פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 4/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 4/2014

‏08 אפריל 2014

8-2014

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 4/2014, נערכה ביום שני 7/4/2014 בשעה 19:00

 

נוכחים ה"ה:

 

1-     מעדא חסבאני -  ראש המועצה.

2-     עסאם עביד- סגן ראש המועצה.  (הודיע שלא יגיע לקח את בנו לבית חולים).

3-     רובין ביבאר-         חבר מליאה.

4-     מופלח ביסאן-       חבר מליאה.

5-     ד'יב פרג'-              חבר מליאה.

6-     סמיר חבקה-         חבר מליאה.

7-     מאג'ד עבדאללה-  חבר מליאה.

8-     חסין ביבאר-         חבר מליאה.

9-     מג'יד חמדאן-        חבר מליאה.  (הודיע שהוא לא יכול להגיע).

10- ג'אד עבאס-           חבר מליאה.  (הודיע שלא יגיע).

 

משתתפים ה"ה:

 

1-     ג'אלב סיף-               מזכיר המועצה.

2-     זיאד ביבאר-   נציג הציבור המקומי.

3-     נדים ביבאר-  מנהל מחלקת החינוך.

4-     עו"ד סאמר ביסאן-       יועץ משפטי.

 

נושא דיון:

 

1-     אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 3/2014 , שלא מן המניין 4+5/2014 , ועדת התכנון והבניה 1/2014 , ועדת החקלאות 1/2014 .

2-     אישור תב"רים ומכרזים.

3-     אישור תוכנית מח"ר - רובוטיקה.

4-     הודעות ראש המועצה.

 

מעדא חסבאני:

 

     *  פתח את הישיבה ובירך את כולם.

     *  הציג את נושאי הדיון.

 

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים:

 

·          הגיעו שתי הסתייגויות על פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 4/2014 .

 

סמיר חבקה:

 

·          לאחר שקראתי את הפרוטוקול נדהמתי שדבריי כלל לא נרשמו, עבדנו כל כך קשה כדי לקיים את הישיבה, ולאחר שהכנתי את השאלות החשובות בשבילי ושביל כולם, דיברתי כ- 10 דקות ובהקשר החברים  שאלו : מה באת מוכן, פשוט נדהמתי כשקראתי את הפרוטוקול ואין בו אף מלה ממה שהעליתי, הציע לפסול את      הפרוטוקול כי הוא לא משקף כ- 30% ממה שהיה , נכון שביקשנו מהמזכיר לרשום את התמצית , למרות אני מציע לערוך פרוטוקול חדש באם יש אפשרות כזו.

 

·            הציע להתקין מערכת הקלטה למהלך הישיבות בכדי לתעד את מהלך הישיבה עם כל פרטיה .

 

·           התייחסתי לנושא ילדים בסיכון , שאלתי על מספר המשפחות המטופלות ע"י מ. הרווחה, שאלתי באם מנהל המחלקה עושה ע"מ לגייס כספים למחלקה, ובאם  כוח האדם במחלקה מספיק לבצע את המטלות של המחלקה, והאם כל פונה למחלקה קיבל את המגיע לו. זה סוג השאלות שהועלו על ידי.

 

רובין ביבאר:

 

·          אני מתייחס לסעיף הנחות בארנונה שבפרוטוקול זה, שהועלה במליאה ע"י  שלוש הצעות לסדר שאוחדו לסעיף אחד, לא מעט מדבריי שאמרתי אכן נכתבו, לפי תגובת ראש המועצה וממה שנכתב בפרוטוקול נכון שהובנו דבריי כאילו אני הצעתי ללכת נגד החוק, אני בטוח שזה לא נעשה בכוונה לא טובה, אני מציע לקבל את ההסתייגות שלי בכדי שיובהר כי לא קראתי לצאת נגד החוק ולא הייתה כוונה כזאת.

 

מופלח ביסאן:

 

·          גם אני שאלתי מספר שאלות שלא הוזכרו בפרוטוקול, אני מבקש שלהבא הדברים ירשמו.

