פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2/2015

‏12 אפריל 2015

2-2015

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2/2015 ,

נערכה ביום 8/4/2015 בשעה 18:00 , במועצה.

 

נוכחים ה"ה:

 

 1. מעד'א חאסבאני-              ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                    סגן ראש המועצה.

 3. ראובן ביבאר-                   חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן-                  חבר המליאה (הודיע שלא יגיע קיבל אישור).

 5. ד'יב פרג'-                          חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה-                    חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדאללה-             חבר המליאה.

 8. סלימאן (רג'א ) חמדאן-   חבר המליאה.

 9. נאאל קטימה-                  חבר המליאה.

 10. פד'יל דאהר-                    חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

 1. ע'אלב סיף -             מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 4. זיאד ביבאר-            נציג הציבור המקומי.

 

נושאי הדיון:

 

 1. אישור תב"רים ומכרזים.

 2. הנצחת אישים.

 3. הודעות ראש המועצה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • פתח את הישבה וברך את כולם.

 • הציג את נושאי הדיון.

 • בשם כולם שלח תנחומים למשפחת חמדאן במותה של המנוחה אם נאזם חסן חמדאן ז"ל . ולמשפחות סעיד , סעד וביבאר במותה של המנוחה ורוד סעיד ז"ל , יהי זכרם ברוך.

 

סעיף (1)- תב"רים ומכרזים

 

 • מהנא ברכאת יציג.

 

מס'

מקור מימון

הסכום

הנושא

1

מנהל חברה ונוער

266,540 ₪

חינוך בלתי פורמלי

2

רווחה ,חינוך בריאות, קליטה ובטחון פנים

161,900 ₪

תוכנית לאומית לילדים בסיכון, המועצה משתתפת בסכום של  18,200, סכ"ה התב"ר  180100 ₪ 

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף (1)- אישור תב"רים ומכרזים

 

 • שני התב"רים שהוצגו אושרו פה אחד.

 

סעיף (2) - הנצחת אישים

 

 • בהתבסס על תקנון ההנצחה שגובש ע"י ועדת הסמלים ואושר ע"י המליאה, בישיבתה מן המניין 4/2005 , ועדת הסמלים התבקשה לדון בהצעות להנצחת אנשים שהוצגו למליאה ע"י חלק מחברי המליאה , ולגבש המלצות בעניינם , בהתבסס על התקנון שאושר .

 • הועדה תציג בפני המליאה את המלצותיה בעניין , ע"מ שהמליאה תקבל החלטות בהתאם ולפי הסדר הבא:

 1. הבקשה הראשונה – הנצחת שמו של המנוח חמד סיף ז"ל

הבקשה הוצגה למליאה בעניין ההנצחה היא של חב' המליאה מר סמיר חבקה בעניין הנצחת שמו של המנוח המורה והמחנך והמנהל והאדם הדגול חמד סיף ז"ל, אבל טרם דיון  הועדה בעניין הנצחת שמו, למצער, המשפחה החליטה מסיבותיה לבקש לבטל את הדיון בהנצחה ולדחות אותו למועד אחר. עמדה זו שונתה לפני כשעתיים וכפי שדווחתי ע"י חב' המליאה מר סמיר חבקה וע"י המשפחה באמצעות הבן של המנוח , מצד אחד העניין משמח ומאידך מצער שהמליאה לא תוכל לדון בעניין , כיוון שהועדה לא דנה בו שלשום , לא שמעה את המשפחה ולא גיבשה עמדה בעניין , המלצתי בעניין הזה שהבקשה תועלה מחדש לדיון בפני ועדת הסמלים, וכשתגובש עמדה היא תובא לאישור בפני המליאה, כאשר ראוי לציין משיחות כל חברי המליאה , בצורה זו ואחרת, , כולם כאחד מוקירים ומעריכים את תרומתו של שיך' אבו עאמר חמד סיף ז"ל , ורואים בו מודל ודוגמא לחיקוי.

 

סמיר חבקה:

 

 • בשעות הצהרים ולאחר שבני משפחת המנוח ביקשו ממני מקודם לעכב את הצעת ההנצחה למנוח חמד סיף ז"ל , עכב שמועות , אם זה מועד בית - הספר היסודי ב' או מהמנהל , והיום חזרו בהם , והם מודים לחברי המליאה  ולכל אחד שמקדם ותורם לקידום ההצעה , דיברתי עם בניו עאמר ווסים , אתמול הגיע אליהם הביתה מר נביל חמדאן-  יו"ר ועד ההורים בבית-הספר היסודי ב' , והוא הבהיר את עמדתו ואת תמיכתו בהנצחת שמו של המנוח חמד סיף ז"ל  על בניין בית-הספר. וכי הוא לא התנגד אף פעם להנצחה כזו , והוא לא יתנגד להבא  והבהיר כי זאת היא  האמת היחידה בעניין.

