פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט 2/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט 2/2015

‏04 אוקטובר 2015

ועדת ספורט 2-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט 2/2015,נערכה ביום 30/9/2015 בשעה 17:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

1-      נאא'ל קטימה-                 יו"ר הועדה.

2-      מופלח ביסאן-                 חבר הועדה ( הגיע לישיבה באיחור).

3-      סלימאן ( רג'א ) חמדאן- חבר הועדה .

4-      עסאם עביד -                   חבר הועדה.

5-       והאב זיאדה-                  חבר הועדה.

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף -            מזכיר המועצה .

2-       מוכלס ביסאן -      ראש קבוצה.

3-      עבדללה ביסאן-      ראש קבוצה.

4-      פורסאן זיאדה-      ראש קבוצה.

5-      נהאד חמדאן -       ראש קבוצה.

6-      עדנאן טראבשה.    מנהל המתנ"ס.

7-      עו"ד רהיג' ח'טיב - נאמן העמותה.

נושא הדיון:

קבוצות כדורגל ביאנוח- ג'ת.

נאאל קטימה:

·         בירך את כולם , הציג את נושא הדיון.

·         במשחק אימון קבוצת ביאנוח- ג'ת עם בענה , משום מה קבוצה של  ותיקים  שחקו באותו זמן , בישיבה הקודמת קבענו כי עדיפות ראשונה לשימוש במגרש היא לקבוצת הליגה . אני דורש להעביר את המסר לראשי הקבוצות .

·         בשבוע הבא מתחילה הליגה , אסור שיהיה מצב שיש להם אימון  והדבר יתנגש עם נוכחות קבוצות אחרות , לכן צריך לתאם את הפעילות .

·          ביום ראשון ישבתי עם ראש המועצה  בנוכחות היועמ"ש בנוגע לתקציב הקבוצה של הליגה, ובשיחות שלי עם מוכלס הובהר לו מה הוא צריך להכין בכדי לעדכן את המליאה לצורך אישורה להקצבה שתקבל הקבוצה מהמועצה.

·         מוכלס ביסאן יציג.

מוכלס ביסאן:

·         שנה שעברה קיבלנו את התקציב מהמתנ"ס , המנה הראשונה עבור האבטחה הועברה למתנ"ס , המנה השנייה עדיין בהתאחדות , ביקשנו שהכסף  יישאר בהתאחדות , בכדי לכסות את החוב , היתרה היא (22) אש"ח , מהסכום הזה  רשמנו את הקבוצה ושלמנו אגרת שופטים ע"ס  3,520 ₪ , נשארה יתרה של כ- (18) אש"ח מסכום זה קנינו (5) אש"ח , סגרנו את החוב ונשאר לנו בזכות 2438 ₪ .

ביום שני ניסיתי לדבר עם מנהל המתנ"ס , והוא התנפל עליי בגין הכסף הזה.

נאא'ל קטימה:

·         סיכמתי עם ראש המועצה כי אין לו בעיה עם הכסף הזה , בתנאי שיוצג בפניו אופן השימוש בו.

מוכלס ביסאן:

·         בזכות היחסים עם ההתאחדות הסדרתי את הנושא הכספי , בכדי לשחרר את פהד זיאדה ומהנא ביבאר  מההתחייבות שלהם כלפי ההתאחדות ( הציג מסמך שיצורף לפרוטוקול ) .

נאא'ל קטימה:

·         זאת הייתה אחת הבעיות שכבר יש לנו פתרון , שאל את מוכלס איפה הגיע עם העמותה.

 

מוכלס ביסאן:

·         העמותה קיימת רק צריך לפתוח חשבון , עו"ד רהיג כטיב אמור להיות הנאמן של העמותה.

נאא'ל קטימה:

·         כך מקובל, בכל קבוצה שהולכת לפירוק ממנים נאמן ( בשלב זה הצטרף לישיבה מופלח ביסאן).

·         ניסה לנהל שיחה עם עו"ד רהיג' כטיב בכדי לשאול אותו באם הוא מסכים להיות נאמן של הקבוצה.

החלטה – נאמן קבוצת כדורגל יאנוח-ג'ת:

·         הועדה מאשרת את עו"ד רהיג' כטיב כנאמן של קבוצת כדורגל יאנוח - ג'ת, כבעל חשבון וכבעל זכות חתימה, הוא יחד  עם מר סקר חבקה יהיו מורשי חתימה בחשבון שיפתח. אושר פה אחד.

·         מוכלס יעביר את טופס  הבקשה לתמיכה לעו"ד רהיג כטיב והוא יביא אותו לוועדת התמיכות לצורך אישור התמיכה במליאה.

מוכלס ביסאן:

·         אנו חייבים להסדיר את הנושא הכספי בכדי להסדיר את נושא הביטוח ועוד סידורים.

האב זיאדה:

·         רק מרכז הפועל מאשר ביטוח שחקנים .

נאא'ל קטימה:

·         ראש המועצה יעזור בפתרון הסוגיה.

מופלח ביסאן:

·         שאל באם נפתרה הסוגיה של מוכלס.

