב בדר , חיברתי את " יעדים לצפון " שמטפלים בגיל הרך , קיימנו דיונים עם מחלקות הרווחה וגופי הרווחה שבמחוז, כולל המנכ"ל .
בתהליך המיפוי ביקרנו הרבה מקומות ומוסדות, מעונות טיפול, מרכזי שיקום , מע"צ וכו'...
התחברתי לעמותת "עלה " בבני ברק , שפיתחה מודל שמתחבר בתוכנו למה שאנו מחפשים .
יזמנו עוד ביקור יחד אתם עם המרכז שהקימו באופקים ליד באר שבע , ביחד למדנו את הפרויקט שמשתרע  על שטח של 150 דונם.
הטיפול בבעלי הצרכים המיוחדים למיניהם ייחודי וכולל שילוב בעלי חיים כמו  רכיבה על סוסים , שחיה וכו'...
אחרי גיבוש הרעיון , הייתה החלטה לקיים כנס חוזר עם המועצות  ולדון במוצר שהתגבש אז , מנכ"ל העמותה לאחר תיאום עם הנשיא של  עם נשיא עמותת "עלה" האלוף במל' דורון אלמוג , עמותה שגייסה כספים בחו"ל.
המסקנה מהכנס  שנערך הייתה כי הפרויקט צריך להיות ברמה  אזורית ובהנהגת פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות.
לקחתי על עצמי לשכנע את הפורום שנקים את הפרויקט בתחום שטח שיפוטנו ביאנוח-ג'ת, וקיבלנו הסכמתם הכתובה לכך.
עמותת "עלה" הסכימה להוביל את הפרויקט יחד אתנו , ואנו נצטרך להניע שני תהליכים במקביל .
הראשון לאשר תחילת תהליך תכנון בשטח השיפוט שלנו על שטח  של כ- 200 דונם , ולעשות לשטח זה שינוי ייעוד בכדי לאשרו לטובתו הקמת הפרויקט , מדובר באדמות מדינה.
התהליך השני הוא לפעול ע"מ לגייס את המימון הנדרש, כולל גיוס כספים מחו"ל ,  ממוסדות ממשלתיים , כאשר 60% מחו"ל  ו- 40% ממוסדות ממשלתיים , בעיקר החינוך , הרווחה, הכלכלה , הגליל והנגב , הבריאות  , מ. ראש הממשלה ומשרד הפנים.
הפרויקט נותן מענה לבעלי הצרכים המיוחדים והמוגבלויות ומהווה מקור לתעסוקה וגורם מכוון להכשרות התלמידים שלנו בהמשך בתחומים הנדרשים לתעסוקה בו כמו  סיעוד וכו'..
המשימה כבדה ולא קלה , אך אין לי ספק שזה פרויקט ברמה הלאומית והוא בשלבי התבשלות בכל התהליכים והתחומים.
ב- 5 המועצות , בהן מדובר, בלבד ישנם (196) כבדי שמיעה , (146) כבדי ראיה , מרמת הגולן ועד הגליל המערבי ( למעט במג'ד אלכרום) אין מוסד לליקויי התנהגות .
מצווה לפעול להצלחת הקמת הפרויקט הזה ,  והוא יהווה מנוף כלכלי , חינוכי חברתי וכו'.....
אנחנו כרשות צריכים לראות בפרויקט הזה הזדמנות וברכה ולכן עלינו להבטיח שתהיה לנו שליטה והשפעה בו .
ההערכה היא כי הקמתו תעלה  250-300 מש"ח.
ביקש אישור המליאה לפרויקט ולתכנון הנדרש להקמתו .
להחלטה שתתקבל יש מימד היסטורי אדיר .
מופלח ביסאן:
אני השתתפתי בדיונים שהתנהלו במהלכים  שהזכיר ראש המועצה.
במסגרת התקציבית שקבלנו מהממשלה ניתן לגייס כספים לטובת הפרויקט.
