פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2013 /3

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2013 /3

‏05/03/2014

מס'- 23-2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2013 /3, נערכה ביום 2014 /3 /2 במועצה

נוכחים ה"ה:

1.       מעד'א חאסבאני –                                                ראש המועצה .

2.       עסאם עביד –                                                 סגן ראש המועצה .

3.       רובין ביבאר –                                                      חבר המליאה .

4.       מופלח ביסאן –                                                    חבר המליאה .

5.       ד'יב פרג' –                                                           חבר המליאה .

6.       סמיר חבקה –                                                      חבר המליאה .

7.       מאג'ד עבדאללה –                                               חבר המליאה .

8.       חסין ביבאר –                       חבר המליאה – (לא נכח בישיבה) .

9.       מג'יד חמדאן – חבר המליאה . (לא נכח בישיבה וקיבל אישור) .

10.   ג'אד עבאס –    חבר המליאה .( לא נכח בישיבה וקיבל אישור) .

משתתפים ה"ה :

1.       גאלב סייף – מזכיר המועצה .

2.       מהנא ברכאת – גזבר המועצה .

3.       זיאד ביבאר – נציג הציבור המקומי .

נושאי הדיון

1.       אישור פרוטוקולים : מליאה – מן המניין 2014 /2, שלא מן המניין 2014 /3 +2 .

2.       אישור תב"רים ומכרזים .

3.       המתנ"ס .

4.       יועצת לקידום מעמד האישה .

5.       הודעות ראש הרשות .

מעד'א חאסבאני

·         פתח את הישיבה, בירך את כולם והציג את נושאי הדיון .

·         שלח איחולי החלמה לסוהר הילאל ביסאן, ואחל שיבריא מהפציעה  שלו ושיגיע לרפואה שלמה .

·         מר סמיר חבקה ביקש להעלות הצעה לסדר בנושא " חיבורי מים וביוב לאלה ששלמו עבור חיבורים לפני כניסת התאגיד וטרם חוברו" .

החלטה

ההצעה תעלה לסדר היום . אושר פה אחד .

ראש המועצה הציע לפרק סעיף 3 לשני סעיפים :

1.       אישור הקמת עמותת המתנ"ס והרכבה .

2.       אישור הלוואה לעמותת המתנ"ס .

החלטה

ההצעה אושרה פה אחד .

ע"פ זה סדר היום המעודכן הוא :

1.       אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 2014 /2, שלא מן המניין 2014 /3 +2 .

2.       אשור תב"רים ומכרזים .

3.       אישור הקמת עמותת המתנ"ס והרכבה .

4.       אישור הלוואה לעמותת המתנ"ס .

5.       מינוי יועצת לקידום מעמד האישה .

6.       חיבורי מים וביוב ששולמו למועצה וטרם חוברו .

7.       הודעות ראש המועצה .

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים של מליאת המועצה מן המניין 2014 /2, שלא מן המניין 14 /3 +2

·         הגיעו שתי הסתייגויות לפרוטוקול המליאה שלא מן המניין 2014 /2 אחת של חב' המליאה ד'יב פרג' ואחת של חבר המליאה מאג'ד עבדללה .

דיב פרג'

מה שמפריע לי זה שצריך לדייק בכתיבת הפרוטוקול והעברית הנכתבת בו לא ברורה, צריך למצוא דרך שהדברים ישקפו מה שאנו אומרים .

מאג'ד עבדאללה

·         אני מאמץ את מה שאמר חברי דיב בעניין הפרוטוקול .

·         מי שיקרא את הפרוטוקול באינטרנט אמור להבין מה שנאמר, בניגוד למה שיש בו .

·         ביקש לקיים ישיבה בעניין מחלקת הרווחה , העניין הוא לא אישי יש לקיים את הישיבה באופן דחוף, לא תמצא מישהו שהולך לרווחה מהאנשים שצריכים את שירותיה, הזקנים והנזקקים , שאין לו טענות כלפי היחס או השירות , הדבר שאנו מציעים לא מכוון נגד מנהל הרווחה, אדרבא כשנדע את הדברים נוכל להגן עליו .

דיב פרג'

·         אנו מבקשים שיתקיים דיון, בו אנו נכנס לעובי הקורה ונבין מה יש ומה צריך להיות במחלקת הרווחה, העניין הוא לא אישי כלל .

מופלח ביסאן

·         אני מסכים עם חבריי בעניין הרווחה .

·         המועצה צריכה להחליט כי נושא הרווחה הוא בראש סולם העדיפויות כמו החינוך .כי הנזקקים לשירותי הרווחה הם הכי נפגעים בעתות צרה , משברים וצמצומים .

