פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה 2/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה 2/2015

‏31 מרץ 2015

ועדת תכנון 1-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה 2/2015 ,

נערכה ביום 29/3/2015 בשעה 18:00 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 

1-     ראובין ביבאר-    יו"ר הועדה.

2-     ד'יב פרג'-            חבר הועדה.

3-     מופלח ביסאן-    חבר הועדה.

4-     סלימאן חמדאן- חבר הועדה.

5-     פד'יל דאהר-       חבר הועדה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-     ע'אלב סיף-               מזכיר המועצה.

2-     אורי צפריר-             נציג פ.י.ק גנרטורים.

3-     אביגדור הובר -        נציג פ.י.ק  גנרטורים.

4-     מופיד מרעי -            יזם.

5-     עו"ד סאמר ביסאן-  יועמ"ש.

 

נושא הדיון:

 

·        טורבינות הרוח בתחום המועצה.

 

ראובן ביבאר:

 

·        רק עכשיו נודע לי כי מהנדס המועצה חאתם עג'מיה לא יופיע לישיבה כי הוא חולה.

·        בירך את כולם ופתח את הישיבה והציג את נושא הדיון.

·        ב- 15/3/2015 היתה ישיבה לועדה ודנו בנושא , מופיד מרעי הציג את הפרויקט ופ.ק. י. גנרטורים, נתנו הסברים על הפרויקט , את התכנון ופרטיו ולאן הגיעו בשלבי בו,  ולאן הגיע הפרויקט ושלבי ביצועו.

·        הציגו את ההקשר בין נושא הדיון ולמה הם מצפים מהישיבה ומהמועצה, חלק מחברי הועדה הציגו שאלות וביקשו מספר דברים:

1-     מי הם בעלי מניות בפרויקט- רשימה שמית.

2-     מכתב מעו"ד רהיג' כטיב על מצבי זיקה למקרקעין.

3-     סט תוכניות שחולקו לחברים כולל למהנדס המועצה שאמר שהוא לראשונה מודע לפרויקט , הוא קיבל סט מאביגדור.

4-     ועוד כמה דברים שנתקשו תוך כדי הדיון.

·        למעשה קיבלנו כל מה שביקשנו מהיזם , כולל דברים רגישים לגבי היזם שעלולים לחשוף את התוכניות והייחודיות שלו , אך התחייבנו כלפיהם לא להוציא דבר .

·        המסמכים שביקשנו מהם הועברו לחברי הועדה בתוך ההזמנה לישיבה בחוברת שחולקה.

·        ביקשתי חוות ממהנדס המועצה וחוות דעת מהיועץ המשפטי , ואני מקווה שהוא גיבש חוות דעתו , שתי חוות הדעת חולקו לחברים.

 

 

 

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        הפנה את תשומת לב חברי הועדה כי מי שיש לו זיקה של קרבה הקשורה לפרויקט ויש לו ניגוד עניינים , עליו להצהיר כאן על הניגוד זה. בהקשר החבר סלימאן (רג'א) חמדאן הצהיר כי יש לו זיקה כזאת והוא יעזוב את הישבה.

 

ד'יב פרג':

 

·        אני ראיתי בתוכנית כי אחת הדרכים בתוך הפרויקט עוברת בחלקה שלנו, למרות שהוצהר כי נושא הדרכים עדיין לא תוכנן ולא הוכנס לקווים הכחולים ונציג החברה אביגדור אישר את הדבר.

 

פד'יל דאהר:

 

·        גם אני שותף בחלקה עם בן דוד שיש לו חלק בפרויקט , אני לא שותף לפרויקט ועדיין אני ובן דודי בעלים של החלקה,  50% לכל אחד , שאל באם במצב כזה הוא נופל במצב של ניגוד עניינים.(בשלב זה סלימאן חמדאן עזב את הישיבה)

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        החברה היוזמת הפתיעה אותנו בטענה כי נושא הדרכים עדיין לא מוגמר, כך שהתמונה עדיין לא מושלמת.

