פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2014 /8

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2014 /8

14/08/2014

מס'- 25-2014

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2014 /8 ,

נערכה ב- 2014 /8 /5 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה :

1.       מעד'א חאסבאני –           ראש המועצה .

2.       עסאם עביד –            סגן ראש המועצה .

3.       רובין ביבאר –                  חבר המליאה .

4.       מופלח ביסאן –                חבר המליאה .

5.       סמיר חבקה –                  חבר המליאה .

6.       ד'יב פרג' –                       חבר המליאה .

7.       מאג'ד עבדאללה –           חבר המליאה .

8.       חסין ביבאר –                  חבר המליאה .

9.       מבדא עביד –   חבר המליאה .(לא נכח) .

10.   סלימאן (רג'א) חמדאן – חבר המליאה .

משתתפים ה"ה :

1.       ע'אלב סייף –         מזכיר המועצה .

2.       עו"ד סאמר ביסאן –              יו"מ .

3.       עואד קטימה –             מנהל גביה .

4.       זיאד ביבאר –             נציג הציבור .

נושאי הדיון

1.       אישור פרוטוקולים : המליאה מן המניין 2014 /7, המליאה שלא מן המניין 2014 /7 , ועדת הביקורת 2014 /1, הועדה לאיכו"ס 2014 /1 .

2.       אישור תב"רים ומכרזים .

3.       מחיקת חובות לנכסים בלי בעלים וכמתחייב מהנוהל .

4.       הודעות ראש הרשות .

הצעה לסדר

·         פרסום מכרזים – רובין ביבאר ואחרים .

מעד'א חאסבאני

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         חבר המליאה ג'אד עבאס סיים את תפקידו ומחליפו מר מבדא עביד,  אחל לשניהם כל טוב והצלחה ושיתוף פעולה. מבדא יחליף את ג'אד בכל הועדות שבהן הוא היה חבר. אושר פה אחד .

·         ביקש להוסיף את הסעיפים הבאים לסדר היום :

1.       נציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל.

2.       הצעתו לסדר של מר סמיר חבקה: קביעת קריטריונים להנצחת אישים בישוב .

3.       הצעתם לסדר של חברי המליאה רובין ביבאר ואחרים – פרסום מכרזים, ציין כי  גם מר מאג'ד עבדללה פנה אליו ע"מ להעלות את הנושא לסדר היום.

סדר היום- החלטה

שלושת הנושאים אושרו פה אחד להעלאתם על סדר יום הישיבה.

סדר היום המעודכן

1.       אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 2014 /7, מליאה שלא מן המניין 2014 /7 , ועדת הביקורת 2014 /1 והועדה לאיכו"ס 14 /1 .

2.       אישור תב"רים ומכרזים .

3.       מחיקת חובות לנכסים בלי בעלים וכמתחייב מהנוהל .

4.       מינוי נציג המועצה בוועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל .

5.       קריטריונים להנצחת אישים .

6.       פרסום מכרזים .

7.       הודעות ראש הרשות .

סעיף (1) – אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 2014 /7 , שלא מן המניין 2014 /7 , ועדת ביקורת 2014 /1 , הועדה לאיכו"ס 2014 /1

·         לא היו הסתייגויות על הפרוטוקולים לכן כל הפרוטוקולים מאושרים. אושר פה אחד .

סעיף (2) – אישור תב"רים ומכרזים

·         אין תב"רים ומכרזים לאישור .

סעיף (3) – מחיקת חובות ונכסים בלי בעלים וכמתחייב מהנוהל

·         ע"פ הנוהל אנו מביאים את רשימת האנשים שיש למחוק חובותיהם כי הינם בלי בעלים  .

·         כל רשימה שאנו מסיימים את תהליך הטיפול בחובות האנשים הרשומים בה והומלץ למחוק חובותיהם , נביא את הפרטים בפני המליאה .

עואד קטימה

·         פירט את הסכומים שהבעלים חייבים ויש צורך למחוק אותם ומסר רשימה כתובה(הרשימה תצורף לפרוטוקול ) .

חסין ביבאר

·         אני מבקש את הפירוט של החובות של כל חייב , לא רק הסכום .

מעד'א חאסבאני

·         כל החומר הקשור בהליך המחיקה יחולק לחברים .

·         הסביר את תהליך המחיקה הכולל בדיקה ובאם הוא עומד בכל הקריטריונים שנקבעו ואושרו ע"י המליאה

החלטה סעיף (3) - מחיקת חובות ונכסים בלי בעלים וכמתחייב מהנוהל

 .