·         הציע לקיים את הישיבה בעניין הרווחה במשרדי מחלקת הרווחה ובכדי להכיר גם את המבנה ואת הפעילות .

עסאם עביד

·         שמעתי הרבה תלונות על הרווחה לכן צריך לקיים את הישיבה המוצעת .

זיאד ביבאר

·         אין לומר דברים שעלולים להטיל דופי בעבודת מנהל הרווחה, כי הוא אדם ותיק ועם ניסיון עשיר.

·         אופי עבודת מחלקת הרווחה לא ניתן לחשיפה, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה .

דיב פרג'

·         זיאד מוציא דברים מהקשרם אני מעריך ומוקיר את הבנאדם, כלומר מנהל המחלקה , אך אני רוצה להבין מה הולך שם .

מאג'ד עבדאללה

·         אנו רוצים לדעת ולהבין בכדי שנוכל להגן עליו, ומתח ביקורת על גישת זיאד ביבאר שרוצה לדבריו להצטייר כאדם הטוב וכאילו חברי המליאה הם האנשים הרעים, זה לא כך .

גאלב סייף

·         העיר כי ההסתייגויות של החברים מקובלות  עליו , אך רוב הדברים שהוזכרו בהן צוינו במהותם בפרוטוקול, אך לא מזיק שיצורפו לפרוטוקול והציע לקבלם .

מעד'א חאסבאני

·         הציע לקבל את שתי ההסתייגויות ושיהוו חלק מהפרוטוקול .

·         חשוב שהפרוטוקול ישקף את מהות ורוח הדברים שנאמרים בישיבה. נכון שאין צורך שירשם כל דבר אך מהות ורוח הדברים כן צריך שיופיעו בפרוטוקול .

·         לגבי סוגיית הרווחה, ראשית חובתנו כמליאה להבין את סעיפי התקציב של הרווחה ואת הקריטריונים המזכים את האוכלוסיות השונות שנהנות ונזקקות מהתקציב הזה, בצורה פרטנית ובלי לפגוע בצנעת הפרט .

נקיים דיון במליאת המועצה אשר בו מנהל מחלקת הרווחה יציג את סעיפי התקציב השונים ואת הקריטריונים שעל פיהם מתקבלות ההחלטות בתוך המחלקה והזכויות שמנהל הרווחה מעמיד לטובתם .

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : המליאה מן המניין 2014 /2 ושלא מן המניין 2014 /3 +2

·         מאשרים את שלושת הפרוטוקולים, עם שתי ההסתייגויות של החברים דיב פרג' ומאג'ד עבדללה, לגבי פרוטוקול המליאה  שלא מן המניין 20143אושר פה אחד .

·          מאשרים את הצעת ראש המועצה לקיים ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא הרווחה, אושרה פה אחד .

סעיף (2) – אישור תב"רים ומכרזים

אין תב"רים לאישור .

סעיף (3)- אישור הקמת עמותת המתנ"ס והרכבה

במסגרת תהליך הבראת והפעלת המתנ"ס, המליאה מתבקשת לחדש את הקמת עמותת המתנ"ס .

החלטה אישור הקמת עמותת המתנ"ס

המליאה מאשרת את הקמת  עמותת המתנ"ס יאנוח-ג'ת מחדש . אושר פה אחד .

הרכב העמותה

·         ראש המועצה הציע את ההרכב דלהלן :

1.       ראש המועצה מר מעד'א חאסבאני – יו"ר העמותה .

2.       הגזבר מר מהנא ברכאת – חבר .

3.       מ.מ. הרווחה מר כאמל ברכאת- חבר .

4.       מ.מ. החינוך – מר נדים ביבאר – חבר .

5.       קב"ס המועצה גב' ריא שמא- חבר .

6.       אחראי השכלה גבוהה מר נג'יב עביד- חבר .

7.       נציג רכזי החינוך החברתי בבתי- הספר היסודיים מר יאסר עבאס – חבר .

8.       רכז חינוך חברתי בחט"ב מר איהאב שמא – חבר .

9.       רכז הבטחון בחט"ע מר מהנא סייף – חבר .

10.   נציגת הנשים גב' נאדיה חמדאן – חבר .

11.   נציג ציבור מר עטאללה עג'מיה – חבר .

12.   נציג ציבור מר כאיד סעד – חבר .

13.   נציגת נשים גב' רימונדה ביבאר – חבר .

14.   מנהל המתנ"ס  מר עדנאן טראבשה – חבר .

15.   נציג עמותת המתנ"סים רונן וולף – חבר .

16.   גב' פאתן פרג' נציגת נשים – חבר .

17.   מר דהאר דאהר נציג ציבור – חבר .

