פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 4/2015

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 4/2015

                                                                                                                      ‏26 יולי 2015

4-2015

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 4/2015 , נערכה ב- 22/7/2015 בשעה 18:30 במועצה

נוכחים ה"ה:

1-      מעד'א חאסבאני-          ראש המועצה.

2-      עסאם עביד-                  סגן ראש המועצה.

3-      ראובן ביבאר-                חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן-               חבר המליאה.

5-      ד'יב פרג'-                      חבר המליאה.

6-      סמיר חבקה-                 חבר המליאה.

7-      מאג'ד עבדאללה -         חבר המליאה.

8-      נאאל קטימה-               חבר המליאה.

9-      פד'יל דאהר-                 חבר המליאה.

10-   סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר המליאה,  (לא נכח מפאת ניגוד עניינים).

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-               מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-          גזבר המועצה.

3-      אביגדור הובר -        חב' זודיאק - פיק גנרטורים וציוד.

4-      מרעי מופיד-             חב' זודיאק - פיק גנרטורים וציוד.

5-      עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

6-      זיאד ביבאר -           נציג הציבור המקומי.

7-      מתעב חמדאן-         עוזר ראש המועצה.

נושאי הדיון:

1-      אישור תב"רים ומכרזים.

2-      תוכנית טורבינות הרוח בינוח ג'ת.

מעד'א חאסבאני:

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         הציג את נושאי הדיון.

·         הציג את נציגי חב' זודיאק היזמים לפרויקט הקמת הטורבינות ביאנוח-ג'ת.

סעיף ( 1) - אישור תב"רים ומכרזים.

·         מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת

 

מס'

הנושא

מ. מימון

סכום

הערות

1

חידוש חט"ע יאנוח - ג'ת

מ. חינוך

(100) אש"ח

בדק בית – מוסדות חינוך

2

חידוש מבנים חט"ב יאנוח - ג'ת

מ. חינוך

(250) אש"ח

בדק בית – מוסדות חינוך

3

סימון כבישים והתקני בטיחות בדרכים

מ. התחבורה

(138,729) אש"ח

ההרשאה ע"ס 124,856 ש"ח והשתתפות המועצה 10%  

 

 

החלטה סעיף( (1) – אישור תב"רים ומכרזים:

·         שלושת התב"רים אושרו . אושר פה אחד.

·         בשלב זה ראש המועצה עזב את הישיבה בגלל ניגוד עניינים והסגן מר עסאם עביד נהל את הישיבה, גם בשלב זה הצטרף מר מתעב חמדאן לישיבה.

עסאם עביד:

·         בירך את כולם .

סעיף (2)- תוכנית טורבינות הרוח בינוח ג'ת.

·         הטורבינות יותקנו בצד מערב , במזרח ודרום יאנוח , סכ"ה יותקנו (23) טורבינות.

·         הסביר כי נושא הדיון הוא אישור – "הצטרפות המועצה כיזם נוסף לפרויקט" .

·         הודה לוועדת המשנה לתכנון ובניה על עבודת ההכנה שעשתה בנושא.

ד'יב פרג':

·         המועצה תצטרף  כיזם נוסף לחב' זודיאק בהגשת תוכנית טורבינות הרוח בכפר יאנוח לוועדות התכנון והבניה השונות.

מאג'ד עבדאללה:

·         שאל את מופיד מרעי באם הפרויקט  נדון במליאת המועצה בחורפיש , כי ראש המועצה שלנו הודיע כי הפרויקט אושר שם פה אחד.

מופיד מרעי:

·         הנושא לא הוחלט עליו במליאת מועצת חורפיש , ואף לא הובא לדיון בכלל.

רואבן ביבאר:

·         פנה למאג'ד עבדללה ואמר לו כי ראש המועצה לא אמר דבר כזה בישיבות המליאה.

אביגדור הובר:

·         הפרויקט הזה שהתברכנו בו , לא אושר בבית ג'ן למרות הלחץ של ראש המועצה בגלל שמורת הטבע , מותר לתקין טורבינות רק מאזור פקיעין מערבה.

מופיד מרעי:

·         אני רוצה לפרט את הרקע ליוזמה להביא את הפרויקט הזה אלינו.

·         לפני 3 שנים  מ. האנרגיה הקצה תוכנית לייצר 700 מג"וט מהרוח.

