פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2/2015

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין  2/2015

‏03 פברואר 2015

2-2015

 

                      פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין  2/2015 , נערכה

                                                   ביום שני 2.2.2015 בשעה  18:00 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

1-      מעד'א חאסבאני-            ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -                  סגן ראש המועצה (חסר).

3-      רובין ביבאר -                 חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן-                חבר המליאה.

5-      סמיר חבקה-                  חבר המליאה.

6-      ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

7-      נאאל קטימה-                חבר המליאה.

8-      סלימאן (רג'א) חמדאן - חבר המליאה.

9-      פד'יל דאהר -                 חבר המליאה. ( חסר)

10-   מאג'ד עבדאללה-           חבר המליאה . (חסר אישור).

 משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-                מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-           גזבר המועצה.

3-      עו"ד סאמר ביסאן -  יועמ"ש.

4-      לוטפי ביסאן-            מ. תברואה

5-      זיאד ביבאר-             נציג הציבור המקומי.

6-      חאתם עג'מיה-         מ. תשתית ופיתוח.

7-      עו"ד עלאא אג'באריה.

הצעות לסדר:

1-      קריאת  שמו של המנוח חמד סיף ז"ל - סמיר חבקה.

2-      קריאת שמו של המנוח מוניר ביסאן ז"ל - מופלח ביסאן .

3-      קידום קבוצת הספורט- עסאם עביד.

נושאי הדיון:

1-      אישור פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 1/2015 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      אישור חוקי העזר המקומיים.

4-      פטור מארנונה לבית השמחות ביאנוח.

5-      אישור הצטרפות המועצה לאשכול גליל מערבי.

6-      הודעות ראש הרשות.

 מעד'א חאסבאני:

·         פתח את הישבה ובירך את כולם .

·         בשם כולם שלח תנחומים למשפח' ח'טיב במותם של המנוח סעד ח'טיב ז"ל והמנוחה תופאחה ח'טיב ז"ל.

·         אחל החלמה למחנך חסין דאהר כולנו מקווים שיחזור בריא ושלם לביתו.

·         ביקש לעדכן את סדר היום: הדיון בסעיף (3)- חוקי העזר יהיה ב- 3 חוקי עזר בלבד , נוסיף לסעיף 4 פטור מארנונה למוסדות שהם מלכ"רים, ביקש להוסיף שני סעיפים לסדר היום : סעיף לאישור ועדת ספורט וסעיף להארכת מבצע גבית חובות בפיגור .

·         בעניין הנצחת אישים, יש להביא  את ההצעות לוועדת הסמלים שתבדוק את מי וכיצד להנציח אותם , אנו נעביר את ההצעות לוועדת הסמלים שתדון בתוכנן ותביא המלצות .

החלטה – עדכון והוספת סעיפים לסדר היום והצעות לסדר:

·         המליאה אישרה פה אחד את הוספת שני הסעיפים שהוצעו, על כן לסדר היום יתווספו : 1.    סעיף (6) : הקמת ועדת ספורט.

2.       סעיף (7) :  הארכת מבצע גבית חובות בפיגור.

3.       סעיף (8) יהיה : הודעות ראש הרשות.

·         המליאה מאשרת להעביר את שתי ההצעות לסדר לגבי הנצחת אישים לוועדת הסמלים אושר פה אחד.

סעיף (1) -אישור  פרוטוקול מליאה מן המניין 1/2015

·         לא הוגשו הסתייגויות כלשהן.

·         חבר המליאה ד'יב פרג' מחה על זה שמזכיר המועצה לא רושם את הדברים הנאמרים ע"י החברים כפי שנאמרו ובלי פירוט נדרש והוא דרש שזה ייכתב פרוטוקול.

החלטה סעיף (1) - אישור פרוטוקול מליאה מן המניין 1/2015

·         מאשרים את פרוטוקול המליאה מן המניין 1/2015,  אושר פה אחד .