אנו נפעל באופן ישיר ועקיף ע"מ שהפרויקט יוקם , כי הוא פרויקט מאוד נדרש ויכול לספק צרכים דווקא לאוכלוסיות נזקקות.
אני מברך על הפרויקט.
ד'יב פרג':
יש להדגיש כי המימון של הפרויקט לא נמצא במסגרת תוכנית החומש , קיבל תשובה מראש המועצה שאכן זה כך.
מעד'א חאסבאני:
לפרויקט יצורף צוות אסטרטגי לגיוס כספים וליווי הפרויקט , יש כבר תרומות ויש היענות חיובית.
ראובן ביבאר:
הודה לראש המועצה שהוא זוכה באימון ראשי המועצות האחרים.
אחל הצלחה להקמת הפרויקט ע"מ שנקטוף את הפירות.
מופלח ביסאן כיו"ר וועדת הרווחה שהוא וכפי שדווח כעת פעיל וזה מבורך , אך חובה עליו שידווח  לחברי הועדה לפני שהנושא יובא בפני מליאת המועצה.
ד'יב פרג':
באם הפרויקט יאושר , יש לכוון את התלמידים שלנו ללמוד את המקצועות שיידרשו בפרויקט , כי העסקת (600) איש זה דבר גדול.

מעד'א חאסבאני:
כאשר הנושא יתחיל לזוז, ועדות המשנה של המועצה תצטרכנה לפעול  ולטפל בדברים  המתחייבים בכדי לזרז את הקמת הפרויקט.
החלטה סעיף (3) - פרויקט "עלה גליל"
המליאה מאשרת הקמת הפרויקט בשטח שיפוט יאנוח- ג'ת ועל שטח של כ- (200) דונם באדמות המדינה. אושר פה אחד.
המליאה מאשרת מינוי צוות  אסטרטגי לטובת גיוס הכספים והובהלת הקמת הפרויקט, מהגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל , כאשר המימון של הצוות יהיה מאותם כספים שיגויסו לטובת הפרויקט, ע"פ החוק והנוהל הקיים, ומאשרת  שהפרויקט ייקרא "עלה גליל" ושתוקם לטובת הקמתו עמותה שתקרא "עלה הגליל" . אושר פה אחד.
סעיף (4)- מינוי מ"מ גזבר עם זכות חתימה
משרת גזבר המועצה הינה תפקיד סטטורי והיא הכרחית וחיונית לעבודת המועצה.
הגזבר שיך' מהנא ברכאת  פנה אליי מספר פעמים בכדי לפרוש מתפקידו, הוא שומע אותי ויעיד על כך, אני ביקשתיו שימשיך בעבודתו אתי, מתוך אמון באיש וביכולותיו , בניסיונו  והמחויבות שלו למערכת , ובמיוחד שאני ראש הרשות ועם כניסתי לתפקיד ובעצתו, התחלנו בתוכנית ההבראה,  שהוא מלווה אותה באופן אישי , ואשר אושרה ע"י המליאה , ראיתי חשיבות גבוהה לכך שתוכנית ההבראה תילווה ע"י הגזבר הוותיק ובעל הידע והזיכרון הארגוני רב השנים במועצה .
לאחר שהתחלנו בתהליך ממוש תוכנית ההבראה והריענון של חלק מכוח האדם בתוך התוכנית , והובלת הדיאלוג מול מ. הפנים - אגף כו"א ושכר , הגזבר העלה את בקשתו לסיים את עבודתו ולפרוש לגמלאות , לא רק בגלל הגיל אלא בגלל מצב רפואי ושיקולים נוספים אישיים שנוגעים לו  ולביתו, שזה לא המקום לכנס אליהם.
במרס שנה זו, קוים שימוע אתו ולפני הפרישה מתפקידו , ע"פ בקשתו ובתאום  אותו, בשימוע נקבע שתאריך הפרישה הוא  1/5/2015 .