החלטה – הרכב עמותת המתנ"ס

ההצעה להרכב העמותה הרשומה דלעיל אושרה פה אחד .

סעיף (4)- אישור הלוואה לעמותת המתנ"ס

·         מדובר בהלוואה שהמימוש שלה מותנה, עניינה יתברר לאחר ישיבתנו מחר עם מנכ"ל משרד הפנים ותוצאותיה, היה ולא נוכל לקבל מה שאנו מצפים בישיבה אז נממש את ההלוואה .

·         ההלוואה מיועדת לסגור חוב למבטחים וחלק מהתשלומים ליו"מ,  בכדי שיוכל לטפל בתביעות הרבות כנגד המתנ"ס, ובכדי להזיז את הפעילות שלו.

·         החזר ההלוואה יהיה מהתקציב שמיועד למתנ"ס ומההכנסות שלו.

·         סכום ההלוואה המוצעת הוא (800) אש"ח, ולתקופה של (10) שנים .

החלטה סעיף (4)- אישור הלוואה לעמותת המתנ"ס

·         המליאה מאשרת קבלת הלוואה לזמן ארוך ע"ס (800)  אש"ח מבנק דקסיה ישראל , לטובת סילוק חוב של המתנ"ס למבטחים , החזר ההלוואה יהיה מתקציב התמיכות של המועצה למתנ"ס וההכנסות שלו . אושר פה אחד .

סעיף (5)- מינוי יועצת לקידום מעמד האשה

הציע שריא שמא תאייש את התפקיד מכיוון שיש לה את כל הנתונים הנדרשים לאיוש המשרה, ע"פ חוק, והיות ואין צורך להוסיף למשרתה דבר אז ניתן למנותה .

החלטה סעיף (5)- מינוי יועצת לקידום מעמד האשה

ההצעה למנות את גב' ריא שמא כיועצת לקידום מעמד האישה בנוסף לתפקידה כקב"ס המועצה , אושרה פה אחד .

סעיף (6)- חיבורי מים וביוב לאנשים ששלמו עבור החיבורים וטרם חוברו

·         סמיר חבקה יסביר .

סמיר חבקה

·         מספר אנשים פנו אלי והם שלמו עבור חיבורי המים והביוב למועצה, בכדי שיזכו בחיבורים אלו תאגיד המים ביקש מהם התחייבות מהמועצה, המועצה סירבה לתת התחייבות זו, ובהיעדר התחייבות כזו  התאגיד סרב לחברם.  הם נפלו בין הכיסאות , המועצה לא נותנת להם התחייבות והתאגיד לא מחבר אותם .

·         ביקש לתת לאנשים אלו את המענה והטיפול הנכון , ואף לאנשים שלא שלמו ולא חוברו, גם להם צריך למצוא פתרונות .

·         יש הרבה תלונות על תאגיד המים אלעין .

·         דוגמה קלאסית לתלונות אלו הוא המקרה של מר רמזי סאלח אסעיד הוא אחד מאלה ששלמו ולא חוברו .

מעד'א חאסבאני

·         אמנם המועצה קיבלה תמורת חיבורי מים וביוב , אך בהסכם עם התאגיד הנושא לא הוסדר. לכן התאגיד טוען כי הדבר לא מחייב אותו .

·         כל אלה ששילמו עבור חיבורי מים וביוב, יהיו פטורים מתוספת כלשהיא, המועצה תתחייב לשלם את ההפרשים ו/או תמצא להם את הפתרון המתאים .

·         אנו נסכם עם התאגיד שהם יבצעו את הקווים הגדולים הראשיים של המים והביוב, ואת החיבורים המועצה תבצע וזאת במטרה לפתור את הבעיה וגם לחסוך למועצה .

החלטה סעיף (6)- חיבורי מים וביוב ששולמו ולא חוברו

המועצה תדאג, מול התאגיד, לבצע את החיבורים לאנשים ששלמו עבור חיבורי מים וביוב וטרם חוברו, בלי לחייב אותם בתוספת כלשהיא למחיר החיבור . אושר פה אחד .

סעיף (7) – הודעות ראש הרשות

הודעה (1)- יום המעשים הטובים

ב- 2014 /3 /11 מקיימים במועצה את " יום המעשים הטובים", ביקש מהחברים להצטרף ליום זה , זה כולל תמיכה בקשישים, בניקיון, ופעילות למען הקהילה , ביום זה הנוער יוביל אותנו .

הודעה (2)- הקמת עמותה לרווחה

ביקש מחב' המליאה מר מופלח ביסאן להוביל את תהליך הקמת העמותה ומופלח הסכים .

הודעה (3)- דיון עם מנכ"ל משרד הפנים

·         דווח לחברים על הישיבה שתהיה מחר 2014 .3 .3 עם מנכ"ל משרד הפנים.