·         באחריות המזכיר להקפיד יותר על רישום הדברים המהותיים של חברי המליאה, במקרה ונאמרים ע"י חברי המליאה דברים לא ברורים או בקצב מהיר שלא ניתן לעקוב אחריהם ולרושמם , הוא יבקש מחבר המליאה להבהיר את דבריו ו/או להאט את הקצב ע"מ לתעד דבריו ולרשום אותם.

 מופלח ביסאן:

·         בנוגע לסקר הנכסים, פנו אלי מספר אנשים ואמרו שאני כביכול הוא שרוצה לעשות סקר  נכסים במועצה, דבר שהוא לא נכון , בכדי להבהיר את העניין אני אציין כי התנדבתי לבדוק את כל סוגיית סקר הנכסים, וע"ח זמני האישי, ובכדי להיטיב לתושבים במידה וביצוע הסקר יכפה עלינו. אכן בדקתי את הסוגיה במספר רשויות מקומיות , מתוך כוונה שבמידה וביצוע הסקר יכפה עלינו אז ובצורה זו נוכל לבצע אותו עם הכי הרבה הקלות  לאזרחים. אציין במפורש כי כל עוד ולא נידרש לבצע את הסקר ולא יכפו אותו עלינו,  בפירוש אני מתנגד לבצע סקר נכסים.

(בשלב זה הצטרף לישיבה עו"ד עלאא' אג'בריה).

מעד'א חאסבאני:

·         ביחס להערתו של חב' המליאה מר מופלח ביסאן בעניין סקר הנכסים ברצוני להבהיר :

 

א-     מספר ראשי מועצה בעבר שכיהנו במועצתנו , התחייבו מול משרד הפנים ובכתובים לבצע סקר נכסים .

ב-      במסגרת תוכנית ההבראה שהמועצה חתמה עם משרד הפנים בחודש יוני 2014 , אשר תכליתה הבראות המועצה מהגירעונות שירשה משנים קודמות, חויבנו לבצע סקר נכסים כאבן דרך בתוכנית.

ג-       תוכנית ההבראה על מרכיביה , ובכלל זה סקר הנכסים , אושרה ע"י מליאת המועצה פה אחד.

ד-      מתוך אחריות ומתוך דאגה לאזרח ומתוך רצון להקל על האוכלוסייה ככל האפשר , מחד, ולעמוד בהתחייבויות מול משרד הפנים ע"מ לקבל את המענקים שיאפשרו לנו לשפר את איכות חיי האוכלוסייה ולקדם את השירותים המוניציפליים לרמה הראויה, מאידך , פעלה המליאה במהלך החודשים האחרונים רבות לגיבוש המודל החוק שיאפשר ביצוע סקר נכסים הוגן ושוויוני עם התושבים .

ה-     לשם כך התנדבו חלק מחברי המליאה ובכללם חב' המליאה מופלח ביסאן, להוביל את תהליך בחינת וגיבוש המודל הראוי והעומד בהחלטת המליאה ורצונותיה וזאת על דעת כל נבחרי המליאה.

סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים.

·         מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת

 

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

1

תקציב פיתוח 2014 תאורת רחובות

(100) אש"ח

מ. הפנים

------

2

פרויקט שיפור איכו"ס בישובים

(110) אש"ח

מ. הפנים

-------

3

הצטיידות במסגרת פרויקט טו"ב בתיכון

(131,766) ₪

מ. החינוך

מעבדה אלקטרונית

 

 

החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

·         המליאה מאשרת פה אחד את שלשת התב"רים.

סעיף (3)- אישור חוקי העזר המקומיים

·         אנו נעלה לסדר (3) חוקים : איכו"ס , רוכלות  ושילוט , עלאא' אג'באריה יציג את התהליך ואת החוקים עצמם.

עלאא' אג'באריה

·         המועצה מספקת שירותים לאוכלוסייה , חלקם נמצא בחוקים של הרשויות וחלק שיש לתתם באמצעות חוקי העזר המקומיים .