 

·          זכותו של חבר מליאה שדבריו ירשמו.

 

דיב פרג':

 

·          כמעט ברוב הפרוטוקולים יש דברים חסרים, הציע להקליט את הישיבות, אין ספק שיש לקצר, תמיד יש הערות, על התוכן או על הכתיב, לכן יש לעשות הקלטה.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·          אי אפשר לפסול פרוטוקול , מה שכן יש נוהל שלפיו מגישים הסתייגויות.

 

·          אין חובה לרשום מילה במילה, דעתי האישית שכל מילה תירשם, הציע להקליט ישיבות.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·          חבר המליאה שרוצה שדבריו יירשמו ,ידרוש רישום כל מילה מדבריו.

 

מעדא חסבאני:

 

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקולים

 

·          הפרוטוקולים שלא היו עליהם הסתייגויות מאושרים .

 

·          אנו נקליט את הישיבות בכדי לכלול את כל התמליל והפרוטוקול.

 

 

·          הציע לקבל את ההסתייגויות של סמיר ודבריו שנרשמו בפרוטוקול זה יהוו חלק מפרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 4/2014 .

 

·          פרוטוקול לא בא לתעד מילה במילה אך הוא צריך להביא את הדברים העיקריים והרוח של הדברים

 

·          הפורום הזה מייצג קהל שמצפים ותובעים ממנו שייצג את הצרכים והאינטרסים שלו בפני המליאה, לכן באם חבר מליאה מעלה שאלה או סוגיה או דרישת  מידע וכו', חשוב שהדבר יצוין בפרוטוקול.

 

·          הציע לאשר את שתי ההסתייגויות.

 

·          המליאה מאשרת את פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 4/2014  עם ההסתייגויות המלאות של מר סמיר חבקה ומר רובין ביבאר .אושר פה אחד.

 

·          המליאה מאשרת לרכוש מכשיר הקלטה בכדי להקליט את ישיבות המליאה  . אושר פה אחד .

 

סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים

 

        * אין תב"רים לאישור.

 

סעיף (3) אישור תוכנית מח"ר- רובוטוקיה:

 

·           מתחילת הדרך שלנו הצבנו את החינוך בראש  סולם העדיפויות שלנו, ומזה אנו עוסקים במספר מעגלי עשיה: מחלקת החינוך , ועדת החינוך והמוסדות וכו'.

 

·           אחת הבעיות המרכזיות במגזר שלנו היא שאנו רואים פחות הליכה לכיוון לימודי המדע והמגמה היא הליכה לכיוון לימודי הרוח והחברה.

 

·          רוב הלומדים אצלנו  באקדמיה  הן בנות , היחס הוא 70% בנות ו- 30% בנים. מה שלא טוב בזה שמספר הבנים נמוך ולדבר יש השלכות הרות אסון מבחינה חברתית כמו גירושין והתאבדות וכו' ... זה ספטמום לפירוק עדה, ולכן המטרה שלנו לשנות את הכיוון הזה ולעבור ללימודים אקדמאיים בכלל ובתחום המדע בפרט ולעודד גם את הבנים שיעשו זאת.

 

·          מזה בא הרעיון לאמץ את תוכנית  המח"ר שהיא ראשי תיבות למלים  "מדע , חלל ורובוטיקה", זו החלטה אסטרטגית שלנו, שהיא אולי מבין ההחלטות הכי חשובות שאנו מקבלים כמליאה, בהחלטה חשובה זו אנו נמשוך את הגיל הרך לכיוון המדעים, המחקרים הוכיחו כי ההשפעה אפשרית על הילדים רק מתחילת גיל 0 עד 6 שנים.

 

·           מסקר שנערך בכתות הנמוכות התברר כי כ-  70% מהבנות שואפות לאקדמיה ורק  כ- 30% מהבנים  יש להם את שאיפה כזו . ההתאמה הזאת בין המציאות העכשווית לבין הסקר בקרב הכתות הנמוכות .. זה דבר מדהים.