 • ביקש מכל החברים כולל הועדה , לאפשר לבני המשפחה להציג את קורות חייו של המנוח בעת שהועדה תקבע  מועד לדיון בבקשה.

 

פד'יל דאהר:

 • לפני כשעה וחצי קיבלתי טלפון מבני בהג'את , התקשר אליו מג'יד סיף בנו של המנוח חמד סיף ז"ל, שהודיע לבני  כי הוא קיבלו מסר שאני התנגדתי להנצחת שמו של המנוח , ועוד דברים בנושא הזה , שיש טענה שאני עמדתי בכל כוחי נגד העניין , אני מעולם לא התנגדתי לנושא ולא אתנגד להנצחת שמו של המנוח שלימד אותי ואת בניי , אני  אמרתי כי בקשר להנצחת שמו של המנוח אבו עאמר מגיע לו יותר מאחייני  המנוח חסין ד'אהר ז"ל, וגם פרוטוקול ועדת הסמלים מעיד על התייחסותי לעניין אני מציע לבני המנוח לא להטות אוזן לשמועות שקריות.

נאא'ל קטימה:

 

 • בקשר להערת סמיר בנוגע לעמדת נביל חמדאן , מה שאמר  נביל לסמיר אמר  גם לי,  וכי הוא לא התנגד מעולם להנצחת שני האישים , אבו עאמר חמד סיף  ואבו יוסף חסין דאהר.

 

מעד'א חאסבאני

 

 • בקש לא לכנס לנושא שמועות .

 

החלטה- הנצחת שמו של המנוח חמד סיף ז"ל.

 

 • המליאה אישרה להעביר את בקשת ההנצחה של המנוח אבו עאמר חמד סיף ז"ל לוועדת הסמלים , אושר פה אחד.

 

סלימאן (רג'א) חמדאן

 

 • האם לא עדיף לשאול את דעתו של מנהל בית הספר בקשר להנצחת שם איש על בניין המוסד שהוא מנהל .

 

מעד'א חאסבאני :

 

 • המליאה היא שמחליטה בעניין קריאת שמו של בית הספר.

 

 1. הבקשה השנייה - הנצחת שמו של המנוח אבו יוסף חסין דאהר ז"ל .

 

 • הבקשה הוגשה ע"י שני חברים פד'יל דאהר וסמיר חבקה.

 • המנוח בן למשפחה מכובדת בכפר ובאזור.

 • גדל כאיש חינוך, ערכים ותרם הרבה ובמיוחד בתנועת הצופים , שמענו על תרומתו מכלל המגזר וכל אלה שהכירו אותו.

 • שמו הועבר לדיון בפני ועדת הסמלים  ורובין יציג.

 

רובין ביבאר:

 

 • הציג בפני המליאה האת מהלך הדיון שהיה בעניינו של המנוח בישיבת ועדת הסמלים 3/2015 .

 • הקריא את נוסח החלטת הועדה בפני כולם , וההמלצה שכן להנציח את שמו של המנוח לפי סעיף(6) (ז) .

 

זיאד ביבאר:

 

 • בנוגע למנוח חסין דאהר ז"ל הוא מקור לחיקוי בקסם האישי  שהיה לו  ותרומתו ועשייתו והוא ראוי להנצחה.

 

פד'יל דאהר:

 

 • העביר מסמך כתוב למליאה שיצורף לפרוטוקול . 

מעד'א חאסבאני  :

 

 • בבקשה של הנצחת  שמו של המנוח חסין ד'אהר ז"ל נתבקשנו לקרוא את שמו של המנוח על בניין בית הספר היסודי ב'.

 

סמיר חבקה:

 

 • סקר את עשייתו המכובדת והראויה של המנוח חסין דאהר ז"ל , וציין כי מצדו  הוא רואה בו איש מאוד ראוי להנצחה המתבקשת .