·         רשות מקומית יכולה באמצעות חוקי העזר להסדיר מספר רב של נושאים.

·         משרד הפנים דורש שלמועצות יהיה חוק לשילוט , בכדי למנוע יוזמות פרטיות של אישיים להתקין שלטים בתחום שיפוט המועצה , חוק העזר המקומי יפתור תופעת היוזמות הפרטיזניות והלא מאושרות, והמועצה באמצעותו יכולה להסדיר את הנושא כולל גבית אגרות.

·         בחוק העזר לאיכו"ס יש (11) נושאים והוא אמור להסדיר את סמכויות המועצה בכל נושא שבהם.

·         חוק העזר לרוכלות מסדיר את עניין הרוכלות והשליטה על הנושא .

·         החוקים המוצעים כוללים את כל הפרטים , הם מחייבים אישור המליאה, אישור איכוה"ס, אישור מ. הפנים ולאחר  מכן אישור מ. המשפטים ופרסומם ברשומות . התהליך יכול להימשך לאורך 5-8 חודשים. כניסתו לתוקף מתחילה בעת פרסומו.

·         החברה שלנו הכינה את ההצעות שבפניכם  וע"פ הנדרש והחוקים התואמים ובתאום עם המועצה.

סמיר חבקה

·         בחוק העזר של איכוה"ס יש דברים שהמועצה לא השלימה לספק את השרות הנדרש לאזרח כמו חיבור לביוב , בורות ספיגה וכו'.. במקרים כאלה האם ניתן לא לכפות את החוק  עד להשלמת מתן השרות לאזרח ?.

·         ביקש לבטל סעיף 14 בחוק העזר לאיכוה"ס.

עלאא' אג'באריה:

·         חוקים מקומיים ניתן לשנותם ע"פ ההתפתחויות או הצרכים בעת שהם קיימים.

·         חוק איכוה"ס המוצע כוללני , יישום הסעיפים כפוף לאילוצי המציאות, ותחילת האכיפה היא על המקומות והנושאים שהוקמו לאחר תחילת תוקף החוק ולא רטרואקטיבית.

 

מעד'א חאסבאני:

·         היעד שלנו לחבר את כל הבתים למערכת הביוב , לגבי  הנושא שסמיר העלה אנו נתייחס וננסח כך שלא תהיה פגיעה בתושבים.

סמיר חבקה:

·         סעיף (4) בחוק הרוכלות , זה סעיף מיותר , כי כן אנו רוצים רוכלים, קיבל תשובה כי כוונת החוק היא להסדיר את העניין ולא למנוע מרוכלים לכנס לכפר, אך לתת למועצה את היכולת לעשות סדר ושוויונות.

·         סעיף (12) בחוק הרוכלות , הפעלת רוכלות בימי המנוחה הוא בעייתי.

ד'יב פרג':

·         לגבי חוק המודעות והשלטים , שאל באם מדובר במודעות ושלטים בשטח ציבורי, הוא קיבל תשובה כי זה חל על שטחים פרטיים וציבוריים, ד'יב ציין כי הוא מתנגד לתחילת החוק על שטחים פרטיים ושהחוק יחול רק על שטחים ציבוריים, כי אנו לא רוצים להקשות על העסקים הפרטיים, לפחות יש להפריד בין הכללים להתקנת השלטים בשטחים הציבוריים לעומת השטחים הפרטיים , לכן את הסעיף הזה צריך לתקן, רובין הצטרף לעמדה זו ושניהם דרשו שבעלי העסקים הפרטיים לא ישלמו אגרה עבור שילוט בתחום קניינם לעסקם, אך מזה להחריג את השלטים המשמשים כעסק בפני עצמו.

