פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 11/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 11/2014

‏23 ספטמבר 2014

מס' 36-2014

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 11/2014 , נערכה ב - 21/9/2014  במועצה

 

נוכחים ה"ה:

1-      מעדא חאסבאני -   ראש המועצה.

2-      עסאם עביד        -   סגן ראש המועצה.

3-      ראובן ביבאר      -   חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן     -   חבר המליאה. (הודיע כי לא קיבל הזמנה ולכן הוא לא מגיע לישיבה).

5-      ד'יב פרג'            -   חבר המליאה

6-      סמיר חבקה         - חבר המליאה.

7-      מאג'ד  עבדאללה - חבר המליאה .

8-      סלימאן חמדאן   -  חבר המליאה.

9-      פדיל דאהר          -  חבר המליאה.

10-   נאא'ל קטימה      -  חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף     -          מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-          גזבר המועצה.

3-      יוסף עג'מיה  -          מבקר המועצה.

4-      עו"ד סאמר ביסאן-  יועמ"ש.

 

נושאי הדיון:

 

1.       אישור תב"רים ומכרזים.

2.       אישור דו"ח מבקר הפנים 2013.

מעד'א חאסבאני:

 

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         הציג את נושאי הדיון.

·         אין תב"רים לאישור.

·         הודה לחברי המליאה על ההיענות שלהם בנוגע לתמיכה ואישורם לכל  פעילות שהתבקשו לאשר עבור המועצה.

·         חבר המליאה מופלח ביסאן עדכן אותי שלא קיבל זימון לישיבה וזאת תקלה, חבל שהוא לא פה בגלל אופן חלוקת ההזמנות לישיבה, ביקש ממזכיר המועצה להפיץ את ההזמנות בכל האמצעים בכדי שהתופעה לא תישנה ( מזכיר המועצה ציין כי העביר את ההזמנה וכפי שנעשה עד היום , אך שכח לשלוח הודעת ס.מ.ס).

·         שלח תנחומים למשפח' עאמר במותו של המנוח אבו חסין עאמר עאמר שהיה חבר מליאת מועצתנו האזורית "מרכז הגליל" וסגן ראש המועצה בה ואחד המכובדים בישוב , יהי זכרו ברוך.

סעיף ( 1) - תב"רים ומכרזים:

 

·         אין תב"רים ומכרזים לאישור.

 

סעיף (2) - אישור דו"ח מבקר הפנים 2013

 

·         תפקידו של המבקר לבקר את עשיית המועצה , כמוסד ציבורי שאמור להתנהל ע"פ נוהל תקין.

·         עברתי על הדו"ח ולאחר שהונח על שולחני , קראתי אותו וראיתי שם לא מעט דברים שאולי יש בהם לכאורה ובזהירות חריגה ממנהל תקין.

·         ולצד זה המלצות שראוי  שנבחן אותן וחלקם גם לאמץ.

·         בעשיית המועצה בשנה האחרונה אכן המלצות אלו מוטמעות, וביוזמה שלנו.

·          בשלב ראשון של הדיון שלנו נתן למבקר לסקור בקצרה ולהסביר על החוק של מבקר הפנים,  בשלב שני אנו נעבור לשאלות ההבהרה לתוכן הדו"ח , בכדי שהמבקר יוכל להבהיר,  החלק האחרון של הדיון  יוקדש להתייחסות והמלצות החברים.

·         ביקש לשמור על מסורת הדיון , הבנויה על כבוד הדדי ודיון ענייני ולא אישי.

 

יוסף עג'מיה:

 

·         סקר בפני החברים את עניין הביקורת הבנוי על סעיף (145) ד' סעיף קטן (א) הקובע את חובת כתיבת דו"ח הביקורת השנתי. (נוסח חוק הביקורת כתוב בדו"ח המבקר עצמו).

·         התייחס לתפקיד ועדת הביקורת בעניין, שעיקרו שעל הוועדה להביא בפני המליאה את סיכומיה ואת הצעותיה.

·         לפי סעיף (1) א' לחוק המבקר, אכן הבאתי לידיעת ראש המועצה הממונה אז, את החומר לעיונו וטיפלו , את תפקידי עשיתי.

·         לפי סעיף (11) ב' לחוק המבקר, החומר הועבר למבקר המדינה.

