פרוטוקול ישיבת ועדת הספורט 1/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת הספורט 1/2015

‏05 אוגוסט 2015

ועדת ספורט 1-2015

 

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת הספורט 1/2015 , נערכה ביום 4/8/2015 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

1-     נאאל קטימה -              יו"ר הועדה.

2-     מופלח ביסאן-              חבר הועדה.

3-     סלימאן (רג'א חמדאן-  חבר הועדה.

4-     עסאם עביד-                  חבר הועדה.

5-     והאב זיאדה-                חבר הועדה.

משתתפים ה"ה:

1-     ע'אלב סיף-               מזכיר המועצה.

2-     מופלח ביסאן-         מ. קבוצת כדורגל יאנוח ג'ת.

3-     עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש .

נושא הדיון:

1-     תוכנית הספורט ביאנוח ג'ת.

2-     קבוצות כדורגל ביאנוח ג'ת.

נאאל קטימה:

·        פתח את הישביה ובירך את כולם.

·        הציג את נושאי הדיון.

·        הביע צער על אי התיאום שהיה, היה חשוב שמנהלי קבוצות כדורגל יהיו בישיבה.

·        קבוצת הכדורגל יאנוח-ג'ת חיה ונושמת ויש כבר עמותה.

סעיף (1)- תוכנית ספורט ביאנוח ג'ת

·        והאב זיאדה יציג בפנינו סקירה על הפעילות בתחום הספורט ביאנוח-ג'ת.

והאב זיאדה:

·        אני מצטער על אי ההבנה בנוגע למועד עריכת הישיבה.

·        קיימות אצלנו הפעילויות הספורטיביות האלו:

1-     מועדון אופניים , עם 35 משתתפים , המדריך סקר חבקה.

2-     מועדון בית ספר בחט"ב יאנוח ג'ת, יש הקצבה ממ. החינוך , המועדון כולל נבחרת כדורסל בנים ואחרת לבנות , חוג  אופניים ואתלטיקה קלה בנים בנות.

3-     בית ספר לכדורסל בנות הכולל כתות ז'- ט' , במסגרת החינוך הבלתי פורמאלית , והמדריכה שחקנית בנבחרת הארצית בענף.

4-     היה לנו בית - ספר לכדורגל שכלל (4) קבוצות ו- 65 חניכים , מכתות א'-ו' , עם מאמנים מוסמכים , בשנה הבאה הפעילות הזו תתחדש .

5-     היה לנו קבוצת כדורגל לבוגרים ששחקה בליגה ג'.

6-     היה לנו חוג "פרחי ספורט" . לכתות ה'- ו' שכללה קט - רגל לבנים , ואנו מתכוננים להרחיב את החוג לקבוצת בנות , היה לנו כדורסל ואופניים לאותה שכבה .

7-     יש לנו חדר כושר שהושכר והוא פעיל.

8-     יש חוג קרב מגע שחברים בו כ- 60 חניכים.

9-     יש לנו חוג קרטה  עם כ- 80 חניכים מכתות א'- ט'.

10- בתוכנית להקים קבוצת כדורסל לבנות לכתות ז'- ט' ובמסגרת הליגה.

11- כן בתוכנית להקים קבוצת כדורגל לנערים וילדים.

·        אציין כי כל הפעילות הזאת מתבצעות באמצעות המתנ"ס.

עסאם עביד:

·        שאל באם הרישום לחוגים ולפעילות עולה או יורד .

·        האם יש לנו משתתפים בחוגים מחוץ ליאנוח ג'ת.

·        אף פעם לא ראיתי את הפעילות של חוג האופניים בג'ת, וקיבל תשובה כי החברים בחוג כולם מיאנוח .

·        שאל מתי החוג פתוח וקיבל תשובה מפורטת.

·        שאל באם יש משתתפות ומשתתפים בקבוצות כדורסל מכפר ג'ת וקיבל תשובה שלא , וכי  החוג נוהל וכוון בהמלצת הנהלת חטיבת הביניים.

מופלח ביסאן:

·        בנוגע לחוג האופניים, יש לפתוח חוג בג'ת ואין שום מניעה מלעשות זאת , או לחלופין לעשות חוג משותף , ויש למצוא את הפתרונות לעשות זאת , דברנו כבר על  העניין הזה  מספר פעמים ושום דבר לא בוצע.

·        יש לצרף את בנות ג'ת לקבוצות הכדורגל והכדורסל הקיימות.

סלימאן חמדאן:

·        אני תומך במה שהציעו החברים בנוגע לשיתוף כל האוכלוסייה של יאנוח - ג'ת בפעילות ובחוגים , זה מה שצריך לעשות.