מעד'א חאסבאני:

·         אין וכוח לגבי מה שהופיע בחוק לגבי שילוט בשטחים ציבורים, אך יש להחריג שילוט בשטח פרטי לעסק הפרטי, אך שילוט בשטח פרטי כעסק כן יחול עליו החוק .

ד'יב פרג':

·         חוק הרוכלות , האם מדובר ברוכלים מחוץ לכפר , וקיבל תשובה כי מדובר בכל הרוכלים.

·         סעיף (10) לחוק הרוכלות, ביקש להסיר את האיסור על כריזה על סחורת, וכי מקובל האיסור על כריזה בשעות מסוימות.

·         בחוק איכוה"ס , מטריד אותו שהחבות היא אישית וקיבל תשובה שאכן החוק מחייב אישית .

·         בחוק איכוה"ס בסעיף 54 , ביקש הבהרה  לגבי הסמכות לחייב שיפוץ , קיבל תשובה כי החובה מתייחסת לנושא שיפוץ מפגעים בטיחותיים וקיבל תשובה כי הנושא יחודד.

מעד'א חאסבאני:

·         ביקש לאשר את (3) החוקים כפוף לשיפורים שנאמרו בהערות החברים.

החלטה סעיף (3) - אישור חוקי העזר המקומיים.

·         המליאה אישרה את (3) החוקים המוצעים בנושא הרוכלות, איכוה"ס והמודעות והשלטים, בכפוף לתיקון החוקים בהתאם להערות שהועלו בדיון ע"י החברים וכפי שסוכמו . אושר פה אחד.

סעיף(4) - פטור מארנונה לארגונים שהם מלכ"רים ולבית השמחות ביאנוח

סמיר חבקה

·         חבל ששיך  סלימאן סיף האחראי על בית השמחות לא משתתף בישיבה , בכדי לבדוק אתו את האפשרות להוזיל עלויות עריכת האירועים לתושבים.

פד'יל דאהר:

·         אני מצטרף לרעיון של סמיר חבקה ודורש להוריד עלויות.

עו"ד סאמר ביסאן:

·         כיוון שהווקף מקבל תמורה עבור השימוש בבית השמחות, אז בית השמחות אינו מלכ"ר ואין לתת לו פטור מארנונה .

מעד'א חאסבאני:

 

·         אנו נערוך ישיבה עם האחראי על בית השמחות בכדי ללבן את העניין שהועלה ע"י החברים , במידה ויתברר כי לווקף אין רווח כלשהוא אז נתייחס לבית השמחות כמלכ"ר בהיותו כזה.

רובין ביבאר:

·         זה טוב שיש מקום כזה שמקל על תושבים ופותר להם בעיות.

ד'יב פרג':

·         אני מתנגד למה שאומר פד'יל דאהר, בדברים שאמר הוא מטיל ספק באנשים ישרים בנוגע לניהול כספי הווקף.

מעד'א חאסבאני:

·         אנו נקיים דיון עם הווקף על נושא בית השמחות ביאנוח בכדי לוודא שאין לו רווח.

פד'יל דאהר:

·         ד'יב פרג' העלה את הדיון לפסים אישיים וזה לא נכון ולא הוגן.

ד'יב פרג':

·         אם הובן מדברי שלקחתי את העניין לפסים אישיים אז אני מתנצל ,אני שאלתי את שייך יוסף פרג' על נושא כספי הווקף ביאנוח והוא ענה לי בפירוט ובשקיפות ולכן התייחסתי, התייחסותי לנושא היא עניינית ולא אישית.

מעד'א חאסבאני:

·         אנו נזמן את שייך סלימאן סיף ונשמע ממנו ונבקש שיציג בפנינו נתונים לגבי עלויות והוצאות מול הכנסות בכדי שנדע על מה מדובר.

·         כולנו רוצים שהמבנה הזה יישאר פעיל אך באם יש מצב שהוא רווחי ולא מלכ"ר זה מוביל אותנו למקום אחר לגמרי.

