פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 4/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 4/2014

‏25 מרץ 2014

7-2014

 

                           פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 4/2014

                   נערכה ביום שני 24/3/2014  בשעה 19:00 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

1-      מעדא חאסבאני-            ראש המועצה.

2-      עסאם עביד-             סגן ראש המועצה.

3-      רובין ביבאר-                   חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן-                 חבר המליאה.

5-      סמיר חבקה-                   חבר המליאה.

6-      ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

7-      חסין ביבאר-                  חבר המליאה.

8-      מג'יד חמדאן-                 חבר המליאה.

9-      ג'אד עבאס-                    חבר המליאה.

10-   מאג'ד עבדאללה-           חבר המליאה .

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-                         מזכיר המועצה.

2-      כאמל ברכאת-                       מ.מ. הרווחה.

3-      מהנא ברכאת-                      גזבר המועצה.

4-      עו"ד סאמר ביסאן-                 יועץ משפטי.

5-      עואד קטימה-                                מ. גביה.

6-      זיאד ביבאר-              נציג הציבור המקומי.

7-      ריא שמא-    יועצת לקידום מעמד האישה .

נושאי הדיון:

 

1-      מחלקת הרווחה.

2-      הוספות לצוו המסים 2014 .

3-      אישור תב"רים ומכרזים.

4-      הודעות ראש המועצה.

מעדא חאסבאני:

      *   פתח את הישיבה ובירך את כולם .

      *  הציג את נושאי הדיון.

      *  שלח תנחומים בשם המועצה, נבחריה ועובדיה, למשפחת השייך אבו רג'א יוסף כטיב   והקרובים במות אשתו המנוחה זליכה כטיב ז"ל, יהי זכרה ברוך.

      *  אנו שולחים איחולי החלמה לסוהר הלאל ביסאן, ומצפים ומקווים שיבריא ויחזור

         למשפחתו בריא.

      *  בירך את ריא שמא לרגל היבחרה כיועצת לקידום מעמד האישה ואחל לה הצלחה במילוי

         תפקידה .

      *  אנו נדון בסעיף 2 בנושא השתתפות בהסעת נכים .

      * בסעיף 3- תב"רים , אנו נדון בסגירת תב"רים מאוזנים ותב"רים גרעוניים כסעיף נפרד.

      *  הציע להוסיף לדיון את בקשת סגן ראש המועצה בעניין הנחה בארנונה לבתי - עסק ולבתים

         שלא בשימוש, והצעת חברי המליאה רובין ביבאר ודיב פרג' שהציעו מתן הנחה בארנונה    לעסקים ולבתים שלא בשימוש.

      החלטה - הצעות לסדר

* המליאה מאשרת פה אחד את הדיון בסעיפים שהוצעו.

   ע"פ זה סדר היום המעודכן הוא:

1-      מחלקת הרווחה.

2-      הוספות לצוו המסים 2014 .

3-      מתן הנחות בארנונה.

4-      אישור תב"רים ומכרזים.

5-      אישור סגירת תב"רים מאוזנים וגרעוניים.

6-      פטור להסעת נכים.

7-      הודעות ראש המועצה.

סעיף (1)- מחלקת הרווחה:

      *   ע"פ החלטה קודמת של המליאה אנו נדון בנושא הרווחה.

      *   ייאמר לזכות המליאה שהיא לוקחת את האחריות המוטלת עליה, במלוא מובן המילה,

          ומזה העמקתה בהבנת הנושאים והסוגיות , מנהל הרווחה הודיע לי כי זו פעם ראשונה

          שמתקיים דיון כזה , זה מבטא שקיפות ושותפות בין הנבחרים והעובדים.

      *   מנהל מחלקת הרווחה יציג את הדברים, ותוך כדי הצגתו ניתן להאיר ולהעיר בצורה

          מקובלת ועניינית ובלי לסטות מהנושא.

