פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2014 /1

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2014 /1

‏06/01/2014

מס' – 1-2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין

2014 /1 ,נערכה ביום ראשון 2014 /1 /5 בשעה 18:00 , במועצה

נוכחים ה"ה :

1.       מעד'א חאסבאני – ראש המועצה .

2.       עסאם עביד –  סגן ראש המועצה .

3.       רובין ביבאר –       חבר המליאה .

4.       סמיר חבקה –       חבר המליאה .

5.       ד'יב פרג' –             חבר המליאה .

6.       מופלח ביסאן –     חבר המליאה .

7.       מאג'ד עבדאללה – חבר המליאה .

8.       מג'יד חמדאן –      חבר המליאה .

9.       חסין ביבאר –        חבר המליאה .

נעדר ה"ה

1-     ג'אד עבאס – חבר המליאה  .

משתתפים ה"ה :

1.       גאלב סייף –               מזכיר המועצה .

2.       מהנא ברכאת –            גזבר המועצה .

3.       עו"ד סאמר ביסאן –       יועץ משפטי .

4.       חאתם עג'מיה- מ.מ. תשתיות ופיתוח .

5.       לוטפי ביסאן –             מ.מ. תברואה .

הצעות לסדר

1.       הנחה בארנונה לבית הבד בג'ת – חסין ביבאר .

נושאי הדיון

1.       אישור פרוטוקולים: מליאה : מן המניין 13 /10 , לא מן המניין 13 /6 +5 , ועדת תכנון ובניה 13 /1 .

2.       אישור תב"רים .

3.       פניית חברי המליאה מיום 2013 /12 /29 .

4.       המתנ"ס .

5.       מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ההנחות .

6.       מינוי חבר מועצת איגוד הערים לאיכו"ס .

7.       הודעות ראש הרשות .

מעד'א חאסבאני

·         פתח את הישיבה, בירך את כולם .

·         בשם המליאה והמועצה שלח תנחומים למשפחת כטיב במותו של המנוח השיך אבו באסם פלאח כטיב ז"ל, יהי זכרו ברוך .

·         עם תחילת השנה החדשה אחל שנה חדשה מוצלחת וברוכה למועצה ולישוב יאנוח-ג'ת .

·         הציג את הצעתו לסדר של חב' המליאה מר חסין ביבאר בנושא " הנחה בארנונה לבית הבד בג'ת", ביקש הצבעת החברים באם להעלותה לסדר היום.

החלטה – הנחה בארנונה לבית הבד בג'ת

המליאה אישרה פה אחד להעלות את הנושא לסדר היום של המליאה והוא יהווה סעיף (7) בסדר היום, וסעיף ההודעות יהיה סעיף (8) של הדיון .

סדר היום החדש

נשאר אותו סדר יום, פרט לשינוי דלהלן:

סעיף 7- הנחה בארנונה לבית הבד בג'ת.

 סעיף 8 – הודעות ראש הרשות .

 

סעיף (1)- אשור פרוטוקולים

לא התקבלו הסתייגויות לפרוטוקולים של  המליאה : מן המניין 13 /10, לא מן המניין 13 /6 +5 על כן הפרוטוקולים מאושרים .

לגבי פרוטוקול ועדת התכנון והבניה 2013 /1 אנו נסיר אותו מסדר היום , יוחזר לוועדה.

היו התייחסויות שונות לנייר העמדה של המזכיר בנוגע לצורך להזכיר את נושא  החזרת תפן לשטח שיפוט המועצה ובהקשר להמלצת הוועדה להקים שני אזורי תעשייה ביאנוח-ג'ת.

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקולים

·         הפרוטוקולים של מליאת המועצה : מן המניין 13 /10, לא מן המניין 13 /6 +5 אושרו פה אחד.

·         מסירים מסדר היום אישור פרוטוקול ועדת התכנון והבניה 13 /1, אושר פה אחד .

סעיף (2)- אישור תברים

מהנא ברכאת יציג .

מהנא ברכאת

·         אין תב"רים חדשים לאישור .

·         ביקש להודיע לחברים על חידוש מסגרת האשראי בבנקים לשנת 2014 , תוקף האישור הוא מ- 2014 .1 .1 עד 2014 /12 /31 .

