פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 2/2016

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 2/2016

‏26 ינואר 2016

2-2016

 

                   פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 2/2016 ,

                        נערכה ביום 20/1/2016 בשעה 18:00 במועצה


 

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני- ראש המועצה.

 2. עסאם עביד - סגן ראש המועצה ( נעדר - קבל אישור).

 3. ראובן ביבאר- חבר המליאה.

 4. ד'יב פרג'- חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה - חבר המליאה.

 6. מופלח ביסאן- חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדללה- חבר המליאה.

 8. סלימאן ( רג'א) חמדאן- חבר המליאה.

 9. נאא'ל קטימה- חבר המליאה.

 10. ראמי עאמר - חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף- מזכיר המועצה.

 2. מתעב חמדאן- עוזר ראש המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 4. רו"ח לואי עלימי- רו"ח חיצוני.

 5. זיאד ביבאר- נציג הציבור המקומי.

 

נושא הדיון:

 1. בירך את כולם , פתח את הישיבה .

 2. הציג את נושאי הדיון.

 

סעיף ( 1) הדו"ח הכספי השנתי ליום 31/12/2014 .

 • הדו"חות נדונו אצלי לפני שהופצו יעשה לגביהם הנחיות לתיקון ליקויים , ולאחר הדיון בוועדת הביקורת , קיימנו דיונים במועצה והוצאתי התייחסות כתובה.

 • נעביר על הסעיפים ונתייחס ונשלים את הסכומים העברתי לחברים  התייחסות כתובה אשר חולקה לחברים .

 • הלוואי והיינו יכולים לפרק את התאגיד או לצרף לתאגיד חלופי , ובמטרה  להעלות את רמת הישרות לתושב , למרות שהתאגיד הוא ישרת עצמאית.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 • לבקשת ראש המועצה נתן הסבר לחברים על התאגיד , אופן פעילותו ואחריותו כלפי המועצה והתושבים.

 

החלטה - פרוטוקול וועדת הביקורת 1/2015 עמ' (1)

 • החברים פה אחד החליטו לתקן את דברי חבר המליאה סלימאן חמדאן בעמ' (1) פרוטוקול ישיבת וועדת הביקורת 1/2015 , לעניין ההוצאות החד- פעמיות, הסכום , במקום (11) מש"ח הסכום הנכון הוא (1,258) מש"ח.

 

החלטה סעיף ( 1) - הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום 31/12/2014

 • המליאה מאשרת את ההסברים שהציגו ראש המועצה ורו"ח עלימי , וההבהרות שהציגו ראש המועצה ודו"ח עלימי לואי במסמך המצורף השנתי המבוקר ליום 31/12/2014 .אושר פה אחד.

 

סעיף (2) - דו"ח הביקורת המפורט 2014

 • הנ"ל היצגו הממצאים בפרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 1/2015 וההתייחסות של ראש המועצה במסמך המצורף , והובהרו הן ע"י ראש המועצה והנוכחים .

 • חבר המליאה אחראים לקיים את הישיבות.

 

ד'יב פרג':

 • אנו כחברי המליאה כן רוצים לקיים את הישיבות , אך אחרים שהם חברים ובמיוחד מנהלי בתי - הספר לא רוצים להשתתף נקבלו גיבוי מ. החינוך שהם לא חייבים).

 

מעד'א חאסבאני:

החלטה בנושא פעילות הועדות

 • באחריות יו"ר הועדות מקרב חברי המליאה לקיים פעילות הועדות וישיבותיהן כנדרש .

 • יש לרשום פרוטוקול לכלח ישיבה , ושיש לאשרו ע"פ הנוהל המחייב.

 • באחריות המזכיר לנהל מעקב אחר פעילות הועדות ולדווח כל חצי שנה על הפעילות .

 • יו"ר שנתקבל בבעיה של זימון ואי שיתוף פעולה מקרב חברי הועדה , יגבש  דעה עם ראש המועצה מה לעשות בנושא .

 • נבצע רי ארגון להרכב הועדות ומספרן , הצעת ראש המועצה אושרה פה אחד.

 

דיון ועדת הביקורת והמפורט 2013 :

 • המזכיר יבדוק באם ישנם הדו"חות ובאם התקיים דיון בהם ולעדכן את דו"ח

הביקורת המפורט .


 

פרק ב' +ג' בדו"ח:

 • חברי המליאה מאשרים פה אחד את הסיכום וההבהרות שהובהרו בהתייחסותו הכתובה בנוגע לשני הפרקים ראש המועצה .

 

נאאל קטימה:

 • מבקר המועצה לא סיפק תשובות לחברי ועדת מהביקורת.

