פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה5/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה5/2015

‏28 יוני 2015

מס' 5-2015

 

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה5/2015 ,  נערכה ביום  25/6/2015 , בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

 

1-      ראובן ביבאר-     יו"ר  הוועדה.

2-      ד'יב פרג'-           חבר הועדה.

3-      מופלח ביסאן-    חבר הועדה.

4-      סלימאן חמדאן- חבר הועדה.

5-      פד'יל דאהר-       חבר הועדה.

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-               מזכיר המועצה.

2-      עו"ד סאמר ביסאן-   יועמ"ש.

3-      חאתם עג'מיה-         מ. תשתיות.

נושאי הדיון:

1-      טורבינות הרוח ביאנוח - ג'ת.

2-      בחירת מתכננים לתכנון מתחמים.

ראובן ביבאר:

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם , הציג את נושאי הדיון, אנו נשנה את סדר היום כך שסעיף בחירת המתכננים יהיה הראשון שנדון בו .

·         סגן ראש המועצה הודיע לי (בסמס) כי הוא לא יגיע  לישיבה .

 

סעיף (1)- בחירת מתכננים לתכנון מתחמים:

·         חאתם עג'מיה יציג.

חאתם עג'מיה:

·         היה לנו תקציב ע"ס (900) אש"ח ביאנוח ו- 450 אש"ח בג'ת, נוצל משניהם כ- (900) אש"ח . הניסיון שלנו עם שני המתכננים לא היה הכי מוצלח,  אושר לנו לנצל את יתרת הסכום להמשך את התכנון נוסף . מפתח התכנון לדונם שנקבע לאחרונה הוא  כ- (4) אש"ח . ניתן לעבוד עם שני המתכננים לפי התנאים האלה, ובנוסף קבלנו עוד  (466)אש"ח  שניתן לתכנן בהם כ- 100 דונם .

ראובן ביבאר:

·         הציע לתכנן את מתחם 12 בג'ת ובפעימה הבאה מתחם 14 יהיה בעדיפות ראשונה , מופלח ביסאן הציע לתכנן את המתחמים האחרים במיוחד בצד המערבי דהיינו את מתחם 14 .

·         ביאנוח הציע לתכנן מתחם 8 .

החלטה סעיף (1) - תכנון מתחמים

·         הועדה ממליצה להשלים את המשך התכנון במתחם 12 בג'ת בפעימה זו , ובפעימה הבאה מתחם 14  יהיה בעדיפות ראשונה לתכנון, ביאנוח מומלץ לתכנן את מתחם 8 .אושר ברוב קולות של 4 חברים,  מופלח ביסאן הסתייג,  כיוון שלא התקבלה הצעתו לתכנן את מתחם 14 בג'ת.

חאתם עג'מיה:

·         מאחר וניתן חוקית לבחור מתכנן ללא מכרז, ביטלנו את מכרז 17/2015 - תכנון מתחמים. הסביר את השיקולים לצעד הזה.

ראובן ביבאר:

·         אנו נבחר מתכנן / מתכננים והציע את המתכננים הבאים:

1-      יהלום בגליל- אדריכלות ובינוי ערים.

2-      וסאם פרג'.

3-      א.ב. הנדסה בע"מ - בהנהלת נזיה ביסאן.

4-      חץ הגליל.

 

החלטה סעיף (1) – בחירת מתכננים:

·         הועדה ממליצה לבחור באחד או יותר מהאדריכלים המוצעים לצורך תכנון המתחמי : 8  ביאנוח ו- 12 בג'ת, הועדה מודעת לזה שהאדריכל  שייבחר יעבור את מסננת מ. השיכון  ומשרד הפנים. אושר פה אחד  .

 

סעיף (2)- טורבינות הרוח ביאנוח ג'ת.

 

ראובן ביבאר

·         אחרי ישיבת הועדה 4/2015 , לצערי הרב הודלפו דברים מהדיונים שהיו בישיבה , הדבר נעשה באמצעות טיוטת פרוטוקול הועדה , לפני שאני כיו"ר הועדה עברתי עליו ואישרתיו , הדברים הועברו לידי היזם באמצעות עו"ד רהיג' ח'טיב, אני רואה את הדבר בחומרה רבה , מזה שטיוטת הפרוטוקול נחשפה לפני אנשים שלא נמנים על חברות בוועדה , הדבר יצר מצב לא נעים אצל חלק מחבריי במיוחד החבר ד'יב פרג' , והחבר מופלח  (לדבריו) קיבל פניות כאלו , הדבר הזה לא מקובל , התבקשתי ע"י החבר ד'יב לבדוק את העניין , ולתת לו תשובה מוחלטת מי עומד מאחורי מעשה זה.

פניתי למזכיר המועצה ע"מ לזרז את הוצאת הפרוטוקול , וע"מ שהיזם ינצל את הזמן בכדי שיכין מה שהוא התבקש להציג בפני הוועדה , לצערי הפרוטוקול נחשף ואני מרגיש שנעשתה פה פגיעה בחברי הוועדה ובי אישית, וזכותו של כל חבר שמרגיש שנפגע ולאור השיחות הטלפוניות שקבלו החברים, לקבל תשובה הולמת לכל מחדל כדוגמת מחדל זה.

·         ע'אלב סיף ועו"ד סאמר ביסאן התייחסו.

·         חאתם עג'מיה שלח לי מכתב בו הוא מודיע לוועדה כי הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים , והוא ביקש לפסול את עצמו מלהשתתף בדיוני הועדה בנוגע לפרויקט הזה, המכתב שלו מצ"ב והוא יהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול , ולכן הוא עוזב את הישיבה.

