פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 1/2015

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 1/2015

‏08 ינואר 2015

מס' 1-2015

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 1/2015 ,

נערכה ביום שלישי 6.1.2015 בשעה 18:00 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

 1. מעד'א חאסבאני-           ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                  סגן ראש המועצה.

 3. רובין ביבאר-                  חבר המליאה- ( לא נכח , בלימודים ובאישור).

 4. מופלח ביסאן-                חבר המליאה.

 5. ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה -                 חבר המליאה.

 7. נאא'ל קטימה-               חבר המליאה.

 8. פדיל דאהר-                    חבר המליאה.

 9. סלימאן (רג'א) חמדאן-  חבר המליאה.

 10. מאג'ד עבדאללה-           חבר המליאה ( לא נכח, במחלה ובאישור).

 

משתתפים ה"ה:

 

 1. ע'אלב סיף-              מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש .

 4. זיאד ביבאר-           נציג הציבור המקומי.

 

נושאי הדיון:

 

 1. אישור פרוטוקולים: מליאת המועצה מו המניין 10/2014 ושלא מן המניין 12+13/2014 , ועדת המשנה לתכנון ובניה 2+3/2014 .

 2. אישור תב"רים ומכרזים.

 3. תוכנית ההבראה במועצה.

 4. הודעות ראש הרשות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • הודיע כי שני חברי המליאה מר רובין ביבאר ומר מאג'ד עבדאללה ביקשו לאשר היעדרותם והם קיבלו אישור.

 • בירך את כולם ואחל שתהיה שנה חדשה פורייה ומוצלחת עם הרבה הישגים , בריאות , אושר וביטחון לכולם.

 • הציג את נושאי הדיון.

 • סעיף (3) - תוכנית ההבראה במועצה יידון במסגרת סעיף ההודעות, כיוון שמדובר בהשלמת התוכנית שאושרה בישיבת מליאה קודמת.

 

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : מליאת המועצה מן המניין 10/2014 , מליאת המועצה שלא מן המניין 12+13/2014 , ועדת המשנה לתכנון ובניה 2+3/2014

 

 • לא הגיעו הסתייגויות כלשהן על הפרוטוקולים לא לידיי ולא לידי המזכיר. 

סמיר חבקה:

 

 • ביקש להתייחס לפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה 2/2014 , סעיף (1), מטרת תוכנית הקומפילציה שבו הינה הסדרת המצב התכנוני, ואכן זה צעד מבורך, אך ההחלטה שבו אינה נותנת פתרון מידי או טוב וקרוב , היא נותנת פתרון להתנגדויות ועיכובים, אחת האופציות שבו היא לתקן את התקנון הקיים , ובמקביל להכין תשריט לתקנון חדש, אני מעדיף אופציה זו על האחרות מהסיבות הבאות:

 

 1. תיקון תקנון לוקח זמן הרבה יותר קצר ומונע התנגדויות,  דבר אשר נותן אויר לאזרח שמאפשר לו להמשיך לתכנן וגם לבנות בלי מכשולים .

 2. מכתב שקבלה ועדת המשנה לתכנון , אני לא קיבלתי אותו דרכה אך ראיתי אותו , נרשם באחת האופציות שבו: " במקביל אפשר להכין תקנון ותשריט חדש", כלומר ולאחר בדיקה, אפשר להגיש תיקון תקנון וגם להכין תקנון ותשריט חדשים באותו זמן, אחרת מה הטעם והדבר הזה נרשם במכתב הרשמי של המחוז ותופס חוקית מבחינתי .

 3. סיבה חשובה שבגללה , לפי דעתי , חבריי בחרו באופציה שהוחלט עליה, תקנון ותשריט חדש, הינה אפשרות ניהול התוכנית ועלויותיה  ע"ח הודעה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל , חבריי כנראה לא חשבו על האפשרות שבמצב זה הועדה היא שיכולה להחליט להפסיק את הטיפול בתוכניות מכל מיני סיבות, וכך זה יחזיר אותנו  לנקודת האפס , ולא לשכוח באם הועדה המקומית מעלה הגליל תטפל בתוכנית, היא אשר תקבע הכול, גם בנוגע לתקופת הטיפול וגם בדברים תכנוניים, ואם נתנגח אתה נצטרך לקבוע עוד ועוד ישיבות במחוז, דבר שאמור לקחת זמן רב שאין לנו , וכפי שנאמר - "אם אני לא לי מי לי" , באם אנו לא נטפל ונגיש את התוכניות למעשה כך אנו קובעים את כיוון הקלפים.

