פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1/2015

‏23 מרץ 2015

מס' : 1-2015  (ישיבות שלא מן המניין)


 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1/2015,  נערכה ב- 18/3/2015 שעה 17:00 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

 1. מעד'א חאסבאני   - ראש המועצה.

 2. עסאם עביד           - סגן ראש המועצה.

 3. רואבן ביבאר        - חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן       - חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה         - חבר המליאה.

 6. ד'יב פרג'               - חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדאללה   - חבר המליאה.

 8. סלימאן חמדאן    - חבר המליאה. ( לא נכח בישיבה).

 9. נאאל קטימה       - חבר המליאה.

 10. פד'יל דאהר          - חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

 1. ע'אלב סיף               - מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת          - גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן  - יועמ"ש.

 4. שיך' סלימאן סיף.

 5. שיך יוסף פרג'.

 6. זיאד ביבאר             - נציג הציבור המקומי.

 

נושאי הדיון:

 

 1. אישור תב"רים ומכרזים.

 2. אישור תקנון ההנצחה.

 3. הצגת ההכנסות וההוצאות -  בית העם לשמחות ביאנוח.

 4. פרויקט טורבינות הרוח.

 5. הודעות ראש הרשות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • פתח את הישיבה ובירך את כולם.

 • הציג סדר היום.

 • שלח תנחומים למשפ' זיאדה במותו של המנוח סלמאן זיאדה אבו מהדי ז"ל.

 • מאחר וועדת התשתיות עדיין לא סיימה את עבודתה בנוגע לנושא הטורבינות אני מבקש להסיר מסדר היום את סעיף (4) – פרויקט טורבינות הרוח.

 • ביקש לשנות את סדר היום כך שאנו נדון בסעיף (2) לפני סעיף(3) , ההצעה אושרה פה אחד,  ע"פ זה ...


 

סדר היום החדש הוא:

 

 1. אישור תב"רים ומכרזים.

 2. הצגת הכנסות והוצאות-  בית העם לשמחות ביאנוח.

 3. אישור תקנון ההנצחה.

 4. הודעות ראש הרשות.

 

סעיף (1)- אישור תב"רים ומכרזים

 

מהנא ברכאת יציג

 

תב"ר

מ. מתקצב

הסכום

הנושא

פיתוח 2014

מ. הפנים

(155) אש"ח

חוקי עזר

פיתוח 2014

מ. הפנים

(100)

סקר נכסים

אגף הדתות

מ. הפנים

(101,409) ₪

בית הלוויות יאנוח

אגף הדתות

מ. הפנים

(95,927) ₪

בית העם ג'ת

אגף הדתות

מ. הפנים

(93,186) ₪

בית העלמין ג'ת

אגף הדתות

מ. הפנים

(90,446) ₪

בית העלמין יאנוח

 

מעד'א חאסבאני

 

החלטה סעיף(1)- אישור תב"רים ומכרזים

 

 • כל התב"רים  אושרו פה אחד.

 

סעיף (2)- הצגת הכנסות והוצאות בית העם לשמחות ביאנוח

 

 • הצגת העניין באה בעקבות הדיון במליאה (ראובן ביבאר - אני לא ביקשתי לקיים דיון) ותחת  העיקרון שאנו פוטרים את בית העם לשמחות בהיותו מוסד מלכ"רי, הצגת הנתונים תתן לנו להבין את המצב.  שני השיכים סלימאן סיף - מנהל בית העם לשמחות ויוסף פרג' - מ"מ מנהל הווקף ביאנוח יציגו , אנו מודים להם על עשייתם ותרומתם לקהילה.

 

סלימאן סיף:

 

 • כבוד הוא לנו לשבת עם נבחרינו ביאנוח ג'ת.

 • בשנת 2007 התחלנו להכין את בית העם לשמחות ביאנוח, עלות הכנתו כבית שמחות הייתה מעבר לתכנון וליכולות שלנו , קיבלנו סיוע מאגף הדתות בסך (400) אש"ח.

 • מבחינת צרכיו הבית עדיין לא מושלם.

 • אחת הבעיות הכספיות שלנו היא הדרישה מאיתנו לשלם ארנונה על מוסד ציבורי וללא מטרות רווח,  אשר החלו לדרוש אותה מאתנו מאז 2008 , הסכום השנתי שנדרשנו לשלם הוא  כ- (60) אש"ח, דבר שאנו לא יכולים לשלמו, ולשאלה באם שולם משהו מהארנונה הזאת , השיב כי לא שולם כלום , וביקש שהמועצה תפטור את בית העם לשמחות  הזה מתשלומים אלו .

