פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 14/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 14/2015

‏יום חמישי 07 ינואר 2016

14-2015

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 14/2015 , נערכה ביום 24/12/2015 בשעה 19:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני-              ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                     סגן ראש המועצה.

 3. ראובן ביבאר-                    חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן-                   חבר המליאה.

 5. ד'יב פרג'-                           חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה-                      חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדאללה-               חבר המליאה.

 8. סלימאן ( רג'א) חמדאן-     חבר המליאה.

 9. נאא'ל קטימה-                   חבר המליאה.

 10. ראמי עאמר-                      חבר המליאה.

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף-               מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת -         גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן-  יועמ"ש.

 4. זיאד ביבאר-             נציג הציבור המקומי.

 5. עדנאן טראבשה -      מנהל המתנ"ס.

 6. מתעב חמדאן -         עוזר ראש המועצה.

נושאי הדיון:

אישור תקציב המועצה הרגיל 2016 .

מעד'א חאסבאני:

 • פתח את הישיבה ובירך את כולם.

 • הציג את נושא הדיון.

 • אני מזכיר כי  נושא הישיבה הוא המשך לדיון שערכנו ב-  20/12/2015 .

 • בשם כולם , שלח תנחומים למשפחת עבאס במותה של המנוחה סלוא עבאס ז"ל, אנו מחזקים את ידי המשפחה , שלא ידעו צער , יהיה זכרה ברוך . כל הנוכחים הצטרפו להשתתפות בצער המשפחה.

 • בישיבת המליאה שלא מן המניין 13/2015 , אישרנו את מסגרת התקציב ודנו בסעיפי התקציב .

 • עלו מספר סוגיות להבהרה, פירט , ובאותו מעמד ניתנו תשובות שחלקן נתמכו במסמכים, בתחומים השונים , לא קיימנו הצבעה בדיון ובישיבת המליאה הקודמת ,  וכהיענות לבקשת ( 5) חברי המליאה שביקשו לתת להם זמן לבדוק ולבחון את הדברים ולגבש את עמדתם: מאג'ד עבדללה ,סלימאן חמדאן, נאא'ל קטימה, ראמי עאמר ומופלח ביסאן, בקשתם זו קיבלה הסכמה ותמיכה משאר חברי המליאה , ואני מתוך רצון לחזק את שיתוף הפעולה, ולתת להם את הזמן הנדרש שביקשו בכדי לגבש את עמדתם בנושא התקציב.

 • אני נעניתי לבקשה והסכמתי לדחות את ההצבעה , והיום אנו מתכנסים ע"פ הלו"ז שקבענו , ע"מ לסכם את עמדתנו בנושא התקציב ולאשרו .

 • טרם מתן ההזדמנות לחברי המליאה ,ובאם יש להם שאלות ובירורים , אני רוצה להוסיף מספר דברים , ולהאיר חלק מהסוגיות מהדיון הקודם:

 1. סקר עלויות פינוי אשפה שלנו למול מועצות אחרות כנושא שהועלה בדיון , חולק מסמך מס'  6 שבו פרטי הסקר והסביר לחברים את תוכנו ( יצורף לפרוטוקול) .

 2. ריכוז תב"רים: למרות שאנו לא דנים בתקציב הפיתוח , ראיתי לנכון להציג את רשימת התב"רים שאושרו ועומדים לביצוע ב- 16, חולקה לחברים רשימה כתובה והיא תצורף לפרוטוקול ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו , העיר והאיר פרטים על תוכן המסמך .

 3. הפיקוח והעלאת נורמות השירות: ההערה מקובלת ואנו מחויבים  לטפל בה.

 4. פעילות מחלקת התברואה: גם כאן אנו נבדוק איך אנו משפרים , כולל ההכנסה מהטיאוט בתפן , אנו נבחן את  הסוגיה .

 5. מכרז איסוף האשפה :

דנתי בנושא עם החשב המלווה , יש לבדוק אותו והעניין  מונח על השולחן עם ההערות וההארות שציינו החברים.

