פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 7/2014

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 7/2014

‏06 יולי 2014

מס'21-2014

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 7/2014 , נערכה ביום שלישי 1/7/2014 בשעה 18:00 במועצה.

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      מעדא חאסבאני-    ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -          סגן ראש המועצה (לא הופיע לישיבה, באישור).

3-      רובין ביבאר-         חבר המליאה (לא הופיע לישיבה).

4-      מופלח ביסאן-       חבר המליאה.

5-      סמיר חבקה-         חבר המליאה.

6-      ד'יב פרג'-              חבר המליאה.

7-      מאג'ד עבדאללה - חבר המליאה.

8-      סלימאן חמדאן-   חבר המליאה.

9-      ג'אד עבאס-          חבר המליאה.

10-   חסין ביבאר-        חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף-                מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-           גזבר המועצה.

3-      נדים ביבאר-             מ.מ. חינוך.

4-      עואד קטימה-           מ. גביה.

5-      עו"ד סאמר ביסאן-  יועמ"ש.

6-      זיאד ביבאר-           נציג הציבור המקומי.

7-      חאתם עג'מיה-        מ.מ. תשתית ופיתוח.

 

נושאי הדיון:

1-      אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 6/2014 , ועדת תחבורה 1+2/2014

 ועדת מל"ח 1+2/2014 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      הצגת תוכנית למידה דיגיטלית .

4-      אישור סיכום עם מ.א. מעלה יוסף - העברת גוש 18740 לשטח שיפוט ינוח - ג'ת.

5-      הודעות ראש המועצה.

 

מעדא חאסבאני:

 

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם.

·         שלח תנחומים למשפחת ד'אהר והקרובים במותו של המנוח אבו סאלח טאהר דאהר ז"ל.

·         שלח ברכה לתלמידים ולתושבים לקראת היציאה לחופש הגדול ואחל להם ולהוריהם שיהיה חופש נעים ובטוח ושיחזרו ללימודים בריאים , שלמים ומאושרים.

·         ביקש להוסיף לסדר היום שני נושאים :

 

1-קריטריונים לטיפול בחובות בפיגור ומחיקתם.

 

2-ביטול צוו הפקעה בגו"ח 18731/10 לאדמת השייך  שפיק סיף.

 

·         בירך את זיאד ביבאר לרגל הולדת הנכד ואחל לו אריכות חיים , אושר ועושר.

 

החלטה סדר היום:

שתי ההצעות לסדר אושרו פה אחד.

סדר היום החדש:

1-      אישור פרוטוקולים  : מליאה מן המניין 6/2014 , ועדת התחבורה והבטיחות 1+2/2014 , ועדת מל"ח 1+2/2014 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      הצגת תוכנית למידה דיגיטלית.

4-      אישור  סיכום עם מ.א. מעלה יוסף- העברת גוש 18740 לשטח ינוח ג'ת.

5-      קריטריונים לטיפול בחובות בפיגור ומחיקתם.

6-      ביטול צוו הפקעה בגו"ח 18730/10 לאדמת השייך שפיק סיף.

7-      הודעות ראש המועצה.

 

סעיף (1) - אישור פרוטוקלים : מליאה מן המנין 6/2014 , ועדת תחבורה ובטיחות 1+2/2014 , ועדת מל"ח 1+2/2014 .

 

לא היו הסתייגויות כלשהן.

 

מאג'ד עבדללה:

 

אני חבר ועדת מל"ח ולא הוזמנתי לישיבות.

 

מופלח ביסאן:

 

אני מבקש להוסיף בנושא התחבורה והבטיחות שיש לטפל בגרעין הכפר הישן בג'ת (סמיר חבקה הבטיח לדון ולטפל בבקשה).

 

החלטה סעיף (1) אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 6/2014 , ועדת התחבורה ובטיחות 1+2/2014 , ועדת מל"ח 1+2/2014

 

כל הפרוטוקולים אושרו פה אחד.

 

סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים:

 

·         קבלנו אשרה תקציבית לבניית ביה"ס היסודי סלמאן פרג'.

·         מהנא  ברכאת יציג.