כאמל ברכאת:      

       *   הציג את הנושאים ואת העניין.

       *   חילק חומר כתוב ויצורף לפרוטוקול .

מאג'ד עבדאללה:

       *   אני אחד מאלה שתמכו בדיון, לא ע"מ למתוח ביקורת או להקשות על עבודת ותפקוד המחלקה, דווקא בשביל להגן על האנשים שהם צריכים את השירותים של המחלקה, והבנתנו לנושא הרווחה באופן יסודי תעזור להבין אותו וכך יתאפשר לנו להסבירו לציבור על בסיס העובדות שנבין ונדע.

      *    שאל איך מתנהל נושא ביקורי הבית , ביקורים אלה חשובים , ושאל באם יש נוהל מחייב

           לביצוע ביקורי בית מטעם המחלקה.

כאמל ברכאת:

       *   הקמנו (3) מועדוניות לילדים בסיכון, אחת בג'ת ושתיים ביאונח, בכל מועדונית ישנם 15

           ילדים. אנו שותפים להחלטות בבתי - הספר במתן סטיפנדיות לילדים בסיכון. משרד הרווחה נותן לילדים אלו שוברים לרכישת ביגוד ועוד. אנו בונים תוכנית לימודים מיוחדת לאותם ילדים . אנו עובדים עם המשטרה על תוכנית  מיל"ה.

דיב פרג':

      *  יש לערוך סקירה על היקף הצרכים, וע"פ הבקשות של הנזקקים, מתוכן לדעת כמה הם

         קיבלו , יש לעשות השוואה בין מה שהתבקש והם זכאים לו ומה ניתן להם בפועל, כך אנו    נבין את היקף ההפרש בין הרצוי והמצוי,  בכדי שנוכל לטפל בהפרש זה בצורה עניינית וממוקדת ונכונה , אולי בכך נוכל לסגור את הפערים האלה, וכך נשרת את ציבור הנזקקים שלנו.

מאג'ד עבדללה

·         שאל באם יש כוונה להעביר את 13 המשפחתונים לקבלן, קיבל תשובת ראש המועצה שדבר זה לא קיים.

·         שאל לגבי טיפול בנזקקים שיש להם בעיות שיניים, קיבל תשובת מנהל הרווחה כי הם מטופלים ע"פ הנוהל.

·         התייחס לסוגיה הקשורה בנושא גילוי העריות שעלה בדיון, יש לטפל בנושא זה בצורה החדה והאמיצה והשקופה ביותר, למרות הרגישות הרבה שיש בתוכו.

דיב פרג':

     *   הודה למנהל המחלקה על עשייתו, וציין את סיבות קיום דיון זה שהן ענייניות ולא אישיות.    

     *   הדברים לא פשוטים ואנו לא מקנאים בהיקף ובסוג עבודת המחלקה.

     *   העניין המרכזי שלנו הוא להגדיל את ההקצבות הקיימות , ואני מקווה שנוכל לעשות זאת

         וחזר על הצעתו לערוך את הניתוח שהציע.

עסאם עביד:

       *  הציע למנהל המחלקה לאמץ את שיטת הדלת הפתוחה בטיפול המחלקה בציבור

           ובאחראים , יש להדק את הקשר בין:  המחלקה , המועצה, הנבחרים והציבור.

       *  ציין כי ישנה קבוצת מתנדבים שמוכנים לסייע .

רובין ביבאר:

      *  שאל לגבי המועדונית בג'ת והאם אושרה ההקצבה שנדרשה ע"ס (450) אש"ח, קיבל תשובה

         שעדיין לא קיבלנו הרשאה.

      * ביקש שהמרכז הרב תחומי יוקם בג'ת , ציין כי עשה ניתוח למצב המועצה ושרותיה, התברר

         כי זה לא מועצה אחת לשני ישובים וכפי שצריך להיות ולכן צריך להוריד פונקציות לג'ת ע"מ

        לאזן את התמונה השוויונית הנדרשת.