 

ד'יב פרג':

 

 • תקנון ההנצחה שאושר  מבוסס על קריטריונים מאוד מפותחים ומתקדמים וקפדניים , לעומת זאת הנצחות שהיו בעבר לא מתאימות  לאותה מתקונת, לכן אנו נופלים כעת בתקופת ביניים כזו שבין מה שהיה לבין מה שצריך שיהיה , וההחלטה לגבי המנוח חסין דאהר ז"ל התקבלה לפי גישת הביניים  הזאת,  שצריכה לעשות איזון מתבקש בין מה שהיה לבין מה שיהיה. מהטעם הזה ולכן ביקש לאשר את ההנצחה של המנוח חסין ד'אהר ז"ל.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

 • כל אדם כבודו במקומו מונח, אני חס וחלילה לא ממעיט בערכו של המנוח חסין דאהר ז"ל,  ואנו מודעים ומעריכים את עשייתו ותרומתו , ונכונה ההתייחסות לגבי הנצחות קודמות, אך אנו נמצאים פה בכדי לתקן ולשפר , היות והמנוח הנהיג את הצופים , אז שתהיה ההנצחה שלו בזה שנקרא את  שמו על כיתת המעבדה או על שמה של קבוצת הצופים , אני הייתי ממליץ להנציח את שמו בחום , אך לא על בניין בית הספר.

 • בנוסף , מחר אנו נתקל בהנצחת שמות של מורים, והתקדים הזה יהווה דוגמה שנצטרך להתמודד עם משקלה.

 

סמיר חבקה:

 

 • המורה המנוח חסין דאהר ז"ל היה שונה משאר המורים ולכן יש להנציח את שמו כפי שהתבקש.

 

נאאל קטימה:

 

 • המנוח חסין דאהר ז"ל  יחסר לנו כשנערוך את יום הזיכרון , אני תומך בהצעת מאג'ד להנצחת שמו.

 

מאעד'א חאסבאני:

 

 • גם הועדה וגם שאר חברי המליאה וגם נציג הציבור כולם מוקירים ומעריכים את תרומת המנוח המחנך אבו יוסף חסין דאהר ז"ל , ועשייתו בתחום החינוך , הטמעת ערכים בקרב הנוער שלנו , וגם הטמעת ערך הנתינה וסיוע לזולת וההתנדבות במסגרת תנועת הצופים. עשייתו ותרומתו נגעו לכל חיי הקהילה וחצתה את גבולות הישוב למקומות שבהם עבד ועסק בתחום החינוך והתרומות , ובהחלט עשייתו ומפעל חייו ונסיבות מותו והקשר העמוק שיצר עם תלמידיו , התושבים והקהילה מזכים אותו במעמד של הנצחה  וראוי שמפעל חייו יהווה מודל לחיקוי.

 • אני מאוד מזדהה עם האמירות של חב' המליאה ד'יב פרג' והצורך לחתור ליצירת השינוי וההתבססות על המודל והעקרונות של תקנון ההנצחה בעניין ההנצחה , אך לא נוכל להתעלם מתקופת מעבר כשינוי תודעתי ותרבותי שחייב להתבצע בתהליך מבוקר של צעדים מדודים ובהתחשב ביכולת הציבור לעכל  ולקלוט ולהטמיע את השינוי , זה מביא אותי בהחלט לאמירה של חבר המליאה מאג'ד , שאני רואה באמירותיו נכונות בהסתכלות ארוכת טווח , אך בנסיבות העניין והמציאות שאנו נמצאים בה , חייבים  אנו להתחשב בהחלטה שלנו ובשינוי שאנו מובילים , ונקודת הזמן שנמצא בה תהליך השינוי , ומכאן המלצתי היא שאכן שמו של המנוח חסין דאהר ז"ל יונצח, ושמו של בית -הספר היסודי ב' ייקרא על שמו. ביקש מהמליאה לאשר המלצה זו.

החלטה – הנצחת שמו של המנוח חסין ד'אהר ז"ל

 

 • המליאה מאשרת לקרוא את שמו של המנוח חסין דאהר ז"ל על בניין בית-הספר היסודי ב' , בעד ההחלטה הצביעו החברים :רובין ביבאר, ד'יב פרג', עסאם עביד, ופד'יל דאהר,  אין מתנגדים, נמנעים החברים:  מאג'ד עבדאללה , סלימאן (רג'א)  חמדאן  ונאאל קטימה .  ההחלטה התקבלה ברוב של (6) חברים ובהימנעות (3) חברים.

 

 1. הנצחת שמו של המנוח יוסף סואטירי ז"ל

 

 • הצעת ההנצחה הזו היא של חבר המליאה ראובן ביבאר , ביקש ממנו להציג את הדיון וההחלטה שהתקבלו בעניין בוועדת הסמלים 3/2015 .

ראובן ביבאר:

 • בקשתי  להנצחה היא ביוזמתי וגם לפי בקשת המשפחה של המנוח.