·         במיפוי שנעשה התברר כי  השטחים שיש בהם רוח נמצאים בעיקר בגליל.

·         החברה שלנו התמקדה בגליל .

·         במקביל הייתה יוזמה לבנות תמ"א ( תוכנית מתאר ארצית) להקמת תחנות רוח .

·         הועדה שהוקמה לעניין הזה קבעה את המקומות שבהם ניתן להקים את טורבינות הרוח.

·         באזור שלנו המקומות שאושר בהם להקים טורבינות הם:  פקיעין מערב , יאנוח , כסרא ולפידות,  והם מיועדים לייצר 120 מגו"ט.

·         על בסיס זה  התחלנו לתכנן את הפרויקט .

אביגדור הובר:

·         בגולן אושר להקים טורבינות לייצור 500 מגו"ט ומי שיזם שם את הפרויקט הם מועצת הגולן.

מופיד מרעי:

·         כל תוכנית בניין שתושב יוזם המועצה מצטרפת , היא לא משלמת אך היא יזמת .

·         בכדי שהחברה תתקדם בתכנון של הפרויקט,  אנו צריכים הסכמת המליאה שהמועצה תצטרף כיזם נוסף.

·         לדוגמה בעין השופט הפרויקט בשלבים מתקדמים של הקמתו.

·         מועצת גוש חלב רצים אחרינו להצטרף לפרויקט, אך אין לנו אישור להקים שם טורבינות.

·         לשאלת מאג'ד עבדאללה איזה מועצה הצטרפה , הוא ענה כי כיסרא-סמיע  כבר הצטרפו.

מאג'ד עבדאללה:

·         התיחס למידע הזה ואמר : אתם באים אלינו כראשונים וחלוצים בנושא כל כך רגיש ומהותי ומבקשים  מאתנו  להצטרף בקלות כזאת.

אביגדור הובר:

·         סכ"ה הפרויקט שלנו בנוי על כיסרא , יאנוח וחמש טורבינות בפקיעין.

·         ביטלו  לנו את דיר חנא, סכנין , עראבה  ודיר אלאסד,

·         השאלה של מאג'ד תראה בהמשך כי היא לא רלוונטית.

·         ביאנוח יש יזמים אחרים ואנו מתחרים בהם.

·         לפידות הם יזמו והם הגישו תוכנית והיא מתקדמת בוועדת התכנון.

·         כולם רוצים את הפרויקט הזה, יש 3 מועצות שאנו רוצים שיאשרו את הצטרפותם כיזם נוסף, אחת אישרה שהיא כסרא-סמיע , ליאנוח-ג'ת  ופקיעין אנו מחכים לקבל את האישור.

מופיד מרעי:

·         בארץ יש יוזמות דומות , אך אנו מתקדמים באזור שלנו.

·         בכסרא יש כ- 28 טורבינות , ויש עוד יזם נוסף .לא היה קל לאשר את הפרויקט, לקח לנו כ- 9 חודשים עד שהפרויקט אושר.

מופלח ביסאן:

·         לפי פרוטוקול ישיבת המליאה שלהם בכסרא – סמיע , הפרויקט שם אושר פה אחד.

זיאד ביבאר:

·         מה שיעמוד מול עיני החברים זה המפגעים הבריאותיים והרעשים, אנו רוצים לשמוע נתונים על שני נושאים האלה.

סמיר חבקה ומאג'ד עבדללה:

·         תסבירו לנו את הקטע של השותפות עם המועצה , ולמה אתם רוצים אותנו יזם נוסף ושותפים.

ראובן ביבאר:

·         התנהלו דיונים בעניין בוועדת המשנה לתכנון ובניה , והוויכוח והדיאלוג והחומר  נמצאים כולם בתוך הפרוטוקולים של הועדה.

·         התנאי של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שהיא מחייבת את המועצה להיות יזם נוסף  בפרויקט , בכדי שהיא תהיה בתוך העניין ותעקוב מקרוב אחר התפתחותו.

עו"ד סאמר ביסאן:

·         הדרכים הם בבעלות המדינה.

אביגדור הובר:

·         המועצה אינה שותפה ולא חל עליה שום עלות ושום אחריות .

מאג'ד עבדאללה:

·         אתם מובילים אותנו למקומות שאנו לא מבינים מה אתם רוצים מאתנו .

