פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 3/2016

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 3/2016

‏‏31/01/16

3-2016


 

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 3/2016 , נערכה ביום 27/1/2016 , במועצה

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני-            ראש המועצה.

 2. עסאם עביד-                   סגן ראש המועצה.

 3. ראובן ביבאר-                 חבר המליאה.

 4. ד'יב פרג'-                        חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה-                  חבר המליאה.

 6. מופלח ביסאן-                חבר המליאה.

 7. מאג'ד  עבדללה-             חבר המליאה.

 8. נאא'ל קטימה-               חבר המליאה.

 9. סלימאן ( רג'א) חמדאן- חבר המליאה.

 10. ראמי עאמר-                  חבר המליאה.

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף-              מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

 3. מתעב חמדאן-         עוזר ראש המועצה.

 4. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 5. רו"ח לואי עלימי-    רו"ח חיצוני.

 6. זיאד ביבאר-           נציג הציבור המקומי.

 7. מופלח ברכאת-        מ. מבנים.

נושא הדיון:

 • אישור תקציב המועצה הרגיל 2016 .

מעד'א חאסבאני:

 • פתח הישיבה ובירך את כולם .

 • הציג את נושא הדיון.

 • זאת ישיבת המליאה החמישית בה אנו דנים בנושא התקציב הרגיל של המועצה.

 • אני אתן עדכון על הפעילות שנעשתה עד כה בנושא.

 • קבלתי עדכון ממר סלימאן ( רג'א) חמדאן בנושא תפן והנושא יועלה  בישיבת מליאה אחרת.

 • אני מניח שלא כולם הצליחו לקרוא את כל החומר הנוגע לתקציב, על כן אני אציג את סיכומי הפגישות שערכתי עם החברים, העדכונים והשינויים מהדיון האחרון .

 • בדיון הקודם בנושא פניתי לחברי המליאה, בכתובים, וביקשתי מהם ליזום ולקיים פגישות הבהרה , למי שרוצה,  בכדי להציג ולברר הסתייגויות או הבהרות בכדי ללבן אותן , ו/או פניות בכתב כאפשרות נוספת,  שיפנו אלי.

 • חבר המליאה מופלח ביסאן פנה, קיימנו ישיבה משותפת ובאווירה חיובית, והסיכום שלה נמסר לחברי המליאה 24/1/2016 סימוכין (21-16) , ( יצורף לפרוטוקול ) , הדגיש כמה סוגיות  המופיעות במסמך הזה.

 • אנחנו נקיים דיון מיוחד במליאה בנושא המתנ"ס , בו אנו נקבע את יחסי הגומלין מתנ"ס/ מועצה , ייבחנו כל ההיבטים הקשורים בפעילות המתנ"ס , נשמע סקירה מחברת המתנ"ס , המנהל והגזבר שלו, ונבדוק את הדברים לעומק.

 • בנוסף לזה קיימנו דיון בדוחות הכספיים לשנת 2014,  המפורט והמבוקר, גם דנו בהערות המבקר שדנה בהם ועדת הביקורת בישיבתה 20152 ,  וכהיענות לבקשת חברים מהמליאה שאמרו כי העניין קשור  בהליך אישור התקציב.

 • גם בנושא התב"רים אנו נקיים דיון מרוכז בישיבת מליאה, הן בתב"רים שייעודם פעולה חד – פעמיות, ובאלה הקשורים לפרויקטים שבתחום התשתית והפיתוח . בדיון נלמד ונחדד עניינים , למרות שאנו כמועצה מתנהלים בנושא כמו כל המועצות האחרות .

 • הייתה הסתייגות מחבר המליאה  נאא'ל קטימה , עלו בה כמה סוגיות , נדרשו מאתנו הבהרות, גם כאן יש התייחסות  כתובה שלי מיום 24/1/2016 , סימוכין 22-16 . ( תצורף לפרוטוקול).

 • ההסתייגות השלישית הגיעה אלי ב- 26/1/2016 וההתייחסות שלי אליה נכתבה ונשלחה באותו יום, בסימוכין מס' 26-12 ( תצורף לפרוטוקול) .

