פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20145

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20145

‏יום שלישי 01 אפריל 2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20145 , נערכה טלפונית ע"י מזכיר המועצה ביום 1.4.2014

·         מפאת דחיפות העניין והצורך להעביר את הפרוטוקול הזה לצורך הסדרת עניין מתנ"ס יאנוח-גת , מתקיימת ישיבה טלפונית זו.

·         מזכיר המועצה העביר לידי חברי המליאה , ביום 31.3.2014 , את נוסח השאלות והתקנון שהתבקשו לאשרו, נפלה טעות בשאלה השלישית של הפניה הכתובה ובמקום מר נג'יב עביד החברים יתבקשו לאשר את מר עיסאם עביד ולא להיפך וכפי שהופיע במסמך.

·         החברים התבקשו לאשר, או לא לאשר או להימנע לשאלות דלהלן ( שהם נושאי הדיון) :

1.      האם אתה מסכים לערוך את הישיבה טלפונית?

2.      האם אתה מאשר את התקנון האחיד החדשתקנון המתנ"ס יאנוח-ג'תמרכז קהילתי, מהדורה מעודכנת ומאושרת 13.5.2013 שנמסר לידיך אתמול?

3.      האם אתה מאשר שמר עיסאם עביד יהיה במקומו של מר נג'יב עביד כחבר באסיפה הכללית של מתנ"ס יאנוח-ג'ת וחבר הנהלתו?

4.      האם אתה מאשר קבלת הלוואה על סך 1,6 מש"ח לטובת המתנ"ס יאנוח-ג'ת לסגירת גרעונותיו?

·         להלן תשובות החברים:

מס' סד'

שם ומשפחה

התפקיד

מאשר

לא מאשר

הערות

1

מעד'א חאסבאני

ראש המועצה

כן

----

----

2

עיסאם עביד

סגן ראש המועצה

כן

----

הגיע למועצה ואישר 11:47

3

רובין ביבאר

חבר המליאה

כן

----

התקשר 08:53

4

מופלח ביסאן

חבר המליאה

כן

----

התקשר 10:00

5

ד'יב פרג'

חבר המליאה

כן

----

באמצעות s.m.s

6

סמיר חבקה

חבר המליאה

כן

----

בטלפון 11:11

7

מאג'ד עבדללה

חבר המליאה

כן

----

ביקש בתוקף כי להבא לא לערוך ישיבות טלפוניות בשאלות עקרוניות ומהותיות, עדיף לקיים ישיבה באחד הבתים של חבר מליאה באם העניין דחוף.

8

מג'יד חמדאן

חבר המליאה

כן

----

אני הפעם מאשר ע"מ לא לעקב את התהליך, מבקש שלא יהיו ישיבות כאלה טלפונית יותר, כי יש נושאים שצריך לדון בהם ולהבהיר אותם לפני שמאשרים.

9

חסין ביבאר

חבר המליאה

כן

----

טלפונית 09:31

10

ג'אד עבאס

חבר המליאה

כן

----

בטלפון ב- s.m.s

 

 

החלטות

1.      המליאה אשרה פה אחד עריכת הישיבה באמצעות הטלפון.

2.      המליאה אישרה פה אחד את התקנון האחיד החדשתקנון המתנ"ס יאנוח-ג'תמרכז קהילתי, מהדורה מעודכנת ומאושרת 13.5.2013 .

3.      המליאה מאשרת פה אחד שמר עיסאם עביד יהיה במקומו של מר נג'יב עביד כחבר באסיפה הכללית של מתנ"ס יאנוח-ג'ת וחבר הנהלתו.

4.      המליאה מאשרת פה אחד קבלת הלוואה על סך 1,6 מש"ח לטובת המתנ"ס יאנוח-ג'ת לסגירת גרעונותיו.

שאל וקיבל תשובות החברים ורשם : ע'אלב סיף.

בכבוד רב,

ע'אלב סיף                                                                                        מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                   ראש המועצה

תפוצה:

1.      ראש המועצה.

2.      חברי המליאה.

3.      מזכיר המועצה. גזבר המועצה. מבקר המועצה. היועץ המשפטי. נציג הציבור המקומי, היועצת לקידום מעמד האישה.

4.      מנהל המתנ"ס יאנוח-ג'ת.

5.      משרד הפנים, נצרת.

6.      מבקר המדינה, חיפה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00