פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 12/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 12/2014

‏‏21 דצמבר 2014

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 12/2014 , נערכה ב-  18/12/2014 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      מעד'א חאסבאני-            ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -                   סגן ראש המעוצה.

3-      רובין ביבאר -                 חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן -               חבר המליאה .

5-      ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

6-      סמיר חבקה-                  חבר המליאה.

7-      פד'יל דאהר-                  חבר המליאה.

8-      סלימאן(רג'א) חמדאן-   חבר המליאה.

9-      נאא'ל קטימה-               חבר המליאה.

10-   מאג'ד עבדאללה-           חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף-                 מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-            גזבר המועצה.

3-      לואי עלימי-                רו"ח חיצוני.

4-      כאמל ברכאת-           מ. הרווחה.

5-      זיאד ביבאר-             נציג הציבור המקומי.

6-      עלי דאהר-                 מוקדן.

7-      עו"ד סאמר בסיאן-   יועמ"ש.

 

נושא הדין:

 

·         אישור תקציב המועצה 2015 .

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         הציג את נושא הדיון.

·         דיון בהחלטה בעניין תקציב, בעיני, הוא הכי מרכזי ומהותי שמקיימת המליאה, שמשעותיו כי נציגי הציבור נותנים בו ביטוי לצורכי התושבים ולשירות שיינתן להם במהלך השנה , ומענה לקידום רווחת האוכלוסייה, כאשר צריך לתת להם מענה טוב מחד , ומאידך , לעשות זאת במסגרת תקציב מאוזן, ע"מ לא להכניס את המועצה לגירעונות

·         התהליך שנעשה עד כה כלל דיון עם מנהלי המחלקות, בכדי למפות צרכיהם, ובמסגרתו הוצגו סיכומי הועדות השונות במועצה, שהתקיימו ע"י חברי המליאה בתפקידם כראשי ועדות.

·         התקיים דיון מקצועי בוועדת ההנהלה והכספים לפני כשבועיים , שבו ויחד עם המנהלים בחנו את הצעת התקציב הראשונית, בוצעו בה שינויים ואיזונים בהתאם לסיכום הדיון בועדה ע"מ שתוכל לתת מענה ליעדים שמליאה זו החליטה עליהם.

·         ההחלטות שהתקבלו במסגרת הדיונים השונים ובאו לידי ביטוי בהצעה שבידיכם , התייחסו לתוכנית ההבראה ואבני הדרך שהמליאה אישרה אותם , ובדגש על שמירת העיקרון של תקציב מאוזן והמשך הבראת המועצה.

·         בנוסף , במסגרת הדיונים יחד עם ועדת ההנהלה והכספים , ראינו לנכון גם לבחון כל מיני סעיפים ע"מ לשפר את רווחת האוכלוסייה ולהקל בנטל עליה , עד כמה שניתן , ובהתחשב בפרויקטים שמקור תקצובם בתב"רים שאושרו למועצה , ובאים להשלים את המענה לשיפור איכות החיים במועצה , ראיתי לנכון להציג חלק מהן בפניכם, ואלו שעדיין לא אושרו לא הוצגו .

·         ע"מ לקדם צרכי התושבים בהתאם להחלטות המליאה , בעיקר בעניין הפיתוח, ראינו לנכון להגיש תוכנית לפיתוח, המתבססת  על הלוואת פיתוח ממשרד הפנים ובהתאם ליכולת וכושר ההחזר של המועצה , כאשר  ההחזר שלה מגולם בסעיף החזר הלוואות ועם הזמן יוחזר כחלק ממענק האיזון אשר רו"ח עלימי יציג בהמשך .