 • למרות מה שידוע לי על המנוח, מאוד הופתעתי מפרטי הסקירה על פעילותו ועשייתו של המנוח וכך הייתה התרשמות הנוכחים בישיבת הועדה בעת ששמעו את הסקירה של בנו של המנוח.

 • הציג את החלטת הועדה לקרוא את שמו של המנוח יוסף סואטירי ז"ל על בניין בית הספר היסודי אלחכמה ג'ת .

מאג'ד עבדאללה:

 

 • מאוד התרשמתי מעשייתו של המנוח ואני תמכתי מאוד בהנצחת שמו , וחבל שהדברים האלו שאמרתי אותם גם בעת הדיון בועדת הסמלים 20153 לא נרשמו בפרוטוקול הועדה.

עסאם עביד:

 

 • המנוח אבו סאטע ז"ל היה בן למשפחה  של  2 בתים , הוא היה מבין הראשונים שהשיגו השכלה בכפר ובתנאים קשים ביותר,  יום יום  הלך ברגל לכפר - יסיף , השלים לימודיו , מונה למורה , הוא מהווה דוגמא ומודל לחיקוי , היה גם מחנך וגם עובד אדמה , אהב את אדמתו , גידל משפחה ענפה של - 13 נפשות , הוא ראוי להנצחה.

פד'יל דאהר:

 

 • היה לי עם המנוח אבו סאטע ז"ל קשר הדוק ולהנציח שמו על בניין בית ספר זה קטן עליו, הוא ראוי לקרוא  שם של עיר לזכרו .

מעד'א חאסבאני:

 • לי הייתה היכרות אישית עם המנוח אבו סאטע ז"ל ונחשפתי לאדם שהוא בעל יכולות אישיות גבוהות מאוד והערכים  האנושיים האוניברסלי והערכים הייחודיים שלנו מוטמעות עמק עמוק באישיותו.

 • יש טביעות אצבע בהרבה מאוד תחומים, והמיוחד בהם מה שאומר חבר המליאה מאג'ד , כבן יאנוח לא ידע איזה עשייה הייתה לו, זה משקף את הצניעות , הוא עשה לא למען שיראו אלא למען העשייה , ובכדי לשרת דורות.

 • התנהגותו , דרך חייו , הערכים שייצג והספרים הרבים שחבר , מן הראוי שאנחנו נחשוף אותם בפני ילידינו / תלמידנו ונטמיע את ערכיו בקרב בניינו ובהחלט להפוך אותו למודל לחיקוי.

 • הנצחת שמו על בניין בית - הספר אלחכמה בג'ת ראויה לאיש ולמעשיו., ביקש מהמליאה לאשר קריאת שמו של המנוח יוסף סואטירי על בניין בית ספר היסודי אלחכמה בג'ת.

 • החלטה:

 • מליאת המועצה מאשרת לקרוא את שמו של המנוח אבו סאטע יוסף סואטירי על בניין בית הספר היסודי אלחכמה בג'ת . אושר פה אחד.

 

 1. הנצחת שמו של המנוח אבו חסין עאמר עאמר ז"ל

 

 • בקשת ההנצחה הוגשה ע"י חבר המליאה ד'יב פרג' , והיא נדונה בוועדת הסמלים 3/2013 , יו"ר הועדה  ראובן ביבאר יציג.

ראובן ביבאר:

 

 • סקר בפני המליאה את תהליך הצגת הבקשה , הדיון ותוכן ההחלטה.

 • מאחר וכל המבנים שניתן להנציח שמות עליהם לא הולמים את המעמד ואין את הזיקה המתבקשת מעצם ההנצחה, הועדה אכן המליצה להנציח את שמו של המנוח,  ובו בזמן לדחות את ההנצחה לעת שיהיה מבנה ראוי למעמד  ושיש לו זיקה , דבר שהתקבל על דעת המשפחה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • המנוח אבו חסין עאמר עאמר ז"ל , מוכר,  וכולנו מכירים אותו , הופתעתי לשמוע שהוא המורה הראשון בכפר , והוא הראשון שהבין כי החינוך הוא הדרך היחידה לקידום הילדים שלנו , תרומת משכורתו כסגן יו"ר המועצה האזורית " מרכז הגליל" שיקף את היקף תרומתו , אני מצטרף להחלטה להנצחת שמו , הוא ראוי להנצחה ושילדינו יכירו את העשייה והתרומה שלו , וללא קשר על איזה מבנה או פרויקט יונצח שמו יהיה נכון באירוע המרכזי שנקיים להזכיר את כל המונצחים ולגבי המנוח גם לציין את  מפעל חייו.

