פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 201413

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 201413

‏21 דצמבר 2014

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 201413 ,נערכה ביום 18/12/2014 בשעה 19:00 במועצה

 

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      מעד'א חאסבאני-             ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -                    סגן ראש המועצה.

3-      רובין ביבאר-                    חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן-                  חבר המליאה.

5-      ד'יב פרג'-                         חבר המליאה.

6-      סמיר חבקה -                  חבר המליאה.

7-      פד'יל דאהר-                    חבר המליאה.

8-      סלימאן (רג'א) חמדאן-    חבר המליאה.

9-      נאא'ל קטימה-                 חבר המליאה.

10-   מאג'ד עבדאללה-             חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף-                מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-           גזבר המועצה.

3-      עו"ד סאמר ביסאן-  יועמ"ש.

4-      זיאד ביבאר-            נציג הציבור המקומי.

5-      עלי דאהר-                רו"ח חיצוני.

6-      כאמל ברכאת-         מ. רווחה.

 

נושא הדיון:

 

1-      אישור תב"רים ומכרזים.

2-      הודעות ראש הרשות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         שלח תנחומים בשם כולם, המליאה והישוב, למשפ' ביבאר במותה של המנוחה עפאף ביבאר ז"ל.

·         הציג את נושאי הדיון.

 

סעיף (1) - אישור תב"רים ומכרזים

 

·         הגזבר יציג .

 

 

 

 

 

 

 

מהנא ברכאת:

 

מס' סד'

נושא התב"ר

מקור המימון

הסכום

הערות

1

הקמת מחסן חרום 2015

מ. הפנים

(150) אש"ח

--------

2

רכישת גנרטור לחירום 50 ק"ו

מ. הפנים

(60)   אש"ח

--------

3

פיתוח

מ. הבינוי והשיכון

(370) אש"ח

--------

4

שיפוץ אולם הספורט ביסודי ע"ש "סלמאן פרג'"

מ. הבינוי והשיכון

(1)     

מש"ח

כחלק  מבניית בה"ס היסודי  החדש ע"ש סלמאן פרג'

5

הריסת בית בכביש 41/5

מ. התחבורה והבטיחות בדרכים

(424,527) ₪

סכום התב"ר הוא 471,694 ש"ח , ההפרש ע"ס  47,167  ₪ תשלם המועצה 

6

פתיחת מועדונית

מ. רווחה

267,138

--------

 

 

 

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         התב"רים שהוצגו הנם חלק מהמאמץ שאני עושה בחודשים האחרונים , ואני שמח שהשגנו את הסכומים האלה , ביקש אשור המליאה.

 

 

החלטה סעיף (1)- אישור תב"רים ומכרזים

 

·         כל התב"רים אושרו פה אחד.

 

סעיף (2)- הודעות

 

הודעה (1)- החלטת הממשלה לסגירת פערים במגזר הדרוזי

 

 

·         כתוצאה מהמאמץ שנעשה בחצי השנה האחרונה , יחד עם הפורום של ראשי הרשויות הדרוזיות, עשינו עבודה אינטנסיבית ומקצועית מול משרדי הממשלה השונים, גיבשנו הצעה שאושרה בממשלה ונקראה " תוכנית לסגירת פערים" , מדובר בסכום של (2,7) מליארד ₪ שיושקעו בישובים הדרוזים והצ'רקסים למשך (5), הממשלה תביא את ההחלטה  לתקוף בממשלה החדשה שתבחר , ברבעון הראשון וכעת הוקצבו לנו (187) מש"ח, שיוזרמו במידית,  הנושא הראשון שבתוך הסכום הזה הוא הוזלת עלויות החלקות לחיילים המשוחררים שיוזלו ב- 90% זאת החלטה תקדימית, זה הישג נוסף ואדיר , תוקף ההחלטה מעת אישורה , אך כבר התחלתי ואני מנסה להחיל אותה על החלקות שכבר שווקו, מקווים שנצליח להשיג זאת.

·         ההישג השני שבהקשר הוא ביטול המיצ'נג על כל הפרויקטים של הרווחה, זה משמעותי מאוד וגם זה תקדימי.

·         קבלתי הבטחה שיפורסם מכרז לחלוקת חלקות בשכונת החיילים המשוחררים, הדברים נאמרו כתשובה לחבר המליאה רג'א חמדאן.

 

הודעה (2)- דמי השתתפות בשכר דירה לחיילים משוחררים וזוגות צעירים

 

·         הצלחתי להכניס את יאנוח-ג'ת לקבוצת הישובים שמקבלים שכר דירה ממשרד השיכון לכל החיילים המשוחררים והזוגות הצעירים  ולכל מי שאין לו דירה, אפשר לממש את ההחלטה ע"י הוצאות תעודת זכאות מהשיכון.

 

הודעה (3) - מועדון קשישים מאושר

 

·         קבלנו את ההטבה הזאת שמשמעותה שהקשישים שלנו יקבלו ארוחה חמה במשך שלושה ימים בשבוע, מדובר בסכום של 219,687 ₪ בשנה.