·         לבקשתי ובהתאם לבקשת וועדת הכספים יוצג בפניכם עלויות השכר לעובדים הייעודיים בחינוך לחוד, ולעובדים המוניציפליים לחוד, בחינוך אמנם יש עליה בשכר, אך זה פועל יוצא להפעלת תוכניות נוספות במוסדות החינוך שכוללים העסקת רכז זה או אחר , וגם בגלל המעבר בתיכון לעוז לתמורה, הוגדלו שעות הלימוד, והשכר עלה בהתאם. אלו תוכניות שאשרנו יחד במליאה,  והן אמורות לשפר את החינוך של ילדינו. לעומת זאת בשכר במנוציפאלי הייתה לנו ירידה בגובה 4% וזה יוצג בפני המליאה.

·         חולקו שני מסמכים שיצורפו לפרוטוקול והחברים יקבלו לגביהם הבהרות מלואי עלימי.

לואי עלימי:

 

·         הסביר לחברים את תוכן המסמך שחולק תחת הכותרת "השכר הכללי".

·         הסביר לחברים את חישוב ההוצאה לפירעון מלוות  וההוצאה לפנסיה.

מאג'ד סעד

 

·         בסעיפי השכר השונים , השכר עלה , שאל איך ניתן להסביר את הדבר הזה לעומת מה שאומר רו"ח עלימי  שדווקא יש ירידה בשכר .

 לואי עלימי:

 

·         השכר במוניציפלי בפועל ירד מ- (8) מש"ח ל- (7,6) מש"ח , והשכר בחינוך עלה כי יש יותר תוכניות מתוקצבות ,שהן הסיבה לעליה הזאת בשכר חינוך.

·         ההלוואה שנקבל נכנסת דרך מענק האיזון .

·         אנו נמצאים בדרגה (3) בסולם הסוציו- אקונומי.

·         המליאה היא שתחליט מה לעשות עם כספי ההלוואה.

מעד'א חאסבאני:

 

·         אני מודיע כי אני תורם 25% משכר הנטו שלי לטובת מחלקת הרווחה, אשר יחד עם ועדת הרווחה ינהלו  את הקרן בה יוכנסו הסכומים האלו.

·         אני פותח את הדיון בפני החברים.

פד'יל דאהר:

 

·         בעמ' (2)- סעיף החינוך - חטיבת הביניים , סעיף 314200 הסכום שנרשם (1,05) ₪ , ואם עוברים לעמ' (11) הסכום משתנה לטובת חט"ב, למה ההפרש בסכומים שנרשמו בשני הסעיפים, לואי עלימי הסביר כי יש הוצאות שלא מופיעות בסעיפים .

·         בעמ' (10) מינהל חינוך, הסכום עלה ושאל למה העלייה הזאת ? וקיבל הסבר כי בגלל שהוכנסו תוכניות חדשות.

·         יש תקציב להדברה אך למעשה אין הדברה ויש הרבה מפגעים, אם זה יתושים או זבובים ועוד.

·         עובדי קבלן האשפה משאירים את עגלות האשפה באמצע הכביש והם נהרסות, קיבל תשובה שהעניין יטופל.

מאג'ד עבדאללה:

 

·         בקשר לעובד המושאל לתאגיד , הוא מקבל משכורת מהמועצה, לא רואים שיש תקבול תמורת זה מהתאגיד, הייתה התייחסות רו"ח עלימי.

 

ראובין ביבאר:

 

·         להדברה יש הקצבה ע"ס (80) אש"ח ואופציה ל- (60) אש"ח ועוד סכום של (80) אש"ח שיוקצבו לעניין בהמשך.

מאג'ד עבדאללה:

 

·         אני מתנצל בפני עובדי המועצה על זה שאני נאלץ להזכיר שמות, ההתייחסות לגביי היא עניינית ולא אישית.

·         אני מודה שהשתתפתי בישיבת ועדת ההנהלה והכספים, בה טיפלנו בכל סעיף וסעיף, אך ישנם שני סעיפים שאני מעלה , כיוון שנשבענו כי נפעל ביושר ובשקיפות לכן אני אומר את דבריי אלו.