 • אני מציע ומבקש שתהיה כאן ישיבת מליאה מורחבת לגבי סלילת כבישים פנימיים ולא נסתפק רק במה שנרשם בשנת 1900 וכלום.

 • בפרוטוקול מר מופלח ביסאן שאל באם בעלים החלקות שותפו בתהליך , קיבל תשובה חיובית, וזה לא נכון , באם יש חלק מזערי מהבעלים שנשאלו הרי אלו הם אלו שלא נפגעו מהתכנון המוצע ואני לא מקבל את זה , אני מבקש מיו"ר הועדה לעצור המשך סעיף זה ולשתף את בעלי החלקות בתהליך התכנון.

 

עסאם עביד:

 

 • בירך את עבודת ועדת המשנה לתכנון על עבודתם הקשה והמקיפה , אך יש מספר דברים שיש לציין אותם, האם יש קריטריונים לכביש מאושר ? ומה זה כביש מאושר? הוא קיבל תשובה כי כביש שאושר בתוכנית מתאר מאושרת הוא כביש מאושר (סעיף(2) בפרוטוקול הועדה 2/2014),  ראש המועצה העיר כי המליאה קבעה את התנאים והקריטריונים לפריצת כבישים.

 • שאל מי קבע סדר עדיפויות הטיפול במתחמים .

מעד'א חאסבאני

 • הסביר את ההליך בו הוחל לטפל במתחמים, ואשר התחיל עוד לפני קדנציה זו, היה מכרז והיו זכיינים, בהיוודע המצב התכנוני האבסורדי והבלתי מתקבל על הדעת,  נזעקנו לתקן את המצב ובדקה ה- 91 ביחד עם רשויות התכנון עצרנו את אישור הפקדת התוכנית והמשכנו בקידום תכנון שני המתחמים 2 , 11 כפיילוט ללימודי הסוגיות התכנוניות והקשיים באיחוד וחלוקה,  , ולשאר המתחמים ולצורך הטיפול בהם ולקבלת תקציבים לצורך המשך תכנונם עשינו את מיטב המאמצים ,  ואכן קיבלנו התחייבות  ע"ס (2) מש"ח לצורך השלמת התכנון בשאר המתחמים, חייבים לשתף את בעלי החלקות בתכנון הן במתחמים (11) ו- (2) והן בשאר המתחמים, ובאם לא ישותפו אנו לא רק שלא נאשר את התכנון , אפילו לא נדון בו , לאחר שתוף בעלי החלקות אז נדון בו במליאה. 

פד'יל דאהר:

 

 • שאל מה לגבי שטחי הציבור והכבישים וכו'.. שבמסגרת המתחמים.

 • שאל באם אפשר לנצל אדמות מדינה ואדמות להימנותא לטובת שטחי ציבור בתוך  התכנון.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • בכל מתחם יוקצו 30% מהקרקע לצורכי הציבור  , תכנונית אי אפשר להתייחס רק לאותו מתחם כיחידה נפרדת מהמרחב שבו וסביב לו, כי יש המשכים למתחם וגם לתכנון, צריך לכלול את הראיה הכוללת של אותו מרחב ולא רק לאותו מתחם בלבד , בתוך שטח ההרחבה ובתוך התב"ע המאושר אין כמעט אדמות מינהל והימנותא , בנוסף , הם נחשבים כמו אזרח לצורך ההפרשות לצורכי ציבור. למרות זאת אנו בודקים בכדי לצרף אדמות מינהל צמודות דופן לצרכים ציבוריים  .

