פרוטוקול ישיבת ועדת החקלאות 1/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת החקלאות 1/2015

‏יום רביעי 22 יולי 2015

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת החקלאות 1/2015 , נערכה ב- 21/7/2015 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

1-      מופלח ביסאן-  יו"ר הועדה.

2-      ראובין ביבאר- חבר הועדה , (הודיע שהוא לא ישתתף בישיבה).

3-      נאא'ל קטימה-  חבר הועדה.

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-        מזכיר המועצה.

2-      זיאד ביבאר-     נציג הציבור המקומי.

3-      חאתם עג'מיה - מ. תשתיות.

נושאי הדיון:

1-      תוכנית לפיתוח החקלאות ביאנוח - ג'ת.

2-      דרכים חקלאיות.

3-      הקולות הקוראים  בנושא החקלאות.

מופלח ביסאן:

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         הציג את נושאי הדיון.

·         הסביר למה לא התקיימו ישיבות לוועדה מלבד הישיבה ב- 2014 , זה מחוסר תקציבים לנושא , אך במקביל המשכנו לעבוד ע"מ לקדם את הנושא,  השתתפנו בכנסים בנושא , המרכזי שבהם נערך ב מ.א. גליל עליון סביב הנושא של פיתוח החקלאות הכפרית , בנוסף לי השתתפו  ראש המועצה והמהנדס חאתם עג'מיה,  הוא יציג את הנושאים שעלו בו.

סעיף (1)- תוכנית לפיתוח החקלאות ביאנוח - ג'ת.

·         כידוע לכולם ישנה החלטת ממשלה בעניין תוכנית החומש לפיתוח המגזר הדרוזי , נושא החקלאות כלול בתוכנית זו, משמע כי יש להיערך עם תוכנית כוללת שבה נמפה את הצרכים ע"מ שמיפוי זה יהווה בסיס לפעולה ע"מ להגיש תוכנית שלנו ביאנוח - ג'ת  בנושא החקלאות.

·         ראש המועצה ציין בישיבת מליאת המועצה מן המניין 7/2015 , כי נקבעה ישיבת עבודה עם שר החקלאות בנושא , לכן אנו נדון  בבניית תוכנית אשר תוצג בפני השר.

זיאד ביבאר:

·         נודע לי כי היישוב גיתה ירחיב את הבניה שלו לטובת בניית צימרים לתיירות לכיוון מערב , הדבר יסגור את הדרך החקלאית לאזור אלד'הור, אמנם היה סיכום שאנו נקבל תמורת השטח וגם פתרון לדרך שנסגרה , דבר שצריך לפתור אותו .

מופלח ביסאן

החלטה סעיף( 1) - תוכנית לפיתוח החקלאות ביאנוח - ג'ת.

·         הודעה ממליצה בפני ראש המועצה :

א.      לערוך בירור לנושא התוכנית שהגיש היישוב  גיתה להרחבת אזור הבנייה שלהם לצורכי תיירות, השלכותיה על יאנוח - ג'ת, במיוחד לשים לב לאפשרות שגיתה לא תסגור לנו את הדרך החקלאית באלד'הור, צריך למצוא פתרון הולם לתושבים ולעמוד על הסיכום של המועצה עם מעלה יוסף בנוגע לגבולות שטח השיפוט .

ב.      יש להעלות בפני שר החקלאות את הדרישה לקבל אדמות מדינה לטובת פיתוח החקלאות,  לכל סוגיה , לטובת האוכלוסייה שלנו, בכדי לספק מקורות פרנסה לתושבים מהחקלאות כמו לולים, דירים, מרעים, גידול בעלי חיים וכו' . אושר פה אחד.

סעיף (2) – דרכים חקלאיות

·         בישיבת ועדת החקלאות 1/2014 , אשר נערכה ב- 19/2/2014 ואושרה במליאת המועצה , יש פירוט לדרכים החקלאיות שהמועצה אמורה לטפל בהם,  והחלטה על סדר עדיפויות לביצוע הדרכים החקלאיות.

·         י ש לציין שתי דרכים שיש לתת להם עדיפות עליונה:

1-      כביש אלשקאק ביאנוח .

2-      כביש אלמע'ארה בג'ת.

החלטה סעיף(2)- דרכים חקלאיות

·         הועדה מאשרת את הצעת יו"ר הועדה בנושא הדרכים החקלאיות.  אושר פה אחד.

סעיף (3) - הקולות הקוראים בנושא החקלאות

·         חאתם יציג.

חאתם עג'מיה:

·         ביוזמתנו אתרנו את הקולות הקוראים ונעשתה עבודת פרך בנושא.

·         מילאנו קול קורא למימון -  " תוכנית מתווה פיתוח לשטח שיפוט יאנוח - ג'ת",  במטרה להכניס את הממסד למתווה, ולמנוע מהם ניסיונות השתלטות על שטח שיפוטנו , בנוסף התכנון  ישמש בידנו ככלי לפיתוח ולקביעת מיקום פרויקטים נצרכים של המועצה.

·         היו עוד שני קולות קוראים שמילאנו , קול קורא אחד ליאנוח ואחד לג'ת, בכדי לממן  הצבת "שילוט לתיירות" במרכזים הישנים בשני הכפרים, עקרונית שניהם  אושרו והם בשלבי דיון.

·         הקול הקורא הנוסף הוא " שבילי אופניים" שיקשרו את כל האטרקציות ביאנוח - ג'ת ,  האסטרטגיה שבתוכו הייתה לחבר את כל האטרקציות.

·         היה מדובר שנגיש קול קורא בנושא בניית " חממה חקלאית".

החלטה סעיף (3) - קולות קוראים בנושא החקלאות

·         הועדה ממליצה להמשיך לטפל בקולות הקוראים שהוגשו וגם להגיש את שאר התוכניות שבהקשר , כמו חממה חקלאית, פרויקט אלמע'ארה בג'ת ועוד .אושר פה אחד.

הישבה ננעלה בשעה 18:55

רשם : ע'אלב סיף

 

בכבוד רב

 

ע'אלב סיף                                                                                                                  מופלח  ביסאן

מזכיר המועצה                                                                                                          יו"ר הועדה  

 

 

תפוצה:

- ראש המועצה וחברי המליאה  .

- הנוכחים והחברים.

- גזבר המועצה .

- מבקר המועצה    .

- מ. הפנים נצרת               

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00