פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה 4/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה 4/2015

‏21 יוני 2015

4-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה 4/2015 , נערכה ביום רביעי 17/6/2015 בשעה 18:00, במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      ראובן ביבאר-               יו"ר הועדה.

2-      ד'יב פרג' -                     חבר הועדה.

3-      מופלח ביסאן-               חבר הועדה.

4-      סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר המליאה( לא נכח בישיבה מתוקף זה שיש ניגוד עניינים).

5-      פד'יל דאהר-                  חבר הועדה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף -             מזכיר המועצה.

2-      עסאם עביד -           סגן ראש המועצה.

3-      עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש (הגיע במהלך הדיון ) .

4-      חאתם עג'מיה-        מ.מ.תשתיות (הגיע במהלך הדיון).

 

נושא הדיון:

 

·       טורבינות רוח ביאנוח - ג'ת.

 

ראובן ביבאר:

 

·         בירך את כולם , פתח את הישיבה והציג את הנושא .

·         ישבנו ב- 15/2/2015 בישיבת הועדה 3/2015 החברה  הציגה את העניין , הוצגו חוות דעת שונות בנוגע לפרויקט   הטורבינות ביאנוח-ג'ת.

·         בישיבה זאת  סיכמנו עם החברה  שנקבל מהם רשימה של בעלי המניות בפרויקט .

·         כן סוכם שנקבל מכתב מעו"ד רהיג' ח'טיב בנוגע למצבי זיקה למקרקעין .

·         ושנקבל את המצגת שהוצגה בפני חברי הוועדה בישיבה , ואכן קיבלנו אותה.

·         כן סוכם כי עליהם להעביר לנו סט תוכניות של הפרויקט וגם זה נעשה.

·         הובטח להעביר לנו סט מהתקנון וזה הועבר.

·         היינו אמורים לקבל נסח כתב שיפוי כנגד תביעות עתידיות כנגד המועצה , זה לא התקבל.

·         בישיבת מליאת המועצה  מן המניין 6/2015 - ראש המועצה הסמיך את סגן ראש המועצה מר עסאם עביד,  לנהל את כל הדיונים הנוגעים לפרויקט,  כיוון שיש עניין של ניגוד עניינים עם ראש המועצה.

·         אזכיר כי מדובר על פרויקט כלכלי גדול היקף שמגיע  לכ- 700 מש"ח , כאשר צפוי  שמהם כ- 40% יישארו בתוך הישוב , במהלך הביצוע שלו ובתהליך בנייתו.

·         מדובר בבניית 23 טורבינות , 7 טורבינות מסוג v-15  ( גובהן עד 70 מטר) ו- 16 טורבינות מסוג v-112 ( גובהן כ- 100).

·         כל הבעלים חתומים על הסכם מלבד טורבינה אחת שממוקמת בגו"ח 18723/10 .

·         הוצגה בפניי ובפני הועדה חוות דעתו של המהנדס חאתם עג'מיה, שהוא רואה את הפרויקט בחיוב ומציע לקדם אותו, (בשלב זה הצטרף לישיבה עו"ד סאמר ביסאן ).

 

סאמר ביסאן:

 

·         הקריא בפני הוועדה מכתב של עו"ד רהיג' ח'טיב בו הוא מודיע כי ראש המועצה מכר את מניותיו בחב' זודיאק- יוזמת הפרויקט ,  וכי אין באדמות שלו שום טורבינות ( יצורף לפרוטוקול).

 

ראובן ביבאר:

 

·         עו"ד רהיג חטיב היה אמור להעביר לנו רשימה שמית לבעלי המניות בחברה שמנהלת את הפרויקט ביאנוח - ג'ת , והרשימה לא התקבלה .

·         עברתי אני וד'יב פרג' על התקנון , ויכול להיות כי בשלבים הראשונים של בניית התוכנית והתקנון שלה , האנשים לא נחשפו למהות התקנון ומגבלותיו.

·         ציין במיוחד שני סעיפים בתוך התקנון שיוצרים מגבלות תכנוניות ברות ממוש זכויות, בחלקות ו/או בקוו ההולכה והכבישים המובילות בין הטורבינות, ומהטורבינות אל קווי ההולכה הראשיים, והם סעיפים 6.4 ו- 6.6 .