·         אני לא רוצה להיות יזם, אתם באים כיזמים לפרויקט בתחומי , אתם לא צריכים את אישור המליאה, יש לכם את הנוהל כמו שיש לכל אזרח אחר , למה צריך אישור המליאה.

אביגדור הובר:

·         אני לא מסכים עם מאג'ד , כי תוכנית בינוי גדולה , מחייבת שהמועצה תהיה יוזמת יחד עם היזמים בעלי המיזם, ונתן כמה דוגמאות לדבר הזה.

·         יש הבדל בין האישורים הנדרשים להקמת טורבינה אחת לבין אלה שצריך פרויקט כזה.

·         המועצה מצטרפת כיוזמת ומגישה לתוכנית , בפועל יש הרבה שטחים ציבוריים שרק המועצה צריכה לתת את הדעת עליהם  ולכן חייבים שהמועצה תצטרף.

מופיד מרעי:

·         יש יתרון למועצה בהגשת התוכנית , כל מהלך תכנוני ברשות חייב להיות מתואם עם המועצה ובהתאם לצרכיה, לדוגמה כאשר רוצים לפתוח דרך  התכנון של הדרך חייב להיות בתאום ובהסכמת המועצה.

·         התכנון חייב להיות מתואם עם המועצה , לאחר אישור המועצה וכפי שהוסבר עד כה , אז אנו נהיה מתואמים עם הרשות .

·         עם כסרא-סמיע  אנו עובדים בצורה הכי מקצועית והכי מסודרת.

·         אנחנו עובדים כפוף לנוהלים שמחייבים אותנו ובהתאם להנחיות הרשויות השונות.

·         בנוסף המועצה יוצאת נשכרת מהקמת קרן לטובת רווחת התושבים,  ואתם תחליטו מה לעשות בהם , היא לא תהיה למועצה , הניהול יהיה מהתושבים ומהחב'.

זיאד ביבאר:

·         זה נשמע וגם ייחשב מעין שוחד כזה.

מאג'ד עבדאללה:

·         פנה לזיאד ואמר לו כי הוא אמר את האמת , ופנה לנציג החברה ואמר לו כי הוא מנסה  לפתות אותנו  בכסף.

ד'יב פרג':

·         אי אפשר לנהל כך דיון , עוד לא ראיתי דיון כזה , צריך להיות עניינים ומסודרים.

עסאם עביד:

·         שכל אחד ידבר בזמנו.

אביגדור הובר:

·         שואלים על שותפות , ואח"כ כשאנו אומרים מה התועלת יש טענה שזה שוחד.

·         הגענו להסכמות כי המועצה  תרוויח מתשלומי הארנונה , וזה לא שוחד, אמנם אתם לא שותפים אך בפועל כן שותפים הרבה מעבר לצוו הארנונה.

·         יש כתב שיפוי מאתנו על עלויות ונזקים.

מאג'ד עבדאללה:

·         בעוד 3 שנים המליאה וראש המועצה מתחלפים , באם הם ירצו לבטל את החלטת המליאה של היום,  מה יהיה המחיר שהמועצה תצטרך לשלם אז.

אביגדור  הובר:

·         באם יבוא יזם וירצה להשקיע בפרויקט שעלותו היא  כ- (100) מש"ח , והוא יאושר , בעוד כמה שנים המועצה רוצה לבטל , הרי היא מבטלת פרויקט שלה.

·         לשאלה של מאג'ד הוא ענה כי הוא לא מפתה את המועצה.

מאג'ד עבדללה:

·         אנו לא צריכים את הנדבות של זודיאק.

מופיד מרעי :

·         אני מבקש לא לפגוע בנו.

ראובן ביבאר:

·         פנה למאג'ד עבדללה ואמר לו , גם אני רוצה לדבר ואתה לא נותן לנו לדבר.

מאג'ד עבדאללה:

·         פנה לראובן ביבאר  ואמר לו : אתה לא תפסיק אותי, יו"ר הישיבה הוא שיפסיק אותי, אתה לא צריך להיות בישיבה.

ראובן ביבאר:

·         היועץ המשפטי יגיד באם מותר לי להיות פה או לא ואני דורש שיחווה את דעתו, על דבר כזה אני לא אשתוק.

אביגדור הובר:

·         תנו לכולם לשאול את השאלות .

מתעב חמדאן:

·         תנו לקיים דיון מסודר.

ד'יב פרג'.

