פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 6/2014

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 6/2014

‏04 יוני 2014

מס' 17-2014

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 6/2014 ,

נערכה ביום 3/6/2014 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

1.       מעדא חאסבאני-                      ראש המועצה.

2.       עסאם עביד-                      סגן ראש המועצה.

3.       דיב פרג'-                                  חבר המליאה.

4.       סמיר חבקה-                             חבר נמליאה.

5.       מופלח ברכאת-                        חבר המליאה.

6.       ראובין ביבאר-                         חבר המליאה.

7.       חסין ביבאר-                            חבר המליאה.

8.       מאג'ד עבדאללה-                     חבר המליאה.

9.       סלימאן תופיק חמדאן-           חבר המליאה.

10.    ג'אד עבאס- חבר המליאה.(נעדר מהישיבה).

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף- מזכיר המועצה.

2-      עו"ד סאמר ביסאן יו"מ.

3-      ע'אנם חאסבאני- מ"מ גזבר ומנהל חשבונות.

4-      מעדא ביבאר - מ.מ. משפטית (הצטרף במהלך הישיבה).

 

נושאי הדיון:

 

1-      אישור פרוטוקולי מליאת המועצה: מן המניין 4/2014, מן המניין 5/2014 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      הגדרת שכונה.

4-      תביעות משפטיות במועצה.

5-      הפעלת שלוחה לגביה בג'ת.

6-      הודעות ראש המועצה.

 

מעדא חאסבאני:

 

- פתח את הישיבה ובירך את כולם.

 

- בשם כולם אנו שולחים תנחומים למשפחת קטימה במות המנוח אבו אכרם

   מחמד  קטימה ז"ל   ומשתתפים בצערם.

 

- הציג את נושאי הדיון.

 

סעיף (1)- אישור פרוטוקולי המליאה מן המניין 4+5/2014

 

- היתה הסתייגות אחת על פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 5/2014 של חבר

  המליאה מר ראובן ביבאר ( מצ"ב ).

 

 

ראובן ביבאר

על כל נושא שעולה בישיבות המליאה תמיד יש התייחסויות ותגובות, יחד עם הכרתנו שכתיבת הפרוטוקול היא משימה לא קלה, אך למרות,  על מי שרושם את הפרוטוקול להתייחס לכל נושא או תגובה ושהדבר יהיה מאוזן, זה מאוד פוגע שדברים לא נרשמים , אני לא מקבל את הדבר הזה. אני מבקש לתקן את הפרוטוקול הזה לפי ההסתייגות שהגשתי.

 

סלימאן חמדאן

 

כשמעלים טענות צריך להתמקד בנושא עצמו ולא לגלוש לנושאים אחרים.

 

ע'אלב סיף

 

- פעמים רבות נרשמו דברים בפרוטוקול ונתבקשתי להסירן, ולא קל לרצות את כולם.

 

- מקובל עלי שיועלו דברים שהיה צורך לרשום אותם ביתר פירוט,

  אך ההאשמות שהטיח חבר המליאה ראובן בקשר להסתייגותו זו , לא נכונות מכיוון שאין להעלות על הדעת שאני אתמוך בחבר מליאה אחד ואנסה להעדיפו על אחר, ופוגעות מכיוון שהן מכוונות לגופו של איש ולא  לנושא.

 

- אני מציע לקבל את ההסתייגות שבחלופה השנייה שהציע החבר ראובן.

 

מעדא חאסבאני

 

- אני מפנה תשומת לב המזכיר שחשוב לציין בפרוטוקול את הדברים המהותיים

  ורוח הדיון, וראוי לציין  שאני שבע רצון מהתנהלות חברי המליאה בישיבות והם שומרים על איזונים והוגנים.

 

- לפרוטוקול תתווסף החלופה השנייה שהציע מר ראובין ביבאר.

 

החלטה סעיף (1) - אישור פרוטוקולי המליאה מן המניין 4+5/2014

 

-          שני הפרוטוקולים , המליאה מן המניין 20144+5 אושרו פה אחד.