נאאל קטימה:

·        אני מציע לאמץ את הסקירה של מנהל מחלקת הספורט וחבר הועדה מר והאב  זיאדה.

·        והאב יעביר סקירה כתובה של החוגים בצירוף עלויות ותוך חודש  מהיום הזה.

החלטה סעיף (1)- תוכניות ספורט ביאנוח.

·        הועדה מאשרת את הצעת הסיכום של יו"ר הועדה, כאשר היא מאמצת את ההערות וההצעות של החברים ויו"ר הועדה וסקירתו של מר והאב זיאדה . אושר פה אחד.

סעיף (2)- קבוצות כדורגל ביאנוח -ג'ת

·        מוכלס ביסאן יסקור.  

מוכלס ביסאן:

·        בשנה האחרונה קבוצת יאנוח - ג'ת שיחקה בליגה ג' גליל עליון , המגרש הביתי  שלנו היה בפקיעין. התנהלות הקבוצה עם הקבוצות המתחרות והשופטים והקהל הייתה למופת וראויה לציון, הובלנו כל העונה במקום הראשון בנושא ההוגנות, ולצערנו רק במשחק עם נחף ספגנו כרטיס אדום וזה הוריד אותנו למקום השני, וכך התאפשר לחורפיש לזכות במקום הראשון כקבוצה ההוגנת.

·        בנוגע לתקציב הקבוצה , היו לנו הרבה קשיים , אך המועצה ובזכות עו"ד סאמר ביסאן ונאא'ל קטימה , שסייעו לנו לקבל  תמיכת המועצה , כך שגמרנו את העונה במצב סביר ועם שחקני בית בלבד היינו באמצע הטבלה.

·        ביקש תמיכת הועדה בתקצוב הקבוצה בכדי להמשיך לשמור על קוימה .

·        היה לנו תקל מצער בנוגע לשימוש במגרש כדורגל בג'ת ע"י חברים מג'וליס, תמורת זה שנקבל את מגרש ג'וליס כמגרש ביתי , ויש שמועות שראש המועצה לא רוצה קבוצת כדורגל ביאנוח - ג'ת, לדעתי יש לתמוך בקבוצה אחת לשני הכפרים, כי הדבר מקרב את החברה והאוכלוסייה , העלויות העיקריות זה האבטחה , מסכום ההוצאות בסעיף זה  יוחזרו אלינו  כ- 74% מהסכום .

·        לשאלת החברים ענה כי עלות אחזקת קבוצת הכדורגל היא כ- (150) אש"ח.

נאא'ל קטימה:

·        אחת הבעיות הקריטיות לקבוצת הכדורגל זה המגרש הביתי , אני מדבר מניסיון של (3) שנים של ניהול הקבוצה מ- 2007-2004 הובטח לי המון הבטחות על תקצוב הקבוצה שהיו כולן באוויר , כך שבסופו של עניין הוכרחתי לשלם עלויות הקבוצה מכיסי הפרטי , ומנהל מחלקת הספורט יכול להעיד על כך (הוא אשר את האמירה) , כך שאני ממליץ למנהל מח' הספורט לפנות במידית לאחת המועצות השכנות (פקיעין , ירכא וכו'..) בכדי להבטיח שהם יאשרו לנו מגרש ביתי לקבוצת הכדורגל  ובהסכם כתוב  ולמשך כל העונה וכי המועצה היא שתשלם את העלויות .

·        הבעיה הקריטית השנייה היא קבוצות הוותיקים הקיימות , שיש בהן הרבה מהצעירים שמשחקים בהן ושיכולים לשחק בליגה ללא שום בעיה .

מופלח ביסאן:

·        לעניין המגרש בג'ת והתקלה שהייתה , הגורם המוסמך במועצה ידע על העניין ובעיני זה היה מספיק בכדי שלא ייחשב הדבר כתקל , במיוחד שאנו מדברים על ספורט ורוח ספורטיבית, נושאים כאלה מקובלים בין קבוצות , ומחר כאשר נתחיל את פרויקט הרחבת המגרש בג'ת, וכאשר המגרש יתאים לפרמטרים של  ההתאחדות כמגרש מאושר , העמיתים שלנו בג'ולס יפתחו  בפנינו את מגרשם המאושר , לכן יש להתייחס לעניין בראיה פרקטית ורחבה יותר .

·        אני דורש לראות תוכניות שיראו את ההרחבה האמורה למגרש בג'ת, ולהביא לנו אישור להפעיל את המגרש כמגרש מאושר.

