פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך 2/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך 2/2015

‏01 אוקטובר 2015

ועדת חינוך- 2-2015

 

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך 2/2015 , נערכה ב- 30/9/2015 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

1-      ד'יב פרג'-                      יו"ר הועדה.

2-      סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר הועדה.

3-      מופלח ביסאן-               חבר הועדה.

4-      ראובן ביבאר-                חבר הועדה.

5-      מאג'ד עבדללה-             חבר הועדה.

6-      מאג'ד ביסאן-                חבר הועדה

7-      ד"ר רג'א פרג'-               חבר הועדה.

8-      ד"ר סלימאן כטיב-        חבר הועדה.

9-      סמיר עבאס-                  חבר הועדה( הודיע שלא יופיע).

10-   חסין חמדאן-                 חבר הועדה- (הודיע שלא יופיע).

11-   מנאל כטיב-                   חבר הועדה ( הודיעה שלא תופיע).

12-   נדים ביבאר-                  חבר הועדה.

13-   ריא שמא-                      חבר הועדה.

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף -         מזכיר המועצה.

2-      עדנאן טראבשה-  מנהל המתנ"ס יאנוח- ג'ת.

3-      זהר אלדין כטיב- יו"ר ועד הורים בחט"ע.

נושא הדיון :

1-      סיכום סיור במוסדות החינוך.

2-      תשלומי הורים.

3-      הודעות יו"ר הועדה.

ד'יב פרג':

·         בירך את כולם , פתח את הישיבה והציג את נושאי הדיון.

·         דווח על הסיור שערכה הועדה ע"פ הלו"ז שנשלח בהזמנה ושהשתתפו בו החברים: שיך סלימאן (רג'א) חמדאן, מר ראובן ביבאר, מר נדים ביבאר  ,הגברת מנאל כטיב מנהלי בתי הספר וצוותם, מנהל המתנ"ס ויו"ר וועד ההורים בחט"ע שיך זהר אלדין כטיב.

ד"ר סלימאן כטיב:

·         הודיע כי לצערו יהיה נוכח כ- 20 דקות בגלל אירוע משפחתי.

ד'יב פרג'

סעיף (1) - סיכום סיור במוסדות החינוך

·         היום וועדת החינוך ערכה סיור בבתי הספר היסודיים, חטיבת הביניים, בית הספר התיכון והמתנ"ס.

·         בהתרשמות כללית מצב בתי  הספר בשני הכפרים טוב מאוד אך יחד עם זאת ישנם מספר נושאים נקודתיים (שהוצגו במהלך הסיורים והופצו למועצה במהלך חודש מרץ 2015 ומופיעים במסמכים שהועברו לעיוננו במהלך הסיור ומצורפים לפרוטוקול זה) המחייבים טיפול והשלמה בהתאם לקריטיות הנושא והיכולת התקציבית במועצה ומומלץ שמהנדס התשתיות במועצה ירכז את הנושאים המחייבים טיפול, יתעדף אותם ויבנה תוכנית להשלמת הטיפול בהם ויאשרה אצל ראש המועצה (תמצית הבעיות שלהבנתנו צריך לטפל בהם יוצגו בהמשך וזה מעבר לטיפול הנקודתי בבעיות התשתית)

·         בשנתיים האחרונות הושקעו מעל - (20) מש"ח בתשתיות בבתי- הספר (חלקם שולמו וחלקם ישולמו בהמשך ובהתאם להתקדמות הפרויקטים ( שלב ב' בבית ספר יסודי א', שלב ב' בחטיבת הביניים, הריסת ותחילת בניית בית ספר יסודי סלמאן פרג', שיפוץ אולם הספורט בבית ספר יסודי סלמאן פרג' ועוד).

