פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 9/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 9/2014

‏15 ספטמבר 2014

מס' 35-2014

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 9/2014 , נערכה ביום ראשון 14/9/2014 , בשעה 18:00 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

1-      מעדא חאסבאני-               ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -                     סגן ראש המועצה (הגיע באיחור).

3-      ראובין ביבאר-                  חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן-                  חבר המליאה.

5-      ד'יב פרג'-                         חבר המליאה (נעדר).

6-      סמיר חבקה-                    חבר המליאה.

7-      מאג'ד עבדאללה-             חבר המליאה.

8-      סלימאן (רג'א) חמדאן-    חבר המליאה.

9-      פדיל דאהר-                     חבר המליאה.

10-   נאא'ל קטימה-                 חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף -                       מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת -                  גזבר המועצה.

3-      עו"ד סאמר ביסאן -          יועמ"ש.

4-      פתחי שמא  -                     מנהל המתנ"ס.

5-      רודי סעד -                        יו"ר ועד הורים יסודי א'.

6-      עדנאן טראבשה -               חברת מתנ"סים.

7-      רפיק כטיב -                      ועד הורים יסודי א'.

8-      נדים ביבאר -                     מ.מ. חינוך.

9-      יוסף זיאדה  -                   ועד הורים יסודי א'.

10-   זיאד ביבאר -                    נציג הציבור המקומי.

 

הצעות לסדר:

1-      החזרת תפן לשטח שיפוט ינוח ג'ת  -  סלימאן  חמדאן.

2-      תחנת אוטובוס ליד בית השמחות -    מאג'ד עבדללה.

3-      קידום תכנון מתחם 10 בג'ת -            ראובין ביבאר.

 

נושאי הדיון :

1-      אישור פרוטוקולים :מליאה מן המניין 8/2014 , מליאה שלא מן המניין 8/2014 , ועדת הרווחה 2/2014 , ועדת הנחות 2/2014 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      פתיחת שנת הלימודים

4-      פעילות המתנ"ס.

5-      סקר נכסים- מודל ביצוע ע"פ תוכנית ההבראה.

6-      הודעות ראש הרשות.

 

מעדא חאסבאני:

 

·         פתח את הישיבה וברך את כולם.

 

·         הציג את נושאי הדיון.

 

·         הודיע על התפטרות חבר המליאה מר חסין ביבאר, מחליפו יהיה חבר המליאה מר פדיל דאהר , הודה לחסין על עשייתו ותרומתו למען הציבור, ואחל הצלחה לחבר פדיל במילוי תפקידו , ניסיונו החברתי והקהילתי יסייעו לנו לקדם את ענייני הציבור שלנו.

 

·         הודיע על התפטרותו של חבר המליאה מבדא עביד מסיבותיו האישיות, במקומו מונה החבר נאא'ל קטימה, הודה למר מבדא עביד וגם לג'אד עבאס על עשייתם ופועלם, למרות שמבדא לא השתתף אתנו בדיונים , אך עברו ועשייתו מחייבים שנודה לו , אחל לנאא'ל שיש  לו גם הניסיון וגם המוטיבציה לסייע לנו ולמועצה לקדם את ענייני הישוב , אחל לשני החברים החדשים שיתוף פעולה וכפי שעשו כל החברים עד כה.

 

·         שני החברים יחליפו את קודמיהם בחברות ובראשות הועדות שמילאו קודמיהם וחברי המליאה אשרו פה אחד את ההצעה הזו.

 

סמיר חבקה:

 

·         כל חבר מליאה חדש מחויב להישבע אימונים ע"פ החוק.

 

מעדא חאסבאני:

·         ביקש מהחברים למלאות אחר הדרישה החוקית הזאת.

פדיל דאהר  ונאא'ל קטימה נשבעו באומרם

·          אני מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה , אני מתחייב.

מעדא חאסבאני:

 

·         ביקש להוריד מסדר היום את סעיף "סקר הנכסים" שבהזמנה, יובא לדיון בעת שהחומר יושלם.

 

·         ביקש להוסיף לסדר היום את הצעותיהם לסדר של חברי המליאה.

 

·         בכללית ובנוגע להצעות לסדר שמגישים החברים ביקש שהחברים יצרפו רקע לכל הצעה שהם מגישים.

 

·         ההצעות שביקש להוסיף לסדר היום של הישיבה הן :

1-      החזרת תפן לשטח שיפוט ינוח ג'ת- הצעתו של סלימאן חמדאן.

2-      מכרז 5/2013 - הריסת ופינוי בניין יסודי א' ע"ש סלמאן פרג'- הצעתו של מר סלימאן חמדאן.

3-      הקמת קבוצת כדורגל בינוח ג'ת -  הצעתו של מר סלימאן חמדאן.

4-      ביקש לדחות את הדיון בהצעתו של החבר ראובין ביבאר ובהסכמתו.

5-      ביקש לדחות את הדיון בהצעתו של חב' המליאה מאג'ד עבדאללה בהסכמתו .

 

החלטה:

·         המליאה אשרה פה אחד את סדר היום המעודכן וע"פ הצעתו של ראש המועצה.

סדר היום המעודכן:

1-      אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 8/2014 , מליאה שלא מן המניין 8/2014 , ועדת הרווחה 2/2014 , ועדת ההנחות 2/2014 .

2-      אשור תב"רים ומכרזים.

3-      פתיחת שנת הלימודים.

4-      פעילות המתנ"ס.

5-      החזרת אזור התעשייה תפן לשטח שיפוט יאנוח- ג'ת.

6-      מכרז 5/2013 - הריסת ופינוי יסודי  א' ע"ש סלמאן פרג'.

7-      הקמת קבוצת כדורגל ביאנוח- ג'ת.

8-      הודעות ראש המועצה.

 

סעיף (1) - אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 8/2014 , מליאה שלא מן המניין 8/2014 ,ועדת הרווחה 2/2014 , ועדת ההנחות 2/2014 .

 

·         לא היו  הסתייגויות לגבי כל הפרוטוקולים.

 

החלטה סעיף (1) - אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 8/2014 , מליאה שלא מן המניין 8/2014 ,ועדת הרווחה 2/2014 , ועדת ההנחות 2/2014 .