 

מס'

נושא

סכום

מקור תקציבי

הערות

1

בנית יסודי סלמאן פרג' (א') שלב א'

(4,352,784 ) ₪

מ. חינוך

שטח (944 )מ"ר ברוטו.

2

שיפוץ מועדונית

(451,074) ₪

מ. העבודה והרווחה

המועדונית בג'ת

3

השלמת פרוגרמה ליסודי ב'

(14,800) ₪

מ. חינוך

-------

4

הלוואה ל- 10 שנים לטובת כיסוי גרעון המתנ"ס

(1,6) מש"ח

בנק דיקסיה

ריבית 4,9% וצמודה למדד  המחירים לצרכן

 

 

·         ביקש פתיחת חשבון בנק ע"ש המועצה עבור מאתי"א גליל בבנק מרכנתיל בסניף ירכא.

 

 

 

מעדא חאסבאני

 החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

 

·         המליאה  מאשרת את כל התב"רים, כולל קבלת ההלוואה לטובת סגירת חובות המתנ"ס ע"ס (1,6) מש"ח מבנק דיקסיה ( מצורף בזה "נוסח לאישור המועצה בקשר עם נטילת אשראי מבנק דיקסיה ישראל בע"מ מיום 23.6.2014 חתום ומאושר" ) . אושר פה אחד.

 

·         המליאה מאשרת פתיחת חשבון בנק ע"ש המועצה עבור מאתי"א גליל בבנק מרכנתיל בסניף ירכא .אושר פה אחד.

 

סעיף (3)- הצגת תוכנית למידה דיגיטלית.

 

·         כחלק מהתהליכים שיזמנו ואנו מפעילים לשיפור מערכת החינוך וסגירת פערים בעידן הטכנולוגי המתקדם , כמו תוכנית מח"ר, פיזיקה ועוד , כאן אנו מדברים על תוכנית למידה דיגיטלית שדורשת אישור  המליאה, בכדי שנוכל להמשיך ולקדם את הרעיון ותחת התנאי שנשיג מקור ממון לתוכנית.

 

·         ציין לשבח את עבודת הועדות במועצה בכלל, ואת עבודת ועדת החינוך והעומד בראש החבר ד'יב פרג' במיוחד, המתואמת עם מח' החינוך במועצה ומנהל המחלקה.

 

·         ד'יב פרג' ונדים ביבאר יציגו את התוכנית, שניהם הציגוה במצגת . (המצגת תצורף לפרוטוקול ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו).

 

ד'יב פרג':

 

·         המפקחת של משרד החינוך תמכה ברעיון .

 

·         ההמלצה היא שהתוכנית תתחיל עם כתות ד' , כיוון שהדבר יבטיח כי התלמיד יהיה באותו בי"ס ועם אותו צוות חינוכי, כך שניתן להתקדם אתואתם ועם התוכנית, וגם להפיק לקחים למעלה ולמטה בשכבות הגיל המצטברות.

 

·         סמיר חבקה שאל באם ניתן להעביר את הספר הדיגיטלי שנרכש בתוכנית לאחיו של הרוכש? וקיבל תשובה שזה לא ניתן.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·         שאל באם הטאבלט שירכשו התלמידים הוא ללימודים ספציפית או שניתן להשתמש בו בכלל, נענה כי ניתן להשתמש בו בכלל אך התכונות הטכניות שלו חייבות להתאים לתוכנית.

 

·         במסגרת התוכנית יש למורה שליטה על המסכים של התלמידים עם היכולת לחסום את התלמיד בעת הצורך.

 

·         בכל מקרה אנו כמועצה, תלמידים , מערכת החינוך וההורים , לא יכולים להישאר איפה שאנחנו נמצאים כעת , וחייבים לקחת את ילידנו לאפיקים מתקדמים בתכנים ובטכנולוגיה והתוכנית עונה לדרישה זו, רק שנדע כי הכול קיים וישנו אך נשאר וצריך להשתמש בו.

 

סמיר חבקה:

 

·         הודה לד'יב פרג' על המאמץ שהשקיע בנושא הזה.

