פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 6/2015

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 6/2015

‏‏‏יום שלישי 29 ספטמבר 2015


 

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 6/2015 , נערכה טלפונית ביום 29/9/2015

 

  • מזכיר המועצה מר ע'אלב סיף התבקש ע"י ראש המועצה מר מעד'א חאסבאני לערוך את הישיבה הזו , כאשר נושא האישור שלה :

  • אישור תב"ר ממשרד החקלאות ע"ס 105,043 ₪ לטובת פיתוח דרכים חקלאיות.

  • מזכיר המועצה התקשר עם החברים בטלפון ודרך ה- S.M.S ושאל את החברים:

  1. האם אתה מסכים לערוך את הישיבה דרך הטלפון?

  2. האם אתה מאשר את התב"ר האמור לעיל?

 

  • להלן תשובות החברים:


 

מס'

שם ומשפחה

תפקיד

תשובה לשאלה

   -1-

  תשובה  

   לשאלה  

-2-  

הערות

1

מעד'א חאסבאני

ראש המועצה

מאשר

מאשר

------

2

עסאם עביד

סגן ראש המועצה

מאשר

מאשר

------

3

רובין ביבאר

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------

4

מופלח ביסאן

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------

5

ד'יב פרג'

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------

6

סמיר חבקה

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------

7

מאג'ד עבדללה

חבר המליאה

מאשר

מאשר

ביקש לתנות את האישור בידיעה איפה יושקע הכסף

8

נאאל קטימה

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------

9

סלימאן(רג'א) חמדאן

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------

10

פד'יל דאהר

חבר המליאה

מאשר

מאשר

------
 

החלטה:

 

  • המליאה אשרה לערוך את הישיבה באמצעות הטלפון .אושר פה אחד.

  • המליאה מאשרת את התב"ר ע"ס 105,043 ₪ , לטובת הדרכים החקלאיות .אושר פה אחד.
 

                                      רשם: ע'אלב סיף


 

ע'אלב סיף                                                                            מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                     ראש המועצה 

תפוצה:

- ראש המועצה וחברי המליאה.

- גזבר המועצה.

- מבקר המועצה.

- יועמ"ש.

- נציג הציבור המקומי.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים , נצרת.

- מבקר המדינה. חיפה. 

                                                                   


 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00