 

·         כל הפרוטוקולים אושרו פה אחד.

 

 

סעיף(2)- אישור תב"רים ומכרזים.

 

·         מהנא ברכאת יציג.

 

מהנא ברכאת:

 

מס'

נושא

סכום

מקור המימון

הערות

1

הריסת בי"ס יסודי  א' ע"ש סלמאן פרג'

522,500 ₪

משרד החינוך

אושר טלפונית, אך ליתר ביטחון ביקש לאשרו שוב.

2

הלוואה במסגרת תוכנית ההבראה לכיסוי גירעונות

1,5 מש"ח

בנק דקסיה ישראל

 ריבית 4.8% מבנק דקסיה לתקופה של 10 שנים ובהתאם לנוסח המצורף.

3

רווחה חינוכית, שיקום שכונות 2014

63,660

מ. החינוך 50,928 ₪ , השתתפות המועצה 12,732 ₪

----------

 

 

4-      ביקש אישור לבעלי זכות החתימה בחשבון מאתי"א שאישרה אותו המליאה והם:

 עזאת עאמר :  ת"ז    55828693 .

 פאדיה ביסאן :ת"ז 025888710 .

 אמאני כטיב :  ת"ז   28348514 .

 

·         (בשלב זה הצטרף לישיבה סגן ראש המועצה ).

 

5-      ביקש לאשר  שרות שליחות לבנק ערבי ישראלי סניף תרשיחא ולבנק מרכנתיל דיסקונט סניף תרשיחא לעובדי המועצה:

ע'אנם חסבאני: ת"ז 23219728 .

עואד קטימה:   ת"ז 059489435 .

מועתז סעד:     ת"ז   28340206 .

לאה בריק :      ת"ז 033686049 .

 

מעדא חאסבאני

 

החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

 

·         המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר הריסת ופינוי יסודי א' ע"ש סלמאן פרג' ע"ס 522,500 ש"ח, את הרווחה החינוכית ע"ס 63,660 ₪ ואת ההלוואה במסגרת תוכנית ההבראה לכיסוי גירעונות ע"ס(1,5) מש"ח.

 

·         המליאה מאשרת ברוב קולותיהם של החברים: מעד'א חאסבאני, עסאם עביד , מופלח ביסאן ,סמיר חבקה, מאג'ד עבדאללה , סלימאן חמדאן, נאא'ל קטימה ופדיל דאהר

(8 חברים) ובהימנעות חבר המליאה ראובן ביבאר, את ההצעה כי בעלי זכות החתימה בחשבון מאתי"א , אשר אישרה אותו המליאה הם :מר עזאת עאמר ת"ז 55828693 , גב' פאדיה ביסאן ת"ז 025888710 , גב' אמאני כטיב ת"ז 28348514 , אושר ברוב של 8 קולות והימנעות 1.

 

·         המליאה מאשרת ברוב קולותיהם של החברים: מעד'א חאסבאני, עסאם עביד, מופלח ביסאן, סמיר חבקה, מאג'ד עבדאללה, סלימאן חמדאן, נאא'ל קטימה, סמיר חבקה ופדיל דאהר, והימנעות חבר המליאה ראובן ביבאר( 8 בעד ואחד נמנע) את שרות השליחות לבנק ערבי - סניף תרשיחא , ולבנק מרכנתיל דיסקונט - סניף תרשיחא לעובדי המועצה " ע'אנם  חסבאני ת"ז 23219728 , עואד קטימה ת"ז 059489435 , מועתז סעד ת"ז 28340206 , ולאה בריק ת"ז 033686049 . אושר ברוב 8 קולות והימנעות 1 .

 

סעיף( 3) - פתיחת שנת הלימודים

·         אני רואה כחלק מתרבות הארגון עניין הדיווח של האחראי על תחום כלשהוא למליאה על הנעשה בתחום אחריותו . פתיחת שנת הלימודים היא אחד הנושאים המרכזיים בעשייה שלנו.

 

·         היו לא מעט החלטות שהתקבלו ע"י המועצה בעניין ,אישור תוכניות ופרויקטים  כמו מח"ר, מעבדת הפיזיקה וכו'...וזכור לנו כמה התלבטויות היו לנו בנושא השקעה מול תמורה צפויה , בסופו של דבר הושקע המון כסף במהות ולא בשכר, ובמישור הפיזי ובבטיחות אנו צריכים להילחם לקבל עוד כספים בכדי לבנות את דור ההמשך, מנקודה זו ראיתי לנכון להביא בפניכם את סך העשייה שלכם בנושא חשוב  זה.

 

·         נדים ביבאר יציג.

 

נדים ביבאר:

 

·         חילק סקירה כתובה שתצורף לפרוטוקול.

 

·         בירך על פתיחת שנת הלימודים , ודווח על העשייה שהייתה בתחום החינוך וכחלק מההכנות לפתיחתה .

 

·         דווח על מערך ההסעות לתלמידים  ולחינוך המיוחד.

 

·         דווח על חידוש ביטוחי התלמידים.

 

·         שנת הלימודים נפתחה ללא תקלות , פרט לתקלות קטנות שהתגברנו עליהם במידית.

 

·         סה"כ מספר התלמידים בישוב (1719) , המורים (170) והכיתות (71), (30) תלמידים לומדים מחוץ ליאנוח ג'ת ו- 6 בנות דתיות.

 

·         דווח על תוכניות חינוכיות המופעלות בבתי- ספר , (11) קיימות  5 תוכניות שנוספו , סה"כ 16 תוכניות וזה הרבה.

 

·         מרכז מח"ר(מדע חלל ורובוטיקה בגני חובה), אנו היינו הראשונים במגזר הערבי כולל הדרוזי שהפעלנו את התוכנית, ההשקעה של המועצה בפרויקט הייתה כ- 150 אש"ח .

 

·         יש עוד שתי תוכניות שאנו אמורים להכניס למסגרת , סיסמה לכל תלמיד המופעלת במסגרת הרשות לפיתוח הנגב והגליל , מופעי תרבות דרך מפעל הפיס.