פרוטוקול השימוע , יחד עם מסמכי הגזבר , הועברו לאגף כו"א במ. הפנים , והטיפול בבקשה התעכב בגלל החלפת בעלי התפקידים  באגף, זה כלל  הממונה על השכר וכו"א ברשומ"ק, וכניסת הממונה החדש מוני מעתוק , החילופין כללו גם את  הרפרנט של מועצתנו  (3) פעמים .
לאור זאת , פניתי לגזבר וביקשתיו להמשיך לכהן בתפקידו עד אשר תאושר פרישתו  ע"י מ. הפנים - אגף כוח אדם. כעת קיבלנו את האישור וגם  ניתן לנו אישור להתחיל תהליך של קבלת אישור נחיצות משרה לתפקיד ופרסום מכרז בכדי לאייש את המשרה כמתבקש ע"פ דין .
בסוף חודש אוגוסט הגזבר פנה פעם נוספת וביקש , ולאור ישיבה  שהתקיימה  אצל ממונה השכר ברשומ"ק במ. הפנים מוני מעתוק ,והסכמתו לאישור תוכנית הריענון במועצה וגם אישור פרישת הגזבר , האישור התקבל ב- 3/9/2015 .
לאור בקשת הגזבר  ורצונו לפרוש ב- 30/9/2015 , אנו מחויבים למנות מ"מ זמני לגזבר, עם זכות חתימה, לתקופה  עד שיוסדר נושא איוש המשרה ע"פ החוק.
נוצר פה מקרה חריג העומד במבחן החוק וע"פ חוזרי מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/20111  ו- 4/2011 , בכך שהגזבר פורש וטרם התקבל אישור נחיצות משרה לביצוע המכרז , ועל כן נדרש למנות מ"מ זמני , העומד בכל התנאים המחייבים  את איוש המשרה וכמוגדר בחוזרים אלו.
המועצה הגישה בקשה ב- 17/9/2015 לאישור נחיצות משרה למ. הפנים .
פניתי ליועץ המשפטי של המועצה , וביקשתי ממנו לחוות את דעתו, על הסיטואציה שהמועצה נקלעה אליה , וגם על ההליך החוקי בנסיבות שנוצרו. בנוסף לפנייתי  הופנתה גם בקשה של חבר המליאה מר מאג'ד עבדללה בעניין , שביקש את חוות דעתו של היועמ"ש בעניין.
בנוסף בדקתי  מי מהעובדים שלנו עומד בתנאי איוש המשרה, התברר לי שמי שעומד בתנאי הסף ורלוונטי הוא ע'אנם חאסבאני,  .
לאחר הבדיקה שלי , ביקשתי מהמזכיר והיו"מ לבדוק את נתוני המועמדים ולאחר מכן ניתן אישור מזכיר המועצה שמר ע'אנם חסבאני עומד בתנאי הסף המחייבים של המשרה ובהתאם לחוזר המנכ"ל 3/2011 ,סעיף (4) .
היום בצהרים שוחחתי עם הממונה על המחוז , וביקשתי ממנו ייעוץ בשני נושאים ובקשה, יעוץ לגבי הסיטואציה בה אנו נמצאים ומה ניתן לעשות , ואמירתו הייתה חדה וברורה , תפקיד גזבר ברשות הוא סטטורי ומליאת המועצה חייבת לאפשר למועצה להתנהל כי בלי הגזבר אי אפשר לנהל רשות , וכי חובה למנות מ"מ עם זכות חתימה , וכי מי שימונה לתפקיד מ"מ חייב לעמוד בתנאי הסף של איוש המשרה . הבקשה הייתה להאיץ את קבלת אישור הנחיצות ע"מ לפרסם מכרז כדת וכדין, אלו היו דברי הממונה על המחוז .