·         המליאה מאשרת ברוב קולות את מחיקת החובות שברשימה המצורפת , בעד אישור ההחלטה 6 חברים : מעד'א חאסבאני, עסאם עביד , דיב פרג' , רובין ביבאר , סמיר חבקה ומופלח ביסאן. נגד חבר אחד : חסין ביבאר , נמנעו 2 החברים: מאג'ד עבדאללה וסלימאן חמדאן .ההחלטה אושרה ברוב של (6) קולות . התנגדות (1) והימנעות (2) חברים .

סעיף (4) – מינוי נציג המועצה בוועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל

·         ביקש לאשר את מינוי ראש המועצה מר מעד'א חאסבאני הנושא ת.ז מס' 055825046 כנציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל . ומ"מ מר רובין ביבאר נושא ת.ז מס' 025935677 .

·         (בשלב זה מר עסאם עביד עזב את הישיבה) .

מופלח ביסאן

·         אבקש לעדכן את חברי המליאה בכל שינוי או עדכון או החלטה שמתקבלת בוועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל .

החלטה סעיף (4) –מינוי נציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל

·         המליאה מאשרת פה אחד את מינויו של ראש המועצה מר מעד'א חאסבאני, נושא ת.ז מס' 055825046 כנציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל, ואת מר ראובן ביבאר,  נושא ת.ז מס' 025935677 כממלא מקומו בוועדה זו.

סעיף (5)- קריטריונים להנצחת אישים

·         הכוונה מהעלאת הנושא לסדר היום היא לקבוע קריטריונים להנצחת שמותיהם של אנשים שתרמו לקהילה . החבר סמיר חבקה יציג את הצעתו.

סמיר חבקה

·         הגיע הזמן לעשות סדר וצדק בדברים, ואם אנחנו לא נעשה אותם אז הם לא יהיו .

·         אם אנו נסתכל למה שיש בישובים הסמוכים והרחוקים, אנו רואים מוסדות ורחובות ומקומות ציבורים וגנים וכיכרות על שמותיהם של אישים מכובדים, אנשי בטחון , ראשי ממשלה, רופאים ואפילו אנשים פשוטים, אשר תרמו לקהילה ולבניית המדינה ו/או הקמת אותו ישוב .

·         אך אצלנו בשני הכפרים הדבר לא קיים, כאשר יש לנו אנשים לא פחות מכובדים ושתרמו את חייהם בהגנה על המולדת , וכאלה שתרמו מחייהם לבניית שני הכפרים, בחינוך , בתרבות , בהגנה על האדמות והתושבים, על המקומות הקדושים והדת.

·         לא מעט אנשים ולא מעט זמן, אותם אנשים עשו זאת בהתנדבות ובלי אינטרס , מלבד עשייתם לבניית הכפרים ובדומה לשאר הישובים במדינה מודרנית .

·         לא מעט אנשים פנו אלי מהישוב בכדי לבדוק את הנושא, כאשר פניתי למועצה, נדהמתי כאשר גיליתי כי לא קיים תקנון ו/או קריטריונים ואין נהלים , שקשורים לנושא . מעניין אותי דבר אחד , במה עסקו קודמינו .

·         הפנה קריאה לראש המועצה ולמליאה ע"מ לבנות יחד ועדה להנצחת זכרם של אותם אנשים נפגעי טרור , וקביעת קריטריונים ותקנון, שנוכל עתידית להחזיר להם כבוד ולזכור אותם כאשר תרמו ונתנו והשקיעו בשני הכפרים , אדם שעושה דבר כזה זה הוכחה ברורה לגדולתו ולמאבקו הבלתי נפסק למען הכפר שלו ותושביו , והוא ראוי להנצחה ומגיע לו כבוד מאתנו כמועצה, דבר אשר יהווה מסר לנו ולבאים אחרינו שיש לכבד אנשים כאלו .

ד'יב פרג'

·         יש לנו ועדה אך יש לקבוע קריטריונים, הנושא הוא מאוד רגיש, צריך להיות חד וברור ולגשת אליו בגישה כוללת .יש ללמוד ממקומות אחרים, באם לא נתחשב בדקויות אנו נכנס למצב מאוד מסובך , צריך לחשוב אם נכנסים לזה או לא.

·         צריך לתת למעט ולאלה שתרמו באופן מאוד מאוד משמעותית , עם תרומה מאוד ייחודית, אחרת אנו פותחים תיבה ללא תחתית .

מאג'ד עבדללה

·         אני מסכים עם החבר דיב .