 

החלטה סעיף (2) :

המליאה מאשרת פה אחד את המלצות וועדת הביקורת וההתייחסויות והתיקונים שהוצגו ע"י ראש המועצה וחברי המליאה . אושר פה אחד.

 

סעיף (3) - פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 2/2015

 • הציג את הנושא.

 • מצער שהמבקר  לא נמצא פה למרות שזומן , אך אנו מכבדים את רצונו.

 

זיאד ביבאר:

 • בישיבת הועדה המבקר טען שרק חברי הועדה רשאים להיות נוכחים וזאת ע"פ החוק  הייתי אני עוזר ראש המועצה ומ. המחלקה המשפטית , לאחר שדרשנו שימציא לנו את הסעיף החוקי המאמת את טענתו , והתברר כי מדובר שאסור לפרסם את הדברים מבקר המועצה צריך להיות ענייני בגישתו .

 

מעד'א חאסבאני:

לדעתי ישיבות המליאה והועדות פתוחות , אלא אם הוכרז עליהם מראש כסגורות והדבר כפוף לסייגים שהחוק.

 

נאא'ל קטימה:

המבקר טען שאין לאחרים היכולת להתערב בישיבה.

 

מעד'א חאסבאני:

 • לציבור מותר להיות נוכח בכל דיון , אך אין להם זכות להתערב אלא ע"פ אישור יו"ר הישיבה , במליאה זה ראש המועצה ובוועדה זה יו"ר הועדה.

 • נציג הציבור רשאי להיות בישיבות ולפי אישור להביע דעה.

 • הבהיר את תוכן ההתייחסות הכתובה שלו לנושאים שהוצגו בפרוטוקול .

 • לגבי התאגיד אנו נלחם בכל הקשור  לתפקידו הנכון , בכלל אני נגד התאגיד .

 • אין מניעה שהחברים יוזמנו לדיון שיערך בנושא המעברים בוועדת החינוך .

 

ראובן ביבאר:

 • כיו"ר ועדת איכו"ס אין חשק לכנס לוועדה, מתווכחים בנושא , או שיש לקבוע סדר עדיפות או להוסיף משאבים , יש לטפל בתחנות  המעבר , פינוי האשפה , המפגעים , אנו מדברים ויוצא שחור לא כנסתי את הועדה בכדי לא להתבזות .

 • יש לקבוע  סדר עדיפויות .

 • אני רוצה להיות שותף מלא בכל ההחלטות בנושא איכו"ס וזאת ע"מ להוריד את הידע שיש לו .

 

מעד'א חאסבאני:

 • אני תומך בוועדה שכל אחד שיכול לתרום שכן יתרום.

 • לאחר שקבלנו משאבים נתכנס ונקבע תוכנית ונמשיך הלאה.

 

נאא'ל קטימה

 • אני בעד שיוקצב מש"ח לטובת הריסוס.

 

מעד'א חאסבאני:

 • מנהל המחלקה ביקש הקצבה לריסוס העשבייה ואני לא אישרתי לו כי התקציב לא אושר.

 

נאא'ל קטימה:

 • אנו מדברים על כוח אדם לטובת עבודות חיוניות , כמו סתימת קוו הביוב מול דירתי  שזה שנתיים לא טופל , בגלל מחסור בכוח אדם.

 

מעד'א חאסבאני:

דרשנו ממשרד הפנים שיעמיד לנו משאבים לרכישת כלים שיועמדו לטובת צוות

 האחזקה.

 

נאא'ל קטימה:

חבל שהמבקר לא נמצא , כי ישנן טענות ויש התייחסות , אך היה עדיף שהוא יהיה ע"מ להתייחס.

 

זיאד ביבאר:

מר פיסל כטיב נבחר כמנכ"ל לטיפול אוכלוסייה הלא יהודית ברשות הנגב והגליל. 

מעד'א חאסבאני:

הממצאים בקשר למכסחת הדשא ולאירלס העברתי לכל הרשויות המשפטיות והרלוונטיות שיחליטו לגביהם.

 

החלטה סעיף (3) - פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 2/2015

המליאה מאשרת את ההתייחסות וההבהרות של ראש המועצה, 4 חברים תמכו והם: מעד'א חאסבאני , ד'יב פרג', ראובן ביבאר, סמיר חבקה , החברים: ראמי עאמר , וסלימאן חמדאן , ונאא'ל קטימה נמנעו, מכיוון שהמבקר לא נוכח בישיבה ולא השלים את ההבהרות , על כן המליאה אשרה את ההחלטה ברוב 4 קולות .


 

ראובן ביבאר:

 • ביקש לאשר ביטול האמרה עבור אישור תושב.