-           בפרוטוקול  המליאה מן המניין 5/2014 תתוסף הסתייגותו של חבר המליאה ראובן ביבאר והיא: " מי שהביא את הועדה הקרואה למועצה זה חוסר האחריות של המועצה הקודמת לא לתקן את הצעת התקציב לפי שיקול דעת רוב חברי המועצה הקודמים שהח"מ אחד מהם". אושר פה אחד.

 

סעיף (2) - אישור תב"רים

 

אין תב"רים לאישור.

 

סעיף (3)- הגדרת שכונה

 

עו"ד סאמר ביסאן יציג.

 

סאמר ביסאן

 

- הציג בפני הנוכחים את המצב החוקי וסמכויות המועצה בעניין.

 

- הציג חלופות שונות לבחירת הדרכים, ביניהן הצורך לעשות מדידת שטח והסכמת כל בעלי הקרקע.

 

- הציע כי( 3) בתי אב ומעלה ייחשבו כשכונה.

 

דיב פרג'

 

- אין לטפל בשום בקשה לסלילת כביש שכונתי ללא תוכנית מפורטת ומוסמכת וחתומה ע"י כל בעלי הקרקע שבה יעבור הכביש.

 

- זכות מעבר לא נועדה לסלול אותה, רק בהסכמת בעלי החלקות ניתן לעשות זאת.

 

ראובן ביבאר

 

- שאל על מקרה שישנו בית אב אחד ואין לידו עוד (2) בתי אב , לפי ההגדרה המוצעת  הוא לא ייחשב כשכונה , האם הוא צריך לחכות עד שיהיו (3) בתים, האם לא ניתן לפתור לו את הבעיה בטרם שיהיו (3) בתים , אפילו תמורת תשלום יחסי שהוא ישלם.

 

- היום לא ניתן לאשר היתר בניה ללא תכנון מקדמי ומאושר לדרך גישה.

 

- הסביר בפני כולם את זכויות הקניין וכו'..ובמיוחד את האפשרות לקחת את שרטוטי אישור ההיתר ולרשום עליהם הערת אזהרה בטאבו , בכדי שאפשר יהיה לבצע את עבודות סלילת הדרך ללא חשיפת המועצה לתביעות.

 

סמיר חבקה

 

ההצעה להחתים את בעלי הקרקע וע"פ תוכנית מתאר עלולה לתקוע עבודות ולא תאפשר פתיחת כבישים , ועל המועצה מוטלת החובה למצוא פתרונות. יש הרבה בעיות בשטח וההצעה הזו מהווה מעמסה על האנשים .

 

מאג'ד עבדאללה

 

בהתייחסו לדברי מר סמיר חבקה אמר כי אי אפשר לכפות על המועצה שהיא תפתור בעיה כזו , בפועל זה בלתי אפשרי .

 

סמיר חבקה

 

בכדי לסייע לאנשים המועצה יכולה לבצע יוזמות תווך ולזה התכוונתי באמירה שלי.

 

עו"ד סאמר ביסאן

 

צריך להגדיר את מס' בתי האב ומה המרחק בין הבתים שניתן  להגדירם כשכונה , וההצעה היא שכל (3) בתי אב ומעלה יהוו שכונה , והמרחק בין בית לאחר לא יעלה על (50) מטר , והתנאי הוא שתהיה תוכנית מדידה חתומה על ידי כל בעלי החלקות והסכמתם.

 

מעדא חאסבאני

 

- כמליאה אנו נבצע עבודות רק ע"פ חוק.

 

- יש קשר בין הדיון הזה לדיון שאנו נקיים על חוק העזר שיעסוק בסלילת כבישים.

- אני מרגיש לא נוח עם ההגדרה שכל (3) בתי אב יהוו שכונה.

 

- מתוקף אחריות המועצה לאשר הוצאת היתר בניה הדבר מחייב שלכל בעל היתר צריך

  לתת את השרות הנדרש , כי הוא משלם היטלי השבחה, לכן ההגדרה שבית אב

  אחד או יותר , זה צריך להיות מודד שלפיו יקבעו סדרי עדיפות לביצוע מה שאנו מחויבים, אך שרות אנו צריכים לתת לכולם.

 

- בעדכון חוק העזר בעת שיהיה, אנו צריכים לקבוע את היקף השתתפות התושב

  בעלות הוצאות הסלילה.