 

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         דווח על פרויקט  של מחשב לכל ילד , קיבלנו (60) ערכות למשפחות מוגבלות, שכוללות אמצעי הדרכה ומחשבים, השתתפות המועצה כ- (100) $ לכל ערכה .

 

·         הסביר את פרויקט הלמידה הדיגיטלית , את הפרטים של התוכנית ההשלכות שלה ואופן תפעולה.

 

·         בגלל עומס התוכניות, יש חשש מהפעלת פרויקט הלמידה הדיגטלית, מחשש שהפרויקט לא יהיה יעיל בשלב זה, אנו נפעילהו רק לאחר הכנה מתאימה ומושלמת :  שלב למידה , ביצוע ניסיון מעשי תרגולי בתוך הכיתות ולאחר קיום השתלמות בנושא. בנוסף התשתיות שיש לנו לא מאפשרות הפעלה נאותה , לכן היעד שלנו בנושא זה הוא הכנסת הפרויקט עד ינואר 2015 .

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·         שאל באם החלוקה של התלמידים בין שני בתי הספר היסודיים ביאנוח עברה ומסודרת, ראש המועצה דווח על מה שנעשה בנושא , ציין כי היעד העתידי שלנו שנמנע מהעברות כלשהן בין מתחמי האחריות של כל בית- ספר לאחר.

 

עסאם עביד:

 

·         לקראת פתיחת שנת הלימודים ערכנו סיור, היו תקלות שבמשך 5-10 שנים לא טופלו , ביקש שהתופעה לא תחזור וביקש לבצע את התיקונים והליקויים שזוהו.

 

·         שאל למה ההוספה ב- עלות הפוליסה לביטוח התלמידים ?,  נדים הסביר כי העניין קשור בהיקף התביעות שהוגשו ואשר חרגו מעבר להיקף הפרמיה.

 

מופלח ביסאן:

 

·         ביקש לערוך ישיבה בהשתתפות המועצה ומנהלי בתי הספר וכל מי שקשור לנושא ,  בכדי לדון בנושא ניהול עצמי בבתי הספר.

 

·         יש לערוך בדיקת קרינה בבתי- הספר.  נדים הודיע כי נעשתה בדיקה שנה שעברה. ראש המועצה הודיע כי הבדיקה בוצעה ומופלח יקבל את תוצאות הבדיקה .

 

·         בירך על ההיקף והעשייה שבתוכניות החינוכיות שדווח עליהם ושיופעלו בעתיד.

 

מהנא ברכאת:

 

·         אנו כמועצה המובילים במחוז הצפון בהעברת כספים לבתי - הספר.

 

סמיר חבקה:

 

·         שאל באם ישנם עוד ילדים שרוצים לעבור לבית - הספר האחר ולא עברו?,  נדים ענה כי הנושא טופל באופן יסודי וסופי ובהסכמת ההורים ובתי הספר.

 

·         יש למנוע מכירת דברי אוכל מחוץ לגדר , נדים ענה כי בחט"ב קיים קיוסק בהשכרה, בחט"ע הקיוסק נמצא מחוץ לגדר והמנהל מונע יציאת תלמידים לקנות מקיוסק זה , ולשאלת סמיר באם אפשר לפרסם מכרז,  הודיע כי בעבר פורסם מכרז כזה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         אנו לא יכולים להכניס את הקיוסק הפרטי לחט"ע, ולהכניס קיוסק בתקופה זו דרך פרסום מכרז בלתי אפשרי , בגלל שישנו בית הספר היסודי ע"ש סלמאן פרג' באותו בניין והדבר מקשה, האופציה השלישית שהילדים יצטיידו מהבית במה שהם רוצים וצריכים.

 

·         הודה לוועד ההורים ביסודי א' ע"ש סלמאן פרג' על תמיכתם, הדבר קיבל משמעות מיוחדת ועוצמה עקב המצוקה הפיזית הקיימת בבית הספר והצורך להתגבר עליה בשיתוף והבנה.

 

·         הדוח של נדים ביבאר והדיון של החברים, למעשה מיצו את העניין בנוגע לחינוך, ההחלטות שהתקבלו בתהליך קבלת ההחלטות, העמידו אותנו בנושא החינוך במצב יותר טוב ממה שהיינו.

 

·         הודה לוועדי ההורים בכלל ולוועד ההורים ביסודי ע"ש סלמאן פרג' במיוחד , על עזרתם במתן פתרונות במצב הקיים וגם בזירוז הליך בניית בית- הספר החדש.

 

·         כמות התלמידים הלומדים מחוץ לישוב היא גדולה, ביקש מועדת החינוך לדון לעומק בנושא, פרט לעזיבת התלמידים המקובלת לבית הספר למדעים, חבל ומצער שאחרים עוזבים את מוסדות החינוך של הישוב.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·         ידוע כי בכדי שתלמיד יוכל לעבור הוא צריך אישור המועצה, נדים ענה כי אף תלמיד לא קבל אישור כזה מהמועצה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         התופעה של עזיבת התלמידים אל מחוץ לישוב למעשה משקפת חולשה שלנו, לכן צריך לשים את העניין על שולחן הדיונים.

 

·         אנו נקיים דיון עם כל הנוגעים בדבר בנושא ניהול עצמי בבתי - הספר. זה יעשה במהלך חודש נובמבר.

 

 

פדיל דאהר:

 

·         יש תלמידים בחט"ב שהולכים ברגל למרחקים גדולים ויש לפתור את הבעיה.

 

מעד'א חאסבאני:

·         בנושא הסעות התלמידים אנו פועלים לפי ההנחיות והנתונים של משרד החינוך, אך נעשה כל מאמץ ע"מ לפתור את הבעיה.

 

·         מהנדס מבנים יבצע וידווח לכל האנשים הרלוונטיים על רמת הקרינה בבתי הספר לרבות סגן ראש המועצה.

 

·         אנו נתקן את הדרוש לתקנו והדברים הנדרשים בבתי - הספר כולל יסודי ג'ת.

 

·         בהקשר לעשייה בתחום החינוך, מגיע מלה טובה למחלקת החינוך, שניצחו על המלאכה יחד עם שאר אורגני המועצה. ישר כוח .