 • ועד הווקף שמורכב מ- 21 חברים החליט על אופן הפעלת הבית וזאת במטרה לכסות את ההוצאות , יש לנו תקנון מוסכם להפעלת המקום ובו מופיע כמה עלות כל אירוע,  כיוון שהפעילות בו ניתנת כתרומה, אך בכדי שפעילותו שהיא מאוד חיונית לא תופסק, יש לגבות סכום שהוסכם עליו בכדי לכסות את עלויות של התחזוקה (בשלב זה חבר המליאה ד'יב פרג' וסגן ראש המועצה הצטרפו לישיבה), כך שהמקום מופעל לא למטרות רווח אלא לרווחת התושבים בלבד.

 • אך בכדי לשמר את המקום יש צורך לפטור אותו מארנונה.( בשלב זה הצטרפו לישיבה חבר המליאה מופלח ביסאן, ונציג הציבור המקומי מר זיאד ביבאר).

 • פירט את ההטבות שניתנות לציבור כתוצאה מהפעלת המקום, וכן את העלויות של תחזוקתו , כולל מים , ניקיון , תחזוקה , חשמל, מיזוג, ניהול, חידוש כלים  וכו'..

 • עדיין חסר לנו מעלית , תחזוקה לבניין וכו'. אין לנו יכולת להתקין או לשפץ אותו, למרות הצורך, כיוון שאין לנו הכנסות ויכולת , ההכנסות המעטות שנשארות לפעמים לא מכסות את הצרכים השונים שהוזכרו. בנוסף יש לנו בלאי ציודים ו/או חידושם, יש לנו בעיות המיזוג שמוסיפות לעלויות הכלליות.

 • כל העניינים האלה לא ניתן לקדמם בגלל חוסר היכולת , ולכן הפניה לנוכחים לקחת אותם בחשבון בכדי לפטור אותנו מתשלומי הארנונה וכך לאפשר לנו לקיים את הבניין ופעילותו.

 •  

יוסף פרג':

 • חשוב להדגיש ולציין כי כל הניהול של המקום הוא בתרומה , הדבר ידוע לכל חברי וועד הוקף ביאנוח  ועל דעתם.

 • בשנת 2014 היתרה שלהם ,  ההכנסות מול ההוצאות היא (10 - ) אש"ח , כך שהם בחובה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • מהנתונים שהוצגו ובכדי לשמור על פעילותו התקינה והסדורה של המקום החיוני הזה, ברור לנו כי ללא תמיכת הוקף הדבר לא היה ניתן להיעשות או יותר נכון היא בלתי אפשרית,  שני השייכים סלימאן ויוסף אישרו את ההנחה.

 

מאג'ד עבדאללה:

 • אין לנו צל של ספק באמינות הנתונים שהוצגו והשייכים שהציגו אותם.

 • אך אנו כנציגי הציבור נשבענו כולנו להיות שקופים , אנו  ביקשנו לדעת את הנתונים שהוצגו בכדי שתהיה לנו היכולת והאפשרות לגבות את הווקף ואת הפעילות, וגם בכדי שנחליט לפטור או לחייב את המקום מתשלום ארנונה.

 

מהנא ברכאת:

 • בתקופה בה כיהן רו"ח פאיז חנא כיו"ר הועדה הממונה במועצה ,והיותו נציג משרד הפנים מתוקף תפקידו כממונה רשויות, מונתה על ידו ועדה מקצועית שבדקה את העניין והיא החליטה לפטור את המקום מתשלום ארנונה בהיותו מלכ"ר.

 

מעד'א חאסבאני:

 • בנוגע לניהול המקומי, העניין באחריות וועד הוקף ביאנוח  בלבד, אנו כמועצה לא ניכנס לנישה הזאת, לכן אנו צריכים להתייחס אך ורק לעניין הפטור מארנונה.

 • אני מברך את מי שהציע וגיבש את הרעיון והיה שותף לו ולממושו, ואנו מאחלים שיהיה דבר דומה בג'ת לטובת כלל הציבור.

 • ממה שהוצג ע"י שני השייכים, אנו מבינים כי מדובר במוסד שהוא מלכ"ר, שהוא לא רק שהוא לא רווחי כי אם גרעוני, ושמטרתו לשרת ולהקל על האוכלוסייה , ומי ששומר על איזון הוצאותיו העודפות מול הכנסותיו  הגרעוניות הוא הוקף.