 

- הציע שהאחוז היחסי בהשתתפות ממון העלות יהיה 50% המועצה והתושב 50%

  וזאת הצעה הוגנת , בתנאי שהכביש יגיע עד הבית.

 

- עבודות כאלו אנו לא יכולים להעמיס על התקציב השוטף , כי אם על תב"רים ,

  עלות ההשלמה של העבודות מעבר להיקף התב"ר הרלוונטי תתחלק בין התושב והמועצה.

 

- צריך למפות את הצרכים ולקבוע תעדוף ע"פ מספר בתי האב. ומי שצריך לרכז את

  העניין היא ועדת המשנה לתכנון והבניה המקומית .

 

- צריך לתאם ולהתאים את התכנון עם מה שישנו במציאות ובשטח, הן לגבי הבית או השכונה הקיימת, האם הדרך שאמורה להיסלל היא סטטורית או דרך מוסכמת על כולם.

 

- מוטלת החובה על התושבים להוכיח שיש דרך מאושרת או מפורטת עם הסכמות

  של כל בעלי החלקות ומאושרת על ידם.

 

דיב פרג'

 

- יש לעשות עבודה מאסיבית בכדי לקבל אישור הועדה לכבישים , ועד לשלב  שיהיו כבישים מוסדרים בכדי לפתור את הבעיה.

 

- הנושא שלנו מתמקד בביצוע סלילת כבישים בחלקות פרטיות ואיך להפוך את הדבר למאושר.

 

מעדא חאסבאני

 

ההצעות האלו יחשפו את המועצה לתביעות מאוד קשות.

מופלח ביסאן

על המועצה ליזום הסדרת כבישים בשכונות הקיימות , לתכנן ולהסדיר את העניין ולא לזרוק את הנטל על האזרחים.

 

ראובן ביאר

 

שאל את היו"מ באם יתקיימו כל התנאים שהוא העלה האם כן הוא יכול לחוות דעתו המשפטית התומכת?

 

עו"ד סאמר ביסאן

 

באם תהיה תוכנית מפורטת, מאושרת ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה, וכל בעלי החלקות מסכימים וחתומים והם יתחייבו שלא יתבעו את המועצה והם ישתתפו ב- 50% מהעלות כן אני אחווה דעה תומכת.

 

 

 

מעדא חאסבאני

 

שאל את היו"מ באם הדירות הישנות שאין עליהן תכנון לדרך גישה, ובעל דירה מראה תשריט ע"י בעל מקצוע , ויש הסכמת בעלי הקרקע עם התחייבותם שלא לתבוע את המועצה והסכמתם להשתתף בהוצאות, האם זה חוקי לבצע את העבודה. סאמר ביסאן ענה כי הדבר מחייב אישור הודעה לתכנון ובניה, אך במידה ובעלי הקרקע יתחייבו לקבל על עצמם את תוצאות הביצוע למרות שאין אישור הועדה אז המועצה יכולה לבצע את העבודות ובלי להיחשף לסיכון כלשהוא .

 

סמיר חבקה

 

הקושיות שמציג היועץ המשפטי מקשות על התושבים, ועל המועצה לפתור בעיות לתושבים. היו"מ הגיב ואמר שעל התושב מוטלת החובה לעזור למועצה שהיא תוכל לעזור לו.

 

מעדא חאסבאני

 

החלטה סעיף (3)- הגדרת שכונה

 

מתוקף אחריותה של המועצה להעמיד את השירותים המוניציפליים הנדרשים לכל תושב , במסגרת החוק וע"פ הוראות החוק, על כן בעניין חיבור בתים או שכונות לתשתיות עירוניות בסיסיות כמו כביש ,קירות תמך, תאורה, ניקוז, גינון וכו'.. יבוצע ע"פ הנוהל הבא:

 

א.      דירת מגורים או כל בניין אחר מאושר ו/או שכונה המחוברת תכנונית בכביש גישה המאושר במועצה, במסגרת היתר הבנייה, המועצה תהיה אחראית לחבר אותו או את השכונה, ע"פ תוואי הכביש המתוכנן ע"פ ההיתר, זאת כפוף לאישור בעלי הזכויות הרשומים או בעלי זכויות שנרכשו מכוח חוזה וטרם נרשמו בטאבו לאותו יום של הבקשה, (מחייב חתימתם על טופס הצהרה והתחייבות ושיפוי שיוכן ע"י היועץ המשפטי של המועצה).

