פרוטוקול ישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה 3/2015

פרוטוקול ישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה 3/2015

‏03 יוני 2015

3-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה 3/2015 ,

נערכה ביום 1.6.2015 בשעה 18:00 במועצה.

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      ראובן ביבאר-                 יו"ר הועדה.

2-      ד'יב פרג'-                        חבר הועדה.

3-      מופלח ביסאן-                חבר הודעה (לא הופיע לישיבה וביקש אישור).

4-      סלימאן (רג'א ) חמדאן- חבר הועדה.

5-      פד'יל דאהר-                   חבר ועדה.( לא הופיע לישיבה).

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף-       מזכיר המועצה.

2-      חאתם עג'מיה- מהנדס תשתיות.

 

נושא הדיון:

 

1-      בקשות להרחבת תוכניות המתאר.

2-      הודעות יו"ר הועדה.

 

ראובן ביבאר:

 

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         הציג את נושאי הדיון.

·         בעקבות ההחלטה להרחיב את תכניות המתאר והכנס שהיה בבית העם, ריכזנו את הנתונים והם יהיו במרכז הדיונים של ישיבתנו.

·         הכנו מסמך תחת הכותרת "הרחבת תכנית מתאר 2015 " , בכפר יאנוח הוגשו (81) בקשות להרחבת תכניות המתאר בכפר ג'ת הוגשו (19) בקשות כאלו. , המסמך יצורף לפרוטוקול ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

סעיף(1)- בקשות תושבים להרחבת תכניות המתאר

א.      בקשות תושבי יאנוח

 

מאפייני החלקה המבוקשת (ע"פ הרישום במסמך) להרחבה:

 

1-      צמוד דופן.

2-      כלול בתוכנית המורחבת.

3-      צמוד דופן וחקלאי.

4-      לא צמוד דופן וחקלאי , מתבקש להציג תכנית חלוקה.

5-      צמוד דופן.

6-      צמוד דופן. הכוונה הייתה לגו"ח 18717/10-2-6 .

7-      חקלאי ולא צמוד דופן.

8-      18726/49-50 חקלאי ולא צמוד , 18728/6 קיימת בהרחבה המאושרת .

9-      קיימת בהרחבה המאושרת וחלק בתוכנית המתאר המאושרת.

10-   קיימת בהרחבה המאושרת .

11-   חקלאי צמוד דופן , חלקה בתוכנית המתאר .

12-   18719 חלקות 45-48 חקלאיות ולא צמודות, חלקה 87 צמודת דופן.

13-   חקלאית  צמודת דופן.

14-   חקלאת וצמודת דופן.

15-   צמודת דופן וחקלאית.

16-   צמודת דופן וחקלאית.

17-   18729/31 צמודת דופן , 18719/94 היא חלק מהמובלעות  החקלאיות ויתכן שהיא כלולה בקומפלציה.

18-   18718/27+30 צמודות דופן וחלקה 30 כלולה בתוכנית המאושרת , 18729/45 צמודת דופן וחקלאית.

19-   צמודת דופן וחקלאית.

20-   צמודת דופן וחקלאית.

21-   חקלאית ולא צמודת דופן וקרובה.

22-   18731/30 החלקה כלולה בהרחבה , 18724/3 צמודת דופן וכלולה במתאר המאושר כחקלאי מיוחד .

23-   18718/27 צמודת דופן , 18727/10 מובלעת בתוכנית המאושרות.

24-   צמודת דופן וחקלאית.

25-   חקלאית ולא צמוד דופן.

26-   צמודת דופן וחקלאית.

27-   18719/102 תת חלקות 1+2 , צמודת דופן וחקלאית.

28-   צמודת דופן וחקלאית.

29-   18731/42 כלולה במתאר , 18719 חלקות 62+113+112 צמודות דופן וחקלאיות .

30-   צמודת דופן וחקלאית.

31-   צמודת דופן וחקלאית.

32-   18714/17 חקלאית  ולא צמוד דופן , 18731/7 בתחום המתאר המאושר .

33-   צמודת דופן וחקלאית.

