פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 1/2014

 

‏יום ראשון 12 ינואר 2014

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 20141 , נערכה באמצעות הטלפון ביום 12.1.2014 החל משעה 11:00

נושא הדיון

אישור בעלי זכות חתימה במועצה

מזכיר המועצה דיבר אישית עם ראש וחברי המועצה ושאל אותם ולאחר מכן רשם את התשובות:

1-      באם הם מסכימים לערוך ישיבה זו באמצעות הטלפון.

2-      ובאם הם מאשרים כי בעלי זכות החתימה במועצה המקומית יאנוח-ג'ת הם :

א.      מר מעד'א חאסבאני  נושא ת"ז מס' 055825046 – ראש המועצה.

ב.      מר סלים (מהנא) ברכאת נושא ת"ז מס' 055782346 – גזבר המועצה.

ג.       מר אליאס בחית נושא ת"ז מס' 023460348 – חשב מלווה. כאשר חתימת שלושתם עם חותמת המועצה מחייבות.

להלן תשובות ראש וחברי המליאה וכפי שתיעד אותן מזכיר המועצה ולאחר שמיעתן:

מס' סד'

שם ומשפחה

תפקיד

שעה

התשובה

הערות

1

מעד'א חאסבאני

ראש המועצה

11:00

מאשר

----

2

עסאם עביד

סגן ראש המועצה

11:29

מאשר

 

3

רובין ביבאר

חבר מליאה

11:24

מאשר

----

4

סמיר חבקה

חבר מליאה

11:38

מאשר

----

5

ד'יב פרג'

חבר מליאה

12:27

מאשר

----

6

מופלח ביסאן

חבר מליאה

11:34

מאשר

----

7

מאג'ד עבדללה

חבר מליאה

11:53

מאשר

----

8

מג'יד חמדאן

חבר מליאה

11:59

מאשר

----

9

חסין ביבאר

חבר מליאה

12:07

מאשר

----

10

גאד עבאס

חבר מליאה

12:05

מאשר

----

 

החלטה

ד.      מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עריכת הישיבה דרך הטלפון ואת בעלי זכות החתימה במועצה, כאשר שלוש חתימותיהם יחד עם חותמת המועצה מחייבות והם:

-          מר מעד'א חאסבאני  נושא ת"ז מס' 055825046 –       ראש המועצה.

-          מר סלים (מהנא) ברכאת נושא ת"ז מס' 055782346 – גזבר המועצה.

-          מר אליאס בחית נושא ת"ז מס' 023460348 –                חשב מלווה.

בכבוד רב,

גאלב סיף                                                                                                    מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                 ראש המועצה

תפוצה : ראש המועצה וחבריה. משרד הפנים- נצרת. מבקר המדינה- חיפה. גזבר, מבקר, יו"מ .

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00