 

·        נדים ביבאר יציג.

 

נדים ביבאר:

 

·          הכנתי מסמך בו 9 דפים על התוכנית (מצ"ב).

 

·           תוכנית "מח"ר" התחילה במועצה  לפני שנתיים , כאשר שר המדע הודיע שהוא יכניס את התוכנית למגזר, ספר על הקשיים שליוו את הכנסת התוכנית וכי היה קשה להשיג את ההסכמה והחתימות על הקול קורא, אך בסופו של עניין, ובדקה ה-90 ממש, נכנסנו לתוכנית.

 

·            הקמנו את  המרכז של מח"ר במתנ"ס.

 

·            שנה שעברה הכנסנו את הרובוטיקה, הקמנו מרכז מחשוב, פעילות רובוטיקה,  תוכנית קרב, קול קורא וחוגי מדעים.

 

·            שנה זו יש לנו 3 קבוצות במרכז המח"ר, רובותפן, פעילות רובוטיקה וכל בתי ספר בפנים פרט ליסודי ג'ת כיוון שהמנהל לא הסכים להשתתף בטענה שזה קשה לו, מופלח ביסאן אמר שזה מאוד חמור , זיאד ביבאר שאל האם מנהל בית ספר יכול לקבל החלטה כזו לבד, וראש המועצה ציין כי הדבר התרחש בקדנציה הקודמת.

 

מופלח ביסאן:

 

·          צריך לכנס לעובי הקורה במה שקורה ביסודי ג'ת .

 

נדים ביבאר:

 

·          ביסודי א' וב' התוכנית פועלת ומנהל יסודי ג'ת היה לו קשה להכניס את  התוכנית, ב- "קרב" יש 4 קבוצות.

 

·          יום שיא בפרויקט רובותפן יהיה ב-  1/5/2014 במועצת תפן.

 

·          יום שיא למרכזי מח"ר יהיה ב-  8/5/2014 במתנ"ס מג'אר.

 

·          אולמפיאדת הרובוטיקה תיערך בטכניון ב- 15/5/2014 .

 

·          ספר פרטים על ארגון ה-  (OECDׂׂ) לשיתוף פעולה אזורי בנושא חינוך, מדע,  חברה וכו' , הכולל 36 מדינות, ישראל הצטרפה לארגון ב- 2010 .

 

·          לאחר הצטרפות ישראל לארגון זה, המדדים של ה- ׁOECD)) הפכו להיות מדד לכל הפעילות החברתית והחינוכית ועוד במדינה.

 

·          לימודי הרובוטיקה באו להקל על התלמיד בלימודי מתמטיקה ומדעים לכן חשיבות הנושא .

 

·          נשאר לנו חוב של (60) אש"ח  לרובותפן, ויאמר לזכות ראש המועצה שהוא הבטיח לכסות אותו כבר מהישיבה הראשונה בה הוא ידע עליו.

 

·        ההצעה היא לקחת את גני החובה ולהקים בכל אחד מהם מרכז מח"ר, נכשיר את המורות ובמקום מרכז אחד נפזר אותו ב- 5 הגנים הנמצאים . כך נעודד את לימודי הרובוטיקה כבר בגיל הרך, התנאי של משרד החינוך להפעלת התוכנית שהוא ישלם שקל מול שקל, ראש המועצה החליט להשקיע (150) אש"ח מהמועצה כך שסכ"ה יושקע בתוכנית (300) אש"ח.

 

מעדא חסבאני:

 

·          ביקש מיו"ר ועדת החינוך ושאר החברים להיות נוכחים באירוע ב- 1/5/2014 בתפן , כי נבצר ממנו להשתתף.

 

 

·          הייתה לי דילמה לא פשוטה בעניין, אך מתוך אמונה שצריך להשקיע ביסוד, ואני רואה שליטת הילדים במכשירי הפלאפונים, משמע שהם כן יכולים וזה מעודד. נשאר עניין גיוס הכסף שהוא מקשה מאוד, אך אנו נגייס אותו ונמצא את מקורות המימון , ובין היתר בהקשר לתוכנית ההבראה ועוד.