·         אני ממליץ שיינתן לי או לראובן זמן או אפשרות ע"מ להציג מה שיש לנו ובשם ועדת המשנה לתכנון ובניה , אחר כך יתקיים דיון ואח"כ נלך ולהחלטה.

·         לא באנו פה לריב , כי הנושא כבד משקל, אך בשיטה הזאת לא נתקדם, אנחנו הכנו חומר.

אביגדור הובר:

·         בעולם ישנם כ-  (200) אלף טורבינות.

 

 

 

 

 

ד'יב פרג' ( כנציג ועדת המשנה לתכנון ובניה המקומית במועצה):

·         התקיימו 4 ישיבות בוועדת המשנה לתכנון ובניה בנושא הטורבינות.

·         רוצים לציין כי בנושא הקמת טורבינות ביאנוח-ג'ת , זאת היא הפניה האחת והיחידה שהועברה לדיון והתייחסות בוועדת המשנה לתכנון ובניה במועצה.

·         מהות הפניה של חב' זודיאק למועצה הייתה שהמועצה תצטרף למיזם הנ"ל כיזם נוסף ומגישה של התוכנית , מתוך ההבנה שהרשות המקומית הינה הריבון בשטח השיפוט שלה , ועל בסיס הנחיית ועדת התכנון המחוזית לחב' זודיאק וכדבריהם.

·         ראש המועצה שלנו  העביר את פניית חב' זודיאק בפני הועדה לבחינתה, ושהועדה לאחר הבחינה והדיון תניח המלצותיה בפני מליאת המועצה.

·         בהתאם לנתונים שנמסרו ע"י חב' זודיאק מדובר בפרויקט כלכלי עסקי בהיקף כספי משמעותי , המגיע לכ- 700 מש"ח , כאשר 50% מכסף זה יישאר בתוך הישוב (קבלנים , שומרים , בעלי מקצוע, שיפור כבישים , טיפול בנוף ועוד ). 

אביגדור הובר:

·         50% מעבודות התשתית הובטחו , ע"י הגורם הממן בהסכם עם זודיאק,  לתת בהם זכות סירוב ובלבד שיינתנו  לבני המקום , מתוך מטרה לתת תעסוקה למקומיים.

ד'יב פרג'

·         בנוסף ציינו כי פרויקט זה הוא ייחודי , שאמור להציג את הישוב בחזית הפיתוח הסביבתי והכלכלי באזור הגליל , כאשר התועלות הצפויות מהפרויקט מתמקדות  ב- :

א.      תוספת מקור הכנסה למועצה של מאות אלפי שקלים לשנה לאורך חיי הפרויקט.

ב.      50% מעבודות התשתית שיבוצעו בפרויקט זה מובטחים לשילוב תושבי המקום בביצועם.

ג.       הפרויקט מהווה מקורות תעסוקה נוספים לאנשים מתוך האוכלוסייה.

ד.      ההכנסה ממנו תחולק בין המשתתפים שהם בעלי העניין שבשטחם מוקם הפרויקט ( שטחים , טורבינות ודרכים) .

ה.      הוא יהווה תרומה לשיפור ושדרוג הדרכים בישוב .

ו.        הטורבינות עוברות לבעלות התושבים בתום החוזה שהוא לאורך 24 שנים.

ז.        ממקורות ההכנסה של הפרויקט תוקם קרן למימון פעילויות קהילתיות במיליוני שקלים, לאורך חיי הפרויקט.

·         הוועדה ביקשה חוות דעת משפטיות מהיועמ"ש של המועצה, ופעלה על פיהן במהלך הישיבות, והן של מהנדס המועצה , שע"פ חוות דעתו הוא רואה בזה כפרויקט חיובי ליישוב ואינו מתנגש עם האינטרס התכנוני העתידי של הישוב בתקופת חיי הפרויקט , ועומד בכלל הטבעות המאושרות הרלוונטיות.

מופלח ביסאן:

·         יש לציין כי המהנדס רק בסוף הדיונים בפרויקט, הגיש מכתב על ניגוד עניינים שלו, ולכן צריך לפסול את חוות דעתו.

אביגדור הובר:

·         המכתב של ניגוד העניינים שהגיש המהנדס חאתם עג'מיה צריך שיוסיף לו כבוד, כי באדמה שלו או של אחד מקרוביו לא תוקם טורבינה כלשהיא. 