 

 

 

 

החלטה סעיף(3)- פתיחת שנת הלימודים.

 

המליאה מאשרת את הסיכום של ראש המועצה . אושר פה אחד.

 

סעיף (4)- פעילות המתנ"ס

 

·         קיבלנו ירושה קשה בנוגע למתנ"ס, כעת אנו במצב של יישור העניין ואיזון המערכת, לכן ראיתי לנכון להביא בפניכם את הדוח הזה.

 

·         הודה למר עדנאן טראבשה - מפקח המתנ"סים, על ניהולו למתנ"ס ועל עזרתו למועצה ולמתנ"ס בעת האחרונה.

 

·         פתחי שמא - מנהל המתנ"ס יסקור.

 

פתחי שמא:

 

·         חילק סקירה כתובה שתצורף לפרוטוקול ותהיה חלק ממנו.

 

·         השתתפו בפעילות המתנ"ס כ- 1000 תלמידים .

 

·         היו לנו חוגים בקרב הנשים בנושא הדת.

 

·         חילק סקירה כתובה בה מפורטות  תוכניות המתנ"ס , הסקירה מכילה בתוכה (15) ענפים.

 

·         דווח על תוכניות עתידיות, מתקיימים בעת זו דיונים לפתיחת מרכזים בישוב ללימודים אקדמאיים  ולהכשרה מקצועית ועוד.

 

·         דווח על המצב הפיננסי של המתנ"ס, במיוחד על הליך סגירת החובות, בתקווה שהמאמץ האדיר הזה יביא לאיזון המצב הכספי של המתנ"ס.

 

עדנאן טראבשה:

 

·         בראשית הדרך, לא הבנתי למה ראש המועצה רצה את המתנ"ס, למרות המצב הקריטי שלו, בעיניי זאת הייתה "הרפתקה" , נכון היה צורך במתנ"ס , אך המצב שבו היה מתנ"ס יאנוח-ג'ת קשה ביותר , במיוחד ועקב זה שהיו כנגדו תביעות ולא היה מולם ייצוג כלשהוא של המתנ"ס ואו מהמועצה, כחברה יש לנו תרבות מאוד ליקוייה, לפיה לאנשים נראה לא אכפת מהמוסדות שלהם, למרות שזה שלהם, ובסופו של דבר אנו כתושבים משלמים את העלויות וההפסדים שתרבות ולא אכפתיות זו גורמות לאותן מוסדות.

 

·         מי שתמך וסייע בצורה מיוחדת לשיקום המתנ"ס זה ראש המועצה, בלעדיו זה לא היה מצליח ומגיע לו הרבה הערכה ותודות על הדבר הזה .

 

·         ציין את השקיפות שבתהליך בחירת מנהל המתנ"ס, ראש המועצה תמך בהחלטת החברה למתנ"סים וללא העדפות כלשהן בבחירה השקופה והעניינית שהיתה.

 

·         ציין כי הפעילות במתנ"ס מחזקת את השייכות של בני הישוב ליישובם.

·         אני חש עצמי כאחד מתושבי יאנוח- ג'ת ולא כפראזה.

 

·         הודה לראש המועצה על שיתוף הפעולה וציפה עתיד טוב למתנ"ס יאנוח - ג'ת.

 

 

 

מופלח ביסאן:

 

·         ביקש לקחת בחשבון כי ההלוואה של 1,6 מש"ח לטובת המתנ"ס היא של ינוח ג'ת, צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון בנוגע לסבסוד הפעילות לטובת הציבור.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         אין לנו כוונה לעשות רווח מהפעילות של המתנ"ס אך יש כוונה לעבוד באיזון.

 

פתחי שמא:

 

·         המתנ"ס יפעל לטובת התושבים.

 

ראובן ביבאר:

 

·         אנו נציגי ציבור , אמנם הדברים מגיעים לראש המועצה אך רובם מגיעים דרכנו, ונושא הסבסוד של הפעילות, במיוחד בקרב הנשים, הוא קריטי וחיוני,  ראש המועצה הוא יו"ר העמותה של המתנ"ס וזאת הדרך היחידה שתפקח עבורנו על פעילות המתנ"ס, בבניית תוכניות המתנ"ס אנו מבקשים להיות, ולו בשלבים הקריטיים של התכנון שותפים , בכדי שנוכל לתת תשובות לקהל שלנו.

 

פתחי שמא:

 

·         אני והמתנ"ס פתוחים בפני כל החברים.

 

רודי סעד:

 

·         לאחר שנודע לי על עלויות החוגים במתנ"ס, מקודם התכוונתי לממן כמה חוגים, אך בגלל גובה העלויות נאלצתי לממן חוג אחד בלבד, כי לא אוכל לממן יותר מחוג זה.

מאג'ד עבדללה :

·         לפי המצב מי שיש לו יכול ללמד את ילדיו ומי שאין לו לא ילמדם.

 

מעדא חאסבאני:

 

סיכום סעיף (4) - פעילות המתנ"ס

 

·         בנוגע למתנ"ס, כנראה שאנו מתקדמים בכיוון הנכון , מאזנים אותו , והוא הופך להיות הזרוע החינוכית של החינוך הבלתי פורמאלי , הדבר הזה סוגר לנו מעגל, ביחד עם המערכת של החינוך הפורמאלי והמועצה , זאת היא המערכת לה אנו מייחלים .

 

·         הודה לכל הגורמים המרכיבים את הפעילות המבורכת הזאת.

 

·         הסיכום של ראש המועצה אושר פה אחד.

 

סעיף(5)- החזרת אזור התעשייה תפן לשטח שיפוט יאנוח - ג'ת

 

·         סלימאן חמדאן יציג את העניין.

 

סלימאן חמדאן:

 

·         דווח על הפעילות המבורכת של ועד ההגנה על האדמות, אנו כמועצה כל הזמן התנגדנו לתוכניות לחלוקת תפן .

·         אני מבקש לחדש את המאבק להחזיר את תפן לשטח שיפוטנו, זה טוב במיוחד לחיזוק המצב הכלכלי שלנו ושל המועצה.

