פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 13/2015

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 13/2015

‏21 דצמבר 2015

13-2015

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 13/2015 , נערכה ביום 20/12/2015 בשעה 18:00 בבניין המועצה

 

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני-               ראש המועצה.

 2. עסאם עביד-                      סגן ראש המועצה.

 3. ראובן ביבאר-                    חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן-                    חבר המליאה.

 5. ד'יב פרג'-                           חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה -                     חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדללה-                  חבר המליאה.

 8. סלימאן ( רג'א ) חמדאן -   חבר המליאה.

 9. נאא'ל קטימה-                   חבר המליאה.

 10. ראמי עאמר-                      חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף -               מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת-           גזבר המועצה.

 3. רו"ח לואי עלימי -     רו"ח חיצוני.

 4. עו"ד סאמר ביסאן-   יועמ"ש.

 5. זיאד ביבאר-             נציג הציבור המקומי.

 6. מתעב חמדאן-           עוזר ראש המועצה.

נושא הדיון:

אישור תקציב המועצה הרגיל 2016 .

מעד'א חאסבאני:

 • בירך את כולם , פתח את הישיבה והציג את נושא הדיון.

 • בשם כולם אחל החלמה לאשתו של מר מאג'ד עבדללה שנפלה ונפגעה , ולכל החולים בשני הכפרים אחל בריאות שלמה.

נאא'ל קטימה:

 • אחל החלמה לספורטאי תימור וליד סיף שנפגע  בתאונת  דרכים.

מעד'א חאסבאני:

 • הצטרף לאיחולי החלמה לתימור סיף וכל הנוכחים  הצטרפו לאיחולים .

 • בדיון הזה וכפי שעשינו כל הזמן, אני מקווה שהוא יהיה ענייני, נלבן את כל הסוגיות שהועלו בקשר להצעת התקציב, אחל שנביא למועצה  תקציב שנוכל באמצעותו למלא את יעודה.

 • הדיון בתקציב הוא האקט הכי מהותי שעל הנבחרים להחליט עליו , היות וההחלטה אמורה לתת מענה וביטוי למחויבות שלנו כנבחרים, האמורים לקדם את האינטרס הציבורי, ולתת מענה וביטוי לאינטרסים השונים של קהל הבוחרים שתמכו בנו ושאותם כל אחד מייצג. מהניסיון, לעולם לא תהיה לנו היכולת, כנבחרי ציבור, למלא אחר רצוננו ושאיפותינו או שאיפות תומכנו באשר הם , במיוחד שלצערי כחברה וכקהילה , אנו סובלים מלא מעט פערים במישורים השונים , והמשאבים העומדים לרשותנו מוגבלים , ולא נותנים מענה לכל הצרכים.

 • במהלך השנה החולפת , כולנו יחד , כמליאה וכמנגנון , קידמנו לא מעט עשייה , וידענו לצקת תוכן ולהשקיע את  המשאבים , בסדר העדיפות שקבענו כמליאה , בחינוך , ברווחה , בסוגיות הקשורות במתאר, באיכות החיים והסביבה  ועוד.

 • לצד התקציב הרגיל של המועצה , הצלחנו לגייס תקציבים נוספים במסגרת התב"רים , שהם בעצם עיקר המשאבים שאפשרו לנו לקדם את היעדים שלנו בצורה משביעת רצון מול היכולות הקיימות .

 • תהליך הכנת התקציב כלל התייחסות לסיכומי המליאה, לוועדותיה , כמה שניתן , פעילות המנהלים במועצה והוא התבסס על העקרונות הבאים:

 1. תקציב מאוזן - התחייבנו לשמור על תקציב מאוזן, דהיינו הוצאות שווה הכנסות.

 