 

 

 

ד'יב פרג':

·         באמירה של מר חאתם עג'מיה ובחוות דעתו , חשוב לי דבר אחד, הוא בעל מקצוע ויש לו את היידע והניסיון של העבר , ההווה והעתיד , והוא אמר מה שאמר על ההשפעה על התכנון העתידי והטבעות , בהחלטות שלנו אנחנו הסתמכנו על האמירה הזאת.

·         בישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה 5/2015 , ולאחר בחינה ולימוד מעמיקים של הפרויקט, הועדה החליטה פה אחד להמליץ בפני מליאת המועצה לאשר את הצטרפות המועצה באופן עקרוני לפרויקט זה. בכפוף לכך שהמליאה תחליט באם רצונה לראות את כלל המסמכים הנדרשים וכפי שעלו בפרוטוקולי  ועדת המשנה לתכנון ובניה, במיוחד פרוטוקול 4/2015 .

אביגדור הובר:

·         אני חייב לכם הסבר על נושא הבריאות, לשאלת מופלח , הוא אמר כי הוא לא מכיר מה זה תזכיר בריאות.

·         אני לא מכיר את המונח תזכיר בריאות , וברשויות התכנון לא מכירים את המושג , אך כן הם מכירים את מה שנקרא : " תזכיר והנחיות סביבה", שכל יזם חייב להציגו בפני רשויות התכנון , וכולל בתוכו כל ההשפעות של משרד הגנת הסביבה ושל ועדות התכנון שיכולים להשפיע על בריאותם של הסביבה והתושבים.

·         נושא הבריאות בפרויקט הטורבינות עלה במשרד להגנת הסביבה או בוועדות הסביבה או בוועדות להכנת התמ"א , הוא הנושא העיקרי בתוכניות הטורבינות .

·         אנחנו בזודיאק כשפורסמה תוכנית המתאר הארצית באוגוסט 2014, בנושא טורבינות הרוח , התוכנית כללה בתוכה פרק נכתב  על תזכיר והנחיות הסביבה, לדוגמה למרות שהיה לנו ברור שההנחיות הסופיות שנקבל, כנראה לא יתאימו במלואן את הדוגמה שניתנה בתוכנית המתאר הארצית, התחלנו מיד בבדיקות תכנוניות בפרויקט זה ובהתאם לדוגמה , עשינו בדיקת רעש ביאנוח ע"י ד"ר מיכאל מוגילבסקי  ונדמה לי שהוא זה שכתב וחיבר  את תקנות הרעש והקרינה האלקטרו מגנטית במדינת ישראל, לקחנו את המומחים הטובים בתחום , כמו משה נצר שהכין  דו"ח בכתב, עשה בדיקה לכל סוגי הטורבינות והגיש את ההמלצות, ובנושא הרידוד שהוא נושא חדש יחסית בעולם בנוגע לטורבינות , היינו צריכים לאסוף מכל העולם מתודולוגיה לטיפול ותכנון כנגד ריצוד (שאומצה לאחר מכן ע"י המשרד להגנת הסביבה). פיתחנו במאות אלפי שקלים תוכנה תלת- ממדית לנושא הריצוד לכל טורבינה בנפרד ולכולם ביחד וע"פ זה תכננו את המקום שלהם.

·         נושא סקר עופות ובכדי לא לפגוע בעופות , הגענו להסכמה עם רשות הטבע והגנים שאנו עובדים לפי ההנחיות הכי מקשות, עשינו סקר שישבו בו צפרים משך (150) ימים.

·         בנושא בדיקה של בתי הגידול , , בוצע ניתוח ע"י חב' אביב אי, אם , ג'י לכל טורבינה וטורבינה , כולל צילום של השטח בסביבה , ובבדיקה של הצמחים ובתי הגידול , כולל ניתוח שבודק שלא ייחסמו הצרכים לבעלי החיים במעבר ממקום למקום בגלל התוכנית .

·         במדידות הרעש , למרות שעדיין לא הותקנו הטורבינות כבר בשטח , נעשו בדיקות בשטח , כל הבדיקות האלה ייעשו מחדש ובהתאם לדרישות וועדות התכנון והבניה , ורק אם יאושר הפרויקט אנו נמשיך בהן.

סמיר חבקה:

·         נניח שקיבלנו אישורים, התקנו טורבינות והתחלנו לעבוד, כל כמה זמן נעשית בדיקה חוזרת שנוגעת לבריאות הציבור : קרינה , רעש וכו'.