עו"ד סאמר ביסאן:
התבקשתי לחוות דעתי בעניין מינוי מ"מ לגזבר , וחוותי התייחסה לאיוש משרה באופן תקין , והתבקשתי לחוות דעתי למר מאג'ד עבדללה, נתתי חוות דעת שעונה ומתייחסת לשתי הבקשות (תצורף לפרוטוקול ) .
ראש המועצה הסביר את הנושא , אך יש להתמקד בשתי הארות, האחת היא  הועמד בפניי רק שמו של מר ע'אנם חאסבאני לבדיקת עמידתו בתנאי הסף , ובאם הוא עומד בהם , מזכיר המועצה בדק את הנתונים והוא נתן את חוות דעתו , המכתב של המזכיר הונח בפניי , וקורות חייו של המועד תואמות את הנוהל , וגם בדקתי בקשה לאישור נחיצות משרה .
ברגע שהונחו בפני כל המסמכים שנדרשו , הוצאתי את חוות דעתי זו.
לגבי שאר העובדים ובאם הם מתאימים לתפקיד אני לא בדקתי ,בדקתי רק את מועמדתו של מר ע'אנם חסבאני בלבד.

נאא'ל קטימה:
למה לא בדקת את שאר העובדים.
עו"ד סאמר ביסאן:
רק שמו של ע'אנם חאסבאני הועמד לבדיקתי.
מעד'א חאסבאני:
אין עובדים אחרים באגף הגזברות שיש להם תואר , רק ע'אנם חסבאני הוא היחיד עם תואר , כי מה שרלוונטי רק מי שעובד באגף הגזברות .
מאג'ד עבדללה
שאל את היועמ"ש לגבי סעיף (2) א. שבחוות דעתו, הרי ידוע כי מאז אפריל 2015 היה ציפי שיהיה צורך באיוש המשרה, למה לא הכנתם את החומר לפרסום מכרז מאז.
מעד'א חאסבאני:
כי לא ניתן להתחיל בתהליך אישור נחיצות משרה לתפקיד שהוא מאויש.
מהנא ברכאת:
נושא מינוי מ"מ לגזבר הועלה כסעיף לדיון בהזמנה לישיבת המליאה בחודש אפריל, ביטלנו אותו כי הדבר לא היה מעשי וטרם סוכם תהליך הפרישה.
מופלח ביסאן:
אין מושג כזה שיש חפיפה בין עובד שפורש לעובד שנכנס , ואולי יש להביע משאלה שהגזבר יישאר בתפקידו עד לאישור נחיצות המשרה וסיום הליך המחליף שייבחר.
מ"מ לא חייב להיות מעובדי המועצה , יש תקדים שקרה בג'וליס כאשר מינוי  לתפקיד את הגזבר שפרש אז , אולי יש לבחון אפשרות כזו אצלנו וליישמה.
מעד'א חאסבאני:
גם עכשיו אני קורא לשיך' מהנא ברכאת שימשיך בתפקידו עד למועד פרישתו ע"פ החוק.
מאג'ד עבדללה:
ביקש לרשום את אמירתו של היועמ"ש כי לא הועמדו בפניו שמות אחרים כמועמדים למ"מ הגזבר חוץ משמו של מר מע'אנם חסבאני.
ע'אלב סיף :
רשמתי זאת.
מעד'א חאסבאני:
ביקש את אישור המליאה למנות את מר ג'אנם חסבאני כמ"מ ועם זכות חתימה.
מופלח ביסאן:
אני רוצה הבהרה לגבי פרסום מכרז , האם יוצאים למכרז חיצוני או שצריך לעבור את הליך פרסום מכרז פנימי.

סאמר ביסאן:
אני אבדוק ואתן חוות דעתי בנושא.
מעד'א חאסבאני :
החלטה סעיף (4) - מינוי מ"מ לגזבר המועצה עם זכות חתימה
תמכו במינויו של מר ע'אנם חסבאני כמ"מ גזבר עם זכות חתימה החברים : מעד'א חאסבאני , ד'יב פרג', ראובן ביבאר , פד'ל דאהר וסמיר חבקה , (5) חברים,  נגד המינוי הצביעו החברים : עסאם עביד , מופלח ביסאן, מאג'ד עבדללה, סלימאן(רג'א) חמדאן ונאא'ל קטימה כלומר (5) חברים.
