פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 5/2015

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 5/2015

‏10 מאי 2015

5-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 5/2015 ,

נערכה ב- 6/5/2015  במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

1-     מעד'א חאסבאני-           ראש המועצה.

2-     עסאם עביד -                  סגן ראש המועצה.(חסר -  הודיע וקיבל אישור).

3-     רובין ביבאר-                  חבר המליאה (חסר -  הודיע וקבל אישור).

4-     מופלח ביסאן-                חבר המליאה.

5-     ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

6-     סמיר חבקה-                  חבר המליאה.

7-     מאג'ד עבדאללה -          חבר המליאה (חסר- הודיע וקיבל אישור).

8-     נאא'ל קטימה-                חבר המליאה.

9-     סלימאן ( רג'א )חמדאן- חבר המליאה.

10- פד'יל דאהר -                  חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-     ע'אלב סיף-             מזכיר המועצה.

2-     עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

3-     מתעב חמדאן -        עוזר ראש המועצה.

4-     זיאד ביבאר- נציג הציבור המקומי.( עזב את הישיבה, לאחר שהתבטא בצורה קשה כלפי מזכיר במועצה והמליאה , בטענה שלא קיבל הזמנה , המזכיר ענה לו כי ההזמנה הגיעה אליו ישירות באמצעותו , וע"פ המוסכם , והשיב לו על התבטאויותיו בצורה קשה , המזכיר התלונן כלפי הנבחרים שהם לא נותנים לו הגנה מפני התבטאויותיו הקשות  של זיאד).

 

נושא הדיון:

 

1-     אישור פרוטוקול מליאה מן המניין 4/2015 .

2-     אישור תב"רים ומכרזים.

3-     הודעות ראש הרשות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·        פתח את הישיבה ובירך את כולם.

·        הציג את נושאי הדיון.

·        סגן ראש המועצה ביקש להעלות הצעה לסדר היום בנושא "מתן הנחה בארנונה לעסק קיים בישוב יאנוח - ג'ת " , ביקש לאשר העלאת הנושא לסדר היום של הישיבה.

 

החלטה:

 

·        ההצעה אושרה פה אחד והיא תידון בסעיף (3) של סדר היום, סעיף (3) –הודעות ראש הרשות שהובא בהזמנה לישיבה  ייהפך להיות סעיף מס'(4) בסדר היום .

·        בשם חברי המליאה ועובדי המועצה שלח תנחומים למשפ' ביסאן במותה של המנוחה אם כרם הנאא ביסאן ז"ל,  כמו כן שלח תנחומים למשפחות ביבאר ועאמר במותה של המנוחה אם פואז מיאסה ביבאר ז"ל, יהי זכרן ברוך.

 

סעיף(1) - אישור פרוטוקול מליאה מן המניין 4/2015

 

·        לא היו הסתייגויות על הפרוטוקול.

 

החלטה סעיף(1) - אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 4/2015

 

·        הפרוטוקול אושר פה אחד.

 

סעיף(2) אישור תב"רים ומכרזים

 

·        אין תב"רים ומכרזים לאישור

 

סעיף (3)- הנחה בארנונה לעסקים ביאנוח ג'ת

 

·        הקריא את תוכן הצעת הסגן. והיא תחולק לחברים ותהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

·        כחלק מהרצון לעודד הקמת עסקים בישוב , והדגש על עסקים המעסיקים תושבי יאנוח- ג'ת במיוחד בנות הישוב . סגן ראש המועצה מר עסאם עביד בהיותו יו"ר ועדת ההנחות של הרשות, ביקש להביא בפני המליאה זו, בנוסח הבא : " עסק בתוך הישוב המעסיק 10 עובדים או עובדות מתושבי יאנוח - ג'ת, בעל עסק כזה יהיה זכאי להנחה של 20% מהארנונה , ובתנאי שיפנה לוועדת ההנחות ויציג בפניה המסמכים המוכיחים העסקתו העובדים בני הישוב"  , האשור יהיה תקף לשנה .

·        ביקש מהיועמ"ש להתייחס.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה - הנחות בארנונה , בין היתר הנחות לעסק , לתעשייה וכו'.. למליאת המועצה עומדת הזכות לבוא ולקבוע , כמו במקרה הזה, מתן הנחה במידה סבירה , בתנאי שהעסק יפנה לוועדת ההנחות ויבקש את ההנחה , הוועדה תאשר את ההנחה כפוף לתוכן החלטת המליאה והחוק.

 

סלימאן חמדאן:

 

·        הציע לתת הנחה של  40% לעסק כזה , ובמטרה לעודד עסקים .

פד'יל דאהר:

 

·        כיוון שהיועמ"ש המליץ,  אני בעד לתת את ההנחה.