 

ב.      לגבי בנין מגורים או אחר בהיתר ו/או שכונה שנבנו בעבר ולא חויבו במסגרת ההיתר לתכנן דרך גישה מוסכמת ומאושרת, מוטלת עליהם החובה להציג תשריט רשמי לדרך, ע"י מודד מוסמך , וחתום ומאושר ע"י הבעלים של החלקות או בעלי הזכויות החוזיות, ומאושר על ידי עורך דין, ובנוסף הם מחויבים לחתום על כתב התחייבות ושיפוי בגין כל נזק שיגרם או כל דבר אחר בגין תביעה עתידית נגד המועצה. ( טופס השיפוי וההתחייבות יוכן ע"י היועץ המשפטי של המועצה ) . (בשלב זה הצטרף לישיבה מעדא ביבאר).

 

ג.        מימון עלויות ביצוע התשתיות שמעבר לתב"ר המאושר הרלוונטי יתחלקו 50% תשא בתשלום המועצה ו- 50% יישאו התושב ו/או התושבים.

 

ד.      ביצוע התשתיות יבוצע כפוף ליכולות והמשאבים שיעמדו לרשות המועצה ובהתאם לסדרי העדיפויות שיקבעו והדגש הוא על מספר הבתים הנהנים הגדול יותר.

 

ה.      המועצה רואה את עצמה שותפה בסיוע למתן פתרונות לשכונות שקיימת בהן בעיית הסכמה של הבעלים , ע"י גישור, מעורבות , תיווך וכו'..

 

ו.        ועדת המשנה לתכנון והבניה תרכז הערכה כללית לגבי היקף הצורך לביצוע עבודות אלו.

 

ז.       כבישים פרטיים העומדים בקריטריוני ההחלטה הזו וניתן לשלבם בתב"רים קיימים או מזדמנים יבוצעו במידית.

 

 כל הסעיפים והפתיח של ההחלטה בסעיף זה אושרו פה אחד.

 

 סעיף (4)- תביעות משפטיות במועצה

 

- הסעיף נידון ע"פ בקשתו של חבר המליאה מר סמיר חבקה.

 

- מעדא ביבאר יציג.

 

מעדא ביבאר

 

-  בנוסף לחומר שנשלח לחברים ויצורף לפרוטוקול הוסיף הארות והבהרות נוספות.

 

-  ציין את סוגי התביעות כנגד המועצה, בנושאים שונים, שכר, קבלנים, תושבים,

    תביעות קטנות וכו'...

 

- יש למועצה ביטוח כלפי צד ג', ההשתתפות העצמית היא 26 אש"ח.

 

- הסביר את הליך הטיפול והתיעוד של התביעות במועצה.

 

- יש לנו מספר תביעות תלויות שהטיפול בהן נמשך שנים.

 

- הציע לבחון את נושא הפרסום של התביעות מההיבטים של האינטרס של המועצה,

  של הציבור, חוק חופש המידע לציבור, הגדרת המידע שיש לפרסמו, ולהתחשב

  בנושא זכות הפרט והצורך לשמור על צנעתו.

 

- פירט נושא התביעות בעניין כבישים ואדמות .

 

- הציע לפרסם מידע תכליתי וציין כי המועצה ממילא היא מגישה דו"חות למשרד

  הפנים על מספר התביעות והיקפם הכספי , ומידע זה מצורף לדו"ח התושב שחובה

  לפרסמו לציבור.

 

עו"ד סאמר ביסאן

 

שאל את חבר המליאה סמיר חבקה למה הוא התכוון בבקשתו לפרסם את התביעות.

 

סמיר חבקה

 

- זכותו של כל אזרח לדעת מה מתרחש במועצה וע"פ חוק חופש המידע.

 

- כדי ללמוד את החומר ואת התביעות, פרסום החומר ילמדנו מי טעה, מי התרשל,

  זה יביא לנו שמנגנון המועצה לא יחזור על טעויות וכך אנו נוריד מהיקף התביעות

  ונפחית נזקים.