 1. תקני כו"א: כוח האדם יועסק רק על פי התקנים המאושרים ובהתאם למסגרת התקציב , כולל ההקפדה על קבלת אישורי נחיצות למשרות כפי שמתבצע עד עכשיו.

 2. תב"רים: אנו לא מצביעים עליהם  , כל תב"ר שיגיע אלינו נציגו בפני המליאה לצורך אישורו .

 3. החוגים במתנ"ס: אנו נבחן את הנושא במטרה לשפר , והסוגיה תיבחן כולל היקף החוגים והעלויות , את תוצאות הבחינה הזו אנו נציג בפני המליאה , עם הנושא בכלל, ובמטרה להסיר ספק מהחשש כי המתנ"ס הוא "החצר האחורית" של המועצה וכפי שהתבטא אחד החברים , המתנ"ס פועל ע"פ מנהל ונוהל תקינים ובצורה מאוזנת , לאחרונה אף קבלנו אישור  על ניהול תקין, דבר שלא היה קודם במשך שנים.

 4. שכירות לגנים : הבהרתי כי בעיות הבטיחות חייבו אותנו להעתיק את מקום גן הילדים והגן ששכרנו בטיחותי ובאותה שכונה , במקום שבו היה הגן נתנו  לפעילות הנוער , הבעלים של בניין הספרייה לא הסכימו להעביר את הגן  לשם, אנו מקבלים חלק מעלות השכירות ממשרד  החינוך.

 5. הוצאות משפטיות : בדקתי את הנושא והסכום שהקצבנו לנושא הוא גבולי , כי הצרכים הקיימים מחייבים את שנקבע בסעיף , זה יאפשר למועצה לעמוד במטלות ובצרכים , בהקשר, גם חברות הביטוח לא מעוניינות לבטח את המועצות , כפי שזה תקף לכל הרשויות המקומיות, והם העלו את סכום ההשתתפות העצמית לסכומים גדולים דבר שמחייב לאשר את ההוצאה הזו .

 • ביקש מהחברים להעלות נושאים ולקיים דיון באם יש להם.

           נאא'ל קטימה:

 • העליתי את סוגיית עלות ההדברה, ראש המועצה הפנה אותי למנהל המחלקה , עשיתי זאת , קיבלתי מסמכים לפיהם בשנה שעברה בוצע פעמים הדברה,  העלות (23) אש"ח , ולא כפי שעלה בסעיף עד (12) אש"ח , יש סעיף עבודות קבלניות ע"ס (80) אש"ח .

       מעד'א חאסבאני:

 • כל ההוצאות של התברואה (120) אש"ח שזה כולל ההדברה, היה לנו (80) אש"ח , כולל עבודות קבלניות וגם לתחזוקת תחנות המעבר.

      מאג'ד  עבדללה:

 • סעיף התברואה הכולל הוא  כ- (2) מש"ח , והוא קבל תשובה כי זה כולל איסוף האשפה.

     מעד'א חאסבאני:

 • בכדי לעשות ריסוס פעמים בשנה זה לא מספיק ואתם צודקים בזה.

       מאג'ד עבדללה:

 • בתת סעיף הדברה חומרים רשום אפס והוא קיבל הסבר.

       נאא'ל קטימה :

 • במכתבי לראש המועצה ב- 3.12.2015 , ביקשתי להמציא לי את התקן המדויק של כו"א במועצה, והוא קיבל תשובה כי התקן נשלח לכל החברים ב- 16/12/2015 . ובנוסף החברים קבלו דו"ח שכר וגם תקן כו"א , וכי אין חוץ מהחומר שנשלח אליהם.

 • יש עובדים חדשים ששמותיהם לא צוינו בדו"ח , וקיבל תשובה כי העובדים האמורים קיבלנו עליהם אישור לנחיצות משרה ממשרד הפנים.

     מעד'א חאסבאני:

 • בדיקת השכר החלה ב- 9/2014 והיא נמשכת גם כעת ,   באפריל 2015 קיבלנו את הדו"ח הזה , אנו  מתקנים את הליקויים שבו.