·         עובד ההנהלה שיך' חסין סעד פרש לפנסיה במטרה לבטל את התקן שעליו הוא ישב , ובתקציב המוצע המשרה הזאת מתוקצבת , משמע  כי העלות למועצה תגדל ולא ניתן לצמצם אותה , הפנסיה של חסין סעד ולהוסיף לה עלות המשרה שעדין לא בוטלה.

·         הנושא השני הוא מכונת הטיאוט, הפעלתה מכניסה את המועצה לגרעון, לכן יש למכור אותה , זה לא יתכן שאנו בתוכנית הבראה וגם מכניסים עובדים חדשים , כמו נהג מכונת הטיאוט. בכפר הורדים מפעילים את המכונה 5 חודשים ובהשכרה , למה שאנחנו לא נעשה אותו הדבר .

·         ההכנסה ממכונת טיאוט היא (80) אש"ח ,אך ההוצאות שלה (240) אש"ח לכן זה פרויקט גרעוני.

·         בגלל שני הנושאים האלה אני לא ישן טוב בלילה .

סמיר חבקה:

 

·         מכונת הטיאוט לא נרכשה היום, פנה למאג'ד  שיגיד בפירוש   כי העניין הוא ג'מאל זיאדה,  וכי זה מה שמפריע לו בויכוח של החבר מאג'ד ,  מול ההוצאה של מינוי ג'מאל זיאדה, שהוא גם כך הכרחי,  ראש המועצה הכניס מאות אלפי שקלים למועצה, הדבר הזה שטוען לו מאג'ד ממש מקומם אותי, ג'מאל זיאדה חסך כבר למועצה כ- (30 ) אש"ח.

 מאג'ד עבדאללה :

 

·         מצידי שגמאל  זיאדה ימונה לתפקיד עובד תחזוקה שוב הדבר לא יפריע לי.

·         אני בעד למכור את מכונת הטיאוט.

·         שאל את סמיר למה הוא לא מגונן על סלימאן זיאדה למשל ושאל למה ? האם שהוא עני ?

מעד'א חאסבאני:

 

·         לאור המהומה שנוצרה מהחברים ביקשם לקיים דיון שקט וענייני.

 

סמיר חבקה:

 

·         שאל את מאג'ד עבדאללה באם הוא היה מוכן ו/או הסכים לקבל אחריות על סלימאן זיאדה בכדי שהנ"ל יישאר בעבודתו.

פד'יל דאהר:

 

·         ראש המועצה הוא שמנהל את הישיבה.

 

מופלח ביסאן:

 

·         ביסודי בג'ת יש צורך לשיפור חזות ביה"ס , ביקש לאשר מיצ'ינג לעת אישור הפרויקט הזה לביצוע .

·         ביקש לתת מענה לטקסים בחגים ( אלאדחה והעליה לרגל ליתרו עה"ש) לשני הכפרים , כולל תקצוב משחקים לילדי שני הכפרים.

·         ביקש לאשר שי צנוע לקשישים בעת ביקור אצלם בחגים.

·         יש עמותת ספורט שתיתן מענה לשני היישובים, חסר לה פתיחת חשבון בנק, ואין לה יו"ר צריך להחיות אותה בכל דרך , אין להתעלם ממנה ומהצורך לפעילות שלה ולצורך להזרים לה כספים.

·         ראיתי שיש ירידה בהקצבה לאיכו"ס , בעמ' ( 8) סעיף 110 את המחלקה הזאת יש לתגבר , הוסבר לו כי היה ניוד לעובד המחלקה וזאת הסיבה לירידה בהקצבה.

מעד'א חאסבאני:

 

·         יש לשים לב לסעיף (4) בפתיח שבו מופיעה תוספת תקציבית משמעותית למחלקה.

 

מופלח ביסאן:

 

·         עמ' (9) סעיף 810 , ביקש להסביר את משמעותו והוא קיבל תשובה לכך.

·         שאל מי האחראי על המתנ"ס וקיבל הסבר על כך מראש המועצה, לפיו עמותת המתנ"ס שראש המועצה עומד בראשה היא האחראית, וכי ההוצאות במתנ"ס יותנו בהכנסות שיתקבלו בפועל.