נאא'ל קטימה:

·         על האחראי על בית השמחות להפעיל שיקול דעת בקשר לגביה מאנשים בעלי צרכים מיוחדים או ממשפחות נזקקות.

מעד'א חאסבאני:

·         אירועים רבים עושה המועצה במבנה בית השמחות ביאנוח, אנו עורכים אותם שם ובחינם, וזה עוד שיקול לפטור אותם מארנונה וע"פ חוק .

מופלח ביסאן:

·         מן הראוי וההגינות לפעול שגם תושבי ג'ת ייהנו ממוסד כזה ולהקים אצלנו מבנה כזה.

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (4) פטור מארנונה למלכ"רים ולבית השמחות ביאנוח

·         המליאה מאשרת לפטור את כל המלכ"רים כולל בית השמחות ביאנוח בהיותו מלכ"ר מתשלום ארנונה. אושר פה אחד .

סעיף (5) - אישור הצטרפות המועצה לאשכול גליל מערבי.

·         הרעיון של האשכולות בכלל , התפתח בשלטון המקומי לאור העובדה שיש מועצות קטנות אשר כלכלית הן לא נהנות מהרבה הטבות בגלל הגודל, ובכדי למזער את הנזק מהגודל , פיתחו את הרעיון של האשכולות.

·         מדובר על התאגדות של כ- 10 רשויות שמתאגדות ומשתפות פעולה ביניהן בנושאים שונים כמו  מכרזים למשל, מכרז אשפה, הסעות, תאורת לידים , איכוה"ס, תיירות , פיתוח חקלאות וכו', הרעיון הוא לייצור מרכז שמתאגדות סביבו כל אותן רשויות שבאשכול , דבר שמוזיל  עלויות בגלל הגודל .

מדובר באשכול הגליל המערבי,  תראו את החומר שחולק לחברים, ביקש לאשר הצטרפות לאשכול זה . הביא דוגמא את נושא התיירות והערך המוסף שיכולה ההצטרפות לאשכול להוסיף לנו, עלות שנתית להצטרפות לאשכול היא (28)  אש"ח .

·         רצינו להביא את מנכ"ל  האשכול שיציג את הרעיון בפני המליאה, אך הוא פוטר ולכן זה לא ניתן ליישום .

·         ציין כי האשכול כבר פועל באופן עצמאי.

 ד'יב פרג':

·         הנושא כבד ומשמעותי , לא ניתחנו מספיק את הסיכונים לעומת הסיכויים , יש לי הרגשה שזה העתק של ניסיון העיר "גאיא" (איחוד רשויות) , בנוסף יש באשכול רשויות גדולות שאנו קטנים לידם , אנו לא יודעים איפה אנו נפול בתעדוף  הפרויקטים  , האשכול הוא תאגיד פרטי שיש לו מטרות ציבוריות, נכון שיש יתרון לגודל אך לא ניתחנו מספיק את הסיכון אולי ניתן לעשות מכרזים כלליים במקום אחר.

·         יש פה עניין של מקרקעין, ובאם באחד הימים אנו נחליט לפרוש מהאשכול , במצב כזה באיזה מצב אנו נהיה, מה שבטוח שזה יהיה מצב לא נוח ופה תהיה לנו בעיה קשה מאוד.

·         בנושא פירוק התאגיד, ההצעה לא ברורה ולא קובעת בבירור את מה שיהיה ונוגע לאינטרסים שלנו.

·         בנושא חלוקת דיווידנדים , ע"פ איזה אמות מידה הדבר הזה ייעשה , גם פה אנו יכולים להיות במצב לא נוח.

·         אני לא הייתי רוצה להיות בתוך תאגיד כזה , עם הכפרים הדרוזים השכנים שלנו אולי כן , אך עם האחרים לא,  כי אני לא יודע מה ימים יולידו לנו.

·         גם בנושא החברות בדירקטוריון אנו נמצא את עצמנו במצב שהשפעתנו בו היא אפסית , גם זה  מאוד קריטי ומשמעותי .