·         שלחתי את החומר ותזכורת בעניינו למבקרת משרד הפנים, והמבקרת ענתה כי היא תתייחס לאחר שהמליאה תדון בדו"ח ותיתן את המלצותיה.

·         רשמתי בדו"ח כי בעניין המסמכים, הגזבר נעקף, וזאת ע"פ מסמכים שלו. לשאלת החברים הוא ענה כי הוא לא נכנס לנושא התשלומים , והתייחסותו הייתה לשלבי רכישת הטובין.

מהנא ברכאת:

 

·         בנוגע לתשלום עבור הטובין, למרות הביקורת , אנו כן חייבים לשלם לספקים ואם לא נעשה כן אנו כמועצה נתבע ונשלם וגם נחטוף קנסות, לכן אישרתי את התשלומים .

 

יוסף עג'מיה

 

·         בעמ' 24 בדו"ח ציינתי כי הספק הוא לא צד בעניין , וזאת ע"פ חוות דעתו של היועמ"ש דאז עו"ד  ראאף ביבאר, את ההמלצות שלי שלחתי למשרד הפנים.

 

ראובן ביבאר:

 

·         פנה למבקר ושאל אותו : איפה הסמכויות שלך נגמרות, ראית שמעת וכתבת ומה הלאה.

 

יוסף עג'מיה:

 

·         אני אשמח להשיב לכל שאלה רלוונטית של החברים.

·         ענה לראובן כי הוא עובד על פי שיקול דעתו כמבקר ובמסגרת מה שאומר החוק,  והוא יודע מה גבול עשייתו.

 

סאמר ביעסאן:

·         המבקר בודק , מעלה מה שבדק על הכתב, ממליץ , וועדת הביקורת ממשיכה את הטיפול .

 

סמיר חבקה:

 

·         מה כל עניין שמתעורר אנו נחכה שנה בכדי שנזכה לטפל בו?

 

יוסף עג'מיה:

 

·         חברי המליאה הממונה אז, שהיו גם חברי וועדת הביקורת, לקחו החלטות בוועדת הביקורת הנוגדת החלטותיהם  עצמם במליאה  .

 

סאמר ביסאן:

 

·         אין למבקר סמכות אכיפה , בזאת השיב לשאלת ראובן ביבאר.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         רוב החומר והמידע שנמצא בדו"ח המבקר נמצא על שולחן מבקר המדינה, היה נציג שלו במועצה ואסף חומר ועקב אחרי כל מסמך שהופיע בדו"ח, מבקר המדינה  עלה על העניין עוד אפילו לפני  שפורסם הדו"ח הזה.

·         מבקר משרד הפנים נדרש לטפל בחומר וע"פ דרישת מבקר המדינה, יחד ובהתייחס עם ולאירועים שהתרחשו במועצת בוסתן אלמרג' , שיו"ר המועצה הממונה אצלנו מונה להיות יו"ר שלה .

·         יש ביקורת על זה שאריק ברמי קיבל משכורת בניגוד  לחוק , והטיפול בעניין הזה כנראה יגיע לחיוב אישי.

·         לאחר שקראתי את הדו"ח , ראיתי שם דברים מאוד חמורים, ולמי ומה שצריך לומר במשרד הפנים אני כבר אמרתי  וזאת בכדי שנפעל ע"פ נוהל תקין.

מאג'ד עבדאללה:

·         ראשי מועצה מהישוב נחקרו בגין דברים שהתברר כי הם לא קיימים , ואם אני לא רואה את אריק ברמי נחקר אז אנו נכשלנו במילוי תפקידנו, אני רוצה לראות את אריק ברמי נחקר, מה שאריק ברמי עשה  אין בפי מלים לתאר את חומרתן.

 

מעדא חאסבאני:

 

·         מבקר המדינה עובד לפי הלו"ז שלו והחוקים שמחייבים אותו.

·         אנו נעקוב אחרי בירור האמת, ואם היו לכאורה מעשים לא חוקיים וגובלים בפלילים, הוא בוודאי ייתן דעתו עליהם ויטפל בהם, הוא מתואם עם מחלקת ההונאה במשטרה.

פדיל דאהר:

 

·         פנה לראש המועצה וציין כי אם העניין הזה לא יטופל כפי שצריך , עלינו כנבחרים ללכת הביתה .

