פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2014 /2

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2014 /2

‏13/02/2014

מס' – 15-2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2014 /2,

נערכה ביום רביעי 2014 /2 /12 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה :

1.       מעד'א חאסבאני-                  ראש המועצה .

2.       עסאם עביד –                  סגן ראש המועצה .

3.       רובין ביבאר –                        חבר המליאה .

4.       מופלח ביסאן –                      חבר המליאה .

5.       דיב פרג' – חבר המליאה .(לא נכח בישיבה) .

6.       סמיר חבקה –                        חבר המליאה .

7.       מאג'ד עבדאללה –                 חבר המליאה .

8.       חסין ביבאר –                        חבר המליאה .

9.       מג'יד חמדאן-                        חבר המליאה .

10.   ג'אד עבאס –                         חבר המליאה .

משתתפים ה"ה :

1.       גאלב סיף –             מזכיר המועצה .

2.       מהנא ברכאת –          גזבר המועצה .

3.       זיאד ביבאר – נציג הציבור המקומי .

4.       סאמר ביסאן –             יועץ משפטי .

5.       נדים ביבאר –              מ.מ. החינוך .

נושאי הדיון

1.       אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 2014 /1, לא מן המניין 2014 /1, ועדת התכנון והבניה 2013 /1, ועדת הרווחה 2014 /1 .

2.       אישור תב"רים ומכרזים .

3.       הודעות ראש הרשות .

מעד'א חאסבאני

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         הציג את נושאי הדיון .

·         ביקש להוסיף לסדר היום את הנושאים הבאים :

1.       הסעת תלמידים בג'ת (ע"פ הצעתו לסדר של חבר המליאה חסין ביבאר ).

2.       ממונה חופש המידע במועצה .

3.       אישור ההתקשרות עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי .

החלטה- הוספת נושאים לסדר היום

·         מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה וע"פ זה:

 סדר היום המעודכן הוא :

1.       אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 20141 , לא מן המניין 20141, הועדה לתכנון ובניה 20131, ועדת הרווחה 20141.

2.       אישור תב"רים ומכרזים .

3.       הסעת תלמידים בג'ת .

4.       ממונה חופש המידע במועצה .

5.       תוכנית מצילה .

6.       התקשרות עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי .

7.       הודעות ראש הרשות .

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 2014 /1 ושלא מן המניין 2014 /1, הועדה לתכנון ובניה 2013 /1, ועדת הרווחה 2014 /1

·         לא הגיעו הסתייגויות לפרוטוקולים על כן הפרוטוקולים של המליאה מן המניין 2014 /1 ושלא מן המניין 2014 /1 . אושרו פה אחד וללא הסתייגויות.

·         ביקש מיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה להסביר את החלטות הועדה בפרוטוקול הועדה דלעיל 20131 , ובנוסף העלה על נס את פעילות הועדה והיושב ראש שלה, מגיע להם הרבה מלים טובות ותודות וברכות על עבודתם העניינית והמקצועית .

רובין ביבאר

·         הודה לראש המועצה על המחמאות .

·         הציג בפני החברים את תוכן ההחלטות שנתקבלו בישיבת הועדה נשוא הישיבה .

·         כהתייחסות חיובית למכתבו של מזכיר המועצה בנוגע לפרוטוקול , ביקש להבהיר את מה שנכתב בסעיף ו' בו, ובכדי ליישר את ההבנות הציע כי במקום מה שנכתב על "הקמת שני אזורי תעשיה", הכוונה הייתה "להקמת שני אזורי מלאכה ותעשיה זעירה", בכדי שלא יובן מהנוסח הראשון כי אנו מוותרים על הדרישה שלנו להחזרת אזור התעשייה תפן לשטח שיפוט מועצתנו .

·         העלה את סוגיית העברות השטחים ליד גיתה, כאשר לקחו מאתנו  מה שרצו ובמקביל לא עמדו בהבטחתם להעביר אלינו את מה שהוסכם שיעבירו ובזה צריך לטפל .

מעד'א חאסבאני

·         ביקש התייחסויות  החברים.