 

- קרו מקרים שאנשים נפלו בבורות או בהיעדר מעקות חטפו פגיעות וכו'. ובאם היו

  מתקינים מעקות או מטפלים בבורות וכו' הדבר היה מפחית את התביעות.

 

- הפרסום ירתיע אנשים מלתבוע את המועצה.

 

עו"ד סאמר ביסאן

 

- התכנים שניתן לפרסמם ידועים ע"פ החוק, השאלה היא מה התכלית מהפרסום

  ומה לפרסם.

 

- כן יש לפרסם איזה תביעות הוגשו נגד המועצה ונדחו.

 

מעדא חאסבאני

 

- במסגרת החפיפה שלי קיבלתי דו"ח על היקף התביעות ומה שנעשה בהן, אני חייב

  להדגיש כי הטיפול בהן היה טוב.

 

- לפי הבנתי חבר המליאה סמיר יוצא מנקודת ההנחה כי בכפר קטן כולם יודעים הכול ועל הכול, באם הפרסום יתייחס לפרטי התובע, מהות התביעה, זה כן ישרת את מהות החוק הנוגע לחופש המידע לציבור.

 

סמיר חבקה

 

- ציין דוגמה ממקום עבודתו כאשר חברה להובלה בגליל המערבי שבה הוא עובד ישבו  ההנהלה וועד העובדים,דנו בנושא הורדת עלויות תאונות הדרכים, אחת ההצעות הייתה לצרף לתלושי  המשכורות של העובדים את פרטי התאונות, הדבר הזה הוריד כ- 50% מהיקף התופעה והעלויות.

 

- ביקש מהחברים לתמוך בהצעתו לפרסם את התביעות.

 

דיב פרג'

 

- מהפרטים שבתביעה אנו והציבור נלמד הרבה דברים.

 

סלימאן חמדאן

 

חשוב שהציבור ידע על התביעות ולכן אני תומך בפרסום.

 

מופלח ביסאן

 

חשוב לחלק את המידע בהתאם לנושאים שבתביעות ולאיזה תחומים הם שייכים , כי זכותו של כל אזרח שחושב שהמועצה פגעה בו כן לתבוע את המועצה, כיוון שיש חובה שהמועצה תעשה הכול ע"מ לשרת את הציבור, אנו צריכים לעשות מאמץ למנוע את הסיבות לתביעות  ובכך למנוע את התביעות הבאות ומראיה אחראית .

 

מעדא חאסבאני

 

הצעת מופלח טובה לדיונים שיעשו במליאה בכדי לנתח ולהסיק מסקנות ולהציע פתרונות.

 

דיב פרג'

 

ידיעת שמות אנשים שתבעו את המועצה מספר פעמים יעזור לנו ולתושבים לדעת עליהם ואת הפרטים והתכנים של התביעות ויביא אותנו להסיק מסקנות לטובת הכלל.

ראובין ביבאר

 

אני זהיר בעניין, אני רוצה לתת משקל לאמירתם של מעדא ביבאר וסאמר ביסאן בנושא הפרסום, על כן יש להחליט מה לפרסם , וחשוב להתייחס לתכלית , ולהחליט מי אחראי לפרסום .

 

דיב פרג'

 

- נכון לתת מידע כללי לציבור , ולפני הפצתו שהיועץ המשפטי יאשר אותו .

 

- יש להפיק מהנושא לקחים, פעם או פעמים בשנה, בכדי להיעזר במסקנות בעת תכנון מעשינו לעתיד.

 

עסאם עביד

 

- כנראה שיש פה חיסול חשבונות, זה עלול לפעמים לגרום לסכסוכים וללחץ

  בקהילה , הנושא הזה מיותר.

 

- בנושא התביעות לגבי התובע והנתבע כן ניתן לפרסם, אך בנושא ההתרשלות

  כביכול צריכים להיות זהירים. מה שאסור אין לפרסם.

 

מאג'ד עבדאללה

 

- אני מאמין כי האזרח יגיש תביעה כנגד המועצה רק לאחר שמיצה את כל

  הניסיונות לפתור את הסוגיות מולה, והזכיר מקרה אישי שקרה אתו.