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         אני הייתי אחד המובלים במאבק נגד אריק ברמי , אני לא אשקוט , אך כנראה שטחנות הצדק במדינה עובדות באיטיות .

·         עם כל הצער, העניין שבו אנו דנים, כנראה שגודלו ביחס למקרים אחרים במדינה הוא מזערי , אך לגבינו העניין כואב, ורצוננו ועשייתנו ובלי לחסוך במאמצים כלשהם  הם שהצדק גם יעשה וגם ייראה.

 

סלימאן חמדאן:

 

·         אני רוצה לשבח את מבקר המועצה על האומץ והביקורת שלו .

·         מעד'א חאסבאני חיפש שקיפות ויושר, ואני מבקש ממנו שימשיך לעשות זאת וימשיך עם הדבר הזה עד הסוף.

 

נאאל קטימה:

 

·         אני ידעתי לאן תוביל הבאת הועדה הקרואה והדו"ח וממצאיו אימתו את הראיה הזאת.

·         שאל איך זה שבשנת 2012 ו- 2013 מנהל הרכש ואחרים ידעו על החריגות והנושא לא טופל.

·         אותם מנהלי מחלקות שעבדו עם אריק ברמי הם עובדים כעת עם ראש המועצה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         ההתייחסות שלי היא איך העבודות והעשייה שאנו עושים במועצה לא יהיו מלוות עם חריגות שישנן בדו"ח.

·         כיום לכל רכישה במועצה יש הצעת מחיר .

·         בנוסף לזאת אין הצעת מחיר או מכרז ללא מקור ממון.

·         לא תהיה רכישה על סמך מזכרים אלא ע"פ הנוהל.

·         הנוהל הזה מקוים במלואו. אכן יש שינויים מהותיים ובעיקר קיום מנהל תקין בכל הנוגע להזמנת ורכישת טובין .

·         מאז שאני מכהן ,  רכבי המועצה תחת שליטה מליאה ועם חתימה של המשתמש לכל פעולה או נסיעה שנעשית בהם.

פדיל דאהר:

 

·         להחליף אנשים לא מותר אך לשנות ת דפוסי עבודתם חובה לעשות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         הנושא של קופה קטנה כפי שהיה , אצלי זה כבר לא קיים כלל.

·         אנו בתהליך ע"מ להגיע ליותר שלמות, ולכן אנו עובדים על בניית נוהל מכרזים והצעות מחיר , אנו מארגנים השתלמות מכרזים השתלמויות מקצועיות לנבחרים ולאורגנים של המועצה ועוד .

 

סלימאן חמדאן:

 

·         שאל באם ניתן לצאת למכרז ללא מקור תקציבי.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         מעשית ניתן לעשות דבר כזה , אך חוקית, פרקטית ועניינית אנו במועצה לא נעשה דבר כזה.

 

מהנא ברכאת:

 

·         יש להבדיל בין הליך רכישה לבין נוהל תשלום עבור טובין או עבודות שכבר נעשו וזאת לטובת המועצה.

 

מאג'ד  עבדאללה:

 

·         תפקיד הגזבר הוא לעצור תשלומים עבור רכישות או עבודות שלא נרכשו לפי הנוהל.

 

יוסף עג'מיה:

 

·         מי שהיה צריך לדווח ולהקפיד לטפל בחריגות הוא החשב המלווה של המועצה, שהוא הממונה על העניין הזה מטעם משרד הפנים.

 

סמיר חבקה:

 

·         קראתי את הדו"ח על כל סעיפיו ופרקיו , ומה שלמדתי ממנו הוא שהדו"ח לא הקיף את כל עשייתה של  הרשות המקומית, במיוחד בנושאי: מכרזים, כו"א, תשתיות ופיתוח, פניות הציבור ומבני הציבור.

·         הדו"ח התמקד במספר מצומצם של תחומים : רכש ומחסן, רכבים, שימוש במתקני המועצה , חינוך, במיוחד החטיבה העליונה , מזכיר המועצה, הגזבר וראש המועצה.

·         בעניין ראש המועצה ציין המבקר במפורש בעמ' 232 : "ראש המועצה חרג בנוהל קבלת ההחלטות " וזה התבטא בדברים הבאים :

א.      ראש המועצה אז פנה למזכיר לתת הנחיה למבקר שיבדוק את עניין הרכישות נושא הביקורת .