       נאא'ל קטימה :

 • לפי הדו"ח יש הרבה ליקויים ויש חריגה ע"ח הקופה הציבורית .

     סמיר חבקה:

 • הוא לא רוצה לשמוע את התשובה.

    נאא'ל קטימה:

 • אני פונה לראש המועצה , זה מוגזם מה שעושה סמיר.

    מעד'א חאסבאני:

 • דו"ח השכר מפורט שמית , והוא נעשה בשנה הראשונה כשנכנסתי לתפקיד , טיפלתי במה שנעשה שנים אחורה , והוא נבדק וייבדק על ידי משרד הפנים, והאוצר יבדוק חלק מהנשואים , ומה שהיה צורך לטפל טופל , ( 57) עובדים לא מקבלים שכר ע"פ סמלים מעודכנים שבאוטומציה , עדכון אחרון לגביהם נעשה בשנת 1990 , ואותם (57) היו צריכים להחזיר כסף, למרות שהם לא אשמים , אני טיפלתי ועדכנתי לפי מה שצריך לעשות יחד עם החשב ובודק השכר, לא היו בטיפול חריגות , רוב העובדים קופחו במשך שנים , וחבל שזה כך , המהלכים הנעשים בעניין בסופו של דבר מתיישרים עם החוק וגם מפצים את אותם עובדים. הדו"ח לאחר שיסוכם יחולק לחברים.

מאג'ד עבללה :

 • בנושא המטאטא אתה אמרת כי ההכנסה מהטיאוט בתפן היא (144) אש"ח , ובהצעת התקציב נרשם כי ההכנסה בסעיף זה (80) אש"ח ( בעמ' 6 ) סעיף 2.1.22.00/650

מעד'א חאסבאני

 • זה נתון שצריך לבדוק אותו , אנו מטאטאים פעמים בשבוע בתפן .

מאג'ד עבדללה:

 • אני לא משוכנע במה שאמר ראש המועצה בנושא השכירות , הוא  היה צריך לבחון חלופות לפני שמעבירים את הגן , הוא קיבל תשובה כי הבדיקה  נעשתה לפני העברת הגן למקומו הנוכחי .

נאא'ל קטימה :

 • מיקום הגן הוא לא הכי טוב , וקיבל תשובה כי הוא הכי מתאים לשכונה , ובאם יש לו הצעה חלופית ומתאימה יותר התבקש  שיציע  אותה

ד'יב פרג':

 • כל הנתונים הבסיסיים של המבנה החדש של הגן , ובמיוחד הריחוק שלו מכביש ראשי שזה נושא ונתון מאוד חיוני ובטיחותי, כי הבניין הקודם היה על הכביש הראשי, פנה לחברים עם ההערות כי  באם הבעיה שלהם היא  בעל המקום שיגידו. והיו התייחסויות שונות לנושא.

נאא'ל קטימה:

 • אין לי הצעה חלופית .

מעד'א חאסבאני:

 • בואו נפרק את הבעיה : גן אנו חייבים שהוא יהיה בטיחותי , למרכז הנוער צריך שיהיה מועדון, וכשאין מקום כזה  במתקני המועצה הקיימים , מה עוד שהבניין הנוכחי של  הגן מתאים ועונה לכל השאלות שהועלו במסגרת הצרכים הנדרשים, מה רע בזה , וכאשר העלות היא כל כך נמוכה , ובמיוחד שבבניין בו נמצא המבנה השכור מקמנו את הגביה.

 • רצינו להעביר את טיפת חלב ופרסמנו ( 3) פעמים שאנו רוצים להשכיר מקום  ולא מצאנו , ולכן זה לא קל לספק צורך כזה בנוגע לגן , ושיש חובה למקמו בשכונה , והיה חובה לשכור מרכז לנוער , ביקש מהחברים שיבקרו ויראו את הפעילות המתקיימת בו .

 • במידה  ורוצים לדבר רק סיסמאות, זה משנה את הגישה ואת ההתייחסות.

סמיר חבקה:

 • החלטת ראש המועצה בעניין העברת הגן היא עניינית ומקצועית , כי מיקום הגן שהיה על הכביש הראשי מסוכן ולא בטיחותי .