 

ד'יב פרג':

 

·        אני לא רוצה שיהיה לי  סוגיה משפטית כלשהיא , ובאם יש ניגוד עניינים אני אעזוב את הישיבה.

אביגדור הובר:

·        התכנון עדיין לא עבר תנאי סף ובגין זאת אנו פנינו למועצה שתסייע בידנו להשלים את העניין.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        נכון לרגע זה הקרקע של החבר ד'יב פרג' כן נכנסת לתוכנית . אביגדור אמר כי בעלויות על הדרכים טרם הוצגו בתכנון בוועדת התכנון והבניה ולכן אין ניגוד עניינים.

 

ראובן ביבאר:

 

·        בעניינם של ד'יב  ופד'יל כן יש להם זיקה והם בתוך ניגוד עניינים , ולכן אני מציע להם לעזוב את הישיבה.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        החברה פנתה למועצה בכדי להיות שותפים ושהמועצה תצורף כיוזמת לפרויקט,  הדרבים נאמרו בהקשר לחוות דעתו שחולקה לחברים. לאחר ששאלתי לגבי ניגוד העניינים , מתברר שכן יש ניגוד כזה ולו בסיכוי בהיקף של 1% , שכן יהיה קשר יש פה נתון שהוא דינמי ושעלול להגיע לכל אחד מחברי המליאה , מהחברה אין תשובה סופית שמאפשרת לנו לקבוע את מידת ניגוד העניינים באופן חד וחלק.

 

מופיד מרעי:

 

·        ההצטרפות של המועצה היא לשלבי התכנון , אחרי אישור המליאה אנו יחד עם המועצה והמתכננים נתכנן ביחד , לגבי ד'יב אין הסכם אתו  וכו'..אמנם ע"פ התוכנית הדרך עלולה לעבור בחלקתו , משפטית אם בהמשך התכנון יהיה מצב שיש חלקה משיקה או בתוך הפרויקט , אז במצב כזה כן   יהיה ניגוד עניינים , אך הניגוד לא קיים כעת.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        לא ניתן להכניס את תחום הניגוד לתחום האפור , צריך לברר באם יש או לא . המסמכים שהוגשו יש להם נגיעה לחברי וועדה ולכן יש ניגוד עניינים . אביגדור חזר על גרסתו כי התכנון צריך לעבור תנאי סף ובלי תמיכת המועצה לא ניתן לעבור אותם.

·        מבחינתו כמועצה גם בשלב הראשון חבר וועדה שיש לו נגיעה בנושא , הוא למעשה נמצא במצב של ניגוד עניינים.

 

אביגדור הובר:

 

·        הסביר את הליך אישור פרויקט כזה ברשויות התכנון , במהות , התכנון המקורי עובר תהליך שינויים רצוף ודינמי , כעת לא ניתן לתקן את המסמכים שהוגשו , ואנו במצב לא ביצה ולא תרנגולת , ולכן אין ניגוד עניינים.

 

ראובן ביבאר:

 

·        אימץ את הגישה של אביגדור , והציע כי נושא הדרכים ינותק מהדיון , לגבי פד'יל דאהר הוא לא שותף לפרויקט בחלקתו ולכן גם לגביו אין ניגוד עניינים.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        ראש המועצה וחבר הוועדה סלימאן חמדאן יש להם ניגוד עניינים באופן ברור .