 

·         ביקש מע'אלב סיף לסקור את הנושא היות והוא בקיא ביותר בעניין.

 

פדיל דאהר:

 

·         בזמנו היו דיבורים על החזרת תפן ולא הצלחנו עד כה לממש את העניין, חבל להתאמץ על ריק.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·         כל החלטה לצאת למאבק להחזיר את תפן תבורך.

 

·         יש להחזיר את תפן לשטח השיפוט שלנו ולקבל את הארנונה .

 

מופלח ביסאן:

 

·         המאבק הזה לא אבוד .

 

·         דברתי עם מתכננת יהודייה שאמרה לי כי היא מאוד מתפלאת על זה שאנו הדרוזים לא יודעים לדרוש גם את הארנונה של תפן ולא שתהיה בשטח השיפוט שלנו והיא צודקת.

 

·         (בשלב זה הצטרף לישיבה מר יוסף עג'מיה מבקר המועצה).

 

סמיר חבקה:

 

·         אזור התעשייה תפן הוקם על אדמות של יאנוח ובשטח שיפוטנו. להחזיר את השטח הזה לשטח שיפוטנו נראה לי רחוק,  אך ולמרות צריך לצאת למאבק להחזירו,  עם תפן ועם כפר הורדים.

 

·         שילוב ידיים בנושא יביא תועלת ותוצאות .

 

ראובן ביבאר:

 

·         העניין מתגלגל זה עשרות שנים, ראשי המועצות כולם ליוו את העניין ותמכו במאבק.

 

·         הגענו למצב שיש אי שלמות בראיה, הבעיה מורכבת משני מרכיבים: החזרת תפן לשטח השיפוט שלנו והחובה שנקבל חלק מהארנונה.

 

·         ראש המועצה חבר במליאת מועצת תפן, והוא עושה הרבה גם בנושא החזרת תפן לשטח השיפוט שלנו וגם בהשגת ארנונה .

 

·         אנו לא מדברים על מכירת אדמות, את האדמות שנמרו או הופקעו לא ניתן להחזיר , נושא הארנונה הוא יותר ענייני ומהותי אך אסור שיהיה על חשבון הדרישה להחזיר את תפן לשטח השיפוט שלנו.

 

·         יש לשים לב כי אנשי כפר ורדים הגישו הצעת חוק לסיפוח תפן לכפר ורדים ע"י פירוק המועצה המקומית מגדל תפן.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·         כנראה שיש דברים לא ברורים ו/או הטעיות בנושא.

 

עסאם עביד:

 

·         בתפן יש אדמות של כסרא אנשים מכרו והחליפו אדמות.

 

·          יש להיאבק על הארנונה, וראש המועצה עושה את זה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         יש לנו את ועד ההגנה על האדמות שעומד בראשו השיך הדגול אבו עלי מהנא פרג' והוא מייצג אותנו בעניין ואנו חלק אינטגרלי ממנו.

 

·         מוטלת עלינו האחריות והחובה , כחברי המליאה, לשמור על אדמות יאנוח - ג'ת הקיימות , ולעשות כל מה שניתן ובמסגרת החוק להחזיר אדמות שנגזלו מאתנו כמו תפן ועוד, זאת האחריות והחובה שלנו.

 

·         בכל פעולה או משימה שאנו מנסים לקדם, מן הראוי לעצור ולהפיק לקחים, לבחון את מידת ההצלחה , ואם לא מצליחים צריך לשאול למה לא מצליחים , כולנו מאוד רוצים להחזיר את תפן לשטח השיפוט שלנו , אך המאמץ שעשינו עד כה לא הצליח, ולכן מן הראוי לבחון למה זה לא הצליח.

 

·         במישור המעשי חוץ מערימות של ניירות לא התקדמנו בעניין החזרת תפן, ובראיה שלי  אני מחלק את המאמץ של הטיפול בעניין תפן לשני מאמצים:

 

א-     לפעול להביא שליטה על תפן ובמקרה היותר טוב החזרת האזור לשטח שיפוטנו.

ב-      לפעול ע"מ לקבל ארנונה מתפן, ולהיות רק שותפים יחידים לחלוקת ארנונה עם תפן עצמה.

 

·         דווח על מגעים עם שרים בנוגע לתפן, גם לגבי השליטה דהיינו ההחזרה אלינו וגם לגבי חלוקת ההכנסות, בנושא ההכנסות הטיעונים שלנו הם:

 

1-      הרוב המוחלט של האדמות של תפן הן ליאנוח - ג'ת.

2-      גבול השיפוט שלנו ושל תפן משיקים וגובלים , דבר שלא קיים לגבי מעלות תרשיחא וכפר ורדים.

3-      המועצה היחידה שנחסמה בפניה האפשרות להקים אזור תעשייה היא יאנוח - ג'ת.

 

·         ביחד עם ועד ההגנה על האדמות יאנוח - ג'ת אנו נפעל להחזרת שליטתנו על האזור  ובמקביל אנו נפעל  לקבלת חלק מהארנונה של האיזור.

 

·         אנו מקבלים מתפן את כל המימון של פרויקט רובוטותפן.

 

·         שלחו לי הצעה לחלוקת ההכנסות מתפן ואני דחיתי אותה.

 

ע'אלב סיף:

 

·         סקר בפני הנוכחים את השתלשלות המאבק להחזרת תפן לשטח שיפוטנו, במיוחד את החלטת המוסדות לתמוך בהעברת האזור מאתנו לכפר הורדים.

 

·         האמירה כי המאבק לא הצליח היא לא נכונה, עצם העובדה שמנענו עד ה את העברת תפן לכפר הורדים, וכפי שתוכנן , היא ניצחון גדול והיא שמאפשרת לנו עת את המשך המאבק להחזרת תפן לשטח שיפוטנו.

 

·         הדרך היחידה להחזיר תפן היא לאחד את הכוחות שלנו, ולגשת לכנסת ע"מ לחוקק חוק שיחזיר לנו את השטח הזה שהוא שלנו, וכפי שעשינו כאשר הצלחנו לפרק את איחוד הרשויות, יש לנו רוב בכנסת ובממשלה ותמיכה טובה בציבור ובדעת הקהל.

