פרוטוקול ישיבת ועדת הסמלים 20152

פרוטוקול ישיבת ועדת הסמלים 20152

‏23 מרץ 2015

ועדת סמלים  מס' 2-2015

 

 

                    פרוטוקול ישיבת ועדת הסמלים 20152, נערכה ב- 22/3/2015 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      ראובן ביבאר      - יו"ר הועדה.

2-      מאג'ד עבדאללה- חבר הוועדה- ( לא נכח והודיע שלא יגיע בגלל בעיה אישית).

3-      ד'יב פרג'            - חבר הועדה .

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף             - מזכיר המועצה.

2-      עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

3-      זיאד ביבאר           - נציג הציבור המקומי.

4-      סמיר חבקה          - חבר המליאה.

 

נושא הדיון:

 

תקנון ההנצחה.

 

ראובן ביבאר:

 

·         פתח את הישבה ובירך את כולם .

·         בהמשך להחלטת המליאה בישיבתה מן המניין 8/2014 מיום 31/7/2014 הוחלט להסמיך את ועדת הסמלים להציע תקנון הנצחה בישוב.

·         בעקבות כך ב- 29/9/2014 הוגשה הצעה לעיון ראשוני של ראש המועצה. ב- 26/10/2014 התקבלו הערותיו לבדיקה ותיקון.

·         בתאריך 15/3/20154 נמסר לראש המועצה עותק מתוקן , ועותקים חולקו באותו יום לכל חברי המליאה.

·         הנושא הובא לדיון בישיבת המליאה שלא מן המניין 1/2015  ב- 18.3.2015 . חבר המליאה מאג'ד עבדאללה ובהיותו חבר הועדה , טען ובצדק שלא היה שותף להכנת ההצעה לתקנון , ולאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי, הצעתי בפני המליאה להביא את ההצעה בפני ועדת הסמלים בטרם קבלת החלטה סופית במליאת המועצה.

·         ישיבה זו כונסה בעקבות הטענה שהועלתה ע"י מר מאג'ד עבדאללה, אך לצערנו הוא שלח הודעה בבוקר שאין באפשרותו להגיע לישיבה מסיבות אישיות.

·         חלק שתי פניות בעניין התקנון ( המצורפות בזה) ויצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו, הקריא את תוכנן בפני הנוכחים .

 

ההערות שהועלו והחלטות:

 

1-      בנוגע לסעיף (1) בפניית חבר המליאה והועדה מר מאג'ד עבדאללה , בנוגע לסינון בקשות ודחייתן, מדובר בפרק " הגורמים השותפים לתהליך ההנצחה וצורת פנייתם - סעיף 3(ב) " , יבוא במקומו: " ועדת ההנצחה והסמלים וגורמים נוספים בהתאם לשיקול דעתה, תהיה אחראית לביצוע מיון וסינון ראשוני של הפניות להנצחה.. "

2-      בסעיף (2) לפנייתו של מר מאג'ד והנוגע לערעור על החלטת הועדה,  הועדה ממליצה להוסיף לפרק דלעיל בסעיף 3 (א) את הפסקה דלהלן:

·         בסיפא של הסעיף ייכתב : " בנוסף הועדה תזמין את הפונה ולהשמעת נימוקיו בפני הועדה בטרם קבלת החלטה/ המלצה" .

 

3-      הועדה ממליצה לשנות את סעיף 3( ג) בפתיח ונוסח ההמלצה יהיה :" ועדת ההנצחה והסמלים באמצעות היו"ר או לשכת ראש המועצה ..." .

4-      בפרק : "דיון בוועדת הסמלים" ,  יש למחוק את הפיסקה הרביעית כולה ולבצע התאמות לפסקאות האחרות המתייחסות להקשר זה.

5-      יש להוסיף פרק לתקנון תחת הכותרת -  " תחולה" ובו ייכתב :  " אין לעשות שינוי כלשהוא בהחלטות המליאה הקודמות להנצחת אישים ערב אישור תקנון זה" .

6-      בסעיף ( 2) (א) בפנית סגן ראש המועצה , יש מענה לבקשתו זו והיא נמצאת  בפרק – "הגדרות" ,  "סעיף צוות מיפוי יישובי" , אך ע"מ לחדד את העניין ייכתב בסיפא של הסעיף: " מיפוי האתרים הפוטנציאליים יובא לאישור ועדת הסמלים ".

7-      בנוגע לסעיף 2(ב) של הפניה שלו, הועדה קבעה קריטריון של  7 שנים מגורים בכפר שהוא פרק זמן סביר בכדי שעשייה ציבורית תבוא לידי ביטוי והכרה בצורה משמעותית , והקריטריונים שהוא מציע נמצאים בהצעת התקנון.

8-      בקשתו  שבסעיף 2(ג) שבפנייתו טופלה במסגרת המענה לפניית החבר מאג'ד עבדאללה , בנוסף יש להבהיר כי הוספת או בחירת עוד אנשים מהישוב באה לידי ביטוי בפרק " ועדת סמלים והנצחה" בסעיף (ב) .

9-      כמענה לסעיף (2) (ד) לפניתו , הועדה דוחה על הסף את הטענה הזאת , מכיוון שהתקנון המוצע הינו שווינו ונטול פוליטיקה . אושר פה אחד .

 

 

 

                                                             בכבוד רב,

 

                                                                  ראובן ביבאר

                                                              יו"ר הועדה

 

 

 

 

העתק:

- ראש המועצה.

- הנוכחים.

- חברי המליאה.

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00