·         האשכול הוא בתקופה שהוא כבר פועל עצמאות, ולכן הוא  מתנהג והוא חברה לכל דבר ועניין.

·         תנאי ההצטרפות לתאגיד מחייבים שהוא יקבל את חוות דעתם של האורגנים של הרשות שהיא הגדולה בתאגיד , כלומר אנו נהיה תחת שיפוטים הבלעדי של מעלות - תרשיחא בהקשר זה.

·          בנושא ההשתתפות שלנו בתקציב התאגיד לא ברורה ועלולה להיות מעמסה על תקציבנו הכל.

·         תקציב האשכול יאושר ע"י הדירקטוריון , היות ואנו קטנים שם אנו יכולים להגיע למקומות לא נוחים.

·         בסעיף 1.79 של התקנון, יש סיכון שהכסף מהמוסדות שהוא כולו שלנו יועבר דרך האשכול , וזה מבטל את הגמישות שיש לנו לשלוט בתקציב שהוא לנו.

·         הציע לא לאשר את הנושא היום , נלמד ונשמע ולא נמהר. 

רובין ביבאר:

·         אני תומך מלה במלה במה שאמר החבר ד'יב .

·         טוב ללמוד ממודלים קיימים כמו חורפיש ובית ג'ן, נשמע מהם מה המצב , צריך לדעת את הדבר הזה, להבינו לעומק ואז להחליט , במקרה של הצטרפות לתאגיד יש חשש שהמועצה שלנו תנוהל ע"י אחרים , צריך זמן בכדי לקבל החלטה.

מופלח ביסאן:

·         רוב  ההערות שלי אמר אותם ד'יב .

·         יתכן שעניין הגודל לגבי בני המיעוט הוא חסרון ולא יתרון , יש לחשוב במשנה זהירות לפני שאנו מצטרפים לאשכול.

·         יש לנו תאגיד המים והביוב שכולם לא רוצים אותו כדוגמה,  הוא הדגיש את הסיכון שבסעיף 1.79 .

·         הציע להקים אשכול של כפרים דרוזים , אנו צריכים להיות בעלי השליטה ולא לתת את השליטה על המעניינים שלנו לאחרים .

·         ראוי שנלמד את הסוגיה ויש בה הרבה חסרונות ומעט יתרונות .

פד'יל דאהר

·         זה נושא שאנו לא מבינים אותו ואני מצטרף לדעת החברים שיש ללמוד אותו לעומק לפני שאנו מחליטים.

מעד'א חאסבאני:

·         החלטתי להעלות את הנושא לדיון ולא דיברתי על העניין עם החברים מקודם,  ולא בכדי , אך התבקשתי ע"י גורמים באשכול להעלות את הנושא לדיון , ולא סתם העליתי את נושא המנכ"ל שפוטר בתאגיד בצורה בה העליתי אותו.

·         אני חושב שזה לא נכון לקבל החלטה בנושא , אני לא משוכנע בתרומה של היתרון היחסי, יכול להיות שיש , שמתי את הנושא על השולחן ושלחנו את החומר לחברים , אפילו  החברים היו משוכנעים להצטרף לאשכול , אני הייתי אומר להם שלא לסכם את הנושא ולא לקבל החלטה , אני מציע שנמשיך ללמוד את הנושא, ושאני אעשה לו בדיקה מעמיקה ולאור זאת אביא הצעה מגובשת בנושא בפני המליאה.

החלטה סעיף (5)- אישור הצטרפות המועצה לאשכול גליל מערבי

·         אנו נמשיך לבחון את הנושא ומסמיכים את ראש המועצה להביא בפני המליאה המלצה בדוקה ומגובשת.  אושר פה אחד.

סעיף (6)- הקמת ועדת ספורט

·         הציע שתוקם ועדת משנה לספורט שתיקרא ועדת ספורט בהרכב דלהלן :

·         יו"ר – נאא'ל קטימה, חברים : מופלח ביסאן, רג'א חמדאן, עסאם עביד ווהאב זיאדה.