 • ביקש משני השייכים שיפנו בכתובים לסגן ראש המועצה , שהוא יו"ר ועדת מחיקת חובות עבר , בכדי למחוק את הארנונה שחויב בה המקום מאז.

 • ביקש אישור המליאה לאשר את המלצת הועדה המקצועית שמינה בזמנו  מר פאיז חנא, ולהתייחס למוסד כמלכ"ר, עם כל המשתמע מכך.

 • אוסיף ואציין כי המועצה משתמשת במקום ללא עלות ואו תמורה , וכך יהיה בהמשך ( שני השייכים אישרו והסכימו).

החלטה סעיף (2) - הצגת ההוצאות וההכנסות - בית העם לשמחות ביאנוח

 

 • המליאה מאשרת לפטור את בית השמחות מתשלום ארנונה בהיותו מוסד ללא כוונתו רווח.

 • המליאה מאששת ומאשרת את תוכן החלטת הועדה המקצועית שמונתה בזמנו על ידי  רו"ח פאיז חנא בנוגע למתן פטור מתשלום ארנונה לבית העם לשמחות ביאנוח.

 • שתי ההחלטות  אושרו פה אחד.

 

סלימאן סיף:

 

 • העלה משאלה להקים בניין קומות ברחבת המנוח וליד עג'מיה ז"ל , בשיתוף פעולה בין הווקף ביאנוח , ווקף "סתי שמסה" והמועצה, שיהיה ניתן להציב בו  מוסדות, חניה ומרכז להשכרה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • לא ניתן לדון בנושא זה בישיבה זו.

 • הודה לשני השייכים.

 

סעיף (3)- אישור תקנון ההנצחה  

 

 • התקנון נשלח לחברים לעיון , ודרכו ולאחר שיאושר, המליאה תאשר את הבקשות שהוצעו להנצחה.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

 • ודעת הסמלים הייתה צריכה לאשר את התקנון מקודם וזה לא קרה.

 

ראובן ביבאר:

 

 • המליאה הסמיכה את הועדה להכין הצעה לתקנון.

 • הועדה לא התכנסה , אך אני כיו"ר הועדה הכנתי את הטיוטה, מאחר והיה קושי לכנס את הועדה , אך אני וד'יב פרג' הכנו את הטיוטה .

 • ע"מ לקצר הליכים והיות וחברי הועדה הם גם חברי המועצה , החלטתי להביא את ההצעה ישירות למליאה , אמנם אני לא שלם ממש עם המצב שנוצר.

 

עסאם עביד:

 

 • רק היום קיבלתי את התקנון וזה לא מקובל עלי , יש לי הרגשה שדברים נעשים במחטף.

 

מופלח ביסאן:

 

 • גם אני רק היום קיבלתי את טיוטת התקנון.

 

סמיר חבקה:

 

 • מאז אוגוסט 2014 אני התחלתי לבקש להנציח , ואז עלה נושא עריכת התקנון , להבנתי עולה ריח לא נעים מהליך העיכובים של השלמת עריכתו ואישורו, נכון שקיבלתי תשובה כי לא קיימת שום כוונה לעכב , וראובן ולאחר השיחה אתו הציע להביא את הטיוטה לדיון , אציין כי קיימתי שיחה בעניין גם עם החב' מאג'ד,  לכן אני מבקש להמשיך בדיון בטיוטה הזאת , כי יש בה דברים טובים.

 

עסאם עביד:

 

 • רק היום קיבלתי את הטיוטה ואני מאוד עסוק כך שלא עלה בידי לעבור עליה.

 

ד'יב פרג' :

 

 • אני הייתי שותף מהרגע הראשון להכנת הצעת התקנון המוצעת.

 • בנוסף , החבר ראובן הלך ולמד מה קורה בעניין במקומות אחרים, בעת הכנת ההצעה ירדנו לפרטי הפרטים של הדברים הטכניים אפילו, וזה לא נאמר בשביל להאדיר את הפעילות שנעשתה . מסמך זה הועבר לפני כמה חודשים לראש המועצה והוא נתן עליו הערות חשובות , נעשתה פעילות מאוד משמעותית ונלקחו בחשבון רגישויות אפשריות , לא קיים שום דבר שיש בו כוונה לא נקיה .