·         אי אפשר לקבוע קריטריונים .

סלימאן חמדאן

·         ההצעה מקובלת מאוד .

·         כן המצב רגיש ולכן הגישה אליו צריכה להיות רגישה והוגנת, במיוחד תרומת הקודמים .

·         הציע שהועדה תורכב מכל המשפחות .

זיאד ביבאר

·         ע"פ חוק היה חובה למספר את הרחובות .

·         אני לא אסכים שיקראו שמות רחובות לאנשים הקרובים, והזכיר את הדוגמה של קריאת הכביש הראשי על שמו של המנוח האני סייף ז"ל . אני לא מוכן שרחובות שיש בהם אשפה ייקראו על שמות אנשים מכובדים , זה הטעם שבגינו אין לקרוא שמות רחובות על שמם של מכובדים . בנוסף הדבר ייצר רגישויות אצלנו, עקרונית כן אני תומך  ברעיון  להנציח  שמות אנשים שתרמו ושהדבר יהיה באופן ייחודי .

מופלח ביסאן

·         אני מברך על ההצעה .

·         אנו מחויבים לעשות את השינוי הנדרש הזה.

·         יש לנו חללים שיש עליהם קונצנזוס .

·         יש להנצחה תרומה חינוכית, והוספה לערך המוסף התרבותי שלנו .

רובין ביבאר

·         יש לנו ועדה שאמורה לעסוק בנושא שאני יו"ר שלה .

·         הועדה מתכנסת לפי צורך .

·         הציע לא לקרוא שמות של רחובות על שם מונצחים, כי זה יכניס אותנו לברוך שלא נצא ממנו , ניתן לקרוא רחובות בשמות אחרים .

·         אנו ננציח שמות של תורמים, ייחודית ושיוכית למוסדות , אחרת אנו נאבד את עצמנו .

·         לא כדאי לכנס לנושא של משפחות וכו' .

·         אנו ובתאום עם ראש המועצה והמליאה נכנס לנושא, ומה שנסכם נביאו כהצעה לאישור המליאה .

מעד'א חאסבאני

·         אכן מדובר בסוגיה שיש בה רגישות גבוהה מאוד וטעונה מאוד .

·         ראוי שהמועצה שאחראית על ניהול הישוב והיא עוקבת , ואף מנסה לגייס את הקהילה למען בניית הישוב , תדע להוקיר את עשייתם של אלה שתרמו ופעלו למען בנייה זו.

·         המושג שנקרא הנצחה יש לו קשר ישיר והדוק למושג תרומה, ע"כ מן הראוי שנושא ההנצחה ייבחן במסננות דקיקות ולעומק, כי אם אנו רוצים להנציח מישהו מן הראוי שהוא יהווה ויהיה מודל לחיקוי,  וששמו אכן יהיה על כל לשון , אחרת אנו נחטיא את המטרה , ההסתכלות היא על המהות של המעשה והנתינה שהם המוקד של העניין , זה יכול להיות בכל התחומים .

·         הזכיר את המקרה של המנוח וליד עג'מיה ז"ל ותרומת אביו המנוח ז"ל לזכרו  כדוגמה חיה להיקף ועומק הרגישות .

·         ביקש מהועדה שתשב בניחותא, כי יש הרבה מעגלים לבדיקה : מה הן הוראות החוק , חוזרי המנכ"ל, מה הקריטריונים הרצויים , אתרים פוטנציאליים להנצחה  , כיצד מחיים ומטמיעים זכר המונצחים ופועלם וכו'.

·         הציע שהרחובות והכבישים יהיו מחוץ לתחום ההנצחה, (למעט הקיימים) היות ובכל הכבישים והרחובות גרים מספר משפחות וזה ולא כולם מסכימים ובאותה דעה לגבי המונצח וזה עלול להוות מקור לפגיעה במונצח .

·         צריך לשים לב כי אפשר להנציח שמות על אגף או מחלקה או מתקן בתוך מוסד אחד .

·         יש לקחת את ההנצחה להקשר של עשייתו של המונצח  והציבור הקשור בעשייתו הראויה להנצחה.

·         אין לבטל הנצחות שהוחלט עליהם בעבר, להיפך יש לשמר אותם ואף להוסיף  לזה ביטוי וחיזוק ע"מ להטמיע פועל המונצחים בתודעה הציבורית.

·         ביקש לא לצאת בהצהרות כלשהן בטרם נקיים דיון על המלצות הועדה והקריטריונים שהיא תגבש, וזאת ע"מ לא ליפול ואו להיות פזיזים .