 • בהמשך להסתייגות הכתובה והמשותפת של 4 חברי מליאה , קיימתי פגישה עם החברים  מאג'ד , ראמי ונאא'ל  , האווירה הייתה טובה , פרט לאמירה אחת שאתייחס אליה בהמשך.

 • תנודות בהיקף ההכנסות של המועצה קשורות להתפתחויות במשק בכלל, וכל נושא או עניין שעלול להוסיף או לגרוע מהיקפם , אנו נביאו למליאה ונטפל בו בהתאם לתוכנו , היקפו ומהותו.

 • חברי המליאה רשאים וזו זכות להם לברר ולבקר , אך האמירה שציינתי אותה לעיל בהסתייגות 4 החברים : "ולרוב לטעמנו הוא יותר פירעון שטר של הבטחות ערב הבחירות וקניית שלטון בכסף " , זאת אמירה אומללה ולא נכונה ואף גובלת בפלילים, ואני רואה אותו במלוא החומרה, כי אין לדבר הזה שחר. ביקש מאותם 4 חברי מליאה  לחזור בהם מאמירה זו, כי זו האשמה פלילית, היה ולא יעשו כן , אני שומר לעצמי את הזכות לתבוע וכפי שציינתי בהתייחסותי אליהם.

רואבן ביבאר:

 • שאל את החברים : מה קורה לכם , זה לא יפה.

מעד'א חאסבאני:

 • זו סוגיה שאני רואה אותה בחומרה.

מאג'ד עבדללה:

 • כשאני אומר דבר זה נשמע באוזני החברים האלה מאוד קשה, אך כשאתם אומרים דברים דומים, זה כאילו בא מאנשים שאין להם כוונות, זאת התחסדות.

ראובן ביבאר:

 • עליכם לדעת מה אתם כותבים , במקומכם הייתי מתנצל.

מעד'א חאסבאני:

 • זכותי המלאה לטפל בתוכן האמירה, היה ולא תתנצלו ותחזרו בכם .

 • היועמ"ש יבדוק באם ניתן לממן פרויקט מלגות לתלמידים.

 • הועדה לאיכו"ס תקיים דיון בנושא פינוי האשפה ותגבש המלצות שנביא אותם בפני המליאה.

 • אני חושב שהתקציב  לובן ונותח דייהו, כל ההסתייגויות קבלו טיפול והתייחסות, והגיעה השעה להצביע על התקציב.

 

מופלח ביסאן:

 • הייתי מצפה מחברי המליאה משני הצדדים, לגנות את ההתנהגות שהייתה בישיבת התקציב האחרונה, העליתי את הנושא בפגישה עם ראש הרשות, אני "מודה" במרכאות  לזה שאחל לילדי חולי ותרופות , אני מאחל לכולם רק בריאות .

מעד'א חאסבאני:

 • אני מגנה כל התנהגות והתבטאות אלימה, בכל מקרה ובכל מקום , ואני מאחל בריאות לכולם, את הגינוי שלנו לתופעות האלימות הבענו בישיבה הקודמת , והיה על דעת והתקבל על ידי כל החברים.

 • ביקש לקבל אמון חברי המליאה ולאשר את תקציב המועצה הרגיל לשנת 2016 , על כל סעיפיו.

החלטה – אישור תקציב המועצה על כל סעיפיו:

 • המליאה מאשרת את תקציב המועצה הרגיל לשנת  2016 ,לרבות כל סעיפיו, תמכו בהחלטה החברים: מעד'א , עסאם, ד'יב , ראובן, סמיר ומופלח,4  חברים  הצביעו נגד  והם : מאג'ד , סלימאן , ראמי ונאא'ל . תקציב המועצה הרגיל 2016 אושר  ברוב של  6 חברים.

 • הודה לחברי המליאה על אישור התקציב.


 

הישיבה ננעלה בשעה 18:45

רשם : ע'אלב סיף


 

בכבוד רב,


 

ע'אלב סיף                                                                                        מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                 ראש המועצה 

תפוצה:

- הנוכחים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים- נצרת.

- מבקר המדינה- חיפה.


 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00