עסאם עביד

·         שאל באם המידע שציין אותו רובין ביבאר הובא לידיעת הציבור, וביקש ליידע את הציבור בתוכנו .

מעד'א חאסבאני

·         הציע לשתף את ועד ההגנה על האדמות ואחרים מהישוב  ביחד בכל הנושאים האלה .

·         יש משמעויות תקציביות לכל האמירות שבתוך הפרוטוקול, והמשמעות של אישור הפרוטוקול כי האישור כולל את המשמעויות התקציביות שבו .

·         לאחר הבהרת ראש המועצה הפרוטוקול של הועדה לתכנון ובניה 2013 /1 עם ההערות והמשמעויות התקציביות  אושרו פה אחד .

·         ביקש ממופלח ביסאן להציג את תוכן פרוטוקול ועדת הרווחה 2014 /1 .

מופלח ביסאן

·         הסביר את הנושאים שהועלו בפרוטוקול ועדת הרווחה 2014 /1 .

ראש המועצה

·         ראש המועצה התייחס להקמת מרכז רב-תכליתי ודווח למליאה כי יש כבר הסכמות מראשי רשויות שכנות שהמרכז יוקם אצלנו .          (בשלב זה נציג הציבור המקומי עזב את הישיבה .

·         בהתייחס לסעיף לימודי בנות, ראש המועצה אמר כי המועצה ולאחר קבלת אישורים והקצבות מהמשרדים הרלוונטיים, תפתח כתות לימוד לנושרות דתיות .

·         ראש המועצה התייחס לנושא לימודים במכללת קרית אונו, וחלק חומר הסברה .

·         בנושא תעסוקה , ראש המועצה דווח למליאה כי משרד התמ"ת כנראה ייקח את יאנוח-ג'ת כפיילוט, במטרה להפוך את המקום ממוכה אבטלה ולהעבירו למצב של תעסוקה מלאה .

·         בנושא הסעות בעלי צרכים מיוחדים , ראש המועצה אמר שתהיה התייחסות לנושא בישיבת המליאה שלא מן המניין  20142 הקרובה בה יובא לאישור התקציב של המועצה ובכוונה ללכת לקראתם .

סמיר חבקה

·         ביקש להדגיש את חיוניות הצורך להעביר את בניין טיפת חלב ביאנוח .

·         ביקש לברר נושא תשלומים שגובה מחלקת הרווחה וראש המועצה ביקשו להביא פרטים בכדי להתייחס אליהם.

מעד'א חאסבאני

·         המליאה מאשרת את פרוטוקול ועדת הרווחה 2014 /1 יחד עם ההארכות וההערות שנרשמו בהקשר . אושר פה אחד .

סעיף (2) – אישור תב"רים

·         מהנא ברכאת . יציג .

מהנא ברכאת

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

1.

העתקת עמודי חשמל מסוכנים 2013

(120) אש"ח

מ. הפנים

---

2.

שיקום כבישים ומדרכות 2013

(180) אש"ח

מ. הפנים

---

3.

שדרוג תאורת רחובות 2013

(120) אש"ח

מ. הפנים

---

4.

חסכון והתייעלות אנרגית 2013

(100) אש"ח

מ. הפנים

---

5.

שיפוץ מרחב ציבורי 2013

(100) אש"ח

מ. הפנים

---

6.

שיקום כבישים 2013

(144) אש"ח

מ. הפנים

---

7.

פעילות נוער דרוזי יאנוח-ג'ת

(661,579) ש"ח

מ. החינוך אגף נוער

הגדלת תב"ר 360

8.

הכנת תוכנית מפורטת לג'ת

(400) אש"ח

מ. השיכון

---

9.

הכנת תוכנית מפורטת ליאנוח

(900) אש"ח

מ. השיכון

---

10.

השלמת פיתוח כבישים

(280) אש"ח

מ. השיכון

---

 

 

·         ציין בשמחה ובהערכה כי זה שיא שבו המליאה מאשרת כל כך הרבה תב"רים מכה אחת .

·         יש לנו חשבון בבנק הפועלים שלא בשימוש , וביקש לאשר סגירתו.  מס' החשבון 271126 הפועלים (12) סניף 732 .