·         תפקידה יהיה לעסוק בקידום הספורט ביאנוח- ג'ת ולעבוד בתיאום עם עמותת הספורט , מחלקת הספורט במועצה , המתנ"ס ומחלקת החינוך.

החלטה סעיף (6)- הקמת ועדת ספורט:

·         המליאה אשרה פה אחד את הצעת ראש המועצה ומאשרת את הקמת ועדת הספורט ואת הצעת איושה.

נאא'ל קטימה:

·         כבר קיימנו ישיבה מול עמותת הספורט , היה חסר בעלי חתימה על החשבון , שכנענו את בשיר חבקה שיעמוד בראשות הועדה , אני מתחייב לעדכן את המליאה בכל ההתפתחויות מעד'א חאסבאני:

·         ביקש מיו"ר הועדה להביא בפני המליאה הצעה לתוכנית עבודה איך לקדם את הספורט ביאנוח - ג'ת

סעיף(7) - הארכת מבצע גבית חובות כפיגור.

·         חולק נייר עבודה לחברים חתום ע"י מנהל הגביה ויצורף לפרוטוקול.

·         הוא הסביר את הסעיפים שבו.

·         בסעיף (3) לנייר העבודה נוסיף, ( "עד" 75% ולפי המצב הסוציו- אקונומי של החייב) .

מופלח ביסאן:

·         ביקש להוסיף לנייר העבודה כי האנשים שיש להם תיק ברווחה יקבלו את ההנחה שצוינה ויש להיטיב אתם , אך לא לתת לאלה שיש להם יכולות ולא שלמו.

מעד'א חאסבאני:

·         הציע להוסיף בסעיף (3) את המלה עד 75% .

·         הציע להקים ועדה ספציפית שתבדוק כל בקשה של חייבים בפיגור בהרכב דלהלן: ראש המועצה , יועמ"ש, מ. גביה , מ. רווחה והחשב המלווה, שתבדוק בזום ובשכל ובענייניות כל בקשה ולפי הקריטריונים שיש בנייר העבודה המתוקן.

החלטה סעיף (7)- הארכת מבצע גבית חובות בפיגור

·         המליאה אישרה פה אחד את הסיכום של ראש המועצה להאריך את מבצע גביית החובות בפיגור.

סעיף (8)- הודעות ראש המועצה

הודעה (1) - ביקור הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים במועצה

·         בשבוע הבא יש לנו ביקור ממונה המחוז מר אורי אילן במועצה, אנו נעדכן את החברים בפרטי הביקור ונציג בפניו את צרכינו.

הודעה ( 2) - תרגיל חרום במוסדות החינוך במועצה.

·         ב- 16/2/2015 אנו מקיימים תרגיל חירום במוסדות החינוך , החברים מוזמנים , בתרגיל אנו נקדם את המוכנות שלנו לחרום.

הודעה (3)- יום המעשים הטובים:

·         ב- 24/3/2015 אנו מקיימים את "יום המעשים הטובים" בישוב,  נשלב בו את כל המועצה בהרכבה המלא, את המוסדות , העמותות והקהילה , ביקש מהחברים להיות אתנו ביום הזה בכדי שביחד נטמיע את המחויבות של כולנו לקהילה שלנו.

הודעה (4)- שני מנשרים לתושבים:

·         חילק שני מנשרים שיפורסמו לאוכלוסייה, מתוך זה כי לחברים שהיו שותפים לעשייה מגיע להם לקבל אותם ראשונים.

 

                                              הישיבה ננעלה בשעה 20:50

                                                        רשם: ע'אלב סיף

 

                                                             בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                                              מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                 ראש המועצה

 

           

 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום האשה.

- משרד הפנים. נצרת.

- מבקר המדינה. חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00