ב.       אי למידתו לדו"ח הביקורת, דבר שגרם לדחיית הטיפול בתוכנו ואף לדיון חוזר בו.

 

·         די לנו בקריאת הנתונים המופיעים בדו"ח ובמיוחד בנושא הרכש והרכבים בכדי לדעת מה חומרת הממצאים.

·         אנו מהר לומדים על השיטה אשר הנהיג אותה ראש המועצה, הוא אפילו ניצח על המקהלה .

·         השיטה היא רכישות מספקים שהם בקשר אתו, ואין אני פוסל קשר עסקי כזה, במיוחד עם  ר.נ.א חדד .

·         השיטה נהפכה לנורמה במועצה, ומטרתה היחידה גניבת קופת המועצה, (וע"פ בקשת ראש המועצה והיועץ המשפטי) ציין שזאת לכאורה , בשיטות פסולות ורחוקות מאוד מלהיות חוקיות לכאורה.

·         יותר קשה וזועקת לשמיים עצימת העיניים המכוונת של בעלי התפקידים הסטטורים במועצה, דוגמת הגזבר והחשב המלווה , שאמורים להיות אמונים על קופת המועצה.

·         כל התחייבות כספית לא תחייב את המועצה ללא חתימה שלהם, הם היו צריכים לשמור עליה כעל הונם ונפשם , והמזכיר אשר מתפקידו להרתיע ולהניע ולהוציא לפועל את החלטות המליאה והוועדות, ועוד בעלי עניין נוספים, אשר העדיפו לעצום עיניים ולהסכים לנעשה בשתיקה, הסכמה בשתיקה דינה כדין שותפות מלאה לביצוע עבירה.

·         מכאן עולה סימן השאלה הגדול, גדול מאוד, ועננה כבדה מרחפת מעל ראשיהם, והם שותפים מלאים לכל הביזה, אשר בוצעה תחת מעטה של רכישות , תדלוקים צמיגים, טיפולים , שטיפות, התקנת ופירוק אביזרים, דו"חות תנועה למיניהם, והכל שולם מקופת המועצה ועל חשבון משלם המיסים,  והשותפים המלאים הם, לא פחות מחברי מליאת המועצה הקודמים,  ודי לנו לקרוא את פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים 10/2013 מיום 18/9/2013 (עמ' 76-80 בדו"ח) אשר באה להכשיר את השרץ שבנושא:

א-     רכישת מערכת סימון כבישים אירלס.

ב-     רכישת מכסחת דשא גונדיר. אפנה את תשומת הלב להתייחסות יו"ר הועדה מר גבעתי בן יוסף אחרי שנועץ ביועמ"ש,  שאמר :  "ולמרות הכול אנו מחליטים לשלם את מלוא המחיר".. אשר למעשה מהווה יותר מהמחיר הריאלי של המוצרים ב- 118%. שולם סכום של 44,675 ₪ יותר מהנדרש ע"פ המחיר המקורי.

 

·         בנושא הרכבים , אותה שיטה,  ודי לנו לראות מספר מקרים אשר חוזרים על עצמם בתדלוק ע"י אנשים לא ידועים , או פרטי הרכב המתוחזקים שלא מופיעים , ולהלן שני מקרים:

א.      ב- 6/12/2013 – תדלוקו רכב מס' 6052678 , אך מופיע חיוב וזיכוי עבור רכב מס' 3150082 .

ב.       ראש המועצה אצלנו היה במקביל ובאותה עת גם ראש מועצת בוסתן אלמרג' , דהיינו  50% יאנוח - ג'ת ו- 50% בוסתן אלמרג' , וגם נהגו נמנה על מצב כוח האדם של המועצה , ראש המועצה ונהגו עבדו בבוסתן אלמרג' כולל הרכב במימון מלא מקופת המועצה המקומית יאנוח- ג'ת.

·         כאן אני מציין את מקצועיותו ונאמנותו ועקשנותו של המבקר , ולמרות שחייתו הקשה נגד הזרם , הצליח להציג בפנינו דו"ח חלקי, אבל קשה מאוד ומלמד על השיטה.