·         בכללית המסגרת של התקציב נכונה ונותנת מענה לצורכי הישוב .

ד'יב פרג':

 

·         מסגרת התקציב מעולה ועשינו את התיקונים הנדרשים בישיבת ועדת ההנהלה והכספים .

 

ראובין ביבאר:

 

·         חשוב שהחברים ידעו כי היה סעיף שבו ההורים של בעלי צרכים מיוחדים , היו אמורים להשתתף בתשלום הסעות,  ובהתייעצות ובהסכמה הצלחנו למצוא דרך לפטור אותם מתשלום זה.

·         אני מצטרף לדברי החבר ד'יב בנוגע למסגרת התקציב.

עסאם עביד :

 

·         יבורכו אלו שעסקו בבניית התקציב .

·         מהתקציב משקף מצב הרשות , העובדים , תוכניותהם והעבודה שלהם .

·         שנה שעברה החינוך לקח מירב המשאבים , מרוב שיש תוכניות יש בלבול בקרב התלמידים , לכן אני מבקש להשקיע בתשתיות , בפרויקטים ובמבני ציבור , תושבים שואלים מה עשיתם  ,  ואין לי מענה הולם.

·         דיברתי עם מוכלס ביסאן והוא מאשר שהיו סיכומים והסכמות בנוגע לספורט, הוא רואה זלזול כביכול מהמועצה ומהעמותה, בגלל שהסיכומים לא התממשו . פתחי שמא פרסם מנשר שבו כאילו נגבו תרומות ולא נרשמו , מוכלס אמר שהוא מוכן להוכיח לכולם כי הכספים והתרומות נוהלו כחוק וע"פ דין.

·         שאל מה לגבי חובות בפיגור , איפה הגענו בעניין הזה.

·         יש למחשב את המשרדים יש חוסר במחשוב.

·         השנה הבאה אנו נראה עבודות בשטח, ולא כפי שהיה בשנה החולפת , נראה שינוי דרסטי .

·         אחל הצלחה לכולם.

מאג'ד עבדאללה:

·         אני מצטער על הוויכוח ביני לבין החבר סמיר , כי אין סיבה לכך , כל אחד רואה את טובת הישוב והאוכלוסייה בעיניים שלו וזה לגיטימי.

·         אנחנו נמשיך בשיתוף הפעולה , אך אסור לנו שנגיע לוויכוח לא רלוונטי ולהאשמות ההדדיות.

סמיר חבקה:

 

·          זה קדנציה שניה שלי, הודה לראש המועצה ולוועדת הכספים ולרו"ח עלימי על הסדר ועל

 הצעת התקציב.

 

נאא'ל קטימה:

 

·         בקשר לספורט , העליתי את העניין מקודם ואני מאמין שבהמשך אני אעלה אותו שוב , אני רואה שהתוכנית לשקם את קבוצת הכדורגל כושלת, ראיתי את המשחק שלהם ואת הקבוצה , דיווחתי לראש המועצה ואני קורא לפרק את הקבוצה.

·         בזמני הייתה עמותה אך לא היה מאיפה להביא לה כסף , התנהלות הקבוצה, המנהל והשחקנים היא מתחת לכל ביקורת.

·         נשאל ע"י ראש המועצה באם הספורט חשוב לו וענה שכן .

·         בשיר חבקה מונה כיו"ר העמותה אך חזר בו והתפטר.

מעד'א חאסבאני:

 

·         אנו נערוך ישיבה משותפת עם העמותה ,  נזמין את נאא'ל להשתתף בה, אנו קוראים לו שייקח את נושא הספורט לאחריותו .

נאא'ל קטימה:

 

·         צריך לעשות תוכנית לשיפור הספורט, קרא להקים ועדת לספורט .