הודעה (4)- חלוקת הכנסות מתפן

קיבלנו הצעה מתפן לחלוקת הכנסות, יש לי הרבה מה לומר עליה, ההצעה תחולק לחברי המליאה ואני אעלה את העניין בישיבה עם מנכ"ל משרד הפנים .

הודעה (5)- תוכנית חומש לפורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות

·         אנו בהליך בניית התוכנית, ביקש מהחברים להביא צרכים בכדי לכלול אותם בתוכנית .

הודעה (6)- בית המורשת הדרוזית

קיבלנו הסכמה סופית של פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות להקמת בית המורשת הדרוזית אצלנו ביאנוח, ואנו נתחיל להוביל את המהלכים הנדרשים להתחלת הקמתו .

הודעה (7)- תקצוב בתי- הספר ממשרד החינוך

·         שחררנו כעת את תקציב בניית התוספת לבית-ספר יסודי ב' שעוכבה עד כה .

·         קיבלנו כעת את ההרשאה לתוספת חט"ב ע"ס (2,75) מש"ח .

·         הסביר את הפלונטר שנוצר עכב אי אישור הפרוגרמה של ביה"ס בזמן ובכלל זה ההיתר לבנייה,, דבר שתקע לנו היציאה למכרז, ובעקבות זאת יווצר עיכוב בבניית בית-הספר היסודי ע"ש סלמאן פרג' , בזמן הנדרש בספטמר 2014 וכרגע היעד שלנו ספטמבר 2015 .

רובין ביבאר

·         למה הדברים מתנהלים בצורה לקויה ומטופלים בצורה שלמולאית בנושא התב"רים , למה לא מטפלים בכל דבר בעתו וכפי שצריך .

מהנא ברכאת

·         הנושא של הרשאת יסודי ב' טופל ע"פ הנוהל ובעתו .

מעד'א חאסבאני

·         המצב ביסודי א' ע"ש המנוח סלמאן פרג' קשה ולא טוב, אנו נעשה מאמץ עילאי לצאת למכרז לבניית בית – הספר כך שנוכל להפעילו בראשית ספטמבר השנה הבאה .

הודעה (8) – הקמת גוף מתנדבים לביטוח לאומי

הזכיר לחברים שיעבירו שמות של מתנדבים להקמת הגוף  , יש להעביר את השמות למזכיר המועצה .

הודעה (9) – הקמת פורום מתנדבים ישובי

הציע להקים את הגוף הזה שתפקידו לקחת משימות שונות ובהתנדבות, בתחומים שונים כמו הביטחון וקיום שמירה על הישוב וכו', וכן לתמוך בפעילות בקרב הקהילה כמו הכוונת התחבורה, ליווי תלמידים, תמיכה באוכלוסייה נזקקת,  עסאם עביד, ד'יב פרג' , מאג'ד עבדללה המזכיר והקב"ט יקימו את הגוף ותוך חודש ימים .

הודעה (10)- הקמת מועדון לאופניים

אנו נעדכן את חברי המליאה בהליך הקמתו .

מופלח ביסאן

·         הביע הערכה לאירועים שהיו והציע להקים ועדת כנסים ואירועים .

מעד'א חאסבאני

·         ביקש מהחברים להביא הצעות לוועדות רשות נדרשות למועצה ומה הרכבן , ע"מ לעדכן את הוועדות בהתאם ולמנוע מצב שיש ריבוי וועדות, אבל אינן פעילות .

·         אנו נשלב נשים כחברות בוועדות בהתאם ליכולות ולצורך בוועדות .

מאג'ד עבדללה

·         לחברי המליאה אין דברים נגד עובדי המועצה, אנו לא אשמים במצב הקיים וגם לא ראש המועצה, ובפנותו לזיאד ביבאר אמר כי זה מזיק לכולם לשחק אותה כאיש הטוב מול האיש הרע, כולנו לטובת העניין .

מעד'א חאסבאני

·         יש צורך בביקורת אך יש לעשות אותה בצורה עניינית, זה שהביקורת מופנית אליו עליו לקבלה עניינית, זה הדבר הנכון . בהקשר זה הערת מאג'ד עבדללה מאוד חשובה ונכונה .

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

רשם : גאלב סייף .

 

בכבוד רב,

גאלב סייף                                                                                    מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                             ראש המועצה

תפוצה :

-          הנוכחים והחברים, כאן .

-          מבקר המועצה, כאן .

-          היועץ המשפטי , כאן .

-          רכזת מעמד האישה, כאן

-          משרד הפנים , נצרת .

-          מבקר המדינה , חיפה .

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00