סלימאן חמדאן:

 • גם הגנים ליד ביתו של תופיק דאהר יושבים על כביש ראשי, וקיבל התייחסות כי הכביש שם צדדי ולא ראשי .

מעד'א חאסבאני:

 • פנה לנאא'ל קטימה ושאל אותו באם הוא רוצה לסגור את הגן, ובאם הוא לא מעוניין שיהיה לנו מרכז נעורים.

 • הפתרון הוא ענייני ומשרת את הצורך ואין בו שום אינטרס צדדי ולא ענייני.

מאג'ד עבדללה:

 • בחירת המקום הייתה תמוהה, שאל באם הייתה הצעת מחיר לפני ביצוע השכירות, אני לא מסכים למה שאומר נאא'ל , שאל האם  ועדה היא שבחנה את חוזה השכירות, גם במקום החדש יש בעיות בטיחות , למרות שהמקום החדש יותר בטוח ויותר בטיחותי .

רואבין ביבאר:

 • שנאא'ל קטימה יגיד שהבעיה שלו זה בעל המקום , שיראה לנו שהוא  יכול להוריד מהעלות של הבניין .

 • באם יש משהוא לא חוקי נאא'ל מתבקש לתבוע.

נאא'ל קטימה:

 • העמדה שלי לא אישית אם כי נגד ההוצאה.

מעד'א חאסבאני:

 • ענה לנאא'ל ומאג'ד , זה טוב ששוכנענו כולנו שיש צורך בגן  ילדים, כן אני שמח שהמקום החדש של הגן פותר בעיות בטיחות שהיו , להבדיל ממה שנאמר, כן בבניין הישן בו היה הגן  הוא מהווה מפגע בטיחותי ברמה גבוהה וזה השיקול היחידי בגינו החלטתי להעבירו.

 • היינו חייבים למצוא מקום בתוך השכונה ושהוא בטיחותי והוא בכביש צדדי ורחוק מהכביש הראשי , ע"מ לנטרל את המפגע הבטיחותי הפחות קשה , יש לידו במקום החדש חצר שמבטלת את המפגע הבטיחותי, פגשתי את הורי התלמידים ודברנו על הנושא , המפגש אתם תועד.

 • יש לנו (4) מבנים שכורים כולל בניין הספרייה , החוזה אחיד לכל הבניינים וכל אחד מהם בגודל 160 מ"ר לפחות, והעלות של ( 2300) ₪ לחודש, הכוללת הוצאות מים וחשמל, זה ממש מציאה . לכן הבניין בו מוקם הגן הוא מתאים.

 • כהתייחסות לנושא הבטיחות במוסדות החינוך , ציין מספר צעדים שנעשו ע"מ להקטין ולבטל בעיות בטיחות שם.

 • ביקש מנאא'ל להצביע על סעיפים שיש לבטלם , במסגרת הצעת התקציב שאושרה,  בכדי להפנות אותה לטובת תקצוב פתרון בעיות הבטיחות שציין.

נאא'ל קטימה:

 • ע"פ שמועות, ב- 2008 נשלח מכתב מאחד החברים למשרד החינוך, בו הוא ציין שאין מרחק מספיק בין בניין בית - ספרו של אותו תלמיד לבין ביתו. ולשאלה של ראש המועצה באם השמועה היא מאדם אחראי ובר סמכא , הוא ענה שכל הכפר מדברים בנושא .

סמיר חבקה:

 • נאא'ל קטימה מאשים אותנו אישית כי אנו שהיינו חברי האופוזיציה עשינו זאת .

נאא'ל קטימה:

 • שסמיר חבקה יתבע אותי.

מעד'א חאסבאני:

 • בשנתיים שאני פה, וחמש שנים אחורה, לא ראיתי בכל התקופה הזאת שחבר מליאה כלשהוא כתב משהוא שפגע בישוב , ולכן לא צריך לתת אוזן לשמועות .