34-   צמודת דופן וחקלאי.

35-   צמוד דופן וחקלאית.

36-   צמודת דופן וחקלאית.

37-   18719/17  חקלאית צמודת דופן , 18726/35 חקלאית צמודת דופן.

38-   18726/11 בתוכנית ההרחבה , חלקה 6 צמודת דופן חקלאית .

39-   18719/18 לא צמודת דופן  וחקלאית, 18726/72 חקלאית  וצמודת  דופן.

40-   18726/70+47+46 חקלאית צמודת  דופן , 46 לא צמודה , גו"ח 18725/28 חקלאית צמודת דופן , 18719/72 מוצעת לתוכנית מאושרת לבניית לול .

41-   18719/115 חקלאית  צמודת דופן , 18718/20 חקלאית  ולא צמודת דופן.

42-   בתוכנית המתאר המאושרת (מדובר על שצ"פ).

43-   צמודת דופן וחקלאית.

44-   צמודת דופן וחקלאית.

45-   ברובה בתוכנית המתאר המאושרת והיתרה חקלאית צמודת דופן.

46-   חקלאית צמודת דופן.

47-   18717/10 חקלאית צמודת דופן,  18719/102 צמודת דופן וחקלאית.

48-   היא אותה בקשה שהגיש מס' 6 .

49-   חקלאית צמודת דופן.

50-   חקלאית צמודת דופן.

51-   בתוכנית המתאר המאושרת.

52-   צמודת דופן וחקלאית.

53-   18725/3 חקלאית צמודת דופן , 18727/38 חקלאית צמודת דופן.

54-   חקלאית צמודת דופן.

55-   בתוכנית המתאר המאושרת.

56-   לא צמודת דופן וחקלאית.

57-   18729/17 חקלאית לא צמודת דופן,  18729/88 כלולה בתוכנית המתאר המוצע,  18726/71+72 צמודת דופן וחקלאית, 18743/6 כלולה בתוכנית המתאר המאושרת, 18729/19 חלק מהחלקה בתוכנית המתאר וחלק צמודת דופן  וחקלאית.

58-   18748/20 חקלאית צמודת דופן , 18728/69 חקלאית צמודת דופן .

59-   18726/42 חקלאית צמודת דופן,  18719/129 חקלאית צמודת דופן.

60-   18719/101 צמודת דופן וחקלאית, חלקה 80 תת חלקה 5 צמודת דופן וחקלאית , 18726/35 חקלאית צמודת דופן.

61-   חקלאית צמודת דופן.

62-   חלקה בתוכנית מאושרת וחלקה חקלאית צמודת דופן , יש לבדוק בקומפילציה .

63-   חקלאית צמודת דופן.

64-   חקלאית צמודת דופן.

65-   חקלאית צמודת דופן .

66-   חקלאית צמודת דופן.

67-   18718/35  חלקה במתאר וחלק  חקלאית צמודת דופן,   18726/59-62 נמצאות בקומפילציה ובמוצעות, 18729 חלקות 32+33 חקלאיות  צמודות  דופן , 41 חקלאית צמודת דופן , 44 חקלאית לא צמודת דופן , 49 כלולה במתאר , 55 כלולה במתאר.

68-   18719/91 כלולה במתאר המאושר , 18726/23 כלולה בתוכנית המתאר החדשה.

69-   כלולה בתוכנית המאושרת כחקלאי מיוחד .

70-   18729/17 צמודת דופן וחקלאית , 18719/88 כלולה בתוכנית המתאר המאושרת.

71-   18727/42 מובלעת חקלאית,  18728/26 כלולה במתאר המאושר , 18716/45 חקלאית  לא צמודת דופן ורחוקה,  18726/68 צמודת דופן וחקלאית.

72-   צמודת דופן וחקלאית.

73-   חקלאית ולא צמודת דופן.

74-   חקלאית וצמודת דופן.

75-   18719/16+19 חקלאיות צמודות דופן,  חלק כלולות בתוכנית המתאר המאושרת וחלק חקלאיות צמודות דופן , 18726/29 כלולה בתוכנית המתאר המאושרת.