 

ד'יב פרג':

 

 • ועדות התכנון מקיימות ישיבות ודיונים מאוד ארוכים , מקצועיים ועם אנשי מקצוע , ומבלי להזכיר את כל הפרטים ולאחר ישיבות ארוכות עם מוסדות התכנון ולאחר שיקול דעת אנו בחרנו באופציה שהוחלט עליה, באם סמיר שם את הדברים בכדי שירשמו , אדרבא, גם מהנדסים שהיה להם דעה שונה מתוכן ההחלטה , לאחר דיון מעמיק חזרו בהם ושינו דעתם ואמרו שאכן צדקנו בהחלטתנו, לכן אני מציע לכל מי שיש לו שאלות שיבוא לקבל את ההסבר, לפרטי פרטים, יותר כדאי לשתף אנשים רבים בישיבות הועדה בכדי שידעו את הפרטים ושיהיו שותפים להתלבטויות ולהחלטות .

 • אנו עושים עבודת קודש בישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה.

 

סמיר חבקה:

 

 • גם מי שעושה עבודה קשה ועבודת קודש טועה.

 

ד'יב פרג':

 

 • אין אופציה כזאת שאנו נאשר תקנון ולאחר מכן להגיש יותר מאוחר תקנון ותשריט, לא קיים דבר כזה, הרבה מכשולים שמו ליאנוח-ג'ת בתשריט שהוגש , כבישים נשכחים מלפני 50 שנה הוכנסו לתוכנית ובכדי להקשות עלינו ועל האוכלוסייה, העלה טיעונים נוספים למה כן יש לאשר את ההחלטה שבפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון והבניה 2/2014 .

 

סמיר חבקה:

 

 • מפליא למה ראש המועצה לא יודע על המכתב של הועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • אני לא יודע על המכתב באופן ספציפי , אך אני מודע לכל הפרטים על התכנון והבעיות שבתוכו,  כי הייתי בכל הישיבות של ועדות התכנון למיניהן ובכל הרמות, הייתה עשייה  מאוד מסיבית ומקיפה ומקצועית בנושא.

 

פד'יל דאהר:

 

 • האם הקריטריונים שבתוכנית שלנו הם אותם קריטריונים שבמגזר היהודי? ,  ראש המועצה ענה שכן זה כך , אך ההבדל הוא שבעלויות על האדמות במגזר היהודי הם בבעלות המדינה ואצלנו הבעלויות הן פרטיות.

ד'יב פרג':

 

 • הודעה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל הגישה תקנון ותשריט והועדה המחוזית החזירה אותו להתייחסות המועצה ,אנו עצרנו את התהליך בדקה ה- 90 , ואנו רוצים לתקן את הסגה הזאת .

 • בנוגע לשיתוף בעלי החלקות נאמר בדיון שהיה בוועדה כי כולם היו שותפים , בבדיקה שערכתי אכן זה לא נכון , לדוגמה חברנו סמיר חבקה למרות שהוא בעל חלקה לא שותף בתכנון.

 

זיאד ביבאר:

 

 • בג'ת אכן בעלי החלקות שותפו בהליך התכנון.

 

ד'יב פרג':

 

 • לגבי קביעת סדר העדיפויות של תכנון המתחמים, אפשר היה להתייעץ עם חברי המליאה ולו דרך הטלפון או בכל דרך, כי אנו נציגי ציבור ויש לנו ולציבור שלנו צרכים , ולכן היה ראוי לעכב את קביעת הסדר ולשאול אותנו, הפניה שלו הייתה לראש המועצה.

 

מופלח ביסאן:

 

 • אני לומד את החומר, גם בפיילוט יכולנו להתעסק , ואני לא מסכים לאמירה כי קיבלנו את הדבר בירושה, , וועדת המשנה לתכנון ובניה היא שאמורה לקבוע את סדר העדיפויות לתכנון המתחמים, אתם קבעתם סדר עדיפויות ובניגוד להחלטות הועדה, שום דבר לא קורה במקרה וסתם, אני דורש לקבל רשימת המתחמים וסדר העדיפויות שנקבע ולתקף את החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה בתוך ההחלטה על סדר העדיפויות.