 

·         במוקדם ובמאוחר אנו נצטרך להגיע לדבר הזה וטובה שעה אחת קודם זה דבר טוב ומצוין ואני בעד לאשר את התוכנית.

 

 

מופלח ביסאן:

 

הודה לד'יב על העלאת והצגת הרעיון , הוא למעשה יישום לתוכניות שלנו בוועדת החינוך , יש להצטרף לרכבת הקדמה באופן מידי ואסור לאחר, חשוב שההורים ישתפו פעולה וידעו על העלויות של התוכנית.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

צריך לגיס את המורים שיאהבו את התוכנית, רק כך הם יאמצו אותה, הדבר יקל על אימוצה  ע"י התלמידים וההורים . קיבל התייחסות מראש המועצה ומד'יב פרג' כי המורים הם בתוך העניין עמוק, אפילו לפני הבחירות , גם ההורים בפנים כי זאת היא נקודת המפתח לתחילת והצלחת התוכנית.

 

חסין ביבאר:

 

הודה לחבר ד'יב על הזמן שהוא השקיע ועל הרעיון.

 

·         סלימאן חמדאן וג'אד עבאס

 

בירכו על התוכנית וג'אד ציין את הצורך להתחיל בישומה כמה שיותר מוקדם.

 

·         זיאד ביבאר:

 

 הודה לחבר המליאה ד'יב על הרעיון, אנו מחויבים להתחיל בתוכנית בכדי שנהיה בין הראשונים  לאימוץ הטכנולוגיות המתקדמות לטובת ילידנו.

 

·         נדים ביבאר:

 

ציין כי התהליך כבר קיים ואנו נמצאים בתוכו , אך צריך להאיץ אותו וזאת לאחר שחברי המועצה יאמצו ויאשרו את התוכנית , כבר הודענו לתלמידי כתות ד' לא לרכוש ספרים רגילים והם מחכים להחלטה הצפויה כעת, ביקש לסייע בעידוד ההורים לא לרכוש ספרים עד שתתקבל ההחלטה הסופית בעניין.

 

מעדא חאסבאני:

 

·         אישור התוכנית מתחייב מתוקף ההתפתחויות בעידן, ובכדי לסגור את הפערים ובכדי להדביק את הקדמה, לכן הצורך בנקיטת הצעד החשוב הזה.

 

·         התוכנית מצטרפת לתמונה הכללית ולפרויקטים שכבר החלטנו עליהם בכדי להשיג את השינוי הנדרש במערכת החינוך , והיא מקבלת מקום שני בחשיבותו , אך בכדי להגיע לשינויים הרצויים חייבים אנו לאמץ את הצעד הזה.

 

·         ציין כי בנושא הבטחת התקצוב של התוכנית, הוא כבר הציג אותה בפני מנכ"לית הרשות לפיתוח הגליל והנגב ויש מצידם כיוון חיובי מאוד לסייע לנו, כן ישב עם ד"ר אורנה שמחון מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך והיא נתנה למועצה אור ירוק, וישב עם עוד גורמים רשמיים וציבוריים בכדי שיובטחו מקורות למימון התוכנית , בקש מחברי המליאה לאשר אותה , תחת התנאי למצוא את התקציב הנדרש למימונה.

 

·         חלוקת העלויות המוצעת היא שליש ישלמו ההורים, השאר יחולק בין המועצה והגורמים השונים שיתחייבו להשתתף במימון .

 

·         אישור התוכנית יחייב בניית תוכנית עבודה מותאמת.

 

החלטה סעיף (3) - תוכנית למידה דיגיטלית

 

·         המליאה מאשרת פה אחד את קידום תוכנית הלמידה הדיגיטלית , תחת התנאי של גיוס התקציב למימון הפרויקט . אושר פה אחד.

·         חלוקת עלויות מימון התוכנית תהיה: שליש ההורים ישלמו, השאר ישולמו ע"י המועצה וממקורות מימון אחרים. אושר פה אחד.

 

·         הודה לחברי המליאה על תמיכתם העקבית והאמיצה בחינוך.