1.       בנק דיקסיה ישראל –ת"א    -                (1) מש"ח .

2.       בנק מרכנתיל דיסקונט- תרשיחא -     (400) אש"ח .

3.       בנק ערבי ישראלי –תרשיחא  -            (250)  אש"ח

                                                    __________

                                סה"כ                 (1,650) אש"ח

 

סעיף (3) – פנית חברי המליאה מיום 2013 /12 /29

בפניה היו יש (6) נושאים, ביקש מאחד החברים להציג .

מג'יד חמדאן

·         ניוד עובדים : שנעשה כדבר חד צדדי, ובנושא נדאא' חמדאן, שפוטרה וראש המועצה מינה משהיא אחרת במקומה, כאשר ראש המועצה הבטיח לא לפטרה , אני רוצה תשובה על נדאא', וראש המועצה שאל אותו למה הכוונה בניוד עובדים .

מג'יד חמדאן

·         הכוונה היא לאלה שהועברו כמו פרחאן חמדאן ואחרים .

מעד'א חאסבאני

·         צר לי שחברי המליאה החתומים על המסמך שטובת האינטרס הציבורי לא קיימת אצלם לחלוטין, ויותר חמור שהם לא התייחסו לעובדה שהעובדים שנוידו לא תרמו למועצה את התרומה הנדרשת בכדי לבצע את  תפקידם, היותם מקבלים שכר מהמועצה וזו חובתם, ולאחר שראש המועצה דבר אתם והוחלט לנייד אותם  בכדי שיתרמו ויתנו מעשייתם לטובת המועצה, חברי המליאה בהעלותם את הנושא בצורה זו הם למעשה מפסיקים להתמקד בתפקידם הם שהוא שמירה על האינטרס הציבורי , ומעלים טענות סרק. להלן הפרטים:

·          ג'בר סעיד: נויד מתפקידו כרכז מוניציפלי, או מנהל תיירות.  בשיחות שהתקיימו אתו לא ידע לספק תשובה אחת לכל השאלות על עשייתו, ובהסכמה עבר לביצוע משימת ליווי אוטובוסים של תלמידים, ויתרה מכך ביוזמתו פנה לראש המועצה וביקש ולאחר יציאת התלמידים לחופש, ליטול על עצמו לעבוד באולם הספורט בכדי שתהיה לו תעסוקה .

מאג'ד עבדאללה

·         אנחנו לא חיים בסרט וכפי שהעיר ראש המועצה, אנו כפר קטן וכולם יודעים הכול על הכול .

-          פרחאן חמדאן – עבר בהסכמה להפעלת אולם הספורט, אחרי שיחה שניה אתו, ובזה נגמר הסיפור .

-          נדאא' חמדאן – אני מחזיק את ההסכם שלה שנחתם ב- 2013 /9 /1 – 2013 /11 /30, על כן ראש המועצה לא פיטר את נדאא' אך לא האריך את החוזה שלה. לאחר שראיינתי שתי המועמדות לתפקיד עובדת סוציאלית , החלטתי מהשיקולים הבאים לבחור לתפקיד בעובדת הסוציאלית מונא ביסאן :

א.      הנסיון שלה של 6 שנים ניהול מח' הרווחה באילת .

מג'יד חמדאן

·         השיקולים שלך הם שיקולי בחירות וזה לא מצפוני מה שעשית עם עובדת יתומה, ואין לו שום דבר נגד העובדת מונא .

מעד'א חאסבאני

ב.      למונא יש תואר שני ונדאא' עם תואר ראשון, וזה השיקול השני ואלה שני השיקולים היחידים שהכריעו לטובת מונא ותו לו .

נושא 2 – רשימת צילה

ראש המועצה אמר כי הוא יעביר לחברים את הרשימה של המועסקים בצילה.

נושא 3- כביש חקלאי יאנוח-תפן

מאג'ד עבדאללה

·         הציע לכסותו בקרצוף כי הוא מהווה יציאה יחידה לכפר .

מופלח ביסאן

·         כיו"ר ועדת חקלאות, אנו נלמד את החומר ונבדוק מה נעשה בעבר בנושא דרכים חקלאיות , וע"פ מה שהיה אנו נקבע סדר עדיפויות, בכל מקרה אני מבטיח הוגנות .