ד'יב פרג':

 • אני מצפה מכל אחד ששמע או ישמע שמועה, שיבדוק ויביא מסמכים שיאשרו, אך להוציא דיבה של אנשים, ושלא יודעים באם זה נכון , זה לא הוגן.

מופלח ביסאן:

 • שאל באם זה נכון שאין קרקע לבניית גן בשכונה שיש צורך לבנות בה גן , ראש המועצה אשר זאת , לטיפת חלב יש קרקע.

 • בנושא הסעת תלמידים דובר שהאוטובוס נשכר ליום שלם ולא למספר הסעות , לכן תלמידים שצריך להסיעם יש לעשות זאת ולפי תוכן החוזה עם חברת ההסעות .

ד'יב פרג':

 • יש תלמידים שלא מגיע להם הסעה והם עולים לאוטובוסים.

מופלח ביסאן:

 • הכביש יאנוח- ג'ת לא בטיחותי כעת בגלל הורדת התאורה , והרבה תלמידים מג'ת עומדים בתחנה ללא הסעה.

 • אין תשובה לשלוחת הרווחה בג'ת וקיבל תשובה שאין תקציב.

 • לגבי התב"רים שהועלו , הוא הקריא מתוך מסמך שיצורף לפרוטוקול.

( נשאל ע"י ראש המועצה כמה זה רלוונטי לאישור התקציב) .

ד'יב פרג':

 • פנה למופלח וביקשו שיגיד להדיוטות כמונו מה הקשר בין תב"ר לתקציב שוטף , הרי כל תב"ר מוצג מפני המליאה לדיון ואישור.

 • אני מקבל את זה שאין לאשר תב"ר בלי לקבל את כל ההבהרות הנדרשות .

מופלח ביסאן:

 • אף פעם לא טופל תב"ר כפי שקובע הנוהל הזה.

 • הדגיש את סך ההכנסות מהטיאוט בתפן מה שהעלה החבר מאג'ד עבדללה .

 • יש צורך לערוך בדיקה חיצונית לרמת הקרינה ביאנוח- ג'ת , ביקש לאשר  את עלות הבדיקה החשובה הזאת (כ- ( 10) אש"ח )בתוך התקציב . כי יש עלייה דרסטית במספר חולי הסרטן בג'ת, ושהיא מעל לרמה הארצית באחוזים גבוהים, הבדיקה המתבקשת היא ראשונית . קיבל תשובה מראש המועצה שההצעה מקובלת וכי היא הועלה גם ע"י הסגן .

מעד'א חאסבאני

החלטה - בדיקת רמת הקרינה:

 • בעמ' 14 בסעיף 74100 מפרישים את הסכום לטובת הבדיקה הזאת .

מופלח ביסאן:

 • במסמך הכתוב שקרא אותו ושיצורף לפרוטוקול שאל באם נערכו השינויים הנדרשים בתקציב .

 • בסך הכול לא קיבלתי תשובה להסתייגויות שהעליתי , כל מה שנאמר ונעשה לא שכנע אותי, למה ראש המועצה לא התייחס לפניות ולדברים בזמן.

ראובן ביבאר:

 • פנה למופלח ואמר לו כי בזמן האורכה  הוא יכל לבדוק ולקרוא את כל התשובות לשאלות שהעלה .

מופלח בסיאן:

 • כסיכום למסמך שהציג ציין :  דעתי לא נחה בנוגע לאישור התקציב.

מעד'א חאסבאני:

 • ענה לחבר המליאה מופלח ואמר לו , כל מסמך שביקשת ודרשת קבלת.

 • בדו"ח השכר יש כל הנתונים שביקש החבר מופלח.

 • תקצוב המתנ"ס והפעילות בו נעשים בדיוק לפי תוכנית ההבראה, ואין לו תמיכה אחרת מהמועצה.

 • לגבי נושא בדיקת הקרינה הרי קבל החבר מופלח  מענה מידי.

 • נוהל אישור התב"רים ידוע לי והוא מיושם., ואישור התב"רים העתידיים יהיה בדיוק לפי הנוהל . ביקשו שיצביע ולו על תב"ר אחד מכל התב"רים שהוצגו בפני חברי המליאה שאושר לא לפי הנוהל , או שניתן להצביע על חלופה אחרת לאישורו.