·         ביקש שהועדה תציע בסיכומיה כיצד להנציח וגם כיצד להטמיע את ההנצחה המוצעת בקרב הקהילה, כולל שיתוף התלמידים והמוסדות והקהל.

·         הציע לוועדה לשתף את הציבור ע"י התייעצות ושמיעת דעותיהם של גורמים ואישים מגוונים.

החלטה סעיף(5)- קריטריונים להנצחת אישים

 

·         המליאה מאשרת את הסיכום של ראש המועצה ומסמיכה את הועדה להנצחת זכר החללים להביא בפני המליאה המלצות וקריטריונים להנצחת אישים . אושר פה אחד .

סעיף (6)- פרסום מכרזים

·         ד'יב פרג' יציג בשם המציעים ובשם מר מאג'ד עבדללה שבגם הוא ביקש לדון בנושא בטרם הגשת ההצעה לסדר .

ד'יב פרג'

·         הקריא את תוכן ההצעה לסדר .

·         הוא פירט את הדרישות שיתרמו לכל השלבים שמחייבים טיפול נאות בפרסום המכרזים, הליך הכנת , הפרסום , פתיחה ומסירה, חתימת ההסכם עם הזוכה , הביצוע וכו' .

·         מוניתי ע"י ראש המועצה להכין נוהל למכרזים, אני אתייעץ עם עו"ד סאמר ביסאן , זה ייקח זמן , בכדי שנכין החומר הנדרש והנחוץ , הכול יעבור דרך הועדות המקצועיות הרלוונטיות וזאת בכדי שההכנה תהיה מקצועית  ומתואמת.

·         עד הכנת הנוהל ואישורו הציע כי המועצה תעבוד בשיטה הזו .

·         יש ערבוביה בתוך המכרזים שהיא מאוד לא הגיונית, וזאת לא שיטת עבודה .

רובין ביבאר

·         אני מרגיש ולאור הניסיון , כי מנהלי המחלקות הם המחליטים מה יהיה , אנו הנבחרים יודעים יותר טוב מהם מה הם צורכי הישוב .

·         לא כל דבר חייב לעבור דרך המליאה , אך שיעבור לפחות בוועדות המשנה .

·         לא יעלה על הדעת שמנהל המחלקה יחליט על סדר עדיפויות, או כמויות פה או שם, התייחס לסוגיית יאנוח ו/או ג'ת בהקשר להשקעות ולביצוע ביחס לצרכים ו/או בהתאם לזאת .

הועדה המקצועית יכולה לזהות את הצרכים ולקבוע אותם באופן ענייני, הזכיר מספר דוגמאות .

·         לאחר קבלת החלטה יש לפרסם את הנוהל ולחייב את אורגני המועצה לפעול לפיו .

מאג'ד עבדללה

·         אני מסכים עם שני החברים ד'יב ורובין .

·         בנוסף יש דברים שצריך לעדכן כמו ספר הספקים והקבלנים ( מזכיר המועצה הציע לפרסם מכרז חדש) .

·         יש לדאוג למספור וסדר במכרזים .

·         אנשים שהגישו הצעת מחיר יש להחזיר להם תשובה .

·         התייחס לסוגיית סכומי האומדן , מי שמגיש את האומדן עליו להיות בטוח ב- 100% שהאומדן משקף, בכדי שהאומדן יהיה כלי מדידה ראוי בידינו כחברי ועדה .

סמיר חבקה

·         כיו"ר ועדת המכרזים נתקלתי בלא מעט תקלות ובעיות .

·         פניתי לראש המועצה והוא מודע לעניינים .

·         עשינו כבר 12 ישיבות לוועדה בשנה זו , אך יש בעיות שחוזרות על עצמם .

·         ביקש החלטת מליאה בכדי להסדיר את העניינים עד לקבלת ואישור הנוהל המוצע.

·         אם אתייחס למנהלי המחלקות , יש פרטיזניות במה שהם עושים .

זיאד ביבאר

·         ראשי מועצות קודמים הרגילו את מנהלי המחלקות על עשייה זו. זכותכם לדרוש נוהלים חדשים .

סמיר חבקה

·         אנו מחויבים לפעול ע"פ החוק והנוהלים .

·         ההחלטות המתבקשות בנושא האומדן, הצעה שהיא מעל או פחות מ- 30% מגובה האומדן, הצעת מציע  כזה יש לפסול .

·         אלה שמכינים את האומדן כנראה מכינים אותו בקלילות .