·         חב' הוועדה סלימאן (רג'א) חמדאן עזב את הישיבה , היות ויש לו ניגוד עניינים.

·         ביקשתי שהאגף הטכני יהיה מיוצג בישיבת הועדה מאחר וחאתם עג'מיה נמצא בניגוד עניינים, מר מופלח ברכאת ולפי הודעת חאתם עג'מיה מתנגד לפרויקט, ואף גם בנוגע אליו יש ניגוד עניינים , אנו נעביר עניין ייצוג האגף הטכני לידיעת וטיפול ראש המועצה , בכל מקרה אנו רוצים שהאגף יהיה מיוצג בדיוני הוועדה.

·         בשלב זה חאתם עג'מיה וסלימאן חמדאן עזבו את הוועדה .

·         בעקבות כל הדברים , התקשר אתי עו"ד רהיג ח'טיב ושאל אותי לגבי תוכן ההבהרות המתבקשות מהחברה, בכדי שיבינו במה מדובר , כן דבר אתי מופיד מרעי , הסכמתי לשבת עם מופיד מרעי , בכדי להבהיר לו את הבקשות שלנו, ישבנו ב- 22/6/2015 , בעקבות הישיבה, החברה שלחה מכתב והוא קרא את תוכנו ויצורף לפרוטוקול .

·         מכתב השיפוי שהעבירה אלינו החברה היזמית נמסר לידי עו"ד סאמר ביסאן,  בכדי שיבדוק אותו משפטית ויתייחס אליו בתוך יומיים בכתובים,במידה ולא ישבע את רצונו, יוציא נוסח שעליו צריכה לחתום החברה היוזמת .

·         החברה שלחה את שמות בעלי המניות בחברה והוא יצורף לפרוטוקול .

·         בהחלטות הועדה בישיבתה מס' 4/2015 , סעיפים 3-5 , החברה נתנה מענה לשיטתה היא , המופיע  בסעיף (3) למכתבם מיום 22/6/2015 המצורף בזה.

פד'יל  דאהר:

·         אני כחבר המועצה המקומית וכחבר הוועדה פנו אלי מספר תושבים מבוגרים , תקפו  אותי מילולית בגלל עמדתי בעניין הטורבינות . כיוון שהם קיבלו מידע מתוכן ישיבת הועדה 4/2015 , ולדעתם אני עומד נגדם בעניין שיכול להביא להם הרבה כסף מהתקנת הטורבינות, אני מעולם לא עמדתי נגד אינטרס ציבורי, להיפך תמיד עזרתי כמה שאפשר , נכון אמרתי בישיבות את דעתי בנושא והיא לא הייתה שלילית, וכוונתי הייתה לבדוק את הנושא מהשורש , ע"מ שלא יבואו אליי אחרי זה בטענות, במיוחד באם הפרויקט הזה יביא בעיות וסכנות כלשהן לבעלי האדמות בסביבה , ובגלל זה אני מביע את דעתי והיא שאני לא מתנגד להקמת טורבינות ובעיקר כשהבעלים של הקרקע מסכימים לכך , ולסיום אני מדגיש על דבר עתידי, שהבעלים לא יצטערו על הקמת הטורבינות בעתיד.

ד'יב פרג':

·         דבריי כתובים אחד לאחד בפרוטוקול הישיבה של הוועדה מס' 4/2015 , שתמציתם, אני ממליץ בפני הוועדה שהיא תמליץ בפני המליאה לאפשר לפרויקטור להתקדם בתהליך , קרי , לקבל אישור עקרוני להצטרפות המועצה כיזמת, ולהתחיל בתכנון המפורט , תחת ההנחה כי התכנון המפורט , ולפני העברתו לאישור לוועדות התכנון , יהיה מתואם ומקובל על המועצה.

מופלח ביסאן:

·         אני מסכים לדברים שנאמרו ומבקש לגלגל את הנושא בפני המליאה.

ראובן ביבאר:

·         למרות שדברנו  לא מעט על הפרויקט הזה ודנו בו מקצועית גרידא , ללא כל שיקולים אישיים , כאלה ואחרים , התייחסנו אליו בכובד ראש , התייחסנו ליזם ומי  מטעמו גם בכובד ראש,  לאחר שלמדנו את כל המסכמים  שהוגשו ע"י היזם , ולמרות החוסר בחלק מהמסמכים , שראינו לנכון להציגם בפני הוועדה שלנו , ומתוך אחריות לאינטרס הציבורי, אנו כוועדה וע"מ לא לחרוץ את   גורלו של הפרוייקט כאן ועכשיו ממליצים בפני מליאת המועצה, לאשר הצטרפות המועצה עקרונית לפרויקט זה , הגשת המסמכים החסרים יהיה כפוף להחלטת מליאת המועצה , כמו תסקיר הבריאות , החתמת הבעלים וכפי שהחליטה הוועדה בישיבתה מס' 4/2015 .

 

החלטה סעיף (2) – טורבינות הרוח ביאנוח-ג'ת

·         הוועדה מאשרת את הסיכום שהציע יו"ר הוועדה וכפי שנכתב דלעיל, דהיינו שהמועצה תצטרף כיזמת לפרויקט וכי עניין הגשת המסמכים החסרים ע"י החברה היזמת יהיה כפוף להחלטת המליאה.  אושר פה אחד .

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:45

רשם:  ע'אלב סיף

 

 

 

                                                                                              בכבוד רב,

 

                                                                                                    ראובן ביבאר

                                                                                                    יו"ר הוועדה

תפוצה:

-          ראש המועצה וחברי המליאה.

-          הנוכחים.

-          גזבר המועצה.

-          מבקר המועצה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00