·         המתנ"ס בשנתיים האחרונות עבר שינוי רדיקאלי , וכיום הוא פעיל מאוד ומאוזן תקציבית (זאת לאחר תוכנית הבראה שבמסגרתה לקחנו הלוואה של כ- ( 1,6) מש"ח , והמוחזרת מכספי המימון  של המועצה שאמור היה לעבור למתנ"ס) וזאת אודות לפעילות יפה ומוצלחת שנעשתה ע"י מנהל המתנ"ס מר פתחי שמא וצוות המתנ"ס ובתמיכה של חברת המתנ"סים מחד והמועצה שלנו מאידך ובכך החזרנו עטרה ליושנה .

·          ולסיכום מילות הפתיחה שלי ברצוני לציין שאם אנו מסתכלים על התשתית הפיזית של מערכת החינוך  נכון לעכשיו ניתן לציין שהמצב טוב מאוד ,ואם נסתכל קדימה ולאחר שנחנוך את שלב ב' של בניין חטיבת הביניים ואת הבניין החדש שנבנה כעת לבית הספר היסודי סלמאן פרג' , אנו נסגור מעגל פיתוח חשוב ומשמעותי לתשתית הפיזית במערכת החינוך בינוח-ג'ת והתאמתה לעשור הקרוב לפחות.

·         בנוסף לאמור לעיל יש לציין את ההשקעה המסיבית והמשמעותית בהטמעת תוכניות לימוד רבות ומגוונות (רובותפן, חלום פיסיקה, מנהיגים טכנולוגיים של נס טכנולוגיות, סיסמה לכל תלמיד ועוד ועוד ) מרמת גני הילדים ועד בית הספר התיכון וגם תוכניות ללימודים אקדמאים שמטרתם מחד לשפר את איכות החינוך בכפרינו ומאידך ליישם הלכה למעשה כלים להטמעת החזון והשינוי האסטרטגי המיוחל שמהותו העלאת רמת ההישגים המדעיים וההשכלתיים ואחוז האקדמאיים ובדגש על תחומי המדע והטכנולוגיה.

·         בנוסף למילות הפתיחה לעיל ברצוננו להציג את הנושאים העיקריים שעלו בסיור שנערך היום (נצרף לפרוטוקול מסמכים שנמסרו לנו בסיור)  והדורשים טיפול של המועצה כמפורט להלן:

 

1-      כוח האדם התומך במערכת החינוך והתקציבים המוקצים

                                           א.           במהלך הסיור עלו בעיות בעולם כוח האדם התומך במערכת החינוך כגון

·         אבי בית (ביסודי ב' וביסודי סלמאן פרג'), עובדות ניקיון וממלאי מקום בעת היעדרות אחד העובדים, מזכירה בבית ספר תיכון, אחראי ציוד טכני ותקשוב בחט"ב , ספרנית בחט"ב ועוד.

·         חלק מהבעיות לעיל נוצרו לאור מחלה של עובדים / בני משפחותיהם ומכאן אנו שולחים איחולי החלמה מהירה הן לאשתו של אב הבית ביסודי א' והן למזכירה של בית הספר התיכון.

·         הוחלט שמר נדים ביבאר יבצע מיפוי לכלל כוח האדם התומך בבתי הספר ( בהתאם לתקנים המאושרים במועצה, לאיוש הקיים והן בהתאם למפתחות משרד החינוך) ויפרסם תמונת מצב של האיוש והחוסרים / עודפים לוועדת החינוך והן לראש המועצה במטרה לבדוק את הסוגיה ולגבש פתרונות על ציר הזמן.

·         הח"מ ציין כי כרגע המועצה קיבלה אישור לאלה שפרשו בשנתיים האחרונות, ויש אישורי נחיצות משרה שנפעל לאיישם בעובדים מיומנים לכל תפקיד והחוסרים הנוספים יבחנו ויטופלו על ציר הזמן ובהתאם ליכולות.