 

סעיף (4) אישור סיכום עם מ.א. מעלה יוסף- העברת גוש 18740 לשטח שיפוט ינוח ג'ת.

 

·         ערכנו הסכם עם מ.א. מעלה יוסף , וכחלק מהתוכנית שלנו להרחיב ולהסדיר את שטח השיפוט שלנו, תאריך ההסכמה הוא 6/4/2014 (נשלח העתק ממנו לחברים ), וכתגובה להסכמה המשותפת שלנו עם מעלה יוסף, קיבלנו לפני כשבוע מכתב ממשרד הפנים ובו הם דורשים להיצמד לנוהל המחייב העברת שטחים בין מועצות, הצעד הראשון שבנוהל זה מחייב אישור מליאת המועצה לתחילת התהליך, דבר המאפשר לנו  לכנס לתהליך עד שהשטח המוסכם להעברה יועבר אלינו ,חאתם יציג.

 

חאתם עג'מיה

 

·         ע"פ הסיכומים בכלל וסיכום זה בפרט, מ.מ. ינוח ג'ת תקבל מ .מ. א. מעלה יוסף את גוש 18740 , ציין כי במלחמה ב- 2006 הופקעו מאתנו שטחים שנלחמנו שיוחזרו אלינו, ציין כי אנו אמורים לקבל את הגוש בשלמותו מול זה שאנו וותרנו על 60 דונם בגוש 18743 שהועברו לטובת הרחבת גיתה ואשר כבר הועברו לשטח שיפוט המועצה האיזורית מעלה יוסף, אנו נקבל כ- 400 דונם .

 

מפלח ביסאן:

 

 שאל באם באדמות שהועברו  למ .א. מעלה יוסף יש אדמות השייכות לתושבי ג'ת וקבל תשובה כי אין אדמות כאלו וכי כל האדמות שהועברו הן אדמות בבעלות המדינה אך היו בשטח שיפוטנו.

 

החלטה סעיף ( 4)- אישור סיכום עם מ.א. מעלה יוסף- העברת גוש 18740 לשטח שיפוט ינוח ג'ת.

 

 

המליאה מאשרת את הצעת ראש המועצה לקדם את ההסכם מול מ.א. מעלה יוסף להעברת גוש 18740 לשטח שיפוט ינוח ג'ת. אושר פה אחד.

 

סעיף(5) - קריטריונים לטיפול בחובות בפיגור ומחיקתם

 

·         כחלק מאבני הדרך בתוכנית ההבראה של המועצה הוא הטיפול בחובות תושבים בפיגור - גביה ומחיקה (חולקו הקריטריונים לחברים ויצורפו לפרוטוקול).

 

·         אתמול קיימנו דיון מקצועי בהשתתפות הגביה , הגזברות , היועמ"ש ,החשב מלווה ורו"ח חיצוני,(מצ"ב הפרוטוקול) בהתיעצות זו גיבשנו  נוהל לטיפול המוצע והוא שיועמד  לאישור המליאה, וועדת ההנחות תתחיל לטפל בחובות בפיגור - גביה ומחיקה ועל פי נוהל זה. הנוהל מתבסס על הוראות החוק, חוזר המנהל  הכללי 5/2012 ועל תשתית חוק ההתיישנות .

 

·         הציג את הקריטריונים שבהצעה בפני החברים בכדי שהמליאה תוכל להגיע לסיכום והחלטה.

 

·         ציין כי כאשר מדברים על חובות הכוונה היא  לכל חוב שחב תושב למועצה: ארנונה , מים, אגרות, כבישים. וכו''...

 

·         לגבי המונח " חובות עבר" , ציין כי הכוונה היא לכל החובות הרשומים ומתועדים במאגרי המידע של הרשות משנת 1990 ועד היום.

 

·         חשוב לשים לב לכך שבהליך הטיפול אנו מסמנים את שנת 2007 כנקודת ייחוס לשיטת הטיפול בגביית החובות ומחיקתם.

 

·         בנוהל הטיפול עושים הבחנה בין חוב לתושב פרטי ולבין חוב עסקים, חשוב להתייחס להסטטוס שלו באם העסק קיים או לא קיים וכו'''...