 

הודעה (4)- תקציב שילוט

 

·         מועצתנו זכתה להיות בין (10) רשויות מקומיות  בגליל ובנגב שאושר להם מימון  התקנת  שילוט, מגיע מלה טובה לרובין וחאתם על השתתפותם בישיבה שבה התקבלה ההחלטה, על ועדת השמות במועצה להתכנס ולהביא הצעה לשילוט ולהנצחה, לצורך אישורה ולביצוע הפרויקט.

 

הודעה (5) - תכנון ובניה

 

·         אתמול העברתי תודה לוועדה לתכנון ובניה שלנו , על הדיון וההחלטות שקיבלו בישיבתם אתמול .

·         הצלחנו להגיע לסיכום עם רשויות התכנון והבנייה, שבעיני הוא אסטרטגי, לא פרסמנו את פרטיו בכוונה , אשר  יש בו מענה משמעותי בנושא פתרון בעיות התכנון והבניה הקיימות אצלו. אם נדע להוביל את המהלך נוכל לפתור את בעיות התכנון והבניה שיש לנו עד ל-  2040 .

 

הודעה (6)- תקציב לתכנון

 

קיבלנו אתמול הקצבה ע"ס (2) מש"ח לטובת התכנון של המתחמים שבתוכנית המתאר המוצעת אצלנו.

 

הודעה (7) - פתרון בעיות חיבורי ביוב

 

·         הצלחנו להשיג הקצבה לנושא במסגרת תאגיד המים והביוב, אשר פרסמו שני מכרזים לפתרון בעיות הביוב בג'ת , עלות  שני המכרזים כ- (8,7) מש"ח.

·         יש סיכום עם התאגיד לתת פתרון לבעיות  הביוב גם ביאנוח והם אמורים לפרסם מכרזים בזמן הקרוב.

 

הודעה (8)- אישור רבעון (3) דרך הטלפון

 

אנו נבקש מחברי המליאה לאשר טלפונית קבלת הלוואה לאחר הצגת הדו"ח הרבעוני השלישי של 2014, וזה במסגרת אבני הדרך של תוכנית ההבראה, מדובר בסכום של (878) אש"ח שיאושר לנו ונקבל אותו לאחר אישורכם , אני מיידע את המליאה מראש.

הודעה (9)- השתלמות עובדים באילת

28/12/2014-1/12015 מתקיימת השתלמות לעובדי המועצה באילת , ועד העובדים הוא שמנהל את ההשתלמות .

הודעה (10) - מזכר ממזכיר המועצה בעניין העברת אדמות משטח שיפוטנו לכפר ורדים

·         הגבתי במכתב למזכר של המזכיר בעניין מיום 9/12/14 , עם מזכר כזה אני לא יכול לחיות היות והוא שקר וכזב, הקריא אותו בפני הנוכחים.

·         הקריא את מכתב התגובה על המזכר שהוא שלח לחבר המליאה רג'א חמדאן, אני רואה בחומרה הטחת האשמה כזאת בי ובמועצה , אנו והפוך מהתוכן של מזכר המזכיר, עושים ונעשה הכול ע"מ להגן על האדמות שלנו ואף להחזיר את תפן לשטח שיפוטנו ועוד, זה צריך להיות ברור לכל אחד.

·         הקריא את תשובת חבר המליאה למכתב התגובה של ראש המועצה .( כל המכתבים יצורפו לפרוטוקול).

 

ד'יב פרג':

 

·         כדאי לעשות בירור בנושא , כי הייתה וועדה ממונה ואנו לא יכולים לדעת באם היו דברים, הדבר מחייב בירור.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         היה לי חשוב לשים את העובדות בפני כולם, בכדי שלא יקרה שבקדנציה שלנו יתברר או ישתמע או יתפרש שאנו הסכמנו או נעשה העברת ולו מ"מ אחד מאדמותינו לאחרים, חס וחלילה , על כן אני מודיע כי  אנו לא מודעים ולא שותפים ולא הסכמנו לשום מהלך להעברת אדמות משטח שיפוטנו, לא לכפר ורדים ולא לאף גורם אחר.

 

פד'יל דאהר:

 

·         הראה לחברים מעטפה עם הלוגו של המועצה , הוציא ממנה מסמך, וציין כי המסמך נשלח וחתום ע"י מזכיר המועצה, והוא מדבר על צעירה פלסטינית , מה לי ולפלסטינים, אני מתנגד שיגיע לביתי חומר שיש בו משהוא הקשור לפלסטינים, הבנים של משרתים בדרגות בכירות בצבא , אני לא רוצה שיתקלו בחומר כזה , אני מוחה על העניין ודורש להפסיק אותו.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         לא ראיתי את הדבר הזה .

 

ע'אלב סיף

 

·         אני שלחתי את המסמך , גם לראש המועצה וגם לכל החברים וחברי ההגנה על האדמות, לכולם נשלח העתק ממנו.

 

נאא'ל קטימה

 

·         אני לא קיבלתי.

 

מופלח ביסאן ורג'א חמדאן

 

·         אנחנו קיבלנו.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         הדבר חמור בעיניי , אני אבדוק אותו לעומק , אסור שיצא מכתב בשם המועצה ללא ידיעתי או הסכמתי, , אני אקיים בירור.

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:05

 

רשם: ע'אלב סיף

 

בכבוד רב'

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                           מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                    ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

העתק:

- הנוכחים.

- מבקר המועצה.

- מ. הפנים. נצרת.

- מבקר המדינה. חיפה .

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00