                                      ב.                בנוסף מנהל חטיבת הביניים העלה טענה שהתקציב המוקצה לבית הספר אינו תואם את הנדרש על פי כללי משרד החינוך והח"מ ציין כי הוא אישית בעבר בדק את הנושא עם הגזבר ולהבנתו לא הייתה שום חריגה בנושא נהפוכו אך לאור הבקשה הנוספת של המנהל תיערך פגישה נוספת בהשתתפות הח"מ, מנהל החט"ב, מנהל מחלקת חינוך והגזבר לבדיקת הנושא.

2-      התחזוקה השוטפת של התשתית הפיזית בבתי הספר:

·         עלו סוגיות תחזוקה רבות ( בהתאם לפירוט שיופיע במסמכים שיצורפו לפרוטוקול) , וההתרשמות של הוועדה ששורש הבעיה הינו פרוצדוראלי  והמלצת הוועדה הינה  ליצור כתובת אחת לנושאי התחזוקה בתשתיות הציבוריות (קרי חוזה אחזקה קבלני אחד המכיל את כל בעלי המקצוע לטיפול בתחזוקה השוטפת) אשר מנהלי בתי הספר והתשתיות הציבוריות האחרות יפנו אליה לפתרון מהיר ומיידי לכל בעיה שצצה ובנוסף כללים תקציביים ברורים למימון ביצוע התחזוקה (קרי מה משולם מתוך תקציבי בתי הספר ובאחריות המנהלים ומה מתקציב מרכזי במועצה שמנוהל ע"י מנהל התשתיות ובתיאום מלא עם מנהל מחלקת החינוך)

 

3-      ההיערכות לחורף:

·         עלו בעיות רבות בנושאי רטיבות, נזילות, חימום וכו' במהלך הסיור והמלצת הוועדה שמר מופלח ברכאת ומר נדים ביבאר ירכזו את הנושאים שעלו ויפעלו בכדי לטפל בכלל הסוגיות עוד לפני החורף ויפה שעה אחת קודם.

4-      מבנים חדשים:

·         ישנם (3) מבנים: יסודי ב',  חט"ב יאנוח-ג'ת, שיפוץ אולם הספורט ביסודי סלמאן פרג', שיפוץ מבני תמך נוספים בג'ת  והבניין החדש ליסודי סלמאן פרג', שחלקם כבר נבנו ונמסרו וחלקם בתהליכי בנייה ולהבנתנו נדרש במיידי לטפל בכל החוסרים ביסודי ב' ובחט"ב , ולדאוג שביסודי סלמאן פרג' נקבל את השופרא דשופרא בהיבטי ביצוע התכנון הקיים.

·         גם כאן להבנתנו הבעיה כרוכה בבקרה צמודה ודקדקנית הן במהלך הביצוע, הן בתהליך המסירה ותיעוד וסיכום של הנושאים והתקלות הדורשות המשך טיפול והשלמה  ווידוא סיום הטיפול בלוחות זמנים סבירים והן במימוש הלכה למעשה של תקופת האחריות של הקבלן/ ים והמלצתנו למסד תהליך סדור הכולל מנגנון של מעקב ובקרה ונורמות שרות לטיפול המסוכמות בתוך החוזים החתומים עם הקבלנים.

5-      מעבדות בתיכון:

נושא המעבדות בתיכון עולה מזה תקופה ארוכה הן על ידי הנהלת בית הספר והן על ידי וועד ההורים ובדגש על

·         מעבדת מדעים ובדגש על תחומי הפיזיקה, הביולוגיה הכימיה והאלקטרוניקה .

·         מרכז  מתמטיקה ובדגש על חמש יחידות.

הוועדה מציינת כי מעבדות בתחומים המדעיים הינו צורך קריטי ומשמעותי להשלמת הידע ולהבנה הלכה למעשה של החומר הנלמד והינן כלי משמעותי לבניית היכולת הטכנולוגית ויצירת דור העתיד.

 בנוסף הוועדה ביקשה מהנהלת בית הספר להעביר פעם נוספת אפיון מסודר של המעבדות (הן למנהל מחלקת חינוך והן ליו"ר וועדת החינוך) ובהתאם לאפיון זה ולאחר אישורו תבחן יחד עם ראש המועצה השיטה ולוח הזמנים למימוש הקמת המעבדות.