 

- אני מחזק את הגישה שהציג ראש המועצה בנושא הפרסום של התביעות , ואני

  מצטרף להערות שהציגו החברים ראובן וד'יב.

 

סלימאן חמדאן

 

אני תומך בפרסום על התביעות , אפשר ללמוד מזה לקחים , במיוחד באם יש תביעות שלא הוגשו בהן כתבי הגנה . ראש המועצה הצהיר שאין מצב שבו כיום אנו לא מגישים כתבי הגנה, שיבח את עבודת הצוות שמטפל בתביעות מזה כ-5 שנים ,וציין כי ההגינות והיושר באים לידי ביטוי ומשתקפים בכל שלב של הטיפול שהיה בהן .

 

חסין ביבאר

 

אין בעיה עם הפרסום ולכן אני תומך בו .

 

מופלח ביסאן

 

- אני בעד פרסום הנתונים האומרים שזכותו של כל אזרח לעיין בספרי המועצה,

  ולהביא לידיעת התושבים זכות זו .

 

- היות ומרבית התביעות כנגד המועצה התקבלו, זה מראה על צורך חיוני וחשוב מאוד לציין את הסיבות שבגינם המועצה נדונה ונדרשה לשלם לטובת האזרח, ע"מ ללמוד על אמצעי מניעה בתביעות עתידיות וזאת ע"מ להטיב לקופה הציבורית.

 

 

 

מעדא ביבאר

 

- אם ניקח את המודל של הפרסום של בתי המשפט, זה לא רלוונטי , כאן אנו נותנים        את  פסק הדין.

 

- כדוגמה הוא ציין כי יש נשים שתבעו את המועצה בגין ילדים האם גם השם שלהן יפורסם.

 

- אם העניין הוא למנוע מחדלים , או שיש זכות מסוימת , האם אתם רוצים רק בשיטה הזאת לייעל, כדאי לנהוג בשיטות אחרות , יש נושא העלאת טענות שלא נבדקו, אך באם המגמה מהפרסום היא כן להקטין ולגמד את התביעות, זה בסדר,  חוק חופש המידע לא מחייב את המועצה לפרסם כל דבר, אני בעד לפרסם מה שמותר לפרסם.

 

- אין ניגוד בין מה שהצעתי ולבין הצעת החברים, ובאם האזרח רוצה מידע שהוא

  ייגש לבקש אותו, כי בהצעה הגורפת יש סיכון של עידוד תביעות .

 

- יש להדגיש בפרסום האמור להתבצע שהתביעות מקשות ומכבידות על המועצה ,

  וכי חלק מהתביעות נדחו ואף התובעים חויבו לשלם למועצה, פרסום כזה כן ירתיע.

 

ע'אנם חסבאני

 

אני בעד פרסום ושקיפות אם הדבר ימזער את סף התביעות, אם ישנן תביעות שאירעו לא בשטחים שבאחריותה של המועצה, הפרסום לדעתי ירתיע אלה שבכוונתם להגיש תביעה מהנימוק שאחרים יעידו ואו יפריחו את טענותיהם.

 

עו"ד סאמר ביסאן

 

- צריך להגדיר מה לפרסם , התביעה , התובע, פסק הדין וכו'.. לכן צריך להחליט מה

   מפרסמים.

 

-  דרכי הפרסום של מסמכי המועצה נקבעו בחוק.

 

-  פרסום שמות עם תקציר של פסק דין בלבד, אין סמכות לאף אחד לעשות דבר כזה.

 

-  פרסום פסקי הדין עונה על התביעה ופרטיה ולכן צריך לפרסם את התביעות שניתן בהן פסק דין, בהתייחסותי זאת אני מדבר על תביעות שיש בהן פסק דין מה שאין פסק דין נבחן את עניין חוקיות פרסומן.

 

-  פרסום שמות תובעים נגד המועצה זה אפשרי, אך להחסיר שמות אנשים או סוג

   תביעות, זה יחשוף את המועצה לתביעות לכן יש לפרסם הכול .

 

- כן יש לשאול מה התכלית מהפרסום וזה חברי המועצה יקבעו , אך הפרסום מותר,

  באם יוחלט לפרסם אז לפרסם הכול ואת כל פסקי הדין.