מעד'א חאסבאני

·         בנושא דרכים חקלאיות, ביקשתי לעשות מיפוי לשני הישובים ,בשטח השיפוט של המועצה ומחוצה לו , בנוגע לכל האדמות השייכות לתושבים.  ועדת החקלאות תבדוק את העניין ותמליץ, גם ועדת הבטיחות תבדוק את העניין ותיתן את המלצותיה .

סמיר חבקה

·          כדאי לתת עזרה ראשונה בכביש זה עד שנגיע לפתרון קבע .

מאג'ד עבדאללה

נושא 4 – הסעות נכים

·         יש בעיה מאוד הומנית , במיוחד ממה שסובלים ממנו ההורים של קבוצת הילדים הנכים , אני עברתי את הטראומה הזאת והיא קשה , אמנם יש מימון של מ. הרווחה והחינוך, ויש שילוב של  הסעה אחת, למרות ההורים משלמים סכום גבוהה, ויש הרבה הוצאות, מי שחיי את המציאות הזאת יודע כמה היא קשה, קצבת הניידות לא מספיקה להם, הבאתי את זה למליאה בכדי לפטור אותם ו/או לצמצם את ההוצאות שלהם .

·         בעבר המועצה סבסדה את הנושאי .

מופלח ביסאן

·         כיו"ר ועדת הרווחה אני מסכים אתך, הציע שהנושא ייבדק בוועדה, ובוודאי שהמועצה תעשה מאמץ לטובת ההורים האלה .

עסאם עביד

·         הציע לשלב הסעות, ולבדוק את העלויות .

מעד'א חאסבאני

·         הנושא חשוב והתמיכה במשפחות שיש להם ילדים נזקקים נדרשת וראוי שהמועצה והמליאה יבואו לקראתם , היו לי מספר פניות טלפוניות בעניין ,כבר קיימתי דיון אחד ראשון בנושא, אנו נקבל עוד נתונים, נבדוק ובדיון הבא נעדכן את המליאה , המגמה היא לבוא לקראת פתרון לנושא, כן נפגש עם המשפחות, ובשוויוניות ובמבט הוגן ואחיד לכולן .

·         מדובר ב- (27) משפחות (הנתון הוזכר בהתייחס לשאלה של חבר המליאה רובין ביבאר ) .

מאג'ד עבדאללה

נושא 5 – איסוף אשפה

·         הבנתי שפורסם מכרז לאיסוף האשפה אני מתלונן על עבודת הקבלן , הוא זורק את עגלות האשפה באמצע הכביש, יש הרבה אנשים מבוגרים בתוך הסמטאות שהוא לא אוסף להם את האשפה, ביקש שהנושאים הטעונים פתרון יוכנסו למפרט המכרז .

מעד'א חאסבאני

·         ההערות שהועלו ע"י החב' מאג'ד הן נכונות , והן הוכנסו למפרט המכרז החדש ואחראי התברואה הונחה לקיים מעקב וביקורת לתיקון ההערות .

מאג'ד עבדאללה

נושא 6 –שיתוף קבלני המועצה בכל העבודות

קרא לשלב את הקבלנים של המועצה ולחלק את העבודות ביניהם ובמיוחד החשמלאים .

מעד'א חאסבאני

·         אנו פרסמנו הצעות מחיר והרכישות היו בהתאם, אפילו לשמיכות. דרך אגב כל הזקנים קיבלו שמיכות .

מהנא ברכאת

·         המועצה פרסמה מכרז להכנת ספר הספקים, ויש אפשרות להירשם בספר .

גאלב סייף

·         אנו פרסמנו את המכרז ב-2011, הציע לפרסמו מחדש .

רובין ביבאר

·         הציע לחברים שהגישו את המסמך להבהיר יותר את הנושאים ולקרוא לכל החברים להצטרף ליוזמות שהן מוסכמות .

מעד'א חאסבאני

סעיף (4)- המתנ"ס

·         אני העליתי את הנושא לסדר היום .

·         כידוע המתנ"ס ב- 2013 /6 /1 הועבר מאחריות חב' המתנס"ים לאחריות המועצה וע"פ החלטת יו"ר הועדה הממונה אריק ברמי , כמהלך חד- צדדי, קרי ללא סיכום והסדרה  עם חב' המתנ"סים, שהיא הייתה ומתוקף ההתקשרות אתה, אחראית לניהול המתנ"ס, ומבלי להסדיר את תהליך ההעברה או ההתנקות מחב' המתנ"סים באופן סדיר וממוסד .