·         לסיכום, הדו"ח הזה קשה מאוד ומשקף התנהלות לקויה אפילו עבריינית לכאורה , הן של ראש המועצה וחבריה והן של בעלי תפקידים במועצה , אשר לא עשו ולא התייחסו למכתבי והתראות מנהל הרכש ומנהל המחסן,  וגם לא רצו לשתף פעולה עם המבקר , ע"מ לבצע את עבודתו ע"פ הדין. ואפילו ראש המועצה מחליט למנות תחתיו עובד מועצה אחר אשר אותו עובד , למרות שהוא מנהל מחלקה, וגוף מבוקר , קיבל על עצמו את התפקיד וגם ביצע את הנחיית ראש המועצה, ועקף את הרכש והתחיל לבצע הצעות מחיר במטרה להכשיר את הגניבות לכאורה , אשר בוצעו מקופת המועצה ולאור היום, וכולם ידעו אבל כולם הסכימו בשתיקה, וטמנו את ראשיהם בחול , זולת המבקר ומנהל הרכש ומנהל המחסן אשר זכאים על כך לכל הערכה והוקרה.

·         לאור הנ"ל אני מאמץ ותומך בהחלטת ועדת הביקורת מיום 3/8/2014 ומבקש לבצעה כלשונה וככתובה, וגם לחדד את הנוהלים ולהביא את כל השותפים הן בביצוע והן בהסכמה בשתיקה , על עונשם , כי לא יכול להיות רק עובד זוטר אחד מהמועצה ישלם בפרנסתו , והשאר ימשיכו לטפל בענייני הרשות ולהתפתל כמובטחים, כיום, אם הדבר לא יעשה לאלתר יהיה חמור ועל ראש הגנב בוער הכובע.

ד'יב פרג':

 

·         הביקורת היא כלי מאוד חשוב , ובמיוחד לעשייה הדמוקרטית ולשמירה על קופת המועצה, על הביקורת והדו"ח שנעשו מגיע לומר ישר כוח, היא שמה על השולחן נושא מאוד חשוב.

·         אין ספק שעולה מהדו"ח שישנה פעילות ,לכאורה, לא חוקית ואי סדורה , אנו לא משטרה  או מבקר המדינה או שופטים, וההתייחסות שהם אמורים לעשות על הביקורת הזאת נשאיר אותה להם, הוכח כי במדינה אין אדם שהוא גדול ומעל החוק , כולם עומדים תחת החוק , התפקיד שלנו לגבי העבר הוא להאיץ את הטיפול , ובאם יש פעילות פליליות, לכאורה, יש למצות את הדין עם מי שעשה אותה.

·         לגבי העתיד , יש הרבה סממנים שאנו פועלים לפי הנוהליים והחוק, זה שאנו עוד לא התחלנו לעשות את כל מה שצריך כיוון שזה תהליך , כי עד כה אנו הופכים כל העניין מהיסוד ואנו עדיין בהליך הבדיקה ובכל התחומים , ובינינו גם אנו אפילו מגיעים לוויכוחים, באם עלינו להאיץ את התהליך או לא,  במיוחד בנושא רכישת הטובין והעבודות עבור המועצה.

·         בנושא ההתקשרויות במכרזים ובהצעות מחיר, הדבר מחייב בניית נוהל שאסור לחרוג ממנו , הוטלה עלי המשימה להכין את הנוהל הזה, למרות שאני לא בקיא לגמרי במכרזי השלטון המקומי, היום העברתי טיוטה מהנוהל המתגבש לחבר אחד ולראש המועצה, בכדי שיתנו עליו הארות והערות, אחרי שנסיים את הליך ההתייחסויות אנו נשלים את בניית הנוהל ונביאו לידיעה ואישור.

·         בנושא ההוצאות השוטפות , יש להוציא נוהל מה מותר ומה אסור ואותו הדבר יש לעשות ובנוגע לרכב וכו'..ומי שלא יפעל לפי הנוהל , יש לטפל בו, ויש לטפל בנוהל עד שיושלם .

·         צריך לקבוע מתי מחליפים ציודים וכו'..

·         צריך לכתוב בנוהלים השונים  גבולות הסמכויות, כולל של ראש המועצה.

·         נושא בתי הספר מחייב חריש עמוק , הן בנושא העברת תלמידים, וגם בנושא מינוי המורים והעובדים, הנושא מאוד פרוץ, זה מחייב עבודה לעומק , להכין נוהל , אפילו כשהדבר נוגע למינויים שממנים גופים אחרים.