 

·          הציע לאשר את התוכנית וכפי שהוצעה ע"י מנהל מחלקת החינוך .

 

·          אנו נטפל בעניין יסודי ג'ת וכהתייחסות לבקשת עו"ד סאמר ביסאן והאחרים.

 

רובין ביבאר:

 

·          במכתב שקבלנו אתמול על התוכנית מכיל הרבה מידע, ושם כתוב שהמח"ר מיועד ליסודיים וחט"ב , אני בעד להכניס את תוכנית המח"ר לגנים, ומצטער שתלמידי יסודי ג'ת הוצאו ממנה, ביקש ממופלח ביסאן שהדבר יועלה בישיבת ועד ההורים של בית-הספר.

 

·          מאחר ומרכז מח"ר במתנ"ס , אני מבקש לעשות הכול ע"מ שיסודי ג'ת יצורף לתוכנית, על מנהל בית הספר להופיע בוועדת החינוך ושיעלה מה מציק לו . אני אתמוך בפרויקט המוצע ואשמח לפתוח את המרכז בגנים בג'ת . ממידע שיש לי התלמידים בג'ת מנותקים מהמציאות. ביקש מראש המועצה לטפל בעניין בסדר עדיפויות ראשון במעלה ושהמנהל יסכים להשתתף בתוכנית.

 

ד'יב פרג':

 

·          זה פרויקט מאוד מבורך , הכנסת הנושא לגיל הרך זה דבר טוב ביותר אין ספק שזה צעד מאוד חיובי. מזכיר המועצה הפיץ לנו מידע מאוד מגרה, לפיו הישובים  הערבים משקיעים לא מעט בנושא החינוך , אנו צריכים לקנא בהם וללכת  ולהשקיע בלימודים .

 

·          אנו מאוד רוצים לחבק את היסודי בג'ת, , קבעתי עם מאג'ד עבדאללה להגיע לבית הספר ע"מ לפתוח ערוץ להתייעצות עם המנהל, ואנו קוראים לו לבוא ולשתף פעולה לטובת התלמידים. ואם יש אפשרות לשלב את תלמידי  ג'ת בפרויקט זה צעד שיבורך.

 

מאג' ד עבדאללה:

 

·          אין לי שום דבר נגד מנהל בית הספר היסודי בג'ת,  אך לראות מנהל הולך נגד הזרם בצורה הזאת זה מאוד קשה ומקשה.

 

·          אחת הטענות שלו שיש הרבה ישיבות  שצורכות  הרבה שעות עבודה.

 

מעדא חסבאני:

 

·          יש לנו ישיבת עבודה עם המנהלים, אני אעלה את הנושא ואת הסוגיה בכלל בישיבה זו ואטפל בעניין.

 

מופלח ביסאן:

 

·          זה צעד מבורך להשקיע בגיל הרך.

 

·          הציע להקים מרכז לגיל הרך.

 

 

·          לגבי יסודי ג'ת, הצגתי את הנושא מראשית השנה , היה לי הרבה ויכוחים עם המנהל והמפקחת , והתייחסותי בכלל היא אך ורק עניינית, המצב ביסודי בג'ת לא טוב בכלל, וגם זו היא אמירה עניינית.

 

·          בקבלת החלטות בתוכנית חומש צריך התערבות מאסיבית של ראש המועצה ומנהל מח' החינוך, כי ההחלטות גורליות וארוכות טווח כמו במקרה של  יסודי ג'ת.

 

מעדא חסבאני:

 

·         אשתו של מופלח ביסאן, שהציגה בפנינו את הפרויקט של מח"ר בכיסרא-סמיע, היא שהשפיעה עליי לקבל את ההחלטה לאמץ את הפרויקט, מה שראיתי שם הוא דבר מעורר תדהמה ומחייב שנאמץ את הפרויקט .