המשמעויות שנוצרו מהליך זה, והתגלו במהלך החודש האחרון, לאחר בחינת הנושא הן :

א.      קיים חוב של (600) אש"ח שלא שולם ע"י המועצה בגין הביטוחים של  (8) עובדות המתנ"ס, טרם ההעברה .

ב.      קיים חוב של המועצה לחב' המתנס"ים, קרוב ל- (320) אש"ח בגין שירותים שניתנו ע"י חב' המתנ"סים למתנ"ס, ולא שולמו.

ג.        קיים חוב של המועצה לגורמים נוספים, שעבדו ו/או נתנו שירות למתנ"ס, כמו יעוץ משפטי, ראיית חשבון, קבלנים, ספקים וכו' בהיקף של כ- (300) אש"ח, סה"כ החוב של המתנ"ס מסתכם בכ- (1,220) אש"ח בערך .

ד.      בנוסף (8) העובדות שעבדו במתנ"ס לפני 2013 /6 /1 , הועברו לעבוד במועצה ע"פ חוזה אישי למשך (3) חודשים החל מיום 2013 .6. 1 עד 2013 .9. 29 , ולאחר מכן הוארכו החוזים בעוד (3) חודשים, עד סוף דצמבר 2013, וכעובדות זמניות עד לאישור קבלת נחיצות משרה ע"י משרד הפנים .

ה.      בבירור ובדיונים מול מ. הפנים שהתקיימו ע"י ראש המועצה ובהשתתפות הגזבר והיו"מ, משרד הפנים לא אישר את נחיצויות המשרה, והנחה מבחינתו לפטר את העובדות .

בנוסף בדיון שהתקיים עם חב' המתנ"סים, מתוך כוונה להגיע להסכם שהם יישאו בחלק מהאחריות למצב שנוצר , הן בגין החוב  והן בגין הטיפול בעובדות, חב' המתנ"סים לא הסכימה לוותר על כל החוב , אך הביעה רצונה לחזור ולעבוד עם המועצה .

·         לאור כל הנאמר ומתוך אחריות והמחויבות לעובדות שעבדו עד כה במתנ"ס, ושאין להן אשמה כלשהיא במצב שנוצר, ראיתי לנכון לפנות לחב' המתנ"סים ולהגיע אתם להסכם לפתרון הבעיה ולהסדרת הנושא, ואני מביא בפני המליאה את עקרונות ההסדר שברצוני להביא בפני חב' המתנס"ים ולקבל הסכמת המליאה עליו :

א.      החזרת ההתקשרות עם חב' המתנ"סים, כאשר היא תישא באחריות הניהול של המתנ"ס עד שנה , שבמהלכה נסדיר את סוגית החוב והעובדות .

ב.      החוב לחב' המתנ"סים ייפרש  על תשלומים למשך (12) חודשים לפחות .

ג.        המועצה תסדיר את החוב בגין ביטוחי העובדות,  המקורות למימון הסדרת החוב של חב' המתנ"סים והביטוחים, יגולם במסגרת תוכנית ההבראה וכחלק מהגרעון של המועצה . במידה ומשרד הפנים מאשר שהחוב יגולם במסגרת תוכנית ההבראה וישלם אותו, זו תהיה התוכנית . היה ומשרד הפנים לא יאשר גילום גירעון המתנ"ס בתוך תוכנית ההבראה ויכיר בו, נצטרך לדון בסוגיית המתנ"ס מחדש בחודש פברואר . כל סוגיית העובדות  תיבחן לגב' הנחיצות של העסקתן, לאחר אישור ו/או אי אישור משרד הפנים . ונביא את העניין בפני המליאה .

·         ביקש מהמליאה לאשר את הצעתו זו .

·         חידוש ההסכם עם חב' המתנ"סים יהיה מיום 2014 .1 .1 .

רובין ביבאר

·         שאל מה עם ההחלטות של ראשי המועצות הקודמים לגבי המתנ"ס .

·         הודה לראש  המועצה  על המאמצים שהוא עושה בעניין .