מעדא חסבאני:

       *  אנו נתקן עיוותים קיימים.

       *  הציע כי הסכום בנושא מחלקת הרווחה יהיה כדלקמן:

       *  הטיפול ברווחת האוכלוסייה ובדגש על החלשה והנזקקת עומד בסדר העדיפויות הראשון

          במועצה , אמנם לא נוכל לתת לו את כל המענה הנדרש , אך נשאף למענה ראוי ושיאפשר

          לנזקקים להתמודד עם המצב שלהם או לסייע בידיהם לצאת ממנו.

      *   לא ניתן להגיע ליעד הזה על בסיס תקציבי המועצה בלבד, אני רואה בעצמי ובמליאה

          כאחראים ובמשותף ע"מ לאתר מענה ענייני באם זה חומרי ו/או אחר, נשאף למצוא

         פתרונות יצירתיים, וזה עלה בדיון כי אפילו ביקור בית למשפחה נזקקת הוא מאוד

         משמעותי .

       *  לפי זה הציע את ההחלטות הבאות:

         החלטה סעיף(1)- מחלקת הרווחה

 

        *  מחלקת הרווחה תערוך ניתוח של (5) שנים אחורה לסעיפי התקציב בנושאים

             השונים, ותצביע על הפער בין התקציב שהועמד לבין הצורך, ביצוע הניתוח

             ייגמר עד תחילת יוני.

         *  יש להשלים את הקמת עמותת המלכ"ר בנושא הרווחה שיעדה ומטרתה

             טיפול במשפחות נזקקות ושיפור רווחת הקהילה, מופלח ביסאן יוביל את 

             העניין ,  ובאמצע מאי נכריז על הקמתה והפעלתה באירוע מיוחד.

     * מר מופלח ביסאן יבחן הקמת מוקד לאיסוף תרומות בנושא ביגוד וכו'..

         מהקהילה, יש לחשוב איפה לעשות אותו ושיהיה מקום רחוק מעיני הציבור,

         יש לחשוב על הטכניקה של תיקון ומסירת התרומות לציבור, יש לבחור

         למוקד שם , כל  הפרויקט ינוהל במחלקת הרווחה.

    *  ביקש מועדת הביקורת שתבדוק את מיצוי תקציב הרווחה, יעשו זאת עד סוף

        מאי .

    *  ממקרה ספציפי שהובא בפני ראש המועצה ולאחר בדיקתו , מחלקת הרווחה

       נדרשת לעשות שיפור ביצועים בנושא הבקרה והמעקב אחר טיפול בבקשות

       ובפניות של הנזקקים, מתוך מגמה לסייע ולעזור ולסגור מעגלים.

    *  סגן ראש המועצה יקדם את פורום ידידי הרווחה ההתנדבותי, אשר יוסמכו

       ע"י הביטוח הלאומי ויהיו כלי עזר למחלקה בנושא הטיפול באוכלוסייה .

    *  הודה למחלקת הרווחה על עשייתה ולמליאה על הדיון העשיר.  המליאה מאשרת

       את הסיכום הזה פה אחד.

סעיף (2)- הוספות לצוו המסים 2014:

      עואד קטימה יסביר.

 עואד קטימה

        * אושרה הנחה לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים , ההנחה מתייחסת למבני

          עסקים וע"פ חוזר מנכ"ל 4/2013 , ההנחה תינתן רטרואקטיבי מ- 6/11/2011  וע"פ פסק דין

          . ביקש אישור המליאה.

מעדא חאסבאני:

 החלטה סעיף(2) - הוספות לצוו המסים 2014

     המליאה מאשרת פה אחד את מתן ההנחה לעסקים לפי חוזר מנכ"ל 4/2013  לחיילים ונפגעי

     מלחמה ושוטרים .

 סעיף (3)- מתן הנחות בארנונה

     *  החברים יציגו את ההצעות.