·         יש לי בעיה רצינית בנוגע לתקציב ולנושא האשפה והשירות לתושב , שואלים אותי לגבי פתרונות לבעיות הקשות הקיימות ואין לי מענה , העליתי את נושא החזרת העגלות למקום שלהם בכתב ושום דבר לא זז,  הלכלוך והמראה של עגלות האשפה מתחת לכל ביקורת.

·         ניקוזי המים לא טופלו, שלחתי מכתב בנושא, ומה שהעליתי בפניה הזו לא טופל,  בשכונה שלי ישנם (3) פתחי ניקוז סתומים.

·         השירות לאזרח מתחת לכל ביקורת, יש לקצץ בסכומים הנותנים לקבלן האשפה , זה לא מקובל שאבא שלי שהוא זקן ייקח את עגלת האשפה, מאיפה שעובדי הקבלן לא מחזירים אותה.

·         יש בעיה מאוד קשה עם קבלן האשפה , ואני מטיל את האחריות על מנהל מחלקת התברואה שמבטיח ולא מקיים.

כאמל ברכאת:

 

·         נתן סקירה על ההישגים החדשים בתחום הרווחה , במיוחד שיתוף הפעולה ההדוק עם יו"ר ועדת הרווחה,  יש הרבה הישגים שהזכיר אותם והם מהווים תקדים חיובי.

·         בירך על הכנת תקציב המועצה , ציין כי בעבר היו ניסיונות לשתף מנהלים בהכנתו, אך זו הפעם הראשונה שיש לנו הבנה ושליטה מוחלטת על כל סעיף וסעיף , זו הרגשה טובה ודבר טוב.

 

ד'יב פרג':

 

·         בוועדת החינוך, ישבנו על כל הנושאים והעלינו אותם ,כל מה שנעשה בחינוך אכן נחוץ וחיוני , אנו משקיעים המון משאבים ויש תוכנית אב, ואין סתירה בין מה שמושקע בחינוך ובין מה שצריך להשקיע בתשתיות , בבנייני ציבור ובפרויקטים.

 

זיאד ביבאר:

 

·         זה תקציב חברתי שנותן מענה בכל התחומים, מסגרת התקציב טובה , ובאם יש חבר שהוא רואה שיש להעביר סכומים כלשהם מסעיף לסעיף, זה אפשרי במשך כל השנה , בירך את כל אלה שעשו בהכנת התקציב .

מעד'א חאסבאני:

 

·          הודה לחברי המליאה ולמנהלי המחלקות, לחברי וראשי הועדות על הגישה המקצועית והעניינית בתהליך גיבוש התקציב במהלך החודשים האחרונים.

·         פנה לחב' המליאה מאג'ד עבדאללה ואמר לו כי עוזר ראש הרשות זו משרת אמון,  והיא מקצועית נטו, ותשקף את הראיה שלי איך העובד שימלא אותה יעקוב וידאג לסייע לי בביצוע העבודה , נכון לא ביטלתי את המשרה אך להבדיל  מראשי הרשות שקדמו לי מאז שנבחרתי אני מושך לבד, ללא עוזר וגם אין לי נהג , לא גייסתי אף עובד , כי באמת כוונתי היא להבריא את המועצה באמת.

·         שנה שלמה אני מעכב העלאות שכר לחלק מהעובדים שמגיע  להם, ולא ממנה  כוח אדם , כמו רכז למצילה שהוספתי את התפקיד כמטלה נוספת על מנהלת יחידת הנוער ואני אישית עוזר לה לשאת בנטל, מגיע  לנו לאייש חצי משרה ליועצת לקידום מעמד האישה וגם מטלה זו העמסנו על עובדת במועצה ובכדי לחסוך , אך כאשר הגעתי למסקנה  כי הציבור והישוב יפגעו מזה שנהג מכונת הטיאוט, שהוא בתאונת עבודה, ולא יכול להפעילה , רק אז גייסתי נהג למכונה.