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף (2)- אשור תב"רים ומכרזים .

·         התב"רים אושרו פה אחד .

·         סגירת החשבון של המועצה בבנק הפועלים שמספרו 277126 בסניף 732 . אושרה פה אחד .

סעיף (3) - הסעת תלמידים בג'ת

·         ביקש מחבר המליאה חסין ביבאר להסביר את הצעתו .

חסין ביבאר

·         הציבור בג'ת ביקש שהסעת התלמידים ליסודי בג'ת תוסדר כפי שעשה זאת ראש המועצה ביאנוח .

נדים ביבאר

·         הסביר את הקריטריונים בהם משרד החינוך מתקצב הסעת תלמידים .

·         (בשלב זה הצטרף לישיבה המהנדס חאתם עג'מיה ).

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף (3)- הסעות תלמידים בג'ת

·         ע"פ הצעת ראש המועצה , הנושא ייבחן תקציבית ע"י מ.מ. החינוך והגזבר ובמידה ויימצא פתרון נאשר הסעות אלו לתלמידים ביסודי בג'ת . אושר פה אחד .

סעיף (4)- ממונה חופש המידע במועצה

ביקש לאשר מינוי עובד המועצה מעד'א ביבאר כממונה על חופש המידע במועצה .

החלטה סעיף (4)- ממונה על על חופש המידע במועצה

·         הצעת ראש המועצה למנות את מר מעדא ביבאר כממונה חופש המידע במועצה. אושרה פה אחד .

סעיף (5)- תוכנית מצילה

·         הציג את התוכנית בפני חברי המליאה ובעיקר כי קיבלנו אישור והסכמת המשרד לביטחון הפנים לתקצב את הפרויקט ע"ס (80) אש"ח , הן לפעילות והן לאיוש תפקיד רכז מצילה ישובי ב- 50% מהמשרה ,ההתרחשויות המקומיות מחייבות לטפל בבעיות חברתיות קיימות אצלנו ולצערנו, ואישור הפרויקט הוא חלקה מהטיפול שלנו בעניין ביקש אישור המליאה לפרויקט .

סעיף (5)- תוכנית מצילה

הצעת ראש המועצה לאשר את תוכנית מצילה שהוצעה  אושרה פה אחד .

סעיף (6)- התקשרות עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

·         הסביר את העניין וחשיבותו .

·         ביקרנו אצלם מספר פעמים ויצאנו בהתרשמות מאוד חיובית, והציע לכולם לבקר שם .

·         שיבח את התייחסותו ופעילותו של חבר הכנסת ד"ר חנא סויד בקרב העדה והודה לו על כך .

·         הרעיון הוא לגבש תוכנית אב אסטרטגית לכל שטח השיפוט שלנו, עם ראיה אסטרטגית, מערכתית ופרטנית למה שאנו רוצים .

·         וכן לקחת את תוכנית המתאר, נגבש שינוים בתקנון ונבנה תקנון אלטרנטיבי שנציע אותו וביחד אתם לרשויות התכנון .

·         הם יעזרו לנו להכין את דרישתנו לקראת המפגש עם ראש המנהל הארצי, כולם מוזמנים להצטרף למפגש שיערך ב- 2014/ 3 / 24, אך יש לעדכן אותנו מקודם בכדי שנוכל להסדיר כניסת אלו שמעוניינים להשתתף .

·         גם בנושא שטח השיפוט הם יסייעו בידנו, מקצועית ועוד.

·         ביקשנו מהם שיכינו לנו נייר עמדה לפיו אנו ננוע בשני צירים בעניין החזרת אזור התעשייה תפן אלינו: החזרת תפן כמטרה אסטרטגית, וקבלת הכנסות מהארנונה מתפן, כשלב מקביל, דהיינו  במקביל  למימוש השלב האסטרטגי , כלומר אנו נפעל למימוש שתי המטלות במקביל .

·         המרכז הוא עמותה ללא מטרות רווח, הם ביקשו השתתפותנו ב- (25) אש"ח בהכנת כל המטלות האלו, שעולות הון תועפות,  וזה סכום אפסי לעומת התשואה שאנו מקבלים מחד וההוצאות הרבות שלהם והמקצועיות המעולה שלהם מאידך.