·         המליץ בפני הועדה כי בעלי הפרויקט יעשו נספח שבו יצוינו כל המגבלות שיוצר התקנון.

 

מופלח ביסאן:

 

·         הציע כי  לפני ההסכמה על הפרויקט לבצע סיור שטח בכדי לראות הכול מקרוב, ולפרוש את כל הפרטים הנוגעים לפרויקט ולפני שנחליט עליו.

 

פד'יל דאהר:

 

·         הציע לכנס את כל הבעלים ולהסביר להם את המשמעויות השונות של הפרויקט.

 

ד'יב פרג':

 

·         כרגע התוכנית לא שלמה , מה שאנו יודעים זה מקום וסוג הטורבינות.

·         אנחנו לא מכירים את רשת הדרכים המחברת בין הטורבינות ובין חוות הטורבינות לקווי ההולכה הראשיים , מצב כזה יכול להכניס עוד כמה בעלי עניין המושפעים מהפרויקט , כמו כל אלה שהדרכים והתשתיות עוברות באדמות שלהם , וכל אלה שהם צמודים לאותן דרכים ומושפעים מהתקנון של התוכנית. הוא הקריא תוכן סעיף 6.4 של התקנון שיוצר המגבלות שצוינו.

·         מכיוון שהעניין לא גמור , על הפרויקטור להכין נספח בו ישנה הסכמת כל אלה הנפגעים ממגבלות אלו.

·         אנו יכולים להסכים להמשיך תהליך בניית הפרויקט , אך עם המגבלות האלו .

 

 

 

 

פד'יל דאהר :

 

·         צריך לבקש את התוכנית החסרה של הדרכים (ראובן - החברה הציגה בפנינו תוכנית הדרכים של הפרויקט ) אם כן צריך להסביר לאנשים הנוגעים בדבר בנוגע למגבלות.

 

עסאם עביד:

 

·         ראיתי בתקנון שישנה טורבינה שיושבת על 10 חלקות .

·         חסרים מסמכים ויש להשלים אותם.

·         אימץ את רעיון מופלח ביסאן שיש לעשות סיור שטח , בין היתר יש לבדוק המרחק של הטורבינות מהבתים . (בשלב זה הצטרף לישיבה חאתם עג'מיה).

 

ראובן ביבאר:

 

·         אנו צריכים להיות כנים וישרים, קודם כל עם התושבים והאינטרסים שלהם.

·         יש לשלוח להם את התקנון ולחייב את האנשים לחתום עליו.

 

מופלח ביסאן:

 

·         לחברה יש עניין שכמה שפחות מידע יזרום וייחשף.

 

ד'יב פרג':

 

·         בכל זאת ישנם 23 בעלים שייהנו מהפרויקט.

·         קיימת חובה שאנו נעיר את תשומת לב כל אלה שיפגעו או יושפעו, חובה  שידעו על מהות ההשפעה.

 

פד'יל דאהר:

 

·         שאל על מצב בו ישנה חלקה בבעלות שני אנשים , אחד רוצה להקים טורבינה והשני לא, האם ניתן להקים את הטורבינה בה.  קיבל תשובה שמקרה כזה ימנע הקמת הטורבינה.

 

מופלח ביסאן:

 

·         צריך להסביר לתושבים את מהות הפרויקט בשפה עממית מובנת.

·         יש לצרף דף הסבר על הפרויקט בערבית, ושיחולק לכל התושבים, כך אנו נחשוף את העניין.

·         על החברה להציג בפני הועדה תזכיר בריאות.

·         חובתנו הציבורית, כלפי כלל התושבים, גוברת על הרווח הכספי והכלכלי שהתוכנית כוללת בתוכה לחלק מהאוכלוסייה.

·         היזמים מנסים לסנוור אותנו מהתועלת הכספית , זה תפקידם,  כי הם חברה כלכלית נטו .