·         גם נושא הבטיחות בגנים הופיע בדו"ח , הנושא הוא בנפשנו, סמיר וראובן עשו סיור ובדקו צרכים ונושאים , צריך לקבוע סדר עדיפויות לטיפול בנושאים אלו, ויש להביא בעל מקצוע בנושא הבטיחות, שייקח את הגננות והעוזרות ויעשה להם השתלמויות בנושא, בכדי שנוכל לטפל בכל העניין באופן שוטף ויסודי.

·         לסיכום , הפעילות שלנו צריכה להתבסס על נוהליים ובשיטת התהליכים , זה תהליך לא פשוט , וזה לא פסול להביא יועצים שיעזרו להכניס את התרבות הניהולית המוצעת, גם לנבחרים וגם לעובדים.

·         בביקורת הבאה אנו צריכים להקיף עוד נושאים, אך שוב ישר כוח על הביקורת שנעשתה.

עסאם עביד:

·         הדו"ח משקף את המציאות ושיבח את הדו"ח.

·         מה שאמר סמיר חבקה זה נכון, אריק עבד בשיטה הצבאית ואנשים התחנפו לו ופחדו ממנו.

·         אני רואה בדו"ח שהמבקר העיר והאחראי לא התייחס עד שהעניין הגיע למבקר המדינה.

              כל העשייה של המועצה לקויה , הרכישות וכו'.. כמו רכישת גרעיני הקפה הירוקים,  

              הרכישה לקויה.

·         יש חתימות וחשבוניות מזויפות , ומנהל הרכש העיר והאחראים לא התייחסו .

·         הופיעו שמות של אנשים שחזרו והופיעו מספר פעמים,   שהם אשר הזמינו והביאו את הסחורה הנרכשת.

·         אני מקווה שאנו כמליאה וכמועצה לא נעשה את הדבר הזה, צריך להימנע מהדבר הזה.

             כשרוכשים ציוד צריך לקבל אותו ולא להשאיר אותו בחצר .

·         אני מקווה שאנו כמליאה וכמועצה לא נעשה את הדבר הזה , צריך להיות נוהל שיסדיר את העניין.

·         כדוגמה, רכישת הכמויות הגדולות של הצבע , היה צריך לקבל אותו ולא  להשאיר אותו בחצר.

·         לגבי הרכב, צריך לבדוק מתי מחליפים רכבים, תאונות שהיו לא יודעים מי עשה אותם וכו'...

·         בעתיד אני מקווה שלא נחזור על  אותם לקויים, אם נכנסים לחקירה ועב הדו"ח,  ישנם אנשים פה שיכנסו לחקירה, ולכן ההחלטה שלנו צריכה להיות שקולה.

ראובן ביבאר:

 

·         עברתי על הדו"ח , יש פרטים מבחינתי שיש להם יתר חשיבות.

·         אני תומך בכל מה שאמרו חברי המליאה, ואני מקווה שכל מה שהיה בדו"ח אכן נכון , אך אסור לנו להטיל אשמח מתוקף הזהירות.

·         התחומים שנבדקו חוזרים על עצמם, ואני מקווה כי בעתיד יש להרחיב את נושאי הדו"ח, אני אישית רוכש כבוד והערכה לכל עובד , למרות הדו"ח הקשה. וכל מה שאני אומר אני מסתמך על הדו"ח .

·         רוב הבעיות שבדו"ח הן סביב הכסף.

·         יש מעט מאוד נגיעה בתפקיד העובד עצמו , צריך לדעת יותר על העובד ועל עבודתו , כי זה ייתן לנו לחשוב אחרת, וזה נוגע לנושא כוח אדם. אני בטוח שכל עובד עושה את עבודתו במלוא הזהירות , אני בטוח שאין שיתוף פעולה לביזה וגניבה, אך יש לא מעט התרשלות מהעובדים, אך ולמרות הנתונים של אריק ברמי, היה על העובדים לגלות אחריות.

·         נושא הבטיחות בגנים חשוב לי , וגם הנושא של תלונות הציבור , במיוחד ציין את ההערה לגבי הרחוב שמהווה "פצצה מתקתקת" , איפה זה נמצא.

·         בכל הדו"ח יש דברים לא בדיוק אובייקטיבים, כל אחד מנסה להתנער או להעמיס על האחר , על זה צריך לשים את הדגש, וביקש מראש המועצה לקחת את העניין הזה לידיו.