 

מופלח ביסאן:

 

·        בתור יו"ר ועדת הרווחה אני מברך את הסגן על הצעתו .

·        יש להיטיב עם המעסיקים ולעודד אותם בכדי שיעסיקו את הנשים שלנו , וצריך לחפש פתרונות להעסקת הציבור ואת הנשים במיוחד . אחל שהשימוש בהצעה ייעשה בצורה מושכלת.

סמיר חבקה:

·        בירך על ההצעה , הוא בעד עידוד עסקים , הציע כי המהנדס יבדוק כל עסק, תמך באישור ההצעה.

 

ד'יב פרג':

 

·        בירך על ההצעה , דיברנו על העניין הזה רבות, אני מתפלא , למה שהיועמ"ש נתן בזמנו חוות דעת שונה מזאת שאמר כעת, למרות אני בעד לאשר את ההצעה , ויותר מזה הצביע על הצורך לעודד את כל העסקים, ולא רק את אלו שמעסיקים  10 עובדים , מתן ההנחה צריך שיהיה בצורה מדורגת לפי מספר העובדים , אני סומך על חוות דעתו של היועמ"ש הנוכחית, ואם כבר יש לפתוח את ההצעה הזו כך שהיא  תכלול את כל  העסקים בישוב רק,  שיש לתת את ההנחות לכולם, ולאור זה שישנם מעט עסקים ויש צורך לעודד אותם,  במיוחד בכדי לאפשר לנשים ולבנים שיועסקו בהם , זו הצעתי.

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·         בכל ההצעות שהועלו בישיבות מליאה קודמות היה מדובר בעסק ספציפי , ולא בהצעה גורפת כזאת , אף פעם לא הועלתה הצעה גורפת ע"מ לתת הנחה כללית לסוג מסוים של עסקים , ולכן הייתה חוות דעתי שהצעתי אז ומה שאני מציע כעת.

 

פד'יל דאהר:

 

·        באחת הישיבות כן הצעתי לתת הנחה לעסקים , אנו כפר נידח וקטן  ורחוקים מן המרכז, ובכדי לעודד את העסקים אצלנו, כן יש לתת לכל העסקים הנחה , רק עכשיו הבנתי שמדובר במתן הנחה רק לעסק שמעסיק 10עובדות/ עובדים.

 

מתעב חמדאן:

 

·        בתקופתם של ראשי המועצה ג'אדללה סעד ווהיב סיף אישרנו הנחה לעסקים בגובה 100% .

ד'יב פרג':

 

·        כן הנושא של מתן הנחה לעסקים עלה בישיבות המליאה הקודמות , אני אוציא את הפרוטוקולים ואציגם בפני כולם.

 

מופלח ביסאן:

 

בדיונים קודמים בנושא הועלו בקשות ספציפיות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·        המליאה מוסמכת לפעול אך ורק במה שמאפשר לה החוק.

·        לאור חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי , ובהתבסס על רצון המליאה לפעול לקידום העסקים ולקדום התעסוקה בתוך הישוב , מן הראוי לבחון כל דרך חוקית וכל הקלה שתקדם את הרעיון של יצירת מקומות תעסוקה בישוב, מנגד לא ניתן להתעלם מהמשמעות התקציבית של החלטת המליאה במתן הנחות באופן גורף ובעיתוי הלא מתאים , והכוונה שתקציב הרשות לשנת העבודה 2015 אושר ע"י המליאה , והתבסס בתוכנית ההוצאות שלו על ההכנסות שמרכיב הארנונה הוא בסיסי בו, ולכן וע"מ לאפשר מחד קידום הרעיון ומאידך שמירה על איזון תקציבי , אני מציע ללכת לעניין באופן הדרגתי ומגובה, בחוות הדעת המשפטית של היועמ"ש ולקראת שנת העבודה הבאה, , ולקראת התוכנית התקציבית של שנת 2016 , יש לגבש הצעה שתביא בחשבון את הצעתו המשלימה של חבר המליאה ד'יב פרג',  אנו נכניסה לתוכנית. וועדת ההנחות תגבש במהלך החודשים הקרובים את ההצעה המדורגת ותביאה למליאה לאישורה בסביבות ספטמבר בכדי להכליל אותה  בהצעות התקציב החדשה לשנת 2016, כעת ביקש מהמליאה לאשר את הצעת הסגן כפי שהוצגה בפני המליאה. 

 

החלטה סעיף (3) מתן הנחה בארנונה לעסק קיים ביאנוח - ג'ת.

 

·        ההצעה לאשר הנחה בגובה 20% לעסק קיים ביאנוח ג'ת , המעסיק 10 עובדים/ות מבני הישוב, , ואשר יפנה לוועדת ההנחות לקבל את ההנחה הזאת , אושרה פה אחד.