·         אנחנו צריכים לראות את התוכנית בראיה חברתית , כלכלית אנו יודעים שישנו הרבה כסף, אך יש לזכור כי הכפר גדל ומתרחב , ואני לא רוצה שההגדלה וההרחבה ייפגעו מהתוכנית , יש פה סבירות גבוהה שהמיזם טומן בחובו בעיות חברתיות, הנגזרות מצמצום  השטח המיועד לבניה, האוכלוסייה שלנו ברוך אלוהים הולכת וגדלה.

·         אנו חייבים להתייחס לטורבינות כאל תחנות ממסר לסלולרי , יש להם קרינה מזיקה , ומנקודת מבט זו יש להחליט באם אנו נלך על הפרויקט.

·         בעלי המיזם נשאלו באם יש פרויקט כזה בארץ והם הודו שאין, דבר המעורר הרבה סימני שאלה.

 

פד'יל דאהר :

 

·         יש לבקש את תוכנית הכבישים של הטורבינות, ויש לחלק את התוכנית לבעלי הטורבינות בכדי שיציגו אותה בפני השכנים, זה יחסוך לנו את  העבודה.

 

חאתם עג'מיה:

 

·         אנו יכולים להמליץ , אך העניין לא ייעצר כאן, כי הוא יגיע לוועדה המחוזית לתכנון ובניה , שם יועלו כל הנושאים , פה אנחנו יכולים להמליץ (מופלח  - זה לא רק המלצה זה הסכמתנו) הם יכולים לאשר את הפרויקט ללא הסכמתנו, ואף ללא הסכמת הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל.

 

ראובן ביבאר:

 

·         כל מה שנאמר פה חשוב בפני עצמו .

·         אנו יכולים להמליץ , אך ההסכמה שלנו כמועצה מחייב אישור המליאה.

·         אנו כוועדה נתן חופש פעולה לכל חבר שיפעל לפי מצפונו ושיקוליו.

·         אנו צריכים לדעת לאיזה כיוון אנו הולכים , אם נסכים אנו נתנה את ההסכמה , ונשאיר למליאה את האישור הסופי.

·         ביקש מעסאם עביד שילמד את פרטי הפרויקט על בוריים.

 

החלטה:

 

·         הוועדה מבקשת מהיזם של פרויקט הטורבינות ביאנוח ג'ת,  טרם גיבוש המלצה בפני מליאת המועצה לגבי התוכנית , את הדברים הבאים:

1-      תזכיר בריאות בדגש על נושא הרעש והקרינה.

2-      סט תוכניות עם כל הנספחים המשלימים , בעיקר תוכנית המציגה את מקום הטורבינות ודרכי הגישה וקווי ההולכה המוצעים ע"י היזם.

3-      היזם יחתים את כל הבעלים שהסכימו וחתמו על הסכם בעניין הטורבינות, וימציא נספח חתום, הכולל את המגבלות בסעיפים 6.4 ו- 6.6 לתקנון התוכנית , כך שלא יישארו אי הבנות בעתיד .

4-      היזם יחתים את כלל בעלי הקרקעות הקשורים לדרכי הגישה ולפריסת תשתית הולכת החשמל על נספח שמבהיר את מהות השימוש בקרקע , זכויות וחובות והשפעות .

5-      היזם מתבקש להחתים את כלל השכנים המושפעים מהקמת הטורבינה ודרכי הגישה.

6-      הוועדה תערוך סיור שטח במקום בו יוקמו הטורבינות.

7-      על היזם לספק לועדה רשימה שמית של בעלי המניות בפרויקט.

8-      יש לקבל נסח כתב שיפוי כנגד תביעות משפטיות כנגד המועצה.

9-      הועדה לא רואה בבקשות אלו או בפרוטוקול זה שום הסכמה או אישור לפרויקט.

אושר פה אחד.

 

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:10

רשם : ע'אלב סיף

 

בכבוד רב,

 

ראובן ביבאר

יו"ר הועדה

 

 

 

 

תפוצה:

- ראש המועצה וחברי המליאה.

- הנוכחים.

- גזבר המועצה.

- מנהל התברואה.

- מבקר המועצה.

- נציג הציבור המקומי.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים . נצרת .

 

 

 

 

 

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00