לכן ההצעה לא אושרה .
סעיף ( 5)- העברת תוכנית מופת ונשים ללא עורף חברתי תומך לאחריות המתנ"ס:
ביקש להעביר ניהול שתי התוכניות האלו לאחריות המתנ"ס .
שתי התוכניות שבאות לטפל בהפעלת מועדון מועשר לקשישים ולתוכנית שבאה לתמוך בנשים ללא עורף חברתי . לשני המועדונים עומד תקציב בהיקף של (250) אש"ח לכל מועדון , ולא ידוע לי כעת כמה היתרה מהקצבה זו, ו- (247) אש"ח לטובת התוכנית של נשים ללא עורף חברתי.
ההצעה להעביר את התוכניות לאחריות המתנ"ס , באה לאחר שהתבררו לנו  מגבלת מח' הרווחה לנהל את שני המועדונים לקשישים ובגלל מגבלת העסקת כו"א לתקן מוניציפלי בגלל תוכנית ההבראה.
מופלח ביסאן:
בסעיפים האלו הייתי מעורב וחבל שלא קיבלת פרוטוקול הישיבה שנערכה לדיון בהצעות.
מח' הרווחה היא הזרוע שמפעילה את התוכניות, אני רוצה לראות את הפרוטוקול והציע  להפיץ אותו לכל חברי המליאה,  לאחר שאראה את הפרוטוקול אולי אאשר זאת , אני מסכים לאשר העברת מועדוני ההעשרה לקשישים.
את התוכנית לתמיכה בנשים ללא עורף חברתי , אני נגד העברתה למתנ"ס , כיוון שמדובר בנשים שיש לשמור על צנעת הפרט לגביהן , ומקום התוכנית הינו במח' הרווחה והיא כן יכולה לנהל אותה.
ד'יב פרג':
אני מבקש לקיים דיון בנושא בוועדת הרווחה , ואח"כ נחליט.
ראובן ביבאר:
מפריע לי שאני חבר ועדת הרווחה  ולא מודע  לנושאים האלה , ומופלח כיו"ר ועדה חובתו לעדכן אותנו.
מופלח ביסאן:
זו פעם ראשונה שאני שומע על תוכנית נשים ללא עורף תומך.


מעד'א חאסבאני:
החלטה סעיף ( 5) - העברת תוכנית מופת ונשים ללא עורף חברתי תומך לאחריות המתנ"ס
המליאה מאשרת להעביר את הטיפול במועדוני המופת לקשישים לאחריות המתנ"ס וטיפולו, ומסמיכה את ועדת הרווחה לדון בפרוטוקול שיטת הפעלת המועדונים , אושר פה אחד.
הדיון בנושא תוכנית נשים. יידחה . אושר פה אחד.
בשלב זה עסאם עביד עזב את הישיבה.
סעיף (6)- הודעות
הודעה (1)- ברכות לחג ואסיפות כלליות בשני הכפרים
ביום רביעי תתקיימנה אסיפות לתושבי שני היישובים : ביאנוח בשעה 19:00 , ובג'ת 19:30 , כל החברים והנוכחים מתבקשים להיות בשני הכנסים (מופלח ביסאן הודיע כי הוא יהיה בעבודה)  ביקש שהחברים יופיעו דקות לפני תחילת הכנס.
הודעה(2)- ישיבת וועדת הביקורת
ביקש מהועדה להתכנס בכדי לדון בדו"ח הביקורת המבוקר.
הודעה(3)- פתיחת שנת הלימודים :
לפתיחת שנת הלימודים  נעשה תהליך מקיף ועמוק , וברוך השם נפתחה ברגל ימין וכמעט באפס תקלות, בהקשר אנו משלימים סט נוסף של תיקונים במערכת .