·         לגבי מסקנות ועדת הביקורת והמלצותיה, אני לא יודע באם מהסמכות שלנו לבצע אותן, אך יש צורך לדחוף ע"מ להוציא את האמת לאור .

·         ביקש מהמבקר לבצע ביקורת על נושא התכנון והבניה והרווחה.

·         בנושאי " הגנות" הייתי רוצה פירוט וגם לגבי " הפצצה המתקתקת".

 

מהנא ברכאת:

 

·         אני לא התכוונתי לכנס לדיון או להתייחס , כי לא קיבלתי העתק מהדו"ח וכפי שקובעים הנוהליים, אני משתתף בישיבה הזו בכדי לתת את הכבוד המתחייב למעמד הזה.

·         הדו"ח והתוכן לו לא ידועים לי כלל, לא קיבלתי שום דו"ח תקופתי או שנתי שאוכל על פיהם להתייחס, ולא ידוע לי מה הנושאים שהועלו בדו"ח.

·         לאחר שעיינתי בפרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת מיום 3/8/2014 , התייחסתי במכתב שחולק לחברי הועדה ולחברי המליאה המכובדים.

·         אני דוחה ומוחה על כל הטחת אשמה או רמיזה על כך כלפיי , או כלפי עובדי מחלקתי , אני מסתפק בהתייחסות זו ולא אוסיף מחוסר ידע במה מדובר.

·         מיותר לציין שדו"ח ביקורת ללא התייחסות המבוקר אין לו ערך ביקורת.

סאמר ביסאן:

 

·         אני אתייחס לדברים סביב הדו"ח .

·         סמיר התייחס לכמה נקודות שלא כלולות בדו"ח, ברמיזה ובהאשמה וכו'..

·         פנה לגזבר כי המבקר במסגרת תפקידו אוסף חומר , כותב דו"ח ומעביר אותו לראש המועצה , ראש המועצה מתייחס , אחר כך ועדת הביקורת דנה בו,  ולפי החוק היא רשאית לתבוע שעובד יבוא להסביר בפניה , אך בביקורת יש לבקש התייחסות של המבוקר, היה טוב אם ועדת הביקורת הייתה מזמינה את המבוקרים ושומעת התייחסות מהם.

מהנא ברכאת:

 

·         יש חובה לקבל התייחסות המבוקרים .

 

ע'אלב סיף:

 

·         אני דוחה את ההאשמות והרמיזות כלפיי ונגדי , שנאמרו על ידי חבר המליאה סמיר חבקה , ואני שומר לעצמי את הזכות לתבוע אותו על הוצאת דיבתי ולפי חוק לשון הרע .

·         לא קיבלתי את דו"ח המבקר, ואני לא יודע איפה צויין בדו"ח המבקר מה אני גנבתי או בזתי או איפה התרשלתי, זה מאוד מביש ולא נכון ופוגע  מה שאמר חבר המליאה סמיר חבקה.

·         אם הייתה האשמה או האשמות כאלו כנגדי , היה מן הדין שאני אדע עליהן ולקבל את התייחסותי.

·         אני מאוד נפגע ומאוד כועס ונרגז על הדבר הנורא הזה שנעשה לי.

יוסף עג'מיה:

 

·         בקשר לגזבר, הוא לא היה מבוקר , אך למרות, כן הייתה לו התייחסות לנושא הרכישה של האירלס ומכסחת הדשא.

·         אני עובד בחצי משרה ויש לי 40 שעות נוספות, ולכן אי אפשר להקיף את כל הנושאים שדברו עליהם החברים.

·         הביקורת הקיפה נושאים מגוונים אך יש נושאים שמחייבים מעקב ממושך וזה מה שנעשה.

·         אני פתוח להצעות שהן מעשיות ובמקומן, גם אריק ברמי ציין שהדו"ח מעולה, למרות שבמקום אחר הוא ביקש דיון חוזר בו.

·         הרכישות נעשו באופן שלא הגזבר או המזכיר ידעו עליהם ולא יכלו לדעת עליהם.

·         התייחס לנושא מינוי מורים, ראש המועצה היום תיקן את הנעשה.

·         ההתייחסות בדו"ח היא לגני החובה, אך הליקויים שצוינו תופסים בכל הגנים.

·         התייחסתי לקופות בתי- הספר וגם לנושא תשלומי הורים. לא ניתן לבדוק מחלקה בשלמות, אך כן ניתן לבחון נושאים ספציפיים .