  עסאם עביד

    * יש הרבה פניות מתושבים שמבקשים לפטור אותם מארנונה על עסק סגור שלא מחובר למים

      ולחשמל ולא ראוי לשימוש , לאחר בדיקה עם היו"מ , בית שהוא הרוס ועומד לקרוס ובתים

      נטושים וישנם כ- 20-30 בתים כאלה שהבעלים מתו והם לא מחוברים למים וחשמל, בתים

      אלו צריך לפטור אותם מארנונה.

 

  *  הבנתי כי מי שקובע אם בית הוא הרוס או נטוש זה מהנדס המועצה.

דיב  פרג'

  * בדיון שהיה על צוו הארנונה , העלינו מספר נושאים שהיו אמורים שיועלו בוועדת ההנחות.

  * יש בתים שלא בשימוש והם סגורים, ובעליהם מבקשים פטור , החוק ידוע, למרות הם מבקשים  

     לתת להם פטור משמעותי.

* ע"מ לעודד עסקים קיימים ואין לנו הרבה כאלה, ואיך שהמדינה נותנת להם תמיכה ועידוד , אנו

  כמועצה נעשה אותו דבר .

* הציע לתת הנחה משמעותית לזקנים שגילם מעל 80 שנה , כי הכנסתם היא מאוד נמוכה.

* בכל מקרה כל ההצעות וההחלטות חייבות להיות כפופות לחוק.

רובין ביבאר:

 * אם אנו נמשיך לומר שכל דבר שנעשה יהיה ע"פ החוק, עלינו לארוז את הכלים ולעזוב, כי כך

   העניינים לא יזוזו ,כמו שמועצות אחרות מקבלות החלטות נועזות גם אנחנו צריכים לתת מענה

   לדרישות הציבור שלנו,  באם אנו נלך בכל עניין לפי החוק אז יש לעשות כך בכל התחומים . ולכן

   בנושא הזה על כולנו להתמודד עם המצב ולקבל החלטות אמיצות.

* יש עיריות שמעודדות איסוף פסולת באמצעות הנחנה בארנונה.

מעדא חאסבאני:

 *  כל מה שהחוק מאפשר נפעל לפיו, ואיפה שניתן לנצל אותו,  כך נעשה, אני אישית אעבוד אך

    ורק במסגרת החוק, אזכיר כי כולנו נשבענו פה שאנו נפעל רק לפי החוק.

סאמר ביסאן:

  *  נשמעה אמירה שהחוק מאפשר פרשנויות ו/או שיקולי דעת, אך האמת היא שהחוק הוא מאוד

      מתמטי לגבי מתן הנחות בארנונה.

 *  חילק חומר לחברי המליאה בהקשר.

*  בנוגע לבעייתיות שבהצעות שהועלו הכוונה ברורה, אך הניסוח של ההצעות לא נכון.

*  נתן סקירה על נושא הגדרות הבניינים לצורכי קביעת הארנונה .

*  בית שלא אוכלס ניתן לתת לו פטור לשנה.

*  בית ריק שלא בשימוש החוק מגדיר בדיוק מה ניתן לתת לו הנחות.

*  נכסים ללא בעלים הם אלה שתחת רשותו של האפוטרופוס.

* בית ריק ולא ראוי לשימוש אין פסק דין או הלכה בנושא , בינתיים הדעה הרווחת אומרת שבית

  שלא ראוי לשימוש מתחלק לשני מובנים , אחד שהוא הרוס , והשני חלק ממנו הרוס ולא ניתן

  לשימוש, מהנדס יקבע באם הוא ראוי לשימוש , ואז החוק קבע את ההנחות שניתן לתת לו, כל

  זה לא יתקיים באם אין הודעה או בקשה להנחה.

*  בנושא התעשייה והעסקים, יש שני נושאים , בניין לתעשייה בהקשר לאחוז האבטלה ולשלוש

   שנים ופירט את היקף ההנחות שניתן לתת .