·         אבקש שבנוהל תוצג האופציה לפצל .

מופלח ביסאן

·         ביקשתי שפרסום ומסמכי המכרז יגיעו לחברי הועדה .

·         ישנם ליקויים כרוניים של אורגני המועצה, התקלות הן לא חד פעמיות והמצב קרוב לרמת החובבניות בביצוע, בסופו של עניין טעויות וחוסר מקצועיות וחובבניות מסתכמים בכסף שפוגע בקופה הציבורית .

·         יש לפרסם כי כל הצעה שהיא מעל או מתחת ל- 30% מהאומדן תיפסל .

·         בתור נבחרי ציבורים , עובדי המועצה אמורים לבצע את ההחלטות שלנו, בשטח ובפועל  כנראה שמנהלי המחלקות הם שמחליטים, יש לזכור כי בפועל אנו אלה שמקבלים את ההחלטות , הביקורת הזאת כלפי מנהלי המחלקות היא חוקית ויש לקבלה בהבנה .

·         חיזק את הדרישה לעדכן את ספר הספקים והקבלנים .

·         ביקש שוועדת המכרזים תעקוב אחר ביצוע , זה יעשה טוב לכולם .

מעד'א חאסבאני

·         אני מכיר ומזהה את הבעיה בנושא המכרזים במועצה, ואני לא שבע רצון מאופן הכנת המכרזים, מהתוצאות ומהבקרה .

·         אני מזהה בעיה מקצועית באופן הכנת המכרז, באופן ביצועו והבקרה עליו .

·         חלק מהמכרזים ומתכנניהם קיבלנו בירושה, חלק מהם אפילו לא ידעו להסביר מה שהם בעצמם כתבו .

·         לטיפול בבעיה החל בקביעת הנוהל, הכנת המכרז, פרסומו, בדיקתו וכו' ועד לסיום כל התהליך, ביקשתי מהחבר ד'יב פרג' להכין לנו הצעה לנוהל מקיף, נביא את ההצעה שהוא יכין לדיון במליאה.

·          ללא קשר לדבר הזה אנו נעשה השתלמות בנושא מכרזים הן לנבחרים וגם לעובדים ונלמד את הנושא, וזה אנו נעשה בטווח המידי, המזכיר יתאם עם המפעם .

·         כנראה שאנו צריכים לחזק את הועדות , אני אבדוק את העניין עם יושבי ראש הועדות .

·         אנו נעדכן נוהלים פנימיים בנושא המכרזים, בכל מכרז יש לשתף את הועדה המקצועית בהליך ההכנה והגיבוש, המזכיר ידאג לפרסם את הנוהל הזה .

·         כהארה אבקש ששיתוף הועדה המקצועית לא יהפוך לצוואר בקבוק שיעכב את העבודה, אנו נתייחס להארה חשובה זו כמחויבות הדדית מוסכמת ומאושרת, והחברים הסכימו לה כולם.

·         נפרסם מכרז לעדכון ספר הספקים והקבלנים, המזכיר יוציא לפועל .

·         זימון ועדות המשנה של המועצה יהיה רק דרך מזכיר המועצה ובתאום אתו, והוא יתאם פנימית וחיצונית, ומי שיפתח את חדר תיבת המכרזים והמועצה בפני ועדת המכרזים ושאר הועדות הוא הקב"ט .

·         מסמכי ופרסום המכרזים ישלחו לחברי ועדת המכרזים .

·         נושא האומדן יהיה נתון להחלטת ועדת המכרזים .

החלטה סעיף (6)- פרסום מכרזים

 

·         מאשרים את הסיכום דלעיל של ראש המועצה בנושא המכרזים . אושר פה אחד .

סעיף (7) – הודעות

הודעה (1) – ערב מורים וסגל ההוראה

·         ב- 2014 /8 /27 נקיים ערב הוקרה בבית השמחות ביאנוח למורים ולסגל ההוראה , כלם מוזמנים .

הודעה (2) – ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי

·         ב- 2014 /10 /1 אנו מארחים את ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי משעה 10:00 עד 15:00 , אנו נוציא הזמנה וכולם יוזמנו להשתתף ביום הזה.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:10

 

רשם : ע'אלב סייף

 

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סייף                                                                                                               מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                          ראש המועצה

 

 

תפוצה :

 

-          הנוכחים והחברים .

-          גזבר המועצה .

-          מבקר המועצה .

-          היועצת לקידום מעמד האישה .

-          משרד הפנים . נצרת .

-          מבקר המדינה . חיפה .

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00