·         בעמ' 268 בדו"ח יש הנחיות שהתייחס אליהם ראובן.

·         ועדת המכרזים שניסתה להכשיר רכישות, ביקשה בדיקתי, ואני עשיתי אותה והוצאתי מסקנות שהעברתי לראש המועצה.

·         בנוגע לתלונות הציבור העניין מחייב טיפול .

·         הדו"ח אכן אובייקטיבי, אך יש אי שיתוף פעולה מעובדים במועצה.

·         בנוגע לפצצה המתקתקת הכוונה היא  לכביש ליד ביתם של בניי וליד ביתו של אבו אלוליד (בנוסף למה שנכתב מצ"ב דו"ח כתוב בידי המבקר שהמבקר ביקש לצרפו לפרוטוקול ).

מעד'א חאסבאני:

 

·         הביע הערכה למבקר ולעשייתו ולדו"ח שהניח  בפני המליאה.

·         למען הסדר הטוב בקש לציין שני דברים: האחד שיש להעביר את הדו"ח לעיונם של המבוקרים וכן לשמוע ולקבל את התייחסותם הכתובה ובכל המחלקות. עד אז אין להפיץ את הדו"ח , ניתן להפיץ אחרי קבלת ההתייחסות האמורה. הדבר הנוסף הוא התייחס והתייחסות כל חברי המליאה, ובכלל זה התייחסותו של  מר סמיר חבקה, שאין לראות בהן כהוצאת דיבה לפי חוק לשון הרע או הטלת אשם, הכול נאמר מהבנתם ניתוח הדו"ח והממצאים שהוצגו בו, ותמיד צוין לכאורה ע"מ לציין כי היו זהירים בלשונם.

·         הדו"ח מציג נתונים , תהליכים ונוהליים החורגים מניהול תקין וע"פ הנורמות המחייבות במנהל ציבורי תקין, ושיש צורך לבררם ולבדוק אותם לעומק, במעלה הדרך, ע"י הגורמים המוסמכים והאחראים , ובכלל זה חקירת הדברים ובדיקתם, האם הם עומדים בהוראות ובמבחן החוק או חורגות ממנו, ובהתאם לכך ייקבע המשך הטיפול בהם.

·         מוטלת עלינו החובה להפיק את הלקחים מכל ההתנהגות וההתנהלות המוזכרת בדו"ח, ולוודא שאכן המועצה ואורגניה פועלים ע"פ מנהל תקין,  העומד במבחן החוק בצורה מקצועית וחוקית בכל המישורים.

·         עלינו לשפר את הרמה המקצועית של בעלי התפקידים השונים, ע"י השתלמויות או הכשרות מקצועיות, ע"מ שיוכלו למלא את תפקידם ברמה הראויה והנדרשת.

·         ראוי לציין שרוב הנושאים המוצגים בדו"ח , מתחילים לכנס למסלול הנכון והעומד במבחן מנהל תקין :  הרכש , המכרזים, מינויי מורים , השליטה ברכבים, ניהול הקופה הקטנה, מינויי כוח אדם ועוד.

·         במהלך החודש הקרוב, עד סוף  אוקטובר תחילת נובמבר, נגבש את נושאי הביקורת לשנה הבאה, על המבקר להציג בפניי את הנושאים שנעשתה בהם ביקורת במהלך 3 השנים האחרונות , בכדי שנביא את הנושאים לידיעת המליאה עד נובמבר.

·         אני באופן אישי אדאג לעדכן את המליאה בתהליכי הבדיקה הנעשים ע"י הרשויות המוסמכות.

·         אנו ננחה בכתובים את אורגני המועצה לשתף פעולה עם המבקר ולהעמיד לרשותו את המסמכים והמידע הנדרשים.

·         ביקש אשור המליאה לסיכום הזה.

 

החלטה סעיף ( 2)- אישור דו"ח מבקר הפנים 2013

 

המליאה מאשרת פה אחד את סיכום ראש המועצה.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:07

 

רשם : ע'אלב סיף

 

 

בכבוד רב,

 

 

ע'אלב סיף                                                                                           מעד'א חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                    ראש המועצה.

 

 

 

 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- נציג הציבור המקומי.

- היועצת לקידום האישה.

- משרד הפנים- נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00