 

סעיף (4) - הודעות ראש הרשות

 

הודעה (1)- מינוי עוזר ראש המועצה

 

·        הודיע על מינויו של מר מתעב חמדאן כעוזר ראש המועצה, החל מיום 1/5/2015 , אחל שיתוף פעולה בינו לבין חברי המליאה והועדות של המליאה , ניסיונו כנבחר ועובד במועצה יהוו בסיס לעבודתו , אחל לו בשם כולם הצלחה במילוי התפקיד, וחברי המליאה הצטרפו לאיחולים.

 

 

הודעה (2)- אירועי יום העצמאות והזיכרון במועצה

 

·        הודה לסגן ראש המועצה ולצוות העבודה שעזרו לו, על ההכנות שעשו לקראת החגיגות של יום הזיכרון ויום העצמאות , שני אירועים מרשימים ומוצלחים וחבל שלא כולם השתתפו בהם.

 

הודעה (3)- דיונים  עם משרד החינוך

 

·        דווח על תוכן הדיונים האינטנסיביים שעשה עם משרד החינוך, בנושאים שונים , קבלנו הסכמתם העקרונית להקדים לנו ההקצבה להשלמת בניית ביה"ס היסודי ע"ש סלמאן פרג' ע"ס (7) מש"ח, כמו כן אנו מקבלים כ- (400) אש"ח לשיפוצים במוסדות החינוך בקיץ הקרוב.

 

הודעה (4)- עבודות תאגיד המים והביוב

 

·        דווח על הקשיים בביצועי הקבלנים של תאגיד המים והביוב אלעין שמבצעים כעת עבודות בג'ת , אנו מקיימים דיונים עם כל הגורמים איך לעקוף את הקשיים האלה .

·        פרויקט כביש 39 בג'ת כבר בביצוע.

·        הפרויקט הנוסף שהוא בקנה לקראת התחלת ביצועו הוא הריסת חלק מהמבנה של המנוח אבו מחמד שחאדה חסבאני ז"ל , אנו מחכים לגמור את ההליך המשפטי המנוהל כעת בכדי להתחיל בביצוע, מה שמפתיע בעניין הזה ולרעה הוא תופעת " העלייה לרגל" המסיבית לבני משפחת המנוח אבו מחמד, בכדי לשכנעם שלא להסכים לביצוע הפרויקט , אזכיר שהמליאה היא שאשרה את ההקצבה לביצוע הפרויקט , ומי שהעריך את עלותו הוא השמאי של משרד התחבורה.

 

נאאל קטימה:

 

·        יש חובה לבצע את הפרויקט הזה, ואין לשים לב או להתייחס לביקורות הלא צודקת שנאמרות בגינו.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·        אנו מתחילים לבצע את שיפוץ אולמון הספורט שליד בית-הספר היסודי ע"ש סלמאן פרג' ביאנוח .

·        גם את שיפוץ המועדונית בג'ת אנו מתחילים לבצע.

 

הודעה (5) - מאבק הרשויות המקומיות הדרוזיות והצ'רקסיות לשוויון

 

·        נתן דווח על מהלכי המאבק וציין כי בחירת העיתוי לא הייתה במקרה  , היציאה למאבק מתואמת ומתוזמנת, וכבר וכתוצאה סכום המקדמה שהובטח לרשויות ע"ס (187) מש"ח מתחיל לזרום אלינו, הלחץ שלנו כעת כראשי רשויות הוא על הסיעות שאמורות להרכיב את הממשלה, דרישתנו מהם שיאשרו את הסכום שהובטח לנו מקודם ע"ס (2,4) מליארד ₪ לחמש שנים , במידה ואחרי שתוקם הממשלה ולאחר שתערוך (2-3) ישיבות לא תאושר ההבטחה הזאת , אנו נמשיך במאבק ובכל העוצמה.

הודעה (6) - הזמנה לאירועים

 

·        תיערך בשבת הקרובה "צעדת האביב" , בהקשר ביקשתי שג'בל אשקר יהיה עוגן בכל פעילות שתעשה אצלנו, הזמין את הנוכחים להשתתף בצעדה.

·        הקמנו גוף מתנדים מ- 36 חברים , הם עברו הכשרה בשני קורסים, והם יקבלו תעודות מאתנו , אנו נארגן את האירוע וכל החברים מוזמנים להשתתף בו.

 

                                     הישיבה ננעלה בשעה 18:56

                                         רשם: ע'אלב סיף

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                        מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                 ראש המועצה

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- גזבר המועצה.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום האישה.

- משרד הפנים- נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00