סיכום סעיף ( 5) - החזרת תפן לשטח שיפוט יאנוח - ג'ת

 

·         אנו נמשיך להיאבק להחזרת אזור התעשייה תפן לשטח השיפוט שלנו ביאנוח-ג'ת . אושר פה אחד.

 

·         אנו נאבק לקבל מההכנסות מתפן, במטרה שנהיה שותפים יחידים לחלוקה מההכנסות בתפן וכשלב מקביל למאבק להחזרת תפן לשטח שיפוטנו. אושר פה אחד.

 

סעיף (6)- מכרז 5/2013 - הריסה ופינוי בי"ס יסודי ע"ש "סלמאן פרג'"

 

·         סלימאן  חמדאן יציג.

 

סלימאן  חמדאן:

 

·         קיבלתי מכתב ממבקר המועצה בו הערות על אי סדרים במכרז, והוא מציע יציאה למכרז חדש.

 

·         הייתי מאמץ את הצעת המבקר כיוון שזה לא הגיוני שהקבלן יוריד חצי מהעלויות של הצעתו במכרז זה .

 

·         מי שהכין את האומדן הוא לא הגיוני , הציע להכין מכרז חדש.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         זה טוב שאתה מעלה את הנושא.

 

זיאד ביבאר:

 

·         שאל את סלימאן חמדאן האם הוא מפנה אצבע מאשימה לקבלן?

 

·         מי שאשם זה מי שהכין את המכרז ופרסם אותו ללא מקור מימון, סלימאן חמדאן הסכים אתו .

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·         היו אי סדרים במכרז , אך זה לא קשור למציע , ואנו לא אשמים בהכנת המכרז הזה, בפנינו עמדה טובת הילדים והמצוקה של התלמידים ביסודי א' בלבד , קיבלנו יעוץ משפטי שניתן להמשיך במכרז , והכל ע"פ החוק.

 

סמיר חבקה:

 

·         אנו עבדנו רק ע"פ החוק.

 

·         המכרז יצא לפרסום כחוק וכדין, היה תכנון וגם פרסום , היו ( 5) מציעים, ההצעה הנמוכה הייתה למציע י. לרר הנדסה בע"מ, ובגלל שלא היה מקור מימון, יו"ר הועדה הממונה במועצה אז הקפיא את המכרז.

 

·         המתכנן המליץ לבחור במציע הזול במכרז.

 

·         בקדנציה הנוכחית, ראש המועצה הצליח להשיג מקור מימון ע"ס 522,500 ₪ וזה אפשר לפתוח את המכרז מחדש.

 

·         הנושא חזר לדיון בוועדת המכרזים , בזמנו מבקר המועצה לא הבהיר את נושא ההערה שלו.

 

·         בהתייעצות עם היועץ המשפטי קיבלנו יעוץ שניתן להמשיך בטיפול במכרז מאיפה שהוקפא, הקבלן הזוכה קיבל על עצמו לכנס למסגרת התקציבית של גובה ההרשאה, ואני נדהמתי מתגובת המבקר.

 

·         ב- 11/9/2014 קיימנו דיון נוסף בוועדת המכרזים, בו עדכנו את ההחלטה והפשרנו את נושא ההקפאה, וזאת לאור הייעוץ המשפטי שקבלנו , ושוב לאחר שהובהר לנו כי ניתן להמשיך במכרז בנקודה שבה הוקפא. גם המבקר לא אמר במפורש שלא ניתן להמשיך.

 

יוסף עג'מיה:

 

·         למה לא קראתם את הדו"ח שלי? בדו"ח יש כל ההערות והפרטים, אותם כתבתי רק לאחר שהיו לי כל הנתונים.

 

סמיר חבקה:

 

·         הקבלן קיבל על עצמו לבצע את העבודות בחוזה פאוושאלי  ובמסגרת התקציב המאושר ולבצע את המפרט במלואו, זה הישג למועצה.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·         יש לדייק בנתונים ובאמירות .

 

·         לדון ולדבר זה חשוב , אך צריך לומר דברים  מדויקים  ומוצדקים , ולהשתמש במושגים נכונים, ולא לצמצם הן בנותנים והן באירועים, זה לא בריא לעשות דבר כזה , חשוב לציין כל פרט כי לדבר יש חשיבות, למשל כעת נאמר חלק מחוות הדעת שהצעתי ולא פורטו כל הפרטים וזה מאוד משמעותי.

 

מופלח ביסאן:

 

·         יש פרוטוקול של ועדת המכרזים ובו כל הפרטים במדויק.

.

·         בנוגע להחלטה במכרז הזה, אני אישית  בחרתי בדרך המוסרים והחוקית.

 

יוסף עג'מיה:

 

·         שמעתי מה שאמר מהנדס המבנים.

 

·         אז היה בידי רק מסמך אחד ולא היו לי כל הנתונים.

·         בישיבת ועדת המכרזים אני התרעתי כי יש מה לבדוק ביקשתי חומר, קיבלתי אותו יותר מאוחר ממעד'א ביבאר .

 

·         המכתב הזה שקיבלתי ממעד'א ביבאר סותר את הודעת מהנדס המבנים בישיבת ועדת המכרזים 13/2014 , וזה חייב להביא את הנושא לדיון חוזר לוועדת המכרזים, האמירה שלא התרעתי היא לא נכונה, כי לא היה בידי מסמכים.

 

·         מה שהיה חסר הוא להביא את העניין בפני ועדת המכרזים בכדי ליישב את העניין ולפעול כפי שנעשה אחר כך.

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·         מכרז 5/2013 הוצא לפרסום ע"מ להרוס ולפנות את בית הספר הסודי א' ע"ש סלמאן פרג' ללא הרשאה תקציבית.

 

·         הנתון הזה לא היה ידוע למציעים.

 

·         המכרז פורסם ונפתח כדת וכדין והכל כשר.

 

·         ההודעות הועברו למתכנן לצורך בדיקתו ועריכת טבלת השוואות ולהמלצות. כיוון שהוא בנה את המכרז והמפרט.