 

ד'יב פרג':

 

·        ביקש לרשום את דברי עו"ד סאמר ביסאן בנוגע לניגוד עניינים.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

·        לאחר הבהרות מטעם החברה היוזמת, נשוא הדיון יהיה מיקום הטורבינות בלבד , עניין הדרכים יוכן ויתוכנן במשותף , במידה ומליאת המועצה תחליט להמליץ  לאשור את התוכנית וכמצטרפת לה , על כן נושא ניגוד העניינים בשלב זה מתייחס לעניין בעלי החוזים,  בעניין זיקת הקרקע והבעלות ומיקום הטורבינות ובעלי מניות באם קיימים . משמע שחבר הוועדה ד'יב פרג' אין לו ניגוד עניינים בנושא,  כמו כן חבר הוועדה פד'יל דאהר גם לו אין ניגוד עניינים  והם יכולים להמשיך להיות בישיבה ולהשתתף בדיוניה והחלטותיה, במידה ובהמשך יתפתחו הדברים לכיוון של טובת הנאה או רווח אישי , אז שניהם יהיו מחויבים להודיע על כך ולפעול בהתאם לחוות הדעת המשפטית שתיקרא ושיקבלו העתק ממנה במהלך ישיבה זו ( הקריא וחלק את חוות דעתו שתצורף לפרוטוקול ותהווה חלק ממנו) .

·        בפתיח של קריאתו לחוות הדעת ציין כי חוות הדעת הינה משפטית גרידא ,היא לא דנה בעניינים התכנוניים וההנדסיים של התוכנית עצמה , שכן חוות הדעת מתייחסת לעניין האינטרס הציבורי למול ניגוד העניינים שיכול לנבוע מעצם הצטרפות המועצה לתוכנית ואישורה ע"י הגורמים התכנוניים. בשלב זה הקריא את חוות הדעת.

 

 

 

אביגדור הובר:

·        האם ניתן להחליט על אפשרות של שינוי ו/או תיקון ע"מ שלא יהיה ניגוד עניינים.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        יש אפשרות כזאת וניתן להוסיף את הבקשה הזאת שתהיה אופציה נוספת.

 

ראובין ביבאר:

·        יש משקל עיקרי בנושא החלטת הועדה לניגוד עניינים ושהיא עלולה להשפיע מהותית על אישור התהליך.

 

אביגדור הובר:

 

·        נבקש אישורכם לבקשתנו,  בתמורה אנו נמסור למועצה  מכתב התחייבות שלנו כי במידה וביטול או נטרול ניגוד העניינים לא יתממש , אז אנו נמשוך את ידנו מבקשתנו ובלי לחייב את המועצה בכלום.

ד'יב פרג':

 

·        באם נטרול ראש המועצה ומינוי חבר שינהל את הישיבות הנוגעות לעניין, היות וראש המועצה וחבר המליאה הרלוונטי ממילא לא יהיו בישיבה , הרי גם כך החבר הזה  מנוטרל .

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·        בחוות  הדעת התייחסתי לאינטרס הציבורי כי לעניין זה יש משקל כבד בהתייחסות הכללית ושל האישים  לכל העניין , לכן צריך לייצור איזון בין האינטרס הציבורי לבין נושא ניגוד העניינים.

 

מופלח ביסאן:

 

·        האינטרס הציבורי הוא רחב יותר מאשר השקעה בתשומות , כי יש שינויים שונים  שמשפיעים על הציבור , כמו  איכו"ס השקעה בתשתיות וכו'...

ראובין ביבאר:

החלטה:

·        הועדה מאמצת את חוות דעתו של עו"ד סאמר ביסאן - היועץ המשפטי של המועצה , אבל ולאור בקשת היזמים, להמליץ  לתת ליזמים אורכה של שבועיים בכדי לבחון מה שהוצג בחוות הדעת הנ"ל ואת השלכותיה על הפרויקט , על היזם להתחייב כי תוך שבועיים הוא יודיע לוועדה את עמדתו בעניין בכתובים. . אושר פה אחד.

רשם: ע'אלב סיף

 

                                                                                                                                     בכבוד רב,

 

ראובן ביבאר

                                                                                                                                     יו"ר הועדה

תפוצה :

ראש המועצה וחברי המליאה.

הנוכחים.

גזבר המועצה.

מהנדסים.

נציג הציבור המקומי.

מבקר המועצה.

היועצת לקידום מעמד האישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00