סעיף (6)- התקשרות עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

·         הצעת ראש המועצה להתקשר עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי  ולהשתתף ב- (25) אש"ח במימון הפרויקטים המוזכרים  דלעיל אושרה פה אחד .

סעיף (7)- הודעות ראש המועצה

הודעה (1)- הסדרת חובות המתנ"ס

·         דווח על הסדר חובות המתנס , בנוגע לחוב חברת המתנסים , סוכם איתם כי הסכום יהיה ע"ס (250) אש"ח במקום (350) אש"ח, אנו נשלם להם החל מינואר 2015 עד דצמבר 2015 .

·         היועץ המשפטי של המתנס עו"ד פואד פרג' ימשיך ללוות את המתנ"ס כיועץ משפטי, עד סוף שנה זו, ושכרו עם החוב הישן יעמוד על (120) אש"ח, נשלם לו החל  מיולי 2014 עד יולי 2015 .

·         ממשיכים לסגור את שאר החובות .

הודעה (2)- שיפור השירות לאזרח בבטוח הלאומי

·         בישיבה אתם היו שני סיכומים : הקמת פורום מתנדבים מתוך הישוב . והם ייקראו מתנדבי הביטוח הלאומי, ויקבלו הכשרה ע"ח הביטוח הלאומי ויהוו כחולית קשר בין התושבים והביטוח הלאומי, לטובת התושבים, אבקש להציע שמות למי שמעוניין להתנדב .

·         סוכם על הקמת מסוף לטפסולוגיה שלהם במחלקת הרווחה, וזה יחסוך הרבה טרחה לאזרחים .

הודעה (3)- הנחה כישוב פיתוח

·         הובטח לנו כי יאנוח-ג'ת תכנס לרשימת הישובים שיזכו בהנחה במס, זה יסוכם בוועדה שהקימה הממשלה .

·         בפורום קוו העימות יזמו והגישו כבר הצעת חוק לפיה יאנוח-ג'ת תכנס למסגרת קוו העימות .

הודעה (4)- ועדת ההנהלה והכספים

דווח על הישיבה של הועדה 20141, הודה לחבריה על המאמצים שהם עשו .

ביקש מהחברים שיכינו התייחסויותיהם לקראת ישיבת המליאה שלא מן המניין 2014 /2 בה נדון בתקציב המועצה לשנת 2014 .

הודעה (5)- אירועים מרכזיים במועצה

ביקש השתתפות החברים באירועים שעורכת המועצה ע"פ הפירוט דלהלן :

·         2014 /2 /25 צעדת הצופים הדרוזית .

·         2014 /3 /1 מתקיימת אצלנו אליפות הקרטה באולם הספורט יאנוח-ג'ת .

·         2014 /2 /26 – חנוכת מוקד התעסוקה שיהיה במבנה המועדונית ליד אולם הספורט .

·         2014 /3 /2 – פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים בכדי לדון אתו בגרעון המועצה .

הודעה (6)- ניגוד עניינים

·         ביולי 2013 אני התפטרתי מהחברה בה הייתי חבר, חב' זודיאק חיתום השקעות בע"מ .             אני מודיע זאת כי מאז שהחלטתי להתמודד בבחירות ראיתי בחברותי בה ניגוד עניינים.

·          ביקש מהחברים לשים לב לעניין ניגוד העניינים ולרגישות שבו .

הודעה (7) – ט"ו בשבט

ב- 2014 /1 /16 – המועצה מארגנת מבצע נטיעות לקראת ט"ו בשבט , כל החברים מוזמנים להשתתף ולקחת חלק בו .

 

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:40

 

 

רשם: גאלב סיף

 

 

בכבוד רב,

גאלב סייף                                                                                                                          מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                                    ראש המועצה

 

תפוצה :

 

-          הנוכחים והחברים .

-          מבקר המועצה .

-          מ. הרווחה .

-          מ. מבנים .

-          מ. הפנים . נצרת .

-          מבקר המדינה. חיפה .

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00