- חזר על הערתו כי פרסום תביעות עומדות , עלול לעודד אנשים להתערב באופן

  חוקי וכך הדבר עלול לפגוע במועצה. ראש המועצה העיר כי אולי ההתערבות תהיה

  הפוכה ותהיה לטובת המועצה.

 

 

 

 

 

מעדא חאסבאני

 

זכות הציבור לדעת ומתוקף החוק , והיא עומדת לו מכוח החוק לחופש המידע .

 

החלטה סעיף (4)- תביעות משפטיות במועצה.

 

·         המליאה מסמיכה את היועץ המשפטי ומנהל המחלקה המשפטית לפרסם כל מידע בעניין התביעות המשפטיות ופסקי הדין בהתאם לחוק חופש המידע.

 

·         המליאה מסמיכה את מנהל המחלקה המשפטית והיועץ המשפטי להביא בפניה הצעה לנוהל פרסום המידע בנוגע לתביעות המשפטיות תוך חודשים.  

 

·         באחריות המחלקה המשפטית לנתח את התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד המועצה במהלך השנתיים האחרונות, בתחומים השונים, עם מסקנות והמלצות.

 

            אושר פה אחד.

 

סעיף(5)- הפעלת שלוחה לגביה בג'ת

 

מופלח ביסאן יציג

 

מופלח ביסאן

 

·         ההמלצה הייתה של ועדת הרווחה, שאושרה במליאה.

 

·         ביקש לפרסם על פתיחת השלוחה למערכת הגביה של המועצה שתפתח בג'ת.

 

ע'אנם חסבאני

 

·         כבר הורדנו ציוד והכנו את המשרד, סיכמנו עם האוטומציה לפתוח את השלוחה ולהלן לו"ז לקבלת הקהל, (השלוחה תמוקם במתנ"ס בג'ת) :

·         יום שני בשעות            16:00   -12:00.

·         יום שלישי בשעות         8:30 - 12:00 .

·         יום רביעי בשעות        16:00  -12:00 .

 

מעדא חאסבאני

 

·         ביום חמישי הקרוב השלוחה תתפקד ובאחריות הסגן .

 

·         ביקש גיבוי מחברי המליאה בקרב הציבור , המשמעות מפתיחת השלוחה לגבינו שהדבר מהווה שיפור השרות לאזרח וחלק ממנו.

 

סעיף (6)- הודעות ראש המועצה

 

הודעה (1)- מדעים בחט"ב יאנוח-ג'ת ע"י אימוץ פרויקט "חלום"

 

במסגרת הטיפול המאסיבי בחינוך, אתמול עשינו עוד צעד חשוב, הכנסנו את מגמת הפיזיקה והמדעים בחט"ב ינוח ג'ת , מגיע תודות ליו"ר ועדת החינוך ולמליאה על התמיכה , ביקש מחבר המליאה דיב פרג' יו"ר ועדת החינוך  להציג .

 

 

ד'יב פרג'

 

·         ההחלטה שלנו לתמוך בחינוך ובמיוחד במדעים באה כדי שנתן את החינוך שיש בו להכין לנו אנשים חסינים ומלומדים.

 

·         תוכנית "חלום - חינוך למחקר מדעי" , הינה יוזמת של הטכניון, משרד החינוך אימץ אותה, לפיה מתחילים ללמד את המדעים בכתה "ז". פורסים את החומר הנלמד ל - 6  שנים ותוך כדי מחדירים לתלמידים את הפיזיקה, המתמטיקה ומחשבים, והם הנושאים המרכזיים בתוכנית. המטרה שלנו שנצליח שיהיה לנו כ- 15 תלמידים בוגרים שיהיו מומחים במדעים, זה יוסיף לנו רמת חינוך במדעים, וגם תוספת שעות לבתי הספר, זה יעודד את המגמה והמטרה שאליה אנו שואפים והיא שהמצוינים שלנו יישארו אצלנו ואולי בעתיד הקרוב גם נוכל שיהיה לנו בית ספר למחוננים.

 

·         אנו היחידים במגזר הערבי והדרוזי שקבלנו את הפרויקט הזה.

 

·         כיום רק 8 תלמידים לומדים פיזיקה בחט"ע ינוח ג'ת וזה מצב לא בריא.