 

פד'יל דאהר:

 

בעבר היו הסתייגויות על תוכניות  מתאר בשלבי תכנון , האם הדבר הזה עדיין תקף?

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • התוכנית עברה שלב ההתנגדויות, המעמד החוקי של הועדה לשמיעת התנגדויות שווה להחלטת בית המשפט, הוגשו לוועדה זו 102 התנגדויות מיאנוח - ג'ת , התקבלו (4) בלבד.  הערות לגבי התכנון ניתן להגיש .  ציין במפורש כי לא יהיה מצב שבו ניתן להפריש מחלקה אחת באותו מתחם ומאחרת לו, החלוקה תהיה שוויונית, הוא וד'יב פרג' הסבירו את שיטת, מנגנון ומטרות האחוד והחלוקה .

 

מופלח בסיאן:

 

 • כן אנו אלה שקובעים את סדר העדיפויות .

 • שאל למה תוכנית ג/5810 לא הגיעה לידי תוקף , אני לא מקבל את זה שהרשות לא הייתה בעניינים ואני מבקש בדיקת העניין כעת אנו והתושבים משלמים את המחיר של מה שהיה. 

מעד'א חאסבאני:

 

 • כנראה שלא היה מספיק זמן לעיין טוב בפרוטוקולים של וועדת המשנה לתכנון ובניה 2+3/2014 , אך יש צורך לקבל החלטה בנוגע לאישורם .

 • אנו מנסים דרך ועדת המשנה לתכנון ובניה לטפל בבעיות שורש שקיימות שנים, ואנו מטפלים לא רק בתוכנית המתאר שהוגשה, אף נחשפנו לתוכניות המאושרות שעל פיהן התושבים שלנו מקבלים היתרי בנייה, התברר כי היו פערים בין התוכניות השונות , בחלק מהמקומות אנשים קיבלנו היתרים ע"פ תוכנית א' ובתוכנית ב' ההיתר היה מנוגד לתוכן תוכנית א', הסדרת התכנון הנוכחי והתאמתו לתכנונים שהיו הוא חיוני בכדי שהאנשים יוכלו לקבל היתרי בניה , זה פאן אחד , שנית ולגבי תוכנית המתאר המוצעת להרחבה,  ואשר הצלחנו בכוחות אדירים שיעצרוו אותה בדקה ה- 91 ושעות מספר לפני שקיבלה  תוקף , אנו שנה נלחמים מול מוסדות התכנון בכדי למזער את הנזק שיש בה וזו תוכנית שהתחילו לתכנון אותה עוד ב-2002 .

 • כסיכום לנושא אישור הפרוטוקולים , אני חייב לברך את עבודת ועדת המשנה לתכנון ובניה, שעושה עבודה מאוד מקיפה , ארוכה וקשה , לכן אנו מודים לחבריה על עשייתם , אני רואה חובה לשתף בתכנון את כל הבעלים של החלקות שבמתחמים, ואנו לא נאשר תכנון שלא שותפו בו הבעלים, וזה לא משנה באם הבעלים הסכימו לתכנון או לא . בנוגע לבעיית הדרכים והכבישים , מהנדס התשתיות נתבקש לרכז את הרשימה והיא עדיין לא סגורה , לכן אני מבקש מחברי המליאה להגיש הצעותיהם החדשות באם יש להם הצעות כלשהן.

 • לגבי סדר עדיפויות בתכנון מתחמים, אני נותן  משקל כבד לעבודה המקצועית של כל הועדות , אך בסופו של דבר צריך לזכור שני דברים , אחד כי החלטות הועדות הם בגדר המלצות , בנוסף במידה ואני רואה שהמלצה תעכב הליך שיפגע בתושבים , אך  היא לא מהותית, אז אני אקבל את ההחלטה, וזה מה שקרה בעניין סדר העדיפויות לתכנון מתחמים,  פנה לחבר המליאה מופלח ביסאן  וביקשו לסמוך על שיקול הדעת שנעשה .

 • ביקש את המליאה לאשר את שני הפרוטוקולים של וועדת המשנה לתכנון ובניה.