·         יכול להיות שבבדיקה הכללית של עלות תועלת אנו מפסידים מהפעלת המכונה, אך בראיה פרטנית אנו נפסיד ממכירתה בגלל שהיא חדשה , וכאשר  נמכור אותה נצטרך לשכור מכונה , לכן יותר נכון וחכם להפעילה  ולנצלה , ועוד יותר נכון שיש להפעילה בעוד ישוב בכדי להגדיל את ההכנסות ממנה , וזה מה שנעשה.

·         לגבי מה שהעלה חבר המליאה מופלח ביסאן, בנוגע לטקסים ולמשחקים לילדים אני מודיע כי שני הדברים ייעשו ובחינם, הקשישים יקבלו את ההתייחסות ההולמת ונשפר מה שהיה להם עד כה ונעשה להם שני ביקורי חג בשנה במקום אחד, ואנו נממן שיפור החזות ביסודי ג'ת .

·         היום בשביל לקדם את הספורט אצלנו , ואני רואה בספורט כמרכיב חינוכי וחברתי חיוני, יש צורך בעמותת הספורט , ואני קורא לחבר נאא'ל קטימה שיצטרף לעשייה , ושיקבל על עצמו אחריות על  הנושא , נקים ועדת ספורט , אנו נתמוך במידת האפשר בכל עשיה שיציע לקידום הנושא ונשמח ליהנות מניסיונו.

·         אנחנו נקדם את הסדרת מעמד עמותת הספורט בכדי שתקדם את עניין הספורט בישוב.

·         אני מקבל אמירות הסגן בנושא החובות שבפיגור , נקיים דיון בנושא לפני שנתחיל באכיפה , אנו רוצים למצות את אופציית הסדרת החובות האלה בהסכמה ובהסדרה חוקית, לפני הפעלת הליכי אכיפה מנהליים.

·         בעניין קבלן האשפה , נקיים דיון אתו יחד עם המחלקה המשפטית והועדה לאיכו"ס ואף נערוך לו שימוע , נגביר את הבקרה והאכיפה של סעיפי החוזה אתו , אך אנו צריכים לקחת בחשבון שאין הרבה קבלנים ועובדים שרוצים לעבוד בתחום, זה לא אומר שאנו נרים ידיים ולא נטפל במה שצריך לטפל .

·         בנוגע לניקוזי המים לא הפעלנו קבלן כי לא היה לנו כסף , את מה שעשינו בשנה הנוכחית עשינו בעצמנו, אני , נבחרים ועובדים, השנה הקצבנו סכומים לביצוע המשימה.

·         גם השנה הבאה תהיה לנו שנה קשה, אנו נעבור אותה, המצב יסתדר וישתפר בהמשך, כך אני רואה את התמונה .

·         הודה לחברי המליאה ולעובדי המועצה על המאמץ שעשו בנוגע להכנת התקציב.

 

 

 

החלטות:

·         מסגרת תקציב המועצה שלנו לשנת 2015 היא(39,710,000) ₪, המסגרת אושרה פה אחד.

·         המליאה מאשרת את סעיפי התקציב, וכפי שהם מפורטים בהצעת התקציב ומופיעים במרוכז בעמ' ריכוז תקציב 2105, המליאה מאשרת את ההחלטה ברוב קולות של חברי המליאה : מעד'א חאסבאני, עסאם עביד , סמיר חבקה, פד'יל דאהר , ראובן ביבאר , ד'יב פרג', ומופלח ביסאן . נגד ההצעה הצביעו החברים : מאג'ד עבדאללה , סלימאן (רג'א) חמדאן ונאאל קטימה. התקציב ופירוט סעיפיו אושרו ברוב של (7) חברים  והתנגדות (3).

 

הישבה ננעלה בשעה 21:47

רשם: ע'אלב סיף

 

בכבוד רב,

 

 

ע'אלב סיף                                                                                          מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                   ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתק:

-          הנוכחים.

-          מבקר המועצה.

-     היועצת לקידום מעמד האישה.

-     מ. הפנים, נצרת.

-     מבקר המדינה, חיפה.

 

 

 

 

 

 

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00