נאא'ל קטימה:

·         היועץ המשפטי אמר כי כל עוד לא ידוע לו מה עלה בגורל הכסף שבהתאחדות הוא לא יחווה דעה, רק אז הוא יטפל בבעיית מוכלס.( בשלב זה הצטרפו  לישיבה עדנאן טראבשה וסעיד כטיב).

מופלח ביסאן:

·         הסוגיה של מוכלס היא לא אישית, היא קשורה בהסעת שחקנים, צריך להחתים את השחקנים שהם הוסעו , זה יקל על הטיפול בסוגיה ( בשלב זה ריא שמא הצטרפה לישיבה).

עסאם עביד:

·         יש אישור והוכחות שההסעות נעשו באמת.

עדנאן טראבשה:

·         אני צריך לדעת מי עשה את ההזמנות מהמתנ"ס , מוכלס לא מייצג את המתנ"ס .

·         (60) אש"ח עבור האבטחה וכו'.. 70% מהסכומים היינו אמורים לקבל מההתאחדות, בבדיקה שלי יש לנו דרישת תשלום למה שמגיע, בבדיקה התברר כי יש בקשה לעכב את ההעברה המגיעה לנו, אתמול מוכלס ביסאן היה  אצלי וביקש שיתוף פעולה , איך זה שהוא נגד המתנ"ס ובו בזמן הוא כאילו רוצה שיתוף פעולה.

מוכלס ביסאן:

·         אני לא נגד המתנ"ס.

נאא'ל קטימה:

·         בירך את עדנאן טראבשה ,  צריך להיות שיתוף פעולה וגם כוונות טובות,  משני הצדדים.

·         ההחזר של 70% הוא למעשה 40% , יש בעיה ארצית בנושא שאולי תושבת בגינה הליגה.

·         לא יעלה על הדעת שיש חוב במרכז הפועל , ויש יתרה בהתאחדות , הכסף אוטומטית יעבור למרכז הפועל , לכן הכסף איננו בהתאחדות .

·         למתנ"ס חשיבות מאוד גבוהה בנוגע לספורט , ניהול הקבוצה לא היה תקין מצדם של כל המרכיבים הנוגעים בעניין, אך אין מקום להתנגחויות וחובה על  כולם לתמוך בקבוצה, סכ"ה הוצאות הקבוצה כ- ( 150) אש"ח גג,  הכוללים :  שחקנים , ביטוח  , הסעות וכו'...

·         ביקש סיוע ותמיכה ממנהל המתנ"ס .

·         מוכלס יעביר למתנ"ס את לו"ז של המשחקים.

 עדנאן טראבשה:

·         חוקית  אסור למתנ"ס להתעסק עם קבוצות בליגה ייצוגית, מ. שיעשה זאת או המועצה או עמותה עצמאית שתעבוד ליד המועצה או המתנ"ס , אותה עמותה צריכה להיות עם מבנה ע"פ חוק, למועצה יהיה 50% ייצוג בה.( בשלב זה הצטרף לישיבה עו"ד רהיג' כטיב).

נאא'ל קטימה:

·         פנה לעו"ד רהיג' כטיב והודיע לו כי כבר יש החלטה למנות אותו כנאמן הקבוצה.

עו"ד רהיג' כטיב:

·         מאז 2013יש לנו ניהול תקין של העמותה, זה גורם מסייע לנו להמשיך,  בלי זה לא ניתן היה להמשיך.  אני יכול לעשות חשבון בנאמנות ובלי שותפים , אני אבדוק מול הבנק.

נאא'ל קטימה:

·         יש להריץ את העניין במקסימום מהירות בכדי להביא אותו לאישור המליאה.

עסאם עביד:

·         דובר כל הזמן על הכשלת הקבוצה, בגלל ניהול כושל כביכול , האחריות הוטלה על מוכלס.

·         צריך להחליט על המשך פעילות הקבוצה ולנהלה באופן תקין וסדיר.

נאא'ל קטימה:

·         ראש המועצה הבטיח כי הוא ידאג למקור תקציבי למימון פעילות הקבוצה.

( בשלב זה הצטרף לישיבה רחיב סעד ) . שאל את והאב מה עם התאורה של מגרש ג'ת.

והאב זיאדה:

·         המהנדס מופלח ברכאת הצהיר כי התאורה לא תקנית במגרש ג'ת , ולכן אימונים יתקיימו בו רק באור היום.

·         חסרים 4 פרוזוקטורים בעלות של כ- 2000 ₪ כל אחד , ושני עמודים בצד ממול העמודים הקיימים בעלות גובהה .

נאא'ל קטימה:

החלטה:

·         הועדה ממליצה לאשר המשך פעילות קבוצת כדורגל יאנוח- ג'ת בליגה.

·         הועדה מאשרת שעו"ד רהיג' כטיב יהיה נאמן הקבוצה.

·         הועדה קוראת למועצה להתקין את התאורה התקנית הנדרשת למגרש כדורגל בג'ת ובאופן דחוף .אושרו פה אחד.

הישבה ננעלה בשעה 18:00

רשם: ע'אלב  סיף

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                                  נאא'ל קטימה

מזכיר המועצה                                                                                          יו"ר הועדה

תפוצה:

- ראש המועצה וחבריה.

- הנוכחים וחברי הועדה.

-  גזבר, מבקר, היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. חינוך. 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00