*  במתן הנחה לעסקים יש להתייחס לבניין או לקרקע שלא בשימוש למגורים. לא נקבעו

    פרמטרים למתן הנחה ומיהם הזכאים, הסמכות היא בידי ועדת ההנחות .

* מי שחורג מהחוק יזכה בחיוב אישי ובאם המליאה תקבל החלטה חורגת כל חבריה יהיו

   חשופים לחיוב אישי.

  *  בשלב זה נציג הציבור עזב את הישבה.

מעדא חאסבאני:

 החלטה סעיף(3)- מתן הנחות בארנונה:

   *  צריך לעמוד בדרישות החוק מחד , ולבחון מה ניתן לעשות מאידך . אין מה לגבש החלטות

      בניגוד לחוק.

   *  וועדת ההנחות תעבוד ע"פ הסמכויות שלה .

   *  במסגרת החיפוש בלהקל ולשפר  ראש המועצה יישב עם מועצות שמצאו את הדרך החוקית

       (אם ישנם כאלה) ונלמד מהם.

  *  אנו נבקש מהיועץ המשפטי ללמוד לעומק ולנסות למצוא דרכי פעולה שיאפשרו שיפורים

      והקלות בארנונה.

  *  במסגרת הפגישות עם השרים אנו נדרוש הגמשת התנאים שיאפשרו מתן הקלות ושיפורים

      נדרשים בארנונה .

 *  אנו נפעל לקבל הקלות במס כאפיק להקלה על התושבים, וכן לאתר מקורות הכנסה נוספים

     ליישוב, אנו נמצאים בשלבי קבלת הכנסות מתפן בלי קשר למאבק להחזרת תפן.

*  אנו נפעל להקמת אזור מלאכה לעסקים הקטנים, אך בכל מצב אנו נפעל אך ורק בהתאם

    להוראות החוק. הסיכום אושר פה אחד.

 

סעיף (4) - אישור תב"רים ומכרזים

 

 * מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת

מס'                    נושא                              סכום                       מקור מימון                  הערות

 

1               פינות עבודה                              (166,500 ) ₪              מ. חינוך                       ___   

                לפרויקט עוז לתמורה בתיכון        

 

2            תוספת בנוי חט"ב                   ( 2,683,602 ) ₪         מפעל הפיס                ___

 

3           מתקן כושר לפארקים                 (150) אש"ח                   הטוטו                  אנו משלימים

                                                                                                                                  ל-  ( 157,760) ₪

 

4            פעולות אבטחה                          (40) אש"ח                      מ. החינוך           האישור על

                                                                                                                       (53,333 ) וציוד ביטחו

דיב פרג':  

   * 6 פעמים ביקשתי לשבת עם מנהל בית הספר התיכון בנושא עוז לתמורה ולא הצלחתי  ראש

        המועצה העיר  שזה לא תקין שמנהל לא משתף פעולה , אבל בעניין עוז לתמורה המנהל עדיין

        לא מוכן להצגת הנושא והוא בשלב למידה.

מעדא חאסבאני:

החלטה סעיף (4) אישור תב"רים  ומכרזים.

          התב"רים אושרו פה אחד

סעיף (5) - אישור סגירת תב"רים מאוזנים וגרעונים

מהנא ברכאת יציג.   

מהנא ברכאת

* התייחס בפירוט וספציפית לסגירת תב"רים מס' :223 , 302 ,303 , 338 , 339 , 347 .

* הגיש מסמך בו מפורטים התב"רים שיש לאשר סגירתם ( מצ"ב לפרוטוקול) .

* בשלב זה סמיר חבקה וכאמל ברכאת וריא שמא עזבו את הישיבה.

מעדא חאסבאני:

החלטה סעיף (4) - אישור סגירת תב"רים מאוזנים וגרעונים.