 

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : המליאה מן המניין 10/2014 , שלא מן המניין 12+13/20104 , ועדת המשנה לתכנון ובניה 2+3/2014 .

 • שלשת הפרוטוקולים של המליאה אושרו פה אחד.

 • הפרוטוקולים של וועדת המשנה לתכנון ובניה 2+3/2014 אושרו ע"י כל החברים והימנעות חבר המליאה נאא'ל קטימה. ( בשלב זה מר עסאם עביד עזב את הישיבה ) .

 

סעיף ( 2) - אישור תב"רים ומכרזים

 • מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת:

 

מס'

תוכן

סכום

מקור מימון

הערות

1

הלוואה לזמן ארוך

(500) אש"ח

מ. הפנים

חלק מתוכנית ההבראה, ל- 10 שנים, ריבית 4,8% מבנק דקסיה. ( ראה נוסח ההחלטה)

2

הרחבת חט"ב ינוח ג'ת  ע"י הגדלת תב"ר מס' 383

הגדלת התב"ר מסכום של  (2,683,601 ) ₪ ל- (3,730,206) ₪

מ. החינוך

להשלמת התוספת בחטיבה

3

מענק ממפעל הפיס     2032 , ריהוט לגני ילדים

(50) אש"ח

מפעל הפיס

כבר בוצע

 

 • ביקש לאשר מסגרת אשראי לחשבונות המועצה לבנקים לשנת 2015 :

 1. בנק דיקסיה  - ע"ס (1) מש"ח.

 2. בנק מרכנתיל  ( סניף תרשיחא) – ע"ס  (400) אש"ח.

 3. בנק ערבעי ישראלי ( סניף תרשיחא) – ע"ס  (250 ) אש"ח.

 

 • ביקש לאשר הארכת מועד החזרת הלוואה לזמן קצר למהלך שנת  2015 , ע"ס (700) אש"ח מבנק דיקסיה, יש אישור של מ. הפנים לעניין הארכת מועד החזרתה.

 

החלטה סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים.

 

 • חברי המליאה אישרו פה אחד את כל התב"רים , לגבי ההלוואה מבנק דיקסיה ע"ס 500 אש"ח המליאה מאשרת את ההלוואה וע"פ הנוסח המצורף לפרוטוקול ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ( נוסח לאישור המועצה בקשר עם נטילת אשראי מבנק דקסיה ישראל בע"מ).

 • המליאה מאשרת  את מסגרת האשראי בחשבונות המועצה בבנקים וע"פ ההצעה של גזבר המועצה:

 1. בנק דיקסיה  - ע"ס (1) מש"ח.

 2. בנק מרכנתיל  ( סניף תרשיחא) – ע"ס  (400) אש"ח.

 3. בנק ערבעי ישראלי ( סניף תרשיחא) – ע"ס  (250 ) אש"ח. אושר פה אחד.

 • המליאה אישרה את  הארכת מועד החזרת ההלוואה ע"ס (700)  אש"ח דקסיה למשך שנה. אושר פה אחד.

 

סעיף (3) -  ע"פ בקשת ראש הרשות ידווח על הנושא במסגרת ההודעות.

 

סעיף (4) - הודעות ראש הרשות

הודעה (1)- מיפוי שטח שיפוט המועצה.

 

 • עד סוף החדש נביא בפני המליאה מפת כתמים של שטח שיפוט המועצה, למעשה זאת תוכנית  אב של שטח השיפוט שלנו , זאת פעם ראשונה שיוצא דבר כזה, ואנו למעשה נסתכל על שטח השיפוט בראיה של 40 שנה קדימה , בנוגע למספר נושאים כמו : אזור תעשיה , בניה , תיירות , ספורט , מוסדות ציבור ועוד.

