פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20148

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20148

 

 

‏יום חמישי 04 ספטמבר 2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20148 , נערכה טלפונית ביום 4.9.2014

 

-         הנושא

-         אישור תב"ר להריסת ופינוי בי"הס היסודי ע"ש סלמאן פרג'.

 

 

מס'                           מקור המימון                     הסכום           היעוד

056152014         משרד החינוך                 522,500 ₪       להריסת     ופינוי בי"הס היסודי ע"ש סלמאן פרג'.

·        ראש המועצה והגזבר ביקשו לערוך את הישיבה טלפונית וזאת בכדי לא לעכב את הליך בניית בה"ס היסודי א' ע"ש  סלמאן פרג'.

·        מזכיר המועצה פנה לחברים טלפונית ובאמצעות הודעת  s.m.s  , וביקש אישורם לתב"ר ולעריכת הישיבה באמצעות הטלפון , ולהלן התשובות:

 

מס' סד'

שם ומשפחה

התפקיד

מאשרלא מאשר

השעה

1

מעד'א חאסבאני

ראש המועצה

מאשר

10:58

2

עסאם עביד

סגן ראש המועצה

מאשר

11:42

3

רובין ביבאר

חבר המליאה

מאשר

10:55

4

מפלח ביסאן

חבר המליאה

מאשר

11:41

5

ד'יב פרג'

חבר המליאה

מאשר

11:55

6

סמיר חבקה

חבר המליאה

מאשר

11:16

7

פד'יל ד'אהר

חבר המליאה

מאשר

10:58

8

מאג'ד עבדללה

חבר המליאה

מאשר

10:56

9

סלימאן ת.חמדאן

חבר המליאה

מאשר

10:37

10

נאא'ל קטימה

חבר המליאה

מאשר

10:41

 

 

 

 החלטה

המליאה אישרה פה אחד את עריכת הישיבה באמצעות הטלפון ואת התב"ר ע"ס 522,500 ₪ .

 

רשם :  עאלב סיף

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                      מעד'א חאסבאני

מזיר המועצה                                                                  ראש המועצה

 

תפוצה:

-         המשתתפים.

-         גזבר המועצה.

-         מבקר המועצה.

-         היועץ המשפטי, כאן.

-         נציג הציבור המקומי, כאן.

-         היועצת לקידום מעמד האישה, אן.

-         מ. הפנים, נצרת.

-         מבקר המדינה, חיפה.

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00