דיב פרג'

·         ראשי המועצות הקודמים פשעו במה שעשו בנושא המתנ"ס .

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף (4)- המתנ"ס

·         מאשרים את הצעת ראש המועצה לגבי המתנ"ס וכפי שהובאה לעיל, אושר פה אחד .

סעיף (5)- מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ההנחות

·         הציע למנות את מר מגיד חמדאן כמ"מ יו"ר ועדת ההנחות וע"פ תקנה (6) ג לתקנות ההסדרים במשק המדינה – הנחה בארנונה .

·         כן הציע כי עו"ד סאמר ביסאן יחליף את עו"ד ראאף ביבאר בכל ועדות המשנה של המועצה שבהן הוא חבר .

החלטה סעיף (5) – מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ההנחות

·         מאשרים את מינויו של חבר המליאה מגיד חמדאן כמ"מ, יו"ר ועדת ההנחות במועצה וע"פ תקנה (6) ג לתקנות ההסדרים במשך המדינה- הנחה בארנונה . אושר פה אחד .

·         מאשרים את מינויו של עו"ד סאמר ביסאן בכל ועדות המשנה של המועצה כמחליפו של עו"ד ראאף ביבאר . אושר פה אחד .

סעיף (6)- מינוי חבר מועצת איגוד הערים לאיכו"ס

·         הציע את מר לוטפי ביסאן שייצג את המועצה במועצת איגוד הערים לאיכו"ס .

החלטה סעיף (6)- מינוי חבר מועצת איגוד הערים לאיכו"ס

·         המליאה מאשרת את מינויו של מר לוטפי ביסאן כחבר מועצת איגוד הערים לאיכו"ס .אושר פה אחד .

סעיף (7) – הנחה לבית הבד בג'ת

·         חסין ביבאר יציג .

חסין ביבאר

·         ביקשתי לפטור את שני בתי הבד ביאנוח-ג'ת מ- 50% מהארנונה , ובשלב זה שהחוב הישן של שאדי ביבאר ע"ס  (60) אש"ח יוסדר, מ- 2007 הוא שילם כבר (41) אש"ח .

מאג'ד עבדאללה

·         הציע שהגזבר ומ. הגביה ישבו עם בעל החוב בכדי להסדיר את החוב .

עו"ד סאמר ביסאן

·         יש הליך משפטי ועתירה בעניין וכל מילה שתאמר תשפיע על ההליך וזה לא חוקי . הבעיה טכנית כל עוד יש עתירה .

מעד'א חאסבאני

·         כשיש סוגיה עומדת ותלויה בביה"מ אין אפשרות לדון בה . אני בעד הדיון בביה"מ. אך בינתיים אי אפשר לדון בה .

מהנא ברכאת

·         אני בעד שביה"מ ידון בסוגיה, בעבר קיבלנו הערה ממבקר וממשרד הפנים בעניין .

החלטה סעיף (7) – הנחה לבית הבד בג'ת

·         מאחר ויש הליך  משפטי, לא מקיימים דיון בנושא .

סעיף (8) – הודעות ראש הרשות

הודעה (1)- גיבוש תקציב המועצה לשנת 2014

·         בשבועות הקרובים נקיים את הדיון על התקציב, כל תהליכי הדיון פתוחים בפני כל חברי המליאה, הכול פתוח בפניהם, כולל התקציב הקודם וביצועו שהוא הבסיס לבניית התקציב החדש .

בכדי שילמדו אותו, ישפיעו עליו, ובכדי להבין אותו עוד לפני הישיבות שיערכו לאישורו .כי הוא הנושא המרכזי שיש חובה וזכות של חברי המליאה להשפיע ולהיות שותפים לבנייתו .

דיב פרג'

·         חשוב לקבל את ההנחיות שלפיהן בונים את התקציב, זה יקל עלינו .

מעד'א חאסבאני

·         הסביר את נושא תוכנית ההבראה וחיבורה עם בניית התקציב כשתהיה .

הישיבה ננעלה בשעה 19:35 .

רשם : גאלב סייף

בכבוד רב,

גאלב סייף                                                                                                    מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                              ראש המועצה

תפוצה :

הנוכחים וחברי המליאה .

מבקר המועצה .מ. הפנים. נצרת .מבקר המדינה. חיפה . 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00