 

הודעה (2)- תוכנית משלימה לתוכנית ההרחבה למגורים

 

 • יש לנו הרבה הערות על תוכנית המתאר המוצעת, הגענו לסיכום עם מוסדות התכנון כי המובלעות החקלאיות שבתוך התוכנית יהפכו לשטחים לבנייה , משפחות שלא קיבלו שטחים בתוכנית ההרחבה הזאת נצרף עבורם חלקות צמודות דופן , חברי המליאה יפנו לציבור שלהם וישאלו אותם לגבי אדמה של המעוניינים והיא צמודת דופן לקוו הכחול, זה לאדם שלא קיבל שטח בתוך התוכנית המוצעת, בנוסף יש לשמור על צורה גיאומטרית של הקו הכחול ואחריות ועדת המשנה לתכנון ובניה לדאוג שכך יהיה , איפה שיש שטחים שיש בהם עניין אסטרטגי לישוב אנו נכניס אותם למסגרת התוכנית, אלו 4 הקריטריונים שנלך אתם להרחבת תוכנית המתאר , יש לדבר חשיבות משנית ויש לעשות את  העבודה  הזאת במהירות  ומה שנעשה בעניין הזה הינו הישג אדיר לישוב .

 

הודעה (3) - הרחבת שטח השיפוט של המועצה

 

 • קיבלנו אישור עקרוני של המועצה האיזורית "מטה אשר" להרחיב את שטח השיפוט לצורך בניית כ-600 יחידות דיור בעתיד (הצורך עד שנת 2040) , על שטח של  1600 דונם לטובת הרחבת שכונת החיילים והזוגות הצעירים ולצורך בניית בנייני ציבור ומתקנים שונים ביאנוח, בעבודה קשה ומאומצת הצלחנו להגיע להישג הזה. אנו נקיים דיונים מרתונים במליאה, בישיבות שלא מן המניין בכדי לאשר את העשייה הזאת.  יש מלחמה על ההקצבות לתכנון ומי שיש לו תוכניות יקבל ומי שלא לא יקבל, לכן הצורך הדחוף שחברי המליאה יסייעו, יש לכם תפקיד מאוד חשוב בעניין  ואני מצפה מכם לגלות מנהיגות ולהיות צמודים לקריטריונים שהוזכרו בהודעה הקודמת , ולהיענות לקריאות שיהיו בנוגע לישיבות המליאה הנדרשות.  מופלח ביסאן הציע להוציא קול קורא לכל האוכלוסייה בעניין הרחבת תוכנית המתאר ופירוט הקריטריונים וראש המועצה השיב לו כי גם הדבר הזה ייעשה.
 

הודעה (4) - מתן שמות לרחובות

 

 • ועדת המשנה לתכנון ובניה אמורה להביא בפניה המליאה הצעה למתן שמות לרחובות בישוב , עליה לתת הצעה לקריאות שמות לרחובות, ועדת השמות תגבש המלצה שתביא אותה למליאה , הזהיר מהמלכודת של קריאת רחובות על שמות אנשים , יש להנחיל את המורשת שלנו לילדים שלנו, אפשר להטמיע ולהביא זאת בשמות הרחובות , אנו נתן תעודת זהות לבתים הישנים וכפי שנעשה בירושלים , זה דבר חשוב.

 

הודעה (5)- תוכנית ההבראה במועצה

 

 • סיכמנו מספר אבני דרך לתוכנית ההבראה במועצה , בנוגע לבדיקת שכר אנו לקראת סיומה, היא תועבר למשרד הפנים לאישור , בנוסף אנו נעדכן חוקי עזר , אנו נעשה מה שנחוץ נעביר לחברים טיוטות ונקיים  עליהם דיון ואז נמשיך בהליך אישורם ולאחר מכן אנו נפעל ליישומם , חובות בפיגור אנו נשדרג את המבצע שהוחלט עליו  נאריך את תוקף הביצוע עד לפני נקיטת אמצעים חוקיים לאכיפה , לגבי סקר הנכסים הציע להקים צוות שישבו ויחשבו על מודל מוסכם ושיקל על האוכלוסייה , תוך (3) שבועות יביאו לנו הצעה לביצוע שתהיה שוויונית ושקופה, ביקש מתנדבים מקרב חברי המליאה ואלה שהסכימו להיות בצוות הם :  נאאל קטימה פד'יל דאהר , ד'יב פרג' ומופלח ביסאן , ילוו אותם היועץ המשפטי והמהנדסים , מופלח ביסאן ירכז את הצוות .