·         מדובר ב- 23 טורבינות ו- 23 אנשים לפחות , מדוע לא קבלנו את הרשימה השמית שלהם.

·         אחרי שעשיתם את כל ההסכמים , האם יש הפקעות של שטחים בכדי לאפשר פתיחת דרכים לטורבינות .

אביגדור הובר:

·         בדיקות ניטור נעשה בהתאם להנחיות, למיטב זכרוני  לפחות פעם בשנה ,ואם אני טועה אתקן.

·         מדובר ב- 100 איש , עשרות חלקות ולכן זה לא ריאלי לתת שמות , לפי החלקות ניתן לדעת מי האנשים.

·         בתוכנית אין הפקעה אלא איחוד וחלוקה ובהסכמה מלאה , אין הפקעות.

מאג'ד עבדאללה:

·         נקבע בהחלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה שאנו אמורים לערוך סיור שטח ולראות את מיקום הטורבינות , וזה לא נעשה עדיין , ולכן אני מתנגד שתהיה הצבעה בנושא.

נאאל קטימה:

·         אני בדעתו של חב' המליאה מאג'ד ודורש לערוך סיור לפני כל הצבעה בנושא. (בשלב זה הוא עזב את הישבה ונסע לעבודה) .

מאג'ד עבדאללה:

·         מאחר ומדובר בתקציב במועצתנו בנוגע ליזם בגודל כזה יחד עם המועצה , אני דורש לקיים משאל עם .

מופלח ביסאן:

·         אי אפשר לבוא ולזלזל בדיונים ובהחלטות שהתקבלו , יש לבצע את תוכן ההחלטות בנושא הסיור , וגם ליידע את הציבור בפרטים , אי אפשר לזלזל בהחלטות הועדות.

ראובן ביבאר:

·         יש לבצע את הסיור שנקבע, הכוונה היא שחברי ועדת המשנה לתכנון ובניה הם יעשו אותו ולא חברי המליאה.

·         הסיור הוא טוב ומצוין , אני אישית לא צריך אותו ואני יכול להחליט בלעדיו .

·         כל הנושא של הטורבינות הוא דינמי.

·         הסיור מחייב תיאום ולוגיסטיקה , פנה לחברים באם חשוב להם להכריע עכשיו בנושא, לפני הסיור, או לחכות לעריכת הסיור , אתם תחליטו.

מופלח ביסאן:

·         לגבי ההיתרים להצבת הטורבינות יש להתייחס לנושא הקרינה וצריך לקבל אישורים מהרשויות. ההיתרים במידה ויתקבלו לא מרגיעים אותי, צריך לקבל אותם היתרים שמקבלות החברות הסלולריות עם ההחמרות הסביבתיות  שבתוכן .

·         אם מחר תהיה עליה בתחלואת הסרטן בישוב, ואנשים יתקוממו,  ויחשבו שזה מהטורבינות , אנשים עלולים לשרוף אותם, מה האחריות שתהיה על המועצה בנושא , אביגדור ענה כי יש מכתב שיפוי שמכסה את המועצה.

מאג'ד עבדללה:

·         החברה עלולה לפשוט את הרגל ובעליה יצאו לחו"ל, המועצה היא שתישאר עם הבעיה. (בשלב זה ראובן ביבאר וזיאד ביבאר עזבו את הישיבה).

מופלח ביסאן :

·         לגבי סוגיית הכסף שמסנוורת אותנו , הבעיה וכפי שמתבטאים רבים בקרבנו היא שאנו לא מסוגלים לנצל כספים שעומדים לרשותנו, כביכול,  ולכן אין להסתנוור מההצעות האומרות שאנו נרוויח הרבה כספים , ואסור שאמירות כאלו יסנוורו אותנו  מלראות את האמת ואת הסכנות הסביבתיות והבריאותיות שיש בפרויקט הזה .

·         אין תנאי סף שהוועדות לתכנון ובניה יחייבו את החברה להגיש תזכיר בריאות , האישורים שאתם מגישים לנו לא מרגיעים אותנו , וגם ההיתרים באם יינתנו לא מרגיעים.

 

מופיד מרעי:

·         השאלות והתהיות שמעלה מופלח ביסאן הן מאוד מהותיות וחשובות.

·         ועדות התכנון כן מקפידות בנוגע למפגעי בריאות וסביבה , אך התנאים שהם מציבים הם מאוד מחמירים  בעניין.