 

החלטה סעיף (3)- אישור תוכנית מח"ר - רובוטיקה.

 

המליאה מאשרת  את הפעלת התוכנית מח"ר בגני החובה וכפי שהוצע ובמימון של ( 300) אש"ח . אושר פה אחד.

 

סעיף (4)- הודעות ראש הרשות.

 

הודעה (1) - מינוי עו"ד כמיל פרג' כחבר דירקטריון בתאגיד המים והביוב "אלעין".

 

·        בירך את עו"ד כמיל פרג' על מינוייו כחבר דירקטריון בתאגיד המים והביוב  "אלעין",  שאר החברים הצטרפו לברכה.

 

עו"ד כמיל פרג':

 

·          דווח על ישיבת הדירקטריון שנערכה היום , על הפרק היה נושא הארכת הכהונה של מנכ"ל התאגיד, ההחלטה נפלה לסיים את תפקידו, יפורסם מכרז למשרה. מתפנות 3 משרות בתאגיד: מנכ"ל, סמנכ"ל ומהנדס התאגיד.

 

·          קיבלנו זכות חתימה בתאגיד.

 

·          התאגיד יפרסם מכרז למרכזי גביה .

 

·          כל בקשות המועצה מהתאגיד יטופלו בהמשך, כולל נושא חיבורי המים והביוב לתושבי יאנוח-ג'ת ששולמו ע"י התושבים.

 

מעדא חסבאני:

 

הודעה (2)- תוכנית המתאר

 

·         היה לנו דיון בנושא תוכנית המתאר , השתתפו המהנדסים וחבר המליאה ד'יב פרג', הודות לעבודה המקצועית שהגשנו, נפלה החלטה להקפיא את הליך אישור התוכנית לאחר שהוכחנו שיש בעיה בתוכנית ובתקנון שלה, בראשית החודש יתקיים דיון בכדי למצוא פתרונות, פשוט הצלנו את הישוב. תהליך אישור התוכנית התחיל ב - 2002 והתגלגל בצורה זו או אחרת , כעת עלינו על הדרך הנכונה שתביא לנו תוכנית מתאר מקובלת איך שהוא .

 

 

 

הודעה(3)- מכרז לשיווק יחידות דיור בש.ח.מ.

 

·          פורסם מכרז לשיווק 68 יחדות דיור בש.ח.מ. ביאנוח.

 

·          אנו נאבקים ע"מ להוריד את מחיר החלקה בג'ת שהוא (60-70) אש"ח לכל יחידה , הבנויה על חצי חלקה.

 

·          כנראה שיידרש מאתנו לצאת למאבק מאוד מאסיבי בכדי להשיג זאת.

 

הודעה (4)- טיפול בגירעונות המועצה ותוכנית ההבראה.

 

·           אנו נקיים דיון מקיף בנושא תוכנית ההבראה.

 

·          אחרי מאמץ אדיר לחקור את מצב המועצה האמיתי, התברר באופן סופי כי יש חובות עבר או חובות אבודים למועצה עבור תשלומי ארנונה, מים והשתתפות כבישים, החוב הוא (12) מש"ח. הגרעון המצטבר הסופי השוטף של המועצה הוא (11) מש"ח , מתוך זה היקף הגרעון ב- 2013 הוא (3,3) מש"ח , בנוסף החוב של המתנ"ס שהוא ( 2,1) מש"ח ותביעות כנגדו בהיקף של כ- (400) אש"ח , המרכיב האחרון של הגרעון הוא התושבים ששלמו תמורת חיבורי מים וביוב למועצה ולא חוברו, כל הדבר הזה לא נכנס להתחשבנות עם התאגיד ואנו כבר קבלנו החלטה בנושא, כל התשלומים האלה של התושבים עבור החיבורים נבלעו בתקציב השוטף של המועצה, מדובר בסכום של כ- (7,7) מש"ח שהמועצה צריכה למצוא לו פתרון מול התאגיד. אין לי מידע איך פותרים את הבעיה , הסוגיה הזאת לא תוכנס לתוכנית ההבראה. סיכמנו עם התאגיד כי בכל מקרה הם יחברו את התושבים, וביחד עם התאגיד נמצא פתרונות משותפים . מאג'ד עבדללה שאל באם המועצה יכולה לחבר בלי התאגיד והוא קבל תשובה שזה לא ניתן.