6-      מחשבים ניידים למורים:

·         הנושא עלה ביסודי סלמאן פרג' ובבתי - ספר אחרים  וצוין כי קיים צורך לטפל בהשלמת מחשבים ניידים לכלל המורים במערכת החינוך בינוח- ג'ת

·         לפי מה שעלה והובן בסיור קיימת קרן "איתנה" אשר מוכנה לממן רכישת מחשבים בתנאי שתהיה  השתתפות של המועצה המקומית ע"ס כ 100 דולר למורה(מדובר בכ- 170 מחשבים ל- 170 מורים שחלקם כבר סופקו)

·         הוועדה ממליצה שמנהל מחלקת החינוך מחד ימפה את החוסרים הקיימים ומאידך יצור קשר עם קרן  "איתנה" לבחינת רצינות הכוונות .

·         בכל מקרה הוועדה ממליצה בחום לספק את המחשבים למורים מתוך ההבנה שמחשב בעידן הזה הינו צורך בסיסי וחיוני במערכת החינוך בפרט ובכל מוסדות המועצה בכלל.

7-     תופעות שליליות וחריגות באתרים הציבוריים

·         המנהלים מדווחים על תופעות חריגות וקשות אשר קורות במתחמי בתי-הספר והמוסדות (בשעות הלילה) כמו שימוש בנרגילות , סמים ואלכוהול, ולכך נמצאו סימנים ושאריות ליד המוסדות ויש תיעוד לתופעה במצלמות המתנ"ס. זו תופעה שיש לעצור אותה במיידי . הוועדה ממליצה למועצה לבנות תוכנית בכדי לתקוף את התופעה מכל הכיוונים ובכל הכלים(כגון התקנת שערים וסגירת המתחמים הגברת התאורה להברחת החשודים , התקנת מצלמות במוסדות ובשטחים הסמוכים, סיירת הורים בלילה, שיטור אזרחי או סיורי משטרה וכו') ולנקוט בצעדים הן לטווח המידי (מה שניתן ואפשר באמצעים הקיימים)  ובצעדים שהם פתרונות ארוכי טווח.

8-      הרחבת מטרות המתנ"ס:

·         אמנם מתקיימת פעילות ענפה ומבורכת במתנ"ס, שנותנות מענה לייעוד הבסיסי שלו להשלמת החינוך הפורמאלי ולפעילויות הפגה אחרי יום הלימודים , אך יש להוסיף לו מטרה נוספת והיא : "איך מחזקים את המשותף בין שני הכפרים שלנו",  ע"פ תוכנית כוללת ומובנית שתשיג את המטרה של חיים משותפים במלוא מובן המילה, כי בשטח מורגש שישנה בעיה ( כמו שמירת האחדות מול הייחודיות) .

·         להבנתנו ולאור החזון שלנו (ינוח-ג'ת מלוכד חברתית, מתקדם מדעית והשכלתית, מתפתח כלכלית, מפורסם תיירותית, מאורגן תכנונית, שומר על אדמותיו, נכסיו הפיזיים והתרבותיים וערכיו האנושיים והדתיים) אנו עומדים בפני אחד האתגרים המשמעותיים שמעמיד בפנינו הסדר החדש בשני הכפרים ועלינו לדעת כי הפסיפס החדש המתהווה איננו גזירה אלא הזדמנות אדירה הטומנת בחובה צורך בהפריה הדדית בהכלת השוני והייחודיות של כל כפר לצד חיזוק המשותף תוך ניצול העושר התרבותי, ההשראה, האנושיות והרגישות הקיימים ואסור לנו לתת לסדר המתהווה ולניהול המשותף לדחוף אותנו להיבדלות ולהיפרדות. על כן אנו נדרשים לגדל את "התינוק" המתהווה (ינוח-ג'ת ) ולחזק את המארג החברתי, תחושת השייכות והשותפות האמיתית וכל זאת דרך תוכנית עבודה רב שנתית של פעילות אחודה ומשותפת בכל הרבדים (הגיל הרך,נוער, צופים, גיל הזהב, נשים, דתיים, משפחות וכו') ובכל התחומים (חינוך, פעילויות קהילתיות וחברתיות, הרצאות ופעילויות משותפות, איכות הסביבה, ימי גיבוש, חגים, תשתיות לשימוש משותף הפרוסים בשני הכפרים וכו') וכל זאת לצד שימור הייחודיות של כל כפר על מורשתו, ערכיו, מנהגיו וזהותו.

