פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20143

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20143

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20143 , נערכה טלפונית ב- 26.2.2014 ע"י מזכיר המועצה

נושא הדיון:

בחירת נציג המועצה בדירקטוריון תאגיד המים והביוב "אלעין"

מזכיר המועצה וע"פ דרישת ראש המועצה פנה טלפונית לחברי מליאת המועצה ביום 26.2.2014 ושאל אותם שתי שאלות:

1-      האם אתה מסכים לערוך ישיבה טלפונית זו ?.

2-      האם אתה מאשרלא מאשר נמנע, לבחור בעו"ד כמיל פרג' כנציג המועצה ומועמדה לתפקיד חבר דירקטוריון בתאגיד המים והביוב "אלעין" ?.

להלן תשובות החברים (כן= מאשר, לא= לא מאשר):

מס'

שם ומשפחה

תפקיד

תשובה לשאלה 1

תשובה לשאלה 2

שעת ההתקשרות

1

מעד'א חאסבאני

ראש המועצה

כן

כן

10:48

2

עסאם עביד

סגן ראש המועצה

כן

כן

10:53

3

רובין ביבאר

חבר מליאה

כן

כן

10:55

4

מופלח ביסאן

---"---

כן

כן

11:40

5

ד'יב פרג'

---"---

כן

כן

10:59

6

סמיר חבקה

---"---

כן

כן

11:05

7

מאג'ד עבדללה

---"---

כן

כן

11:08

8

מג'יד חמדאן

---"---

כן

כן

11:15

9

חסין ביבאר

---"---

כן

כן

11:10

10

ג'אד עבאס

---"---

כן

כן

11:18

 

החלטה

המליאה אישרה פה אחד את עריכת הישיבה טלפונית, ואת בחירת עו"ד כמיל פרג' כחבר הדירקטוריון בתאגיד המים והביוב "אלעין", כנציג המועצה.

רשם: גאלב סיף

בכבוד רב,

גאלב סיף                                                                                         מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                  ראש המועצה

תפוצה:

-          המשתתפים.

-          גזבר, מבקר, יו"מ, נציג הציבור המקומי – כאן.

-          משרד הפנים, נצרת.

-          מבקר המדינה, חיפה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00