 

הודעה (6)- טקס מיל"ה

 

 • הפרויקט הזה אושר לנו וביצענו אותו בתיכון יחד עם המשטרה, היינו אמורים לערוך את טקס הסיום שלו מחר. התוכנית מיועדת  לצעירים שלפני שלב ההסתבכות והשתתפו בו 13 צעירים, הטקס נדחה בגלל מזג האוויר הסוער, אנו נעדכן את החברים במועד החדש וביקש השתתפותם בטקס שאמור להשתתף בו מפכ"ל המשטרה ועוד אנשים אחרים חשובים .

 

הועדה (7) - יום בקהילה ליחידה 299

 

 • ב- 21/2/2015 אנו מקבלים פלוגה מהיחידה הצבאית 299  , ביקש מהחברים להשתתף באירועים.

 

הודעה (8)- פתיחת מרכז מח"ר ביסודי בג'ת

 

 • מחר אנו חונכים את הקמת מרכז מח"ר ביסודי בג'ת , , עלות המרכז (400) אש"ח, והוא מצטרף למרכז ביסודי ב' ביאנוח , ביסודי ע"ש סלמאן פרג' נקים מרכז לאחר סיום בניית הבניין החדש.

 

הודעה (9)- מועדון מועשר לזקנים

 

 • הודה למחלקת הרווחה על המאמצים שהושקעו עד שקיבלנו את ההקצבה למועדון הזה,  הסביר על הפעילות של המועדון שבמסגרתו הקשישים יקבלו ארוחה חמה, בהמשך ובנוסף אנו נפעיל את המועדון בג'ת.

 

הודעה (10)- השלמת המועדונית בג'ת

 

 • מנכ"ל מ. הרווחה אישר לנו הקצבה להקמת מרכז וגם השלמת  המועדונית בג'ת ע"ס (2) מש"ח, אנו נקיים ישיבה עם קרן שלם השייכת לביטוח הלאומי שתסייע לנו בביצוע שני הפרויקטים החשובים האלה .

 

הודעה (11)- מזג האוויר הסוער

 • לקראת הוספה שאמורה לבוא עלינו ב- 7-8/1/2015 דווח על המוכנות של המועצה , בבתי הספר, האוכלוסייה הנזקקת ועוד.

 

נאא'ל קטימה:

 

 • בישיבת המליאה האחרונה החבר מופלח ביסאן העלה את נושא הספורט ואת עניינו של מר מוכלס ביסאן, קיבלתי  מידע כי הכסף לקבוצת הכדורגל מועבר אליהם דרך המתנ"ס, למה אנחנו לא מודעים לכך, בהצעת התקציב 2015 אין הקצבה לספורט , איך זה שעכשיו יש והוא מועבר דרך המתנ"ס , מי מנהל את העניין שם , יש להציג בפנינו פרטים לגבי מקור הכסף.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • תגיש בקשה כתובה מה את רוצה לדעת ואנו נענה .

 • ציין את העובדה כי המתנ"ס הינו ישות נפרדת מהמועצה ומנוהל באמצעות עמותת המתנ"ס , העמותה היא שמאשרת את חלוקת המשאבים שלו, כולל החוגים והפעילויות.

 • הזכיר לחבר המליאה נאא'ל כי הוא נתבקש להרים את הכפפה ולקבל על עצמו לטפל בנושא הספורט מטעם המליאה והמועצה וע"י הקמת ועדת ספורט שהוא יעמוד בראשה.

 

נאא'ל קטימה:

 

 • אני מוכן לקבל את האחריות ויש להקים ועדה שאני מוכן לעמוד בראשה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • בישיבת המליאה הבאה אנו נאשר את הקמת הוועדה.
 

הישיבה  ננעלה בשעה 19:45

רשם : ע'אלב סיף


 

בכבוד רב,


 

ע'אלב סיף                                                                                                   מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                             ראש המועצה

 

תפוצה:

 

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האשה.

- משרד הפנים . נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00