 • ביקש מהמליאה לאשר את הנצחת שמו ומפעל חייו של המנוח , ובהמשך ועדת  הסמלים תדון ותגבש המלצה על איזה פרויקט או מבנה שמו יונצח כשהדבר יהיה רלוונטי.

 

החלטה – הנצחת שמו של המנוח אבו חסין עאמר עאמר ז"ל

 

 • המליאה אישרה להנציח את שמו של המנוח אבו חסין עאמר עאמר , ובהתאם להחלטת ועדת הסמלים 3/2015 ולפי הצעת ראש המועצה כי הועדה תדון ותגבש הצעה/ המלצה על איזה פרויקט ואו מבנה  ייקרא על שמו,  וכשהדבר יהיה רלוונטי . אושר פה אחד.

 • המליאה מתקפת את כל ההחלטות שהתקבלו בעבר ע"י מליאת המועצה השונות  בישיבותיהן השונות .( תוכן הדף שהוקרא יצורף לפרוטוקול).

 

 1. תיקוף הנצחות אישים משנים עברו

 

רשימת ההנצחות הקודמות

 

מס"ד

שם המונצח

המבנה / האתר המיועד להנצחה

מס' ישיבת המליאה

תאריך

1

המנוח אבו עלי מחמד סעד ז"ל

רחוב סיאג אלכרם ביאנוח

לא מן המניין 2/2000

27/01/2000

2

המנוח תיימור סיף ז"ל

מגרש כדורגל ביאנוח

מן המניין 4/2002

08/05/2002

3

המנוח וסים נזאל ז"ל

חדר זיכרון בחט"ב לזכרו, הושגה תרומה מתורם אמריקאי על ידי מנהל בית הספר ד"ר רגא פרג' (10 א"ד).

מן המניין 5/2007

16/05/2007

4

המנוח אבו סלמאן האני סיף ז"ל

כביש מחבר יאנוח- ג'ת

מן המניין 10/2007

11/11/2007

5

המנוח סלמאן ד'יב פרג'

בית ספר יסודי א' בינוח

מן המניין 6/2009

19/04/2009

6

המנוח אבו עלאא מוניר ביסאן ז"ל

בניין המתנ"ס בג'ת - ליד בית הספר הישן

מן המניין 5/2009

21/05/2009

7

המנוח אבו יוסף מחמד חמרי ז"ל

בניין המתנ"ס ביאנוח

מן המניין 5/2009

21/05/2009

8

המנוח מען ווהאב זיאדה ז"ל

אולם הספורט יאנוח-ג'ת ביאנוח

לא מן המניין  20124

14/05/2012

9

המנוח אבו ג'בר סעד ברכאת ז"ל

בית העם ביאנוח

מן המניין 2/2003

26/02/2013

10

המנוח וליד נג'יב עגמיה ז"ל

רחבת בית העם לשמחות ביאנוח

החלטת הוקף

1996

 

ראובן ביבאר:

 

 • ביקש כי המזכיר ולאחר אישור ההנצחות ימשיך את תהליך ההנצחה עד למימושו, מול הסמכויות וכמתחייב מהנוהלים והוראות החוק.

 

מעד'א חאסבאני:

 

החלטה – תיקוף החלטות הנצחת האישים משנים עברו

 • המליאה מאשרת לתקף את ההנצחות של אישים שהתקבלו מקודם ולפי הרשימה דלעיל. אושר פה אחד.

 

 • השנה נגבש אירוע מרכזי שבו נכריז על ההנצחות ונממש אותן, ביקש שהועדה תחליט על הצעה רלוונטית איך , מה ומתי לעשות זאת.

 • אנו נפרסם את הפרוטוקול לציבור.

 • הודה לוועדת הסמלים ולעומד  בראשה , כי היא עוסקת  באחד הנושאים היותר רגישים, והודה לחברי המליאה על שיקול הדעת והבגרות שגילו, אנו קבלנו החלטות , לא בטוח שאנו נקבל  את מלוא התמיכה בציבור , ביקש שהחברים יעמדו מאחורי ההחלטות , כי הן ענייניות וכבדות משקל.

 

סעיף (3)- הודעות

 

 • ביקש מכולם להצטרף לאירועי יום הזיכרון ב-  22/4/2015, וגם להשתתף באותו יום בערב באירוע העצמאות  המרכזי ההמוני המתוכנן במגרש ג'ת.

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:17

רשם: ע'אלב סיף

 

בכבוד רב, 

ע'אלב סיף                                                                                                    מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                             ראש המועצה


 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- משרד הפנים, נצרת.

- מבקר המדינה, חיפה.
 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00