76-   18728/33+34 חקלאית צמודת דופן , 18731/27 כלולה בתוכנית המתאר המאושרת .

77-   חקלאית צמודת דופן.

78-   נמצאת בקומפילציה.

79-   כלולה בתוכנית המתאר המאושרת.

80-   חקלאית  צמודת דופן.

81-   18728/45 חלק חקלאית צמודת דופן  וחלק בתוכנית המתאר המאושרת , 18718/19 חקלאית לא צמודת דופן, 18722/53 חקלאית רחוקה.

 

ב.      בקשות תושבי ג'ת

 

מאפייני החלקה המבוקשת (ע"פ הרישום במסמך) להרחבה:

 

1-      חקלאית צמודת דופן.

2-      חקלאית לא צמודת דופן.

3-      חקלאית לא צמודת דופן.

4-      כלולה בתוכנית המתאר המאושרת.

5-      18743/24 חקלאית צמודת דופן , 18748 חלקות  6+7 חקלאיות צמודות דופן.

6-      כלול בתוכנית המתאר המאושרת .

7-      18743 כל החלקות בגוש זה חקלאיות רחוקות, מס' 13489/6 הכוונה היא לגו"ח 18750/6 כלול בתוכנית המתאר המאושרת.

8-      כלולה בתוכנית המתאר המאושרת.

9-      חקלאית צמודת דופן.

10-   חקלאית צמודת דופן.

11-   חקלאית לא צמודת דופן.

12-   18743/106 לא צמודת דופן , 18743/29 לא צמודת דופן , 18743/36 לא צמודת דופן.

13-   חקלאית לא צמודת דופן.

14-   חלק במתאר המאושר וחלק חקלאית צמודת דופן .

15-   חקלאית צמודת דופן.

16-   18751/6+12 בתוכנית המתאר המאושרת,  18743/9 בתוכנית המתאר המאושרת , חלקה 106 חקלאית לא צמודת דופן.

17-   18750 כל החלקות בתוכנית המתאר המאושרת , 18743 חלקה 8 בתוכנית המתאר המאושרת , חלקה 29 חקלאית לא צמודת דופן,  וחלקה 106  חקלאית רחוקה.

18-   18751/2 חקלאית צמודת דופן , המבקש סלימאן (רג'א) תופיק חמדאן.

19-   18748/12 - חקלאית צמודת דופן המבקשים הם מגיד וביאן ביבאר..

 

 

 

החלטה סעיף (1)- בקשות תושבים להרחבת תוכנית המתאר:

·         הועדה תפנה לתושבים להציג בפניה תשריט חלוקה + נסח טאבו להוכחת בעלות ו/או כל זכות כלשהיא במקרקעין , חאתם עג'מיה יפנה לתושבים בעניין זה.

·         באחריות המהנדס חאתם עג'מיה לפנות למשרד תכנון , למפות את החלקות  המבוקשות, כולל טבלת אקסל.

·         לאור הבקשות המעטות שהוגשו ע"י תושבי ג'ת, הועדה ממליצה להאריך את המועד בעוד חודש ימים ,דהיינו  עד סוף חודש יוני 2015 , וכאמור בעיקר לתושבי ג'ת, בתקופה זו תושבים  יוכלו להגיש בקשות להרחבת תכניות המתאר וע"פ הקריטריונים שהוחלט עליהם במליאה.

·         הנחת העבודה של הועדה היא שתכנית הקומפילציה וכפי שהוגשה ע"י המועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל כמאושרת.

·         במהלך חודש יולי 2015 , תתכנס הועדה בשנית בכדי לדון בנושא , במטרה לסכם את תכולת התוכנית הזו.  אושר פה אחד.

 

 

                                                    רשם: ע'אלב סיף

                                           הישיבה ננעלה בשעה 20:14

 

 

                                                                בכבוד רב,

 

                                                                   ראובן ביבאר

                                                                 יו"ר הועדה

 

 

תפוצה:

ראש המועצה וחברי המליאה.

הנוכחים.

מבקר המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00