מופלח ביסאן:

 • בימים האלה מתחזקת דעתי בדברים שהעליתי והדיון שלי תרבותי .

סמיר חבקה:

 • פנה לחברים כי הגענו עד כאן , ההסתייגויות נדונו וקבלו מענה , וביקשם לאשר את התקציב שנותן מענה ומקצועי .

רואבן ביבאר:

 • בשתי ישיבות שנדונו בהם התקציב , קבלנו הסבר מפורט ומשכנע, דבר שלא זכיתי בו מקודם, הטענות, למרות שמקבלים עליהם תשובות מספקות , מראה כמה שהתקציב בנוי בצורה מקצועית ונותן מענה לתושבים ולניהול השוטף של המועצה .

 • אני פונה לכל חברי המועצה כשנגיע להצבעה לעשות חושבים בינם לבין עצמם , להתנתק מהלחצים המופעלים עליהם, ( היו תגובות על האמירה הזאת ממאג'ד, ביקש את ראובן שיהיה גבר ויגיד למי הוא פונה) , פנה למאג'ד וביקשו שלא יפריע לו.

 • אני פונה לכל חברי המליאה , לעשות חושבים ולחשוב באם יש מקום לעשות שינוי בתקציב ולחסוך למועצה ו/או לייעל את התנהלותה והוצאותיה השוטפות , שלשם זה אנו נמצאים פה , ביקש מכלם לאשר את התקציב ע"מ לאפשר למועצה לתפקד כראוי וכפי שמתחייב מאתנו החברים.

ד'יב פרג':

 • מלימוד עמוק להצעת התקציב , אני חושב שבו חסר לנו להסעות,  לטיאוט ולעוד , כן נחוץ לנו עוד כסף בכדי שנתן שרות יותר טוב לאוכלוסייה, במצב זה כן צריך לקבוע סדר עדיפויות וכפי שנקבע בהצעת התקציב הזאת, אני חושב שההצעה נבנתה  בהתאם לחזון בתחומי: הרווחה , החינוך , המתאר והשרות לתושב וכו'.. ביקש מכולם לגלות אחריות ציבורית ולאשר את התקציב , וכך נאפשר למועצה לעבוד ולתת השרות לאזרחים.

עסאם עביד:

 • הסכים להצעת מופלח לבצע בדיקת רמת הקרינה  ביאנוח - ג'ת, בצורה הכי טובה שיש.

 • בירך על הצעת התקציב ועל ההכנות שנעשו בשלבי הכנתו, הוא נגע לכל הצרכים והוא לטובת כולם, כמו ארוחות לקשישים, או לגיל הרך וכו'.. לא קיים דבר שתקציב יתאים לכולם , ולכן אני תומך בתקציב ומבקש מכולם להצביע לאישורו.

מעד'א חאסבאני:

 • לאורך כל הדרך מתחילת גיבוש הצעת התקציב הזאת לשנת 2016 , דאגתי לפעול בצורה יסודית , מקצועית ולשתף את כל חברי המליאה והנהלת המועצה בתהליך גיבוש ההצעה .

 • לאורך התהליך דאגתי להיצמד להחלטות המליאה,  לרבות התחייבויותיה מול מ. הפנים ותוכניות ההבראה . ולסיכומים וההחלטות של ועדות המשנה, כמה שניתן ובהתאם ליכולות.

 • דאגתי לתת ביטוי גם לחזון וליעדים שהמליאה החליטה עליהם.

 • הנחתי בפני חברי המליאה הצעת תקציב מאוזנת והמביאה לידי ביטוי כל הנתונים דלעיל , מתוך אחריות , שקיפות , הוגנות , רצון כנה ואמיתי לשתף את חברי המליאה , היות ומדובר בהחלטה מהותית ומרכזית והכי חשובה שחברי המליאה נדרשים אליה , ראיתי לנכון לפנות לכל חברי המליאה פעמים ובכתובים , בכדי שיעבירו  אליי או לקבל מהם פרטים, נושאים,  , נתונים והבהרות , ע"מ לאפשר להם לקבל את ההחלטה הנכונה בעת זו.