הודעה (4)- דרכים חקלאיות:
בחודש אוקטובר אנו מקיימים דיון עם שר החקלאות , עם התקציבים שהוקצו בתוכנית החומש אני מקווה שנשיג סכומים שיכסו לנו את כל הצרכים שלנו בתחום.
הודעה (5) - תקציב ממשרד הפנים:
הייתה חלוקה לתקציב שהובטח ממשרד הפנים ע"ס  (200) מש"ח , יש מחלוקת לגבי חלוקתם בין ראשי הרשויות אך הדבר עדיין בדיון.
מאג'ד עבללה:
הסביר את סוגיית חיבורי המים במלונה, וכי הוא העלה את העניין לאחר פניית תושבים אליו, יזמתי יחד עם ראש המועצה  והמהנדס  את ההצעה לסדר, הנושא טופל ולשביעות רצון הציבור.
ראובן ביבאר:
ביקש לדעת מה נעשה בנושא הנצחת אישים, ובאם יש תשובה מלאה אני מעוניין לשמוע, באם התשובה חלקית אז יש להמתין לתשובה מושלמת.
הגיעו אלי תלונות מתושבים הגרים בכביש הראשי בג'ת , הכביש נהפך למטרד מאוד מסוכן בגלל תופעת המרוצים שעורכים הצעירים בכפר, ביקש להוסיף שם פסי האטה,  תושבים ביקשו נוכחות המשטרה, כאשר המשטרה הופיעה  התברר כי בכביש אין שילוט ולכן יש להציב שם את השילוט הנדרש.
יש תלונות על מיקום תחנות ההמתנה לאוטובוסים שהותקנו , הגיעו תלונות על הדבר , יש לשים פחי אשפה בתחנות או להעביר את התחנות. לאור זאת ביקש לארגן תחבורה ציבורית בתוך הכפר ג'ת , יש תחנות אך אין אוטובוס מסתובב.
ד'יב פרג':
אנו נכנס ועדת חינוך בשבוע הבא, נעשה סיור בבתי הספר.
יש מפגעי בטיחות בכביש יאנוח - כפר ורדים, כבר קרו  (3) תאונות בחודשים,  התאונות קרו בסיבוב שליד הבית של בניי . ביקש להתקין מראה וגם לנקות את הכורכר שעל הכביש, או כל התקן אחר שימנע את התאונות, הציע להקים שם כיכר וכי הוא  מוכן לתרום אדמה לטובת העניין.
סמיר חבקה:
ועדת התנועה והבטיחות קיימה ישיבה בשבוע שעבר, דווח על הנושאים שהועלו בה, ביקש מהחברים שיעבירו לעוזר ראש המועצה כל דרישה לגבי כבישים או בעיות בטיחות.
נאא'ל קטימה:
ביקש לא לעכב את הדיון בחומר של ועדת הספורט , ושהיועמ"ש יבחן את החומר והסוגיות.
אחרי המשחק שהיה עם בענה בג'ת , כאשר ניצחנו אותם ב- 4 שערים , אני שמח שהקבוצה היא ברמה כזאת. בעוד שבועיים יש לנו משחק ליגה שכולם יוזמנו להיות נוכחים בו.
אני מסכים שנושא התביעה של מוכלס ביסאן ייבדק ע"י היו"המ והוא יחווה דעתו בכתב.
סאמר ביסאן:
הסביר את נושא היעדרות חבר מליאה מהישיבות של המליאה.
                                    הישיבה ננעלה בשעה 20:25
                                     רשם : ע'אלב סיף
                                                          בכבוד רב,
ע'אלב סיף                                                                                          מעד'א חאסבאני
מזכיר המועצה                                                                                   ראש המועצה.
תפוצה:
- הנוכחים.
- מבקר המועצה.
- היועצת לקידום האשה. משרד הפנים. נצרת . מבקר המדינה , חיפה.
 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00