 

·         האומדן לא בנוי באופן כללי אלא פר כמות , וההצעות שניתנו התייחסו לכמות ההריסות, והתמורה שהציעו הקבלנים באה בהתאם , וזה יצר את ההערכות שהיו. ז"א איך שלא תהפוך את העניין המציע הזול יישאר הזול, והמציע בעל ההצעה הזולה הוא י.לרר הנדסה בע"מ.

 

·         המתכנן בדק והציע לקבל את הצעתו של המציע הזול.

 

·         ראש המועצה דאז ובאמצעות המזכיר הוציא מכתב שהמכרז הוקפא, בגלל שאין הרשאה תקציבית , וזה חוקי ומותר, וההודעות הוצאו בהתאם.

 

·         לאחר שהגיעה ההרשאה התקציבית הובא הנושא לוועדת המכרזים, מהנדס המבנים העלה הצעה להפוך את החוזה עם הקבלן הזוכה לחוזה פאושאלי , שמשמעו שהקבלן יבצע את העבודה בעלות של ההרשאה התקציבית, בנוכחות המבקר הצעתי ללמוד את החומר לפני מתן החלטה, עם זאת קבלת ההצעה שהובאה בפני הועדה אין בה פגיעה באינטרס המועצה וגם לא פגיעה בחוק , והועדה ראתה לנכון להציע לקבלן את ההצעה והוא קיבל אותה.

 

·         יותר מאוחר התברר כי מקודם לא הוכרז על קבלן זוכה, ופה הייתה אי ההבנה והיא נבעה מתוכן מכתבו של ראש המועצה דאז , והטעות הייתה בתום לב , וכאשר גילינו זאת, ולאחר הערת המבקר, ולאור הממצאים, הצעתי לבטל את ההחלטה של ועדת המכרזים בישיבתה 13/2014 , ולקבל החלטה או להפשיר את ההקפאה או אפשרות אחרת. ועדת המכרזים דנה ולאחר שהובהר בפניה העניין , החליטה על ביטול החלטתה הקודמת, וכן להפשיר את המכרז , ולהכריז על הקבלן הזול כקבלן הזוכה עם התנאים שקבעו כי הוא יתכנס למסגרת ההרשאה התקציבית עם חוזה פאושאלי והתחייבות שלו למלא אחר הדרישות שבמפרט מכרז 5/2013 במלואן.

 

·         המציעים פעלו לפי החוק, לכן ביטול המכרז הוא עניין קריטי ומסוכן במיוחד כאשר המציעים לא אשמים במה שקרה.

 

·         הועדה המליצה , ראש המועצה אשר את ההמלצות שלה וזה חוקי ונקי.

פדיל דאהר:

 

·         הליקוי אצל מי שעשה את החישוב בלבד .

 

·         החוזה הפאושאלי  למעשה משחרר את המועצה מכל גרעון או התחייבות וזה דבר חיובי וטוב.

מעד'א חאסבאני:

 

·         את המכרז הזה למדתי בפרוט, עקבתי אחר כל שלבי הטיפול בו , וסקירת היועץ המשפטי מקיפה, משקפת מה שקרה ונכונה.

 

·         הלקחים שלנו מהמקרה הם:

1-      פרסום מכרז ללא הרשאה תקציבית או מקור מימון זה פגם, ובתקופת כהונתי זה לא יקרה , למרות שזה לא פוסל מכרז.

 

·         חקרתי את הנסיבות של אמירת מהנדס המבנים, התברר כי היא נובעת מהזיג זג של יו"ר המועצה הממונה, במסמך אחד שהוא כתב ציין שיש קבלן זוכה , בנוסף הדבר הזה כאילו יש קבלן זוכה נודע לי גם ממשרד החינוך , ודבריו של המהנדס לא היה להם כוונה להטעות, הדבר שעשה יו"ר המועצה הממונה יצר את האנדרלמוסיה.

 

·         בעקבות מידע שהתקבל ועקב הערת המבקר , יש להדגיש את הצורך שלכל מוסד ציבורי יהיה מבקר עם עין חדה. ברגע שנחשפה לפניי העובדה, שוועדת המכרזים הקודמת לא הביאה המלצה בפני יו"ר המועצה הממונה, וכי לא הייתה החלטה על קבלן זוכה, הוריתי לעשות דיון חוזר , לבטל את החלטת ועדת המכרזים הקודמת, ולהביא המלצה בנושא ההקפאה/ הפשרה, קבלן זוכה וחוזה פאוושאלי וכו' .

 

·         היום הובאו בפניי המלצות הועדה בעניין , אני אימצתי אותן, ויש החלטה להפשיר את המכרז , להכריז על המציע הזול כקבלן זוכה, בתנאי שהוא יחתום על חוזה פאושאלי כולל שכר המתכנן וכולל התחייבות לבצע את העבודות בהתאם למפרט של המכרז ובמלואן.

 

·         יש פה מכרז כשר אמנם , אך ובגלל ההתנהלות הזאת נודף ממנו ריח מעט לא נעים , אך הוא חוקי וכשר למהדרין.

 

·         אני אעשה הכול שאני אוכל לחנוך את הבניין החדש של בי"ס יסודי א' ע"ש סלמאן פרג'.

 

·         מה שנעשה עד כה , בתקופה כל כך קצרה בנושא הבניה הזאת לא נעשה מקודם, אני סוגר פערים של שנים ובדרך המלך, ומה שעומד מול עיני זה העינויים והקשיים שעוברים על הילדים שלנו בבית הספר הזה.

 

החלטה סעיף(6)- הריסה ופינוי היסודי ע"ש סלמאן פרג'

 

·         המליאה מאשרת ברוב קולות של (7) חברים את החלטת ועדת המכרזים להפשיר את מכרז 5/2013 ולהכריז על בעל ההצעה הזולה כקבלן זוכה, לאשר ההתקשרות אתו בחוזה פאושאלי לפיו הוא יבצע את העבודות במלואן ולפי המפרט של המכרז , החברים שתמכו :  מעד'א חאסבאני , עסאם עביד, מופלח ביסאן , ראובן ביבאר , סמיר חבקה, פדיל דאהר, מאג'ד עבדאללה(7) החברים שנמנעו : סלימאן חמדאן, נאא'ל קטימה, (2). אושר ברוב קולות.