 

מאג'ד עבדאללה:

 

 • הנוהל ברור , ואני סומך על שני החברים ,אך לעשות את כל ההשקעה הזאת ושאני מבלי שאהיה  שותף, זה פוגע וגם לא תקין, בהתיחס לאמירה זו החברים ד'יב ורואבן אמרו שמאג'ד ממש צודק, ונאאל הוסיף  שזה זלזול במעמד.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • נאאל הלך רחוק מאוד בהערתו כי לא קיים דבר כזה ואנו לא נסכים לו.

 • כראש המועצה, הביע הערכה לחברי המליאה על העשייה שלהם, וזה דבר העומד בפני עצמו וזה לא דבר ברור מאליו, וניתן להיווכח בכך באם משווים את עשיית חברי המליאה שלנו  עם עשיית חברים במועצות אחרות, השותפות וההשתתפות של החברים שלנו ראויים להערכה .

 • פעילות הסגן בצוות סע"ר , ופעילות חברי ועדת התכנון והבניה והכנס שארגנו ושאר  הפעילויות  בתחום הספורט והרווחה ועוד.. זה הוא הדבר החיובי.

 • במובן שתוך כדי יש מעידות ואין לקחת את העניין למקום שלא קיים, עם כל ההצדקה של הטענות הנכונות של החבר מאג'ד עבדללה.

 • שני החברים ראובן וד'יב אכן עשו את העבודה בשביל כולנו.

 • הנושא מלא רגישויות , וחברים כבר פנו בבקשות להנציח זכרם של אנשים, והדבר גלש לציבור , ויש צורך לקבוע דברים ע"פ דין . הזכיר את המעמד בו הייתה דרישה להנציח את שמו של המנוח חסין דאהר ז"ל במקום ציבורי ובנוכחות ציבור רחב, גם במעמד זה עניתי כי החלטות כאלה לא נעשות  בשליפה , כי אם בתהליך וע"פ דין ואמות מידה אחידות ומוסכמות.

 • הציבור ממתין ושואל ואנו צריכים להתייחס , היו החלטות מקודם ויש לתקף , אנו נכניס אותם למסגרת הביצוע ,ולאחר אישור התקנון.

 • אני עברתי על הטיוטה ואני חושב שהיא מניחה את הדעת, אך יש חובה להתייעץ עם היועמ"ש וגם לשמוע את החברים. אני מציע שהיום היועץ המשפטי ייתן את הערותיו , נשמע את החברים , נאשר את התקנון בתנאי שאנו נתן אורכה של שבועיים בהם החברים יציעו תיקונים  שאנו נתייחס אליהם.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

 • ברגע שחבר מליאה שהוא גם חבר ועדה לא היה שותף להכנת ההצעה, מן הראוי להקשיב להערה זו.

 • הליך קיום דיון בוועדה ואחר כך לתקף בהחלטת מליאה לא נעשה , לכן אני מציע להחזיר את הטיוטה לוועדה.

ראובן ביבאר:

 

 • אני מציע להפסיק את הדיון בטיוטה הזאת ולהחזיר את ה עניין לוועדה . אך חובה שאני אגיד כי לא הייתה לי שום כוונה לא טובה.

 

מאג'ד עבדאללה :

 

 • אין לי בעיה להמשיך לדון בטיוטה .

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • לאור מה שעלה פה אנו לא נקיים דיון בסעיף כזה או אחר טרם דיון בועדה , ביקש מחברי המועצה לשלוח הערות על ההצעה ותוך שבוע , הנושא יועלה בישיבה אחרת של המליאה שבה אנו נחליט בעניין.

 

החלטה סעיף (3)- התקנון להנצחה

 

 • המליאה אישרה פה אחד הצעת ראש המועצה.

 

סעיף (4)- הודעות ראש הרשות

הודעה (1) - הקמת גוף מתנדבים

 

 • הודה לסגן ראש המועצה ולאדונים מופק סעיד ויאסר ביסאן וקב"ט המועצה על תרומתם ל הקמת צוות סע"ר וצוות מתנדבים , הזמין את כולם להשתתף כעת באימוני צוות סע"ר.  

 

הודעה (2) יום המעשים הטובים

 

ב- 24.3.2015  אנו נערוך את יום המעשים הטובים , הזמין את החברים להיות שותפים לפרויקטים השונים שייעשו ביום החשוב הזה ,שיכללו בין היתר הרבה פעילויות ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים המוסדיים והקהילתיים ביאנוח- ג'ת.

 

                                              הישבה ננעלה בשעה 19:55

                                                    רשם : ע'אלב סיף


 

                                                               בכבוד רב, 

ע'אלב סיף                                                                                                           מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                        ראש המועצה 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים , נצרת .

- מבקר המדינה , חיפה.

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00