 

·          יש חובות שהחב נפטר ולא בכל המצבים יש יורש שנכנס לנעליים שלו , גם לזה יש   התייחסות בנוהל.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

חוזר המנכ"ל 5/2012 למעשה מתייחס לחובות העבר ויש בו התייחסויות לחוקים ולנוהליים שישנם, עם זאת  לכל מועצה יש האפשרות לקבוע קריטריונים מותאמים משלה , והוא נתן הסבר (מצ"ב פרוטוקול ישיבה מיום 30/6/2014 שבתוכו נמצאים הקריטריונים העומדים בפני אישור המליאה ) .

 

מעדא חאסבאני:

 

·         הדגיש כי שני הסעיפים האחרונים בפרוטוקול המצורף, תקופת ההכשר שיש להחליט עליה כעת ולציין את אורכה באופן ברור.

.

·         ברור כי העניין כולו הוא חלק מתוכנית ההבראה, משמע כי קיים צורך שהחברי המליאה יסייעו לשווקו בהקשרו זה בתוך הקהילה.

 

·         לי אישית הייתה דילמה לא קלה ללכת לעניין , כי לא רציתי לתת לגיטימציה להתנערות מתשלום ארנונה , אך בגלל שקיים צורך להבריא את מצב המועצה וליישר קווים, אנו הלכנו לעניין הזה ובלית ברירה.

 

החלטה סעיף(5)- קריטריונים לטיפול בחובות בפיגור ומחיקתם.

 

·         המליאה מאשרת כי התקופה הקצובה להפעלת נוהל גבית ומחיקת חובות ישנים היא מיום 10/7/2014 עד 30/11/2014 , אחרי תקופה זו המועצה תפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותה לגביית חובות אלו. אושר פה אחד.

 

·         המליאה מאשרת את תוכן פרוטוקול הישיבה מיום 30/06/2014 שיצורף לפרוטוקול , ושהוא מהווה הקריטריונים לגביית החובות הישנים ומחיקתם . אושר פה אחד.

 

סמיר חבקה:

 

·         האם יש אפשרות שחברי  המליאה יקבלו שמות חייבים מקרב הקרובים שלהם?.  קיבל תשובה כי יש נושא צנעת הפרט שלא מאפשר זאת.

 

·         שאל מה הם הכלים העומדים לרשות המועצה במידה והחייב לא ישלם . הוא קיבל תשובה מפורטת .

 

 

 

 

 

מעדא חאסבאני

 

סעיף (6)- ביטול צוו הפקעה בגו"ח 18731/10 אדמות השייך שפיק סיף

 

·         הציג את העניין , מתברר כי החלקה הזאת נמצאת ליד בית ספר יסודי סלמאן פרג' .

 

·         היה צורך להפקיע 125 מ"ר מהחלקה 10 בגוש 18731 לטובת מתחם בית הספר, הבעלים שייך שפיק סיף מסכימים להפקעה זו של 125 מ"ר, הדבר הזה קיבל פרסום ראשון שבו הופיע כי ההפקעה היא אכן ל- 125 מ"ר וכפי שהוסכם,  בפרסום השני למתן תוקף שטח ההפקעה שהופיע  בפרסום הוא משום מה (3,5) דונם, דהיינו כל החלקה,  טעות  דפוס אך היא טעות פטאלית ולא מתקבלת על הדעת , העניין קיבל תוקף.

 

·          הייתי בוועדה לתכנון  ובניה ע"מ לא לעצור את הליך בניית ביית הספר וגם לתקן את הטעות , הועדה מכירה בבעיה, התהליך לתקן את הטעות הוא שנקבל  החלטת מליאה שתאשר כי מדובר בהפקעה של 125 מ"ר ולא (3,5) דונם ובה דרישה לתקן את הטעות.

 

החלטה סעיף (6) - ביטול צוו הפקעה בגו"ח  18730/10 לשיך שפיק סיף

 

·         המליאה מאשרת כי ההפקעה בגו"ח 18730/10 לטובת מתחם בניית בי"ס יסודי סלמאן פרג' (א) היא 125 מ"ר בלבד, ולא כל החלקה וכפי שהופיע בצוו ההפקעה, ומבקשת מהועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל לתקן את הטעות ולבטל את ההפקעה העודפת . אושר פה אחד.