 

סעיף(7)- הקמת קבוצת כדורגל ביאנוח- ג'ת

 

·         סלימאן חמדאן יציג.

 

סלימאן חמדאן:

 

·         נוכחתי בישיבה שבא נודע לי על הקמת קבוצה ובנית עמותה לספורט עם יו"ר, בלי שנדע על כך דבר,  אנו והאחרים לא יודעים על הדבר.

 

·         הייתם צריכים להקים עמותה חדשה או לשתף אחרים בבניית הקבוצה והעמותה, פה יש אי שיתוף פעולה.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         אני אסביר ואומר שמר סלימאן חמדאן טועה בגדול.

 

·         אני הודעתי פה במליאה כי אנו מקימים עמותה לספורט כחלק מהפעילות ההחינוכית.

 

·         המטרה הייתה לקבל תקציבים כי בשביל לקבל תקציבים יש צורך בהקמת עמותה שיש לה ותק של 3 שנים בניהול תקין.

 

·         בחיפוש אחר הקמת עמותה, התברר שיש עמותה זאת בג'ת,  פניתי אליהם בהצעה לשנות את שם העמותה בכדי שתייצג את יאנוח-ג'ת, וההרכב שלה פתוח בפני כולם.

 

·         הפעילות שלה תתמקד בפיתוח ענפי הספורט השונים ביאנוח- ג'ת.

 

·         ואכן סכמנו איתם את העניין הזה,  זה היה באמצע חודש אוגוסט, הם הודיעו על העניין באתרים, פנו יחד אתנו לראשי הקבוצות, אך לצערנו הקבוצות הפכו לקבוצות חמולתיות , היחיד שהיה מוכן להתנדב הוא מוכלס ביסאן, גם בשיר חבקה קבל על עצמו לרכז את העמותה ובסוף הוא התייאש מחוסר ההיענות ושיתוף הפעולה.

 

·         לא ידוע לי כמה שחקנים וכמה נרשמו לעמותה, אך במצב הנוכחי גם בשיר חבקה התייאש מריכוז האגודה. אתם מוזמנים וכל מי שרוצה להיות שחקן או חבר בעמותה, כולכם מוזמנים לבוא ולהצטרף .

 

·         סגרנו עם פקיעין על שימוש הקבוצות שלנו במגרש שלהם עם עלויות מינימליות .

 

סלימאן חמדאן:

 

·         ראשי הקבוצות טוענים שהם לא יודעים דבר מכל מה שאמר ראש המועצה.

 

נאא'ל קטימה:

 

·         יצא לי לדבר עם ראש המועצה בעניין.

 

·         שני המגרשים שלנו ביאנוח וג'ת לא מאושרים והם הבעיה .

 

·         אם ראש המועצה לא יהיה החלטי בסגירת המגרש בפני קבוצות הוותיקים, בכדי לעשות סדר בכל נושא הספורט, הבלגן ימשך ויגדל.

 

·         יש לבטח  את המגרשים.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         נאא'ל מוזמן להצטרף לעמותה ואני בעד עשייה ולא דיבור.

 

·         שני המגרשים מבוטחים, הכיסוי הביטוחי הוא לא לשחקנים כי אם לצד ג'.

 

·         הגשנו תוכניות לגבי המגרשים, אנו דנים עם המינהל לקבל שטח למגרש כדורגל בברכת לרז.

 סעיף(8)- הודעות ראש הרשות

 

הודעה (1) השתלמות מכרזים:

 

·         בתאריך 29/9/2014 אנו ומפעם גליל מערבי עורכים השתלמות בנושא מכרזים, כל החברים מוזמנים להשתתף, ההשתלמות תיערך במועצה החל משעה 8:30 ולמשך יום שלם וללא תשלום.

 

הודעה (2) אירועים במועצה:

 

·         בתאריך 22/9/2014 נארגן אירוע לגיל הזהב, החברים מוזמנים, האירוע יהיה בבית השמחות ביאנוח ( תצא הזמנה) .

 

·         ביקש מהחברים השתתפותם באירועים שמקיים המתנ"ס וסקר בפני הנוכחים את המועדים , יצאו הזמנות.

 

הודעה(3) – ג'נא ח'טיב רכזת התעסוקה:

 

·         הגב' ג'נא כטיב תחליף את ש'יך יהודה כטיב כרכזת תעסוקה,( בגלל הריונה מחליפה אותה זמנית גב' מונא סעב) , והיא תחליף את יהודה כטיב בחברות וועדת הרווחה. אושר פה אחד.

 

הודעה(4) - עובדת סוציאלית :

 

·         מינינוו את גב' הזאר ביסאן כעובדת סוציאלית זמנית, עד לפרסום המכרז לעובדת הסוציאלית תבוא במקומה של גב' מארי ברהום שפרשה לגמלאות.

 

הודעה(5) - רכז נעורים בג'ת:

 

·         יש לנו רכז למשרה הזאת, הוא לא עובד ישיר של המועצה.

 

הודעה (6) - ערב לעובדים לקראת חג אלאדחא :

 

·         בתאריך 1/10/2014 יתקיים ערב חגיגי לעובדי המועצה לקראת חג אלאדחא, החברים מוזמנים להשתתף .

 

הודעה (7) - המפגש ערב חג אלאדחא:

 

·         ביקש שלושה מתנדבים, מקרב חברי המליאה, שייקחו על עצמם לארגן את המפגש הציבורי המסורתי ערב חג אלאדחא, הן ביאנוח והן בג'ת,  הדבר חשוב וטוב לגוון את הפעילות שנעשית באירוע .

 

הודעה (8) -  ספר הקבלנים והספקים ונותני שירות למועצה:

 

·         פרסמנו את המכרז במטרה לעדכון את הספר הזה .

 

·         החברים מתבקשים לעדכן את הקבלנים והספקים ונותני השירות שיצטרפו וירשמו בספר, המועד האחרון  להגשה הוא עד סוף החודש.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:03

 

רשם ע'אלב סיף

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                                מעד'א חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                         ראש המועצה                                                                                                                         

העתק:

- הנוכחים והחברים.

- משרד הפנים- נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00