 - התב"רים המאוזנים והגרעונים במסמך המצ"ב אושר סגירתם . אושר פה אחד.

סעיף (6)- פטור השתתפות הורים/ חניכים בסידור חניכים במוסדות לשנת הלמודים 2013-2014

- ביקש לאשר פטור השתתפות הורים / חניכים בסידור חניכים במוסדות לשנת הלימודים

2013-2014  .

החלטה סעיף (6 ) פטור השתתפות הורים/חניכים בסידור חניכים במוסדות לשנת הלימודים 2013-2014

- אנו מאשרים פטור להשתתפות הורים/חניכים בסידור חניכים במוסדות לשנת

  הלמודים 2013-2014.  אושר פה אחד.

סעיף (7) הודעות ראש המועצה

הודעה (1)- סיור עם סמנכ"ל הבינוי והפיתוח במ. חינוך 

 * ערכנו סיור ביסודי א' ע"ש המנוח סלמאן פרג' ובו נקבע מועד גזירת סרט ל 1/9/2015 . סוכם

   לאשר במידית תקציב ההריסה ע"ס (1,4 ) מש"ח . בהמשך אנו נקבל את כל ההקצבה הנדרשת  

  לבנייה ע"ס כ- (12) מש"ח.

* יש לנו בעיית חשמל קשה בחט"ב , קיבלנו הרשאה לתקנה .

* קבלנו הסכמה עקרונית להקמת אולם ספורט לבית הספר היסודי בג'ת .

* לאחר שנקים את הבניין החדש לבית הספר היסודי א', בבניין הקיים כעת אנו נפתח  בית ספר

  למחוננים ולהנדסאים..

* קיבלנו היתר בנייה לבית ספר יסודי א' ע"ש המנוח סלמאן פרג' .

הודעה (2) - המתנ"ס.

* לאחר הקמת עמותת המתנ"ס, ביום רביעי נקים דיון בנושא במשרד הפנים ובהשתתפות משרד

  האוצר, מאז 2005 לא קיים נוהל תקין בנוגע לפעולות העמותה, לדבר משמעויות שלילות ביותר,

  לכן שחזרנו בדיקה מ- 2005,  ערכנו 5 דו"חות וכולם אושרו כחוק גם וועדת הביקורת אשרה

 אותם, התברר כי חוב המתנ"ס יגיע כנראה לכ- (2,5) מש"ח כולל התביעות, זה הוא המצב האמתי

 של המתנ"ס. הכנו שתי תוכניות : אחת לסגירת הגרעון, והאחרת שלפיה המתנ"ס יאוזן עד סוף

2015  . ביום רביעי כאמור אנו נקיים את הדיון עם מ. הפנים והאוצר בכדי שיכירו בגרעון ויאשרו

 לנו סגירתו במסגרת תוכנית ההבראה, עשינו עבודה מאסיבית בכדי להסדיר סגירת החובות    

 לחייבים ולתובעים.

* בכללית חובות וגירעונות המתנ"ס והמועצה יגיעו לכ- (13) מש"ח.

הודעה (3) - הקמת עמותה לספורט

*  יש להקים עמותה ללא מטרות רווח לקבוצות ספורט שונות כמו כדורסל וכדור עף לבנות וכו'..

   עמותה זו תעבוד מול המועצה.

*  כל חבר מליאה מתבקש למסור לראש המועצה שמות שני חברים שיהיו משוגעים לנושא,

   והעברת שמותיהם לראש המועצה בכדי להקים את העמותה בכדי שיתאפשר להפעילה ולקדם

   את נושא הספורט בהקדם.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:30

 

רשם:  ע'אלב סיף

 

                                                              בכבוד רב,

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                                    מעדא חסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                              ראש המועצה

 

 

תפוצה:

 

-  הנוכחים.

- מ. הפנים .נצרת.

- מבקר המדינה. חיפה.

- מבקר המועצה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00