 

·         בנוסף המליאה מבקשת מועדת המשנה לתכנון ובניה של המועצה לבדוק את שאר ההפקעות בשטח מתחם בית ספר יסודי סלמאן פרג' (א). אושר פה אחד .

 

סעיף (7)- הודעות ראש המועצה

 

הודעה (1)- ברכה למר ג'דעאן זיאד ביבאר על פתיחת מכללה ללימודי מסחר בשוק ההון

 

אנו כמועצה מברכים את מר ג'דעאן זיאד ביבאר לרגל פתיחתו למכללה ראשונה מסוגה במגזר הערבי למסחר בשוק ההון ומאחלים לו הצלחה.

 

הודעה (2) - תוכנית ההבראה במועצה

 

·         בנושא כוח אדם בהקשר לתוכנית ההבראה במועצה , וע"פ החלטת המליאה שלפיה הטיפול בכוח אדם ייעשה ברגישות והוגנות ובהסכמה, הודיע כי עובדי המועצה השייכים : חסין סעד , מחמד חסבאני והאני חבקה, והגב' מארי ברהום פרשו לגמלאות ב- 1/9/2014, היום הם יוצאים לחופש במסגרת ההודעה המוקדמת לה הם זכאים, בשם כולם הודה להם על עבודתם במועצה ואחל  להם חיים נעימים ומוצלחים עם הרבה אושר ובריאות ושיהיה להם פרק חיים מהנה ונעים.

 

·         יש עוד מספר עובדים שרוצים לפרוש ובקשו לבדוק אפשרות זו, אנו נעדכן אתכם בהמשך. .

·         התחלנו לגבש את העדכונים לחוקי העזר המקומיים ובהתאם להחלטת המליאה, מדובר בחוקי החובה.

 

·         אנחנו כבר עושים בדיקת השכר ע"י גורם מקצועי חיצוני ובהתאם לתוכנית ההבראה שאושרה.

 

הודעה(3)- טקס סיום מפעלי הקיץ בהר אשקר

 

ב- 21/7/2014 יתקיים הטקס בגבל אל אשקר, ולא במקרה קבענו את המקום הזה,  כולם מוזמנים, מחר בבוקר קק"ל מתחילים בגיזום הצמחייה בהר , קיום הטקס משמעותי ויש בו ולו מסר חשוב.

 

 

הודעה (4)- איכו"ס

 

כחלק מהטיפול בנושאי איכו"ס, אנחנו מקדמים פניה לשר ובה דרישה לטיפול בפנוי האשפה ומפגעים סביבתיים ביאנוח- ג'ת.

 

הודעה (5)- הכביש הראשי מכפר הורדים עד תחנת הדלק בג'ת

 

קיבלנו את אישור משרד התחבורה לטפל בכביש הראשי מכפר ורדים עד תחנת הדלק בג'ת, הטיפול יכלול פסי האטה, נושאי בטיחות , תחנות הסעה, תאורה שתהיה לבנה וחסכנית , גיזום וכו' , הטיפול  יכלול הרבה ממה שהוצע לטיפול בוועדת התחבורה והבטיחות של המועצה.

 

הודעה (6) - הקמת רח"ל (רשות חירום לאומית)

 

·         קיבלנו הקצבה לשיקום המקלט בג'ת.

 

·         במועצה נקים מרכז הפעלה לעת חירום, יש התקדמות בנושא.

 

הודעה (7) - שיפוץ בתי- ספר

 

אנו מתחילים לבצע את השיפוץ וע"פ המכרז שנמסר כבר לקבלן הזוכה.

 

 

 

                                                       הישיבה ננעלה בשעה 20:15

רשם: ע'אלב סיף

 

 

 

 

                                                                      בכבוד רב,

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                           מעדא חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                      ראש המועצה

 

 

 

 

 

תפוצה :

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- משרד הפנים נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00