·         בנוסף הועדה ממליצה שמנהל המתנ"ס  יופיע בפני המליאה ויציג מחד, את פעילות המתנ"ס עד כה ואת אופן מימוש ייעודו  בהתאם למשאבים שהוקצו לכך ומאידך תוכנית מפורטת לוועדת החינוך ולראש המועצה להשגת היעד החדש שהוצג בסעיף הקודם.

9-      תוכנית חינוך יישובית:

·         התחלנו בבניית התוכנית ומשום מה היא נעצרה, יש לחדש את בנייתה וביצועה בהמשך.

10-  שילוט

·         יש לבנות תוכנית שילוט אחידה ,מוסדרת ובהירה לכל מוסדות החינוך והמוסדות הציבוריים (הן מחוצה להם ובגישה אליהם והן בתוכם) ולתקצבה בהתאם.

11-   הישגיות במקצועות הליבה

   לאור נתוני ההישגיות הנמוכים  הידועים לנו (זה עלה הן בסיור והן מההורים וממקורות אחרים) בדגש על מקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים, שפת אם) ובייחוד בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון וזאת בהשוואה ליישובים אחרים במגזר (בית ג'ן, חורפיש, פקיעין וכו') והאמונה שלנו כי אין שום סיבה הגיונית הנראית לעין למצב הזה (בהיבטי משאבים מוקצים, איכות הנוער, רצון ההורים לילדים הישגיים ובעלי תארים משמעותיים וכו') אנו ממליצים  לטפל בחסמים ובכשלים הקיימים במערכת באופן אינטגרטיבי ולכל אורך מערכת החינוך (מהגנים ועד התיכון ובכלל). להבנתנו כלל הנתונים קיימים ובהישג יד ( תוצאות המבחנים בבתי הספר, תוצאות מבחני המיצב, כמויות התלמידים בחתך מגמות, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הבגרות האיכותי, יישום השעות המוקצות לבתי הספר לייעודם ובדגש על מקצועות הליבה, שרידות התלמידים במערכת החינוך, כמות התלמידים במוסדות להשכלה גבוה בחתך מקצועות וכו') ונדרש לנתח אותם עמוקות  ולשים את התוצאות מול העיניים בכדי לזהות את החסמים והכשלים ולגבש פתרונות ודרכי פעולה הן  בהיבט הפדגוגי בבתי הספר, הן בהיבטים התומכים והן בהיבטי מבנה מערכת החינוך הקיימת וכמות המעברים המשפיעה באופן קריטי על ההישגיות.

הוועדה ממליצה כי המפקחת של בתי הספר בינוח-ג'ת גברת איה ח'יר אלדין (בשיתוף מנהלי בתי הספר, מר ג'לאל אסעד, המלווה היישובי ומנהל מחלקת החינוך) תבצע את הניתוח הנדרש לעיל ותציג לראש המועצה, וועדת החינוך ולוועדי ההורים את התוצאות, היעדים וההמלצות שלה לשיפור דרמטי במצב מתוך כוונה להביא את ינוח-ג'ת לקדמת הבמה בתחום.   