 

מופלח ביסאן

·         בירך על התוכנית שהוצגה זה יעודד לימודים אקדמאים .

 

·         ע"פ תנאי הסף שבה, כנראה רבים מתלמידי יסודי ג'ת לא יעברו אותם כי המערכת אצלנו דפוקה, זה מבייש אך זאת היא המציאות.

 

מעדא חאסבאני

 

·         אנשים מבחוץ ילוו את התוכנית, הבת של עדנאן טראבשה שהיא דוקטורנטית בנושא הפיזיקה תוביל אותה

 

הודעה(2) - מפעלי הקיץ והקיטנות

 

·         אנו מכינים תוכניות לפרויקט החשוב הזה והמפעילים יתחילו מראשית חודש יולי ועד סופו ולכל השכבות.

 

·         המתנ"ס יהיה אחראי לפרויקט כולו והוא שיפעיל את כל התוכניות של מפעלי הקיץ והקיט.

 

הודעה(3)- תוכנית ההבראה במועצה

 

·         קיבלנו ביום שישי ממשרד הפנים את הטיוטה של תוכנית ההבראה עם תוספת השיפוי המוערך כתוצאה מפרישת העובדים, אנו נבדוק אותה יחד עם החשב המלווה ונחתום עליה.

 

·         אנו נתכנס בצוותים ע"מ לכנס לכל הפרטים בנושאים שבתוך התוכנית : סקר הנכסים , הגביה, חוקי העזר (שנטיל את העניין של הכנתם לעדכונים  על גורם חיצוני) ובדיקת השכר, הכול לפי מה שנדרש באבני הדרך של התוכנית.

 

·         לשאלת חבר המועצה סלימאן חמדאן  באם התוכנית נכפה על ראש המועצה או שהיא ביוזמתו, ראש המועצה ענה כי התוכנית נכפתה על המועצה , כי הברירה שעמדה בפנינו כמועצה היא או שהמועצה תפשוט את הרגל או לעשות תוכנית הבראה, אנו בחרו בברירה השנייה, אך אנו לא יזמנו את הנושא.

 

·         אנו נקיים את הדיונים המקצועיים.

·         המהלך הראשון בנוגע לכוח האדם הוא להגיע להסכמות עם אלו שהסכימו לפרוש, לאחר מכן אנו נמצה ( ממיץ) את כוח האדם המצוי במועצה, במידה ואנו נגיע למצב שאנו נצטרך להפריש עובדים אחרים נטפל בזה, זה הכיוון, זה תהליך מובנה אך הכול יעשה בשקיפות , בהגינות וביחס הראוי לכל אחד ואחד.

 

·         באתי בדיון עם משרד הפנים בכדי לתת את המקסימום לאנשים הפורשים בכדי שיפרשו עם תחושה טובה.

 

·         הכול יעשה במסגרת החוק ובאישור הסמכות הרלוונטית.

 

·         אני לא אהיה שותף למצב שבו אנו נעמוד מול עובד בביה"מ.

 

·         כל הסיכומים יהיו חתומים כדין.

 

·          בנוגע למתנ"ס, אנו נפתח חשבון בנק נפרד למתנ"ס, והמתנ"ס יעבוד באופן עצמאי . גם המתנ"ס יעבור בתוך עצמו רה ארגון פנימי וזה יתחיל בחוגים   , במבנה הארגוני וכו'.. המצב הקיים במתנ"ס הוא לא פחות קשה ממה שיש במועצה.

 

·           הרבה חוגים אנו מעבירים למתנ"ס: חוגי כדורגל, חדר כושר, וכו' הכל   במתנ"ס.

 

סמיר חבקה

 

כיו"ר ועדת התנועה והבטיחות , ישבנו לפני חודש והגשנו הצעות, לקראת החופש הגדול אבקש להתייחס להצעות שהיו בישיבה ולבצעם, ראש המועצה נתן סקירה על הנעשה בהקשר.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:10

 

רשם : ע'אלב סיף 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                                 מעדא חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                                          ראש המועצה

 

 

 

 

תפוצה:

 

- הנוכחים והחברים.

- גזבר המועצה.

- מבקר המועצה.

- נציג הציבור המקומי.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים. נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00