 • ביקש לאשר את ביטול האגרה עבור אישור טופס העברת מקרקעין.

 • את תוכניות הקומפילציה שפורסמו שתהיה הכרזה לתושבים שיתנגדו , באחריות המהנדס חאתם עג'מיה .

 • העלה את שיקום בתי - העם והתאמתו למשאבים , המצב בבית העם בג'ת הכי רע.

 

מעד'א חאסבאני:

העניינים שהעלה ראובן יבדקו.

 

סמיר חבקה:

 • ברצוני להתייחס ולהבהיר מספר נקודות , אני כחבר מליאה מזה תקופה לא קצרה , נולדתי ביאנוח, מוכר היטב באדיבותי ובהתנהגותי ובתרומתי לישוב ולקהילה , וגם בשפתי ועד כמה נושא הכבוד חשוב בעיניי , זכותי כתושב ואף חובתי כחבר מליאה לקדם ולעודד , ולהגיב ולהתנגד , בכל נושא אשר עולה בדיון , אם זה מול חבר מליאה או ראש המועצה וע"פ חוק. להללן התייחסותי למכתב שקיבלתי מידידי חבר המליאה מר נאא'ל קטימה , שבישיבת המליאה שלא מן המניין 1/2016 שנערכה שזכרה לקללות , גידופים ואיומים , ע"פ הבנתו, מציידי , חבר המליאה נאא'ל אני לא חונכתי לכך , לא קיללתי , ולא גידפתי ולא איימתי לא עליך ולא על אחר, באותו  לראיה באותו זמן שאתה טוען שאני דיברתי עם חבר המליאה ידידי מאג'ד  סעד , שחבל שהוא נמצא , והוכחה לחך הוא קם ופנה אליך ואמר כי הוא לא קילל , מאג'ד עד לכך , עם כל זה , אם נפגעת או הבנת את הדברים אחרת , אני מתנצל ואתה מכיר אותי יותר טוב מאחרים שאני לא כך. בישיבת המליאה שלא מן המניין 14/2015 , שנערכה ב- 24/12/2015 , טרם יצא מכתבי בנדון , ועל כן אני דורש מחבר המליאה נאא'ל  קטימה , להמציא בפניי את המכתב שנשלח למשרד החינוך ע"י חברי המועצה שאני אחד מהם בשנת 2008 , ובמכתב  אנחש אישית מואשמים , וכתוצאה מדבריך שנאמרו בישיבה , ותועדו ונרשמו בפרוטוקול , נגרם לי נזק לא קטן והקושי לשכנע תושבים והורי תלמידים  שזה לא היה ולא נברא , ואני עוד אוכיח אחרת . ולכן אדון נאא'ל אני נותן לך שבועיים , בכדי להמציא בפני המליאה ובפניי אישית את המכתב.

 

נאא'ל קטימה:

 • אני מקבל את ההתנצלות שלו ולא מקבל את הדברים האחרים .

 • ידידי סמיר ע"פ החוק במדינת ישראל , לזרוק אותך מהחלון זה איום , ואתה הודית בזה , וכי זה היה בצחוק וזה לא היה צחוק.

 • בפרוטוקול ובגידופים חזרת על אותה מלה פעמים , ושני חברים עדים לכך.

 • בקשר לדרישה של סמיר , בפרוטוקול נכתב בעברית מובנת כי הדבר היה ע"פ שמועות היה דבר כזה , שנשלח מכתב למשרד החינוך או התחבורה , תעשה מה שנוח לך .

 • בכל ישיבה אתה לא מכבד חברים.

 • ביקשתי מעוזר ראש המועצה שרשם את הפרוטוקול שירשום מה אמר בדיוק ומקווה שהוא עשה זאת .

 

מעד'א חאסבאני:

 • אני שמח על הבגרות , האכפתיות והאחריות , בתוך דיון משתמשים באמירות , אני תמיד בעד דיון מתורבת , אין לנו אופוזיציה , כולנו יד אחת למען הטובה הציבורית , וההבראה עם הקושי החלטנו עליה ביחד. האחריות המוטלת על כולנו היא כבדה מאוד ויותר ויותר  אני חשים בכבודה

 • קרא לחברים לתקן תקלות וכפי שנעשה .


 

                          הישיבה ננעלה בשעה 20:26

                                 רשם : ע'אלב סיף


 

                                           בכבוד רב,


 

ע'אלב סיף                                                                מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                           ראש המועצה


 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- גזבר המועצה.

- היועצת לקידום האשה

- מבקר המועצה.

- מ.הפנים. נצרת .

- מבקר הפנים. חיפה.


 

 


 

 
 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00