 

12-  מבנה מערכת החינוך ביאנוח- ג'ת

·         נשאלת השאלה באם  המבנה של מערכת החינוך הקיימת אצלנו הוא האידאלי ?  או שצריך לחזור למבנה  שהיה פעם ( א-ח, ט- י"ב) או כל רעיון אחר ?  הדבר מחייב בדיקה עמוקה תוך ניתוח המודלים השונים הקיימים בארץ על יתרונותיהם וחסרונותיהם מחד והסתכלות עניינית ומפוקחת על תוצאות האבחון המוצע בסעיף הקודם וגיבוש המלצה למבנה הרצוי והאופטימאלי ליישובים שלנו ויפה שעה אחת קודם ( לי באופן אישי נראה כי המודל שהיה נהוג בעבר הוא המודל הנכון שיקטין את כמות המעברים ויאפשר לתלמידים התפתחות נכונה ומבוקרת ולאורך זמן מול צצות חינוכי והנהלה אחת ).

מאג'ד ביסאן:

·         יש לנו תשתיות , אך יש להקים אודיטוריום לצורך קיום פעילות בג'ת .

ריא שמא :

·          יש להתמקד בילדים הנחשלים והבינוניים ולחזק את מעורבות ההורים שהינה תנאי  יסודי וקריטי להצלחת מערכת החינוך.

 

 

 

ד'יב פרג':

החלטה סעיף (1)- סיכום סיור הועדה במוסדות החינוך

·         הועדה מאשרת את דו"ח יו"ר הועדה  על הסיור ואת ההמלצות שהועלו בדיון.  אושר פה אחד.

 

סעיף (2)- תשלומי הורים:

מר נדים ביבאר – מנהל מחלקת החינוך הציג את ההצעה כמפורט להלן:

ביטוח תלמידים:

·         תשלום החובה היחיד בסל תשלומי ההורים הוא לביטוח התלמידים , עלות הביטוח  לילד (158) ₪ , הסכום שההורים נדרשים לשלם הינו (75) ₪ .

תוכנית קרב:

·         כתות ג- ו' (כתות יוח"א), התשלום לילד (462) ₪ , מ. החינוך ישלם 50% דהיינו (231) ₪, 115 ₪ ישלם ההורה ו- 115 ₪ המועצה.

·         כתות א- ב (כתות צילה) , התשלום לילד 300 ₪ , ( 150) ₪ מ. החינוך ישלם, 75 ₪ ההורה ו- 75 ₪ המועצה.

·         גני ילדים 3-5 שנים , התשלום לילד (435) ₪ , מ. החינוך ישלם ( 217.5) ₪ , ההורה ( 108.25) ₪ והמועצה (108.25) ₪ .

הזנה:

·         גם ציל"ה וגם יוח"א , התשלום לילד  400 ₪, ההורים משלמים.

ד'יב פרג':

·         היום בסיור עלה נושא ההזנה בג'ת ודווח שם שרוב האוכל נזרק והוא לא אפקטיבי ולא אטרקטיבי, הציע לאשר את התשלום ובו בזמן לבקש מהמועצה שתבחן את הנושא, במטרה לבחון את נושא חובת ההזנה במסגרת תוכנית  ציל"ה, ולהמליץ אם להמשיך עם נושא ההזנה או לא.

החלטה סעיף (2)- תשלומי הורים:

·         הועדה מאשרת את תשלומי ההורים כדלקמן :

-          ביטוח תלמידים - הביטוח  לילד (158) ₪, ההורים ישלמו (75) ₪, והשאר תשלם המועצה.

-         תוכנית קרב:

·         כתות ג- ו' (כתות יוח"א), התשלום לילד (462) ₪ , מ. החינוך ישלם 50% דהיינו (231) ₪, 115.5 ₪ ישלם ההורה ו- 115.5₪ המועצה.

·         כתות א- ב (כתות צילה) , התשלום לילד 300 ₪ , ( 150) ₪ מ. החינוך ישלם, 75 ₪ ההורה ו- 75 ₪ המועצה.

·         גני ילדים 3-5 שנים , התשלום לילד (435) ₪ , מ. החינוך ישלם ( 217.5) ₪ , ההורה ( 108.25) ₪ והמועצה (108.25) ₪ .