 

ד'יב פרג':

 

·         האם ניתן להשתמש בחוק העזר לקראת הבאות, קיבל תשובה שזה לא ניתן , ועו"ד סאמר ביסאן הצביע על פרצות בהסכם עם התאגיד שניתן לנצלן.

 

מעדא חסבאני:

 

·         אנחנו במצב בו לרגליים לנו קשורות הרבה משקולות תקציבית, יש לפרק את  הסוגיות כל אחת בפני עצמה, בנינו תוכנית להבראת המתנ"ס על בסיס ההלוואה של (1,6) מש"ח והגרעון נכנס לתוכנית ההבראה, התוכנית השנייה הנדרשת היא ניסוי הגרעון של (11) מש"ח, הגרעון הזה מהווה כ- 30%  מהתקציב והוא חוצה הקו האדום המותר בתוכנית ההבראה שתאפשר יישאר לנו גרעון  מובנה של (4) מש"ח והיתר ע"ס (7) מש"ח נקבל 50% הלוואה  ו- 30% מענק וזה מותנה גבי צו סקר נכסים, ישנה סוגיית שיפוי העובדים ויש  מו"מ עם האוצר לכסות את ההוצאות ,אנו נבצע את תוכנית ההבראה תוך שנה כגג, הקמתי צוות מקצועי לבחינת כל ההתחייבויות וההיבטים שבתוכה.

 

·          תוכנית ההבראה תחייב אותנו לבצע עדכון תקציב המועצה וזה יביא בהמשך.

הודעה(5)- אירועים

·        ב- 18.4.2014 החברים מוזמנים ליום סכום ספורט יישובי.

·        ב- 19.4.2014 מתקיימות צעדות ביאנוח ובג'ת , נדים ארגן את האירועים.

·        ב- 22.4.2014 לקראת אירוע עם העובדים והחברים מוזמנים להשתתף באירוע זה.

·         אנו נערוך יום הזיכרון גם בכפישא וגם בג'ת.

 

הודעה (6)- עלון למועצה

 

·         אנו נפרסם שני עלונים בשנה בכדי לספק מידע לציבור, בעלונים נשקף את המצב האמתי, נסקור את היעדים שלנו ונציין את העשייה שנעשית ע"מ להשיגם, נביא את התוכן בפני החברים לפני ההוצאה לאור.

 

זיאד ביבאר:

 

פורסם בידיעות אחרונות על הרחבת תפן ב- (3) אלפים דונם, ועל העברת קוו ביוב שלהם לעכו, בנושא קוו הביוב קיבל תשובה כי הדבר ידוע והוא לא מזיק לחלקות הפרטיות של התושבים.

 

נדים ביבאר:

 

אושר לנו הפעלת מפעל הקייט לכתות א- ה' בתקצוב מלא של משרד החינוך וללא השתתפות הורים.

 

מעדא חסבאני:

 

יש תוכנית של "אזרחים ותיקים חוזרים לבית הספר" , מדובר על אפשרות לאנשים לאפשר לגיל הפרישה ללמוד בחטיבות הביניים, משרד החינוך יממן והם ילמדו את הילדים על הערכים.

 

 

 

הישיבה ננעלה בשעה  20:55

רשם : ג'אלב סייף

 

 

 

 

                                                       בכבוד רב,

 

 

 

גאלב סייף                                                                                                 מעדא חסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                        ראש המועצה

 

תפוצה:

-         הנוכחים והחברים.

-         גזבר המועצה.

-         מבקר המועצה.

-         היועצת לקידום מעמד האישה .

-         משרד הפנים, נצרת.

-         מבקר המדינה, חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00