מופלח ביסאן:

·         מה שאמר מרעי מגביר  את החששות , כי הנושא של פרמטרים בנוגע  למפגעים סביבתיים הוא עדיין בחיתוליו במדינה, הקרבה והצפיפות של הטורבינות כן מטרידות אותנו , בעקרון אני לא נגד אנרגיה חלופית.

 

מאג'ד עבדללה:

·         נניח שאישרנו את מה שאתם מבקשים, אחרי תחלופת המועצה , האם אתם יכולים לתבוע את המועצה במידה והיא תבטל את ההחלטה שאנו נקבל, וקיבל תשובה כי החברה בוודאי שתגן על ההשקעה שלה.

פד'יל דאהר:

·         בקשר לטורבינות אני מבין שאין הפקעות , כך שבמידה והשכנים לא יסכימו לפתיחת הדרך משמע כי לא תהיה טורבינה , כך אני מבין את המצב , וקיבל תשובה שזאת אמירה נכונה.

ד'יב פרג':

·         עוד רב הנסתר על הגלוי בפרויקט הזה , מה שאנו יודעים כי זה פרויקט , את מס' הטורבינות והמקום שלהם, לא יותר.

·         בעצם מה שמבקשת החברה מאתנו זה  ארכת זמן,  במקום תוכנית שלמה: טורבינות , סוגים , מקום , דרכים מובילות , הדרך הראשית שמביאה תשתיות שונות , כל זה לא נוכל לדעת , וזה יעבור באדמות פרטיות וציבוריות .

·         כל עוד לא יביאו לנו תוכנית שלמה עם כל האישורים של האנשים, הם לוקחים על עצמם סיכון, ויכול להיות שלא יהיה להם טורבינות , וכל עוד לא נדע את הפרטים האלה.

·         בארצות הברית ראיתי אלפי טורבינות וליד אתרים תיירותיים .

·         אנחנו מקדימים את המאוחר , ההצבעה מדברת על אישור עקרוני להתקדם , ניתן להצביע על אישור עקרוני לתוכנית תחת סדרה של תנאים.

·         יש לנו אחת משניים , לאשר תחת תנאים או לומר לחב' שזהו אנו לא מסכימים.

·         לא ברור לנו על מה אנו מצביעים, אני מציע שנצביע על זה שיביאו לנו תוכנית שלמה .

מאג'ד עבדללה :

·         אני חושב שזאת ישיבת המליאה הכי חשובה שערכנו עד כה.

ד'יב פרג':

·         אם בסוף הפרויקט הזה ייתן רווחה כלכלית ל- 200 משפחות בכפר זה כן חשוב.

·         צריך לתת ליזם להתקדם בכדי שיספק  לנו יותר פרטים.

·         יש לנו שנה לפנינו עד שנגיע לתוכנית ראשונית , יכול להיות שבשלב מסוים אנו נגיד להם הגענו כאן ופה אנו עוצרים .

·         אני לא רוצה שיהיה לי טורבינה באדמה שלי, אך יש לי אחריות ציבורית.

עסאם עביד :

·         אנו נערוך סיור בתאום עם חברי המליאה ומי  שרוצה שיצטרף .

·         במידה והמליאה תאשר הצטרפות המועצה כיזם נוסף בפרויקט, אז ייערך הסכם בין המועצה לבין היזם חב' זודיאק, שינוסח במשותף עם היועץ המשפטי ונציג החברה שבו יהיה:

1-     תשמר הזכות לבעלי הקרקע על אדמתם.

2-     המועצה לא תפקיע שטחים פרטיים כלשהם לצורכי הפרויקט.

3-     המועצה תהיה שותפה לחלוקת כספי הקרן המופרשים לרווחת התושבים וקידום החינוך .

4-     החברה תהיה חייבת לשדרג את כל הדרכים החקלאות שבהם יונחו כבלים תת קרקעיים המחברים בין הטורבינות.

5-     המועצה לא תישא באחריות בגין כל נזק שיגרם לגורם שלישי כלשהוא , כתוצאה מהקמת הפרויקט לאורך כל תקופת ההסכם.

 

 

הישיבה נעלה בשעה 21:30

רשם: ע'אלב סיף

 

 

בכבוד רב,

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                                מעד'א חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                                          ראש המועצה

 

 

 

 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- משרד הפנים, נצרת.

- מבקר המדינה , חיפה.

- המהנדסים.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00