עסאם עביד :

·        אנחנו כמועצה וחברי המליאה תומכים בספורט ובמיוחד בקבוצת הכדורגל , בתנאי שתהיה  קבוצה  ליאנוח - ג'ת , וכביטוי מעשי לגישה הזאת התומכת בספורט ובפעילות הספורטיבית , נבחרה הועדה הזו ונבחר נאא'ל להיות יו"ר הועדה , אחד התנאים להצעה הוא הקמת עמותה עם כל המתבקש  מהקמתה ומהפעלתה ע"פ חוק (ניהול תקין) .

·        אם הקבוצה לא תתנהל לפי הכללים הנדרשים , המועצה תפסיק את תמיכתה בקבוצה , חד וחלק.

·        לגבי המגרש בג'ת , אני אישית ביקשתי שיתחילו בהרחבת המגרש , וכבר קבלנים התחילו לשפוך חומר לצורך זה , יש פרויקט של הרחבת המגרש , והחברים ציינו כי ההרחבה חייבת לעמוד בדרישות  התקן , כולל תאורה .

·        ביקש שמורשה החתימה יציגו דוחות כספים תקופתיים בפני חברי הועדה.

·        שנה שעברה תמכנו בקבוצה ועמדנו בהבטחות שנתנו , אני מאמין כי באם הכול יתנהל כפי שדרוש ממנהל תקין לא תהיינה בעיות.

מוכלס ביסאן:

·        בכדי לרשום את הקבוצה אנו מקיימים ישיבה עם עו"ד רהיג ח'טיב שהוא היו"המ של העמותה , נסדיר בה את כל הדרוש בכדי להכין את העמותה והקבוצה לעונה הבאה.

 והאב זיאדה :

·        הציע להקים קבוצת כדורגל לצעירים שישחקו בליגה , יש לנו הרבה בחורים מוכשרים,  ולאחר (3) שנים אנו יכולים לקבל הקצבה לבניית מגרש כדורגל.

·        אני לא סניגור של מוכלס ביסאן ונאא'ל קטימה , אך שניהם הפסידו המון כסף מזה שהם שלמו מכיסם להוצאות הפעילות של קבוצות הכדורגל.

מופלח ביסאן:

·        בנוגע לתביעה המשפטית כנגד הנהלת קבוצת הכדורגל בג'ת ונגד מוכלס ביסאן בפרט, שאישר כי היא קיימת מנהל מחלקת הספורט , אני מבקש שהיועץ המשפטי  של המועצה יבדוק את הסוגיה ויאמת את הדברים ואת הסוגיה, במידה והם נכונים  על המועצה לשאת באחריות  ולשלם למסיעים את שכרם , כי הקבוצה ייצגה את יאנוח- ג'ת.

עסאם עביד:

·        לשאלתו על אחזקת המגרש בג'ת , קיבל תשובה מוהאב ומוכלס כי בדשא מטפל והאב ובמים מטפל מוכלס.

נאאל קטימה:

החלטה וסיכום סעיף (2) - קבוצות הכדורגל ביאנוח ג'ת.

·        מוכלס יציג בפני החברים ותוך שבוע הצעת תקציב לקבוצת הכדורגל יאנוח -ג'ת לשנה הבאה.

·        אנו מאשרים את הצעות החברים שהם :

א-    המועצה תשא באחריות המשפטית והכספית בנוגע לתביעת המסיעים נגד מוכלס ביסאן.

ב-     להמליץ על הקמת קבוצת כדורגל לצעירים שתשחק בליגה.

ג-      מורשה החתימה בעמותת הכדורגל יציגו בפני ועדת הספורט דו"חות כספים תקופתיים .

ד-     יש להרחיב את מגרש הכדורגל בג'ת כך שיענה לדרישות התקן למגרש מאושר , וכי יש להציג בפני חברי הועדה את התוכניות להרחבתו.

ה-    בקרב שחקני  קבוצות הכדורגל של הוותיקים יש להוציא את הצעירים שביניהם לטובת הקבוצה שמשחקת  בליגה.

ו-      יש לדאוג שלקבוצת הכדורגל יהיה מגרש ביתי מובטח למשך כל העונה.

אושר פה אחד.

 

 

 

                            הישיבה ננעלה בשעה 19:55

                                 רשם : ע'אלב סיף

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                            נאא'ל  קטימה

מזכיר המועצה                                                                        יו"ר הועדה

 

תפוצה:

-         ראש המועצה וחברי המליאה.

-         הנוכחים.

-         גזבר המועצה.

-         מבקר המועצה.

-         היועצת לקידום מעמד האישה.

-         נציג הציבור המקומי.

-         מנהלי המוסדות.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00