פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 7/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 7/2014

‏17 יולי 2014

מס'27-2014

 

 

      פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 7/2014, נערכה ביום 17/7/2014 בטלפון

 

נושא האישור

·        אישור תב"ר לשיפוצי  מוסדות החינוך ע"ס 200 אש"ח ממפעל הפיס.

 

מהלך האישורים

·        חברי המליאה התבקשו לאשר את התב"ר עבור שיפוץ מבני מוסדות החינוך ע"ס (200) אש"ח ממפעל הפיס, מאחר ויש צורך דחוף להתחיל בשיפוצים לפני פתיחת שנת הלימודים הבאה

 

·        . החברים התבקשו לענות על שתי שאלות שנשאלו ע"י מזכיר המועצה מר ע'אלב סיף והם:

 

1-     האם אתה מסכים לערוך ישיבה טלפונית זו בגלל דחיפות העניין?

 

2-     האם אתה מאשר את התב"ר?

 

 

 

להלן תשובות החברים:

 

 

מס'             שם ומשפחה            תפקיד             תשובה לשאלה(1)                   תשובה לשאלה (2)

1          מר מעדא חאסבאני - ראש המועצה         מסכים                            מאשר.

2          מר עסאם עביד        - סגן ראש המועצה           מסכים                           מאשר.

3          מר רובין ביבאר       - חבר המליאה                מסכים                           מאשר.

4          מר מופלח ביסאן     - חבר המליאה                              (לא השתתף)

5          מר חסין ביבאר       - חבר המליאה                 מסכים                            מאשר.

6          מר ג'אד עבאס                  - חבר המליאה                 מסכים                               מאשר.

7          מר סמיר חבקה      -  חבר המליאה         מסכים                        מאשר.

8          מר מאג'ד ביסאן             -  חבר המליאה             מסכים                        מאשר.

9          מר ד'יב פרג'            - חבר המליאה          מסכים                        מאשר.

(ביקש לדעת מה השיפוצים המבוצעים ובאיזה בית ספר וביקש לוודאות שהגנים נכללים    בהם).

10        מר סלימאן (רג'א) חמדאן - חבר המליאה          מסכים                        מאשר.

 

החלטות

 

 

1-     המליאה הסכימה פה אחד לערוך את הישיבה, טלפונית.

2-      המליאה מאשרת את התב"ר. אושר פה אחד.

 

 

רשם: ע'אלב סיף

 

 

בכבוד רב,

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                         מעדא חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                   ראש המועצה

 

 

תפוצה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- המשתתפים.

- גזבר.

- מבקר.

- יועמ"ש.

- נציג הציבור המקומי.

- היועצת לקדום מעמד האישה.

- משרד הפנים- נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה. 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00