 • בנוסף, כל המסמכים שנדרשו ע"י החברים וקיימים אצלי, ובכל פעם שנדרשתי לספק ובכל אמצעי , דאגתי להעבירם  לחברים עם כל המידע הנדרש וע"מ שיוכלו לגבש את עמדתם.

 • בדיון המקדים שנערך  בראשותי בוועדת ההנהלה והכספים , דאגתי להטמיע את הרוב המוחלט של התיקונים שנדרשו מכל החברים, וההצעה שבידי החברים והעומדת לאישורם תוקנה לפיהם ונשלחה לחברים .

 • בדיון השני להצעת התקציב , נדרשתי על ידי חלק מהחברים לתת תשובות ולערוך שינויים , כמו הצעת מופלח ביסאן לגבי רמת הקרינה , ערכתי את השינוי הנדרש וביצענו אותו.

 • כראיה להתייחסותי ההוגנת והמכובדת לדרישות והערות חברי המליאה , כל בקשה שעלתה , כולל דחית הדיון  הראשון מיום 7/12/2015 , או בדיון שהיה בישיבה שלא מן המניין 13/2015 ונתבקשתי ע"י החברים לדחות להיום , נעניתי בלב רחב ומתוך כוונה אמיתית מצדי לאפשר להם להעמיק את הלמידה בתקציב ולגבש את החלטתם .

 • אני פונה לחברי המליאה ולאור כל מה שציינתי , הן בתהליך המקצועי , בשקיפות שנעשה בה הדבר, בשותפות ובשיתוף המובנה שיזמתי, ובהוגנות שהופגנה במתכוון  ולאורך כל תהליך בניית ואישור התקציב, ולאור האחריות הכבדה שמונחת על כתפי כולנו , ובכדי להימנע מלהכניס את המועצה למצב של פעולה ללא תקציב מאושר שנתי , ולאור זה שאין פה שינוי כלשהוא שהחברים הצביעו עליו או ציינו אותו שיש צורך לשנותו בהצעת התקציב עד רגע זה , למעט נושאים נוהליים ובתחום ההתנהלות וההקפדה על הפיקוח והבקרה, שציינתי בפתיח ושיש צורך לשפר, וזה לא שייך לתקציב או לאישורו, כולל ההערה של החבר מופלח ביסאן על נוהל התב"רים , אני מבקש את תמיכת חברי המליאה באישור התקציב .

החלטה - אישור חלוקת התקציב הרגיל לסעיפים לשנת 2016

 • 5 חברים והם: מעד'א חאסבאני, עסאם עביד , ד'יב פרג', ראובן ביבאר, וסמיר חבקה תמכו באישור הצעת התקציב.

 • 5 חברים התנגדו לאישור ההצעה והם : מאג'ד עבדללה, סלימאן חמדאן, ראמי עאמר , נאא'ל קטימה ומופלח ביסאן . ע"פ זה הצעת חלוקת התקציב לסעיפי המשנה לא אושרה.

 • אני פונה לחברים המתנגדים , תוציאו לי בכתובים מה השינוי שאתם רוצים , תגדירו בכתובים איזה שינוי שאתם רוצים לערוך בהצעה , לפני שאני פונה לממונה המחוז במשרד הפנים.

 • באם אתם תדרשו אני אוכל להתייחס.

 • תיקחו זמן עד 3/1/2016 , אבקשכם לשלוח לי את רשימת הדרישות לשינויים, ושיהיו מונעות משיקולים עניינים ולא אחרים , עד רגע זה אני לא יודע מה השינוי שאתם רוצים לערוך בחלוקה בין סעיפי  הצעת התקציב .

                          הישיבה ננעלה בשעה 21:10

                                        בכבוד רב,

ע'אלב סיף                                                                                         מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                 ראש המועצה

העתק:

- הנוכחים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האשה.

- מ. הפנים . נצרת.

- מבקר המדינה , חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00