פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 10/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 10/2015

‏15 דצמבר 2015

10-2015


 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 10/2015 , נערכה 14/12/2015 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

 

 1. מעד'א חאסבאני -          ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                  סגן ראש המועצה.

 3. ראובן ביבאר-                חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן-               חבר המליאה. (לא נכח).

 5. ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה-                 חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדללה-             חבר המליאה.(לא נכח).

 8. סלימאן (רג'א) חמדאן-  חבר המליאה(לא נכח).

 9. נאא'ל קטימה-               חבר המליאה (לא נכח).

 10. ראמי עאמר-                  חבר המליאה (לא נכח).

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף -              מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת-          גזבר המועצה.

 3. זיאד ביבאר-            נציג הציבור המקומי.

 4. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 5. מתעב חמדאן-         עוזר ראש המועצה.

 6. עדנאן טראבשה-     מנהל המתנ"ס.

 7. לואי עלימי-             רו"ח חיצוני.

נושא הדיון:

 

תקציב המועצה הרגיל 2016

 

מעד'א חאסבאני:

 • פתח את הישיבה ובירך את כולם.

 • היות ונכחו (5) חברים מתוך (10) , ולא מתקיים מניין לערכת ישיבת המליאה הזו, אנו נאלצים לדחות את הדיון.

 • ראוי לציין שמועד הישיבה הזו וכפי שצוין בזימון האחרון לה, נדחה מ- 7/12/2015 ליום הזה,  וזאת ע"פ בקשתם של 4 חברי מליאה , שהם נעדרים מהישיבה היום והם: מאג'ד עבדללה , סלימאן (רג'א) חמדאן , נאא'ל קטימה וראמי עאמר . הם ביקשו דחיית הישיבה בגין טקסי זיכרון למנוח אחיו של מר ראמי עאמר , אני נעניתי לבקשתם זו.

 • ראוי לציין כי במהלך 24 השעות האחרונות , הופנו אלי לא מעט מכתבים , מאותם (5) חברי מליאה שלא נכחו בישיבה, בהם הם ביקשו לקבל ממני מסמכים ומידע שחלקם קשור לתקציב וחלקם לא קשור. למרות העומס במשימות וחרף כך שהפניות הגיעו בהתראה קצרה , מתחת ל- 48 שעות הנדרשות לענות להם , החלטתי להפסיק את עבודתי השוטפת כראש רשות , לדחות עניינים דחופים הקשורים לענייני הישוב, ולהכין להם את החומר, אותו  העברתי אליהם כפי שדרשו , החומר נמסר להם אישית ע"י עוזר ראש המועצה , כל זה נעשה בכוונה לאפשר לחברים להשתתף בדיון ולקבל את ההחלטות בצורה עניינית ומעשית.

 • בנוסף וכפי שעשיתי עד כה, הכול נעשה בשקיפות ובשותפות מלאה .

 • ראוי לציון כי הבוקר קיבלתי פניה מחבר המליאה סלימאן ( רג'א) חמדאן, ובה הוא מבקש לדחות את הדיון, עד לקיום ישיבת ועדת הביקורת, היות ונודע לו בשבוע שעבר ממבקר המועצה , שישנו מידע חשוב שברצונו למסור לוועדה.

 • הודעתי לחבר המליאה סלימאן ( רג'א ) חמדאן וגם למבקר, עוד באמצע שבוע שעבר  ובכתובים  , כי באם יש לו מידע כלשהוא , בנוגע לתקציב או להתנהלות המועצה , בכל תחום , עליו לפעול בהתאם לנוהליים המחייבים בדין, ואם הוא לא יעשה כך הוא מועל בתפקידו, ליו"ר ועדת הביקורת מר סלימאן ( רג'א) חמדאן הודעתי כי  עליו לתאם זימון לעריכת ישיבה לוועדת הביקורת לדיון בנושא הזה, ובאם ישנם בעיות של היענות מקרב חברי הועדה או מאורגני  המועצה, אני אשא בידו לקיים את הדיון, לצערי רק הבוקר חבר המליאה סלימאן חמדאן מפנה אלי מכתב הבקשה לדחיית הישיבה והודיע כי הוא לא הצליח לכנס את הועדה ולא לקיים את הדיון הזה.

 • ראוי לציין שנקבע מועד לישיבת ועדת הביקורת ביום 9/12/2015 , ביוזמת המבקר וכמענה לבקשה האמורה, אך  ומאחר והמבקר  חש לא בטוב , ע"פ בקשתו הישיבה הזו נדחתה, מצער שהמבקר לא שלח חומר כתוב בנדון לחברי הועדה  .

 • מההתנהגות של חברי המליאה שנעדרו מהישיבה נודף ריח לא ענייני , וכולי תקווה שאכן כל אחד מחברי המליאה יבין את גודל האחריות המוטלת עליו כלפי התושבים , ומשמעות העובדה שאין לנו תקציב מאושר.

 • מקווה ומאחל שיהיה לנו כולנו שיתוף פעולה מכולם.

 • אני מכריז בזאת כי הישיבה הזאת נדחית, היא תיערך שוב ביום ראשון 20/12/2015 בשעה 18:00 , מזכיר המועצה יוציא זימון בהתאם .

                                  הישיבה ננעלה בשעה 18:45

 

                                                        בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                                מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                         ראש המועצה

תפוצה:

- הנוכחים וחברי המליאה.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- משרד הפנים . נצרת.

- מבקר המדינה , חיפה.

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00