-          הזנה:

·         גם בתוכנית ציל"ה וגם בתוכנית יוח"א , כל תלמיד ישלם (400) ₪ .

·         הועדה ממליצה בפני המועצה לבחון לעומק את נושא ההזנה ברוח ההצעה של יו"ר הועדה .אושר פה אחד.

סעיף ( 3)- הודעות

הודעה (1)- חופשת הזיתים.

·         מנהל מ.מ. החינוך ביקש לאשר פניה למחוז הצפון לאשר לנו חופשה כזאת .

החלטה:

·         הועדה ממליצה כי חופשת מסיק הזיתים תהיה  ב- 27-29/10/2015 והפיצוי עבור הימים האלה יהיה ב- 4-5/4/2015 , וכי יש לפרסם את ההחלטה בקרב המוסדות וההורים . אושר פה אחד.

 

הודעה ( 2)- התוכניות המופעלות במערכת החינוך – הוצג ע"י מר נדים ביבאר

א.      תוכנית קרן קרב שהיא מאוד חיונית .

ב.      ציל"ה.

ג.        רובותפן.

ד.      מחשב לכל ילד (49 מחשבים אושרו ) , ועדת הרווחה תבדוק את רשימת המקבלים ולפני חלוקת המחשבים . ( בשלב זה ד"ר רג'א פרג עזב את הישיבה) .

ה.      תוכניות למניעת נשירה (שיש להן שלוש מטרות , צמצום  אחוז  הנשירה, צמצום פערים בין התלמידים והעלאת אחוז הזכאות לבגרות) ריא מלווה את התוכניות .

·          תוכנית תל"מ - תנופה לבגרות מליאה , תוכנית מל"א - מרחב למידה אחר לכתות ז' , כתת אתגר בכתות ו' ובה תוכנית אומץ , כתת מב"ר- מעבר לבגרות מלאה , תוכנית מנו"פ לכתות י"א , תוכנית מיל"ה - מובילים יחד למען הנוער לכתות י' . מועדונית חינוך שמטפלת בילדים שיש להם צרכים מיוחדים, תוכנית הרווחה החינוכית,  שעות תגבור לילדים החלשים,  תוכנית לאתגר הורים שהופעלה בגני טרום חובה,  תוכנית איכות החינוך שנמצאת בשלב מתקדם שמטפלת בתחומים : הפיזי , הפדגוגי והחברתי בגנים, כתת הבנות הדתיות.

·          בנוסף מר נדים ציין כי ראש המועצה מתכוון לערוך ערב הוקרה לאנשים משני היישובים שלנו שקבלו הצטיינויות בתחומים שונים , והיה להם הישגים מיוחדים, ביקש להעביר שמות של אנשים כאלו בכדי להזמינם לערב זה.

ריא שמא:

·         זה לא בריא שחלק ממנהלי בתי-הספר לא נמצאים ולא משתתפים בפעילות הועדה.

ד'יב פרג':

·         ההערה של גברת ריא שמא ושל שיך זהר אלדין כטיב בקשר להשתתפות פעילה של מנהלי בתי הספר בוועדה נכונה והשתתפותם קריטית וחיונית לאפקטיביות פעילות הוועדה,  והוועדה מבקשת מראש המועצה שיטפל בתופעה הכאובה הזו.

·         יש עוד (3) תוכניות משמעותיות שלא הוזכרו על ידי מר נדים ביבאר לעיל:

1-      סיסמה לכל תלמיד – תוכנית מאוד מוצלחת ומומלץ לבחון אפשרות להכנסת התוכנית בנוסף הן לחט"ב והן לחט"ע.

2-      חלום פיזיקה- התוכנית הוטמעה בקבוצה אחת בחטיבת הביניים שנה שעברה ומומלץ להפעילה בעוד קבוצה השנה  ונדרש לתקצב זאת בהתאם.

3-      מנהיגים טכנולוגיים בתיכון (תוכנית של נס טכנולוגיות) – נבחנו לתוכנית  32 תלמידים , 27 עברו את הבחינה וישולבו בתוכנית , בסופה של התוכנית הבוגרים ישתלבו בהייטק , עלות התוכנית לשנתיים כ- (220) אש"ח והיא אושרה במליאה.

מאג'ד ביסאן:

·         זו ישיבה אחרונה ששיך זהר אלדין כטיב ישתתף כיו"ר ועד ההורים , הוא מסיים  5 שנים של פעילות מאוד ענפה ומבורכת, אני רוצה להודות לו על עשייתו ותרומתו המאוד משמעותית למערכת.

 

ד'יב  פרג' :

·         בשם כולם ובשם מערכת החינוך בירך את שיך זהר אלדין כטיב, עשייתו הייתה מאוד מבורכת ומוכרת בקרב הציבור , ובאם הוא יכול להוסיף לתרום הוא מתבקש להמשיך בתרומתו ובנתינה שלו בתחום זה ועל כך וועדת החינוך תשמח.

ריא שמא :

·         דווחה על תוכנית נוספת במכללת קרית- אונו ל- 20 סטודנטיות שלומדות מערכות מידע , מינהל עסקים וחינוך.

 

 

ראובן ביבאר:

·         אני רוצה להעיר לגבי השאלה המצוינת שנשאלה על ידי מר זהר אלדין חטיב "באם  יש שיניים לוועדה זו?", לדעתי מנהלי בתי הספר וכל הנוגעים לסוגית החינוך ביישוב צריכים לנצל את קיומה של וועדה זו כי היא מהווה זרוע חשובה בקביעת האסטרטגיה הכללית וקבלת ההחלטות בנושא החינוך במועצה ומהווה אפיק משמעותי להעברת הנושאים ותמיכה בבקשות בתחום זה ויש להסתכל בראיה יותר רצינית וחיובית על וועדה זו ומצער שחלק ממנהלי בתי הספר הנוכחים,  אומרים שאין שינים לוועדה זו וזה דבר לא מתאים לא למעמד ובוודאי לא לפורם הנוכחי ומקווה להתייחס באופן ראוי ושיתוף פעולה פורה בעתיד עם הוועדה כי במציאות ובהסתכלות על מה שבוצע עד כה בתחום החינוך (ראש המועצה עם וועדת החינוך ומערכת החינוך) אכן יש לה "שיניים" ובעלת משקל והשפעה רבים בתחום.

·         בירך את השליטה של מר ד'יב פרג' בוועדה ובנושאי החינוך , וזה מוכיח כי בחירתנו בו

על ידי מליאת המועצה לעמוד כיו"ר וועדת החינוך במועצה הינה בחירה  מאוד נכונה וראויה.

 

 

רג'א חמדאן:

·         אני גאה ביו"ר וחברי הועדה , אתם עושים עבודה ברמה מכובדת וראויה לציון, אני גאה במר דיב פרג' במר ראובן ביבאר ומר מופלח ביסאן ובעשייתם האיכותית וברמת ההובלה שלהם הן במליאה ,הן לנושאים רבים במועצה והן להובלת הוועדות שעומדים בראשם ועל כך יבורכו.

ד'יב פרג':

·         הודה לבתי הספר ולוועדי ההורים והחברים שהשתתפו בסיור , אני מצר על אלה שלא השתתפו , קרא לשלב ידיים בדרך לעשות את הנדרש למען העתיד של ילדינו ולמען חברה מתקדמת וחסונה .

                                       הישיבה ננעלה בשעה 20:00

                                               רשם : ע'אלב סיף

 

 

 

                                                                                                                                בכבוד רב,

                                                                                                                                 ד'יב פרג'

                                                                                                                                 יו"ר הועדה

 

 

 

 

תפוצה:

- ראש המועצה וחברי המליאה.

- הנוכחים וחברי הועדה.

- גזבר המועצה, מבקר המועצה.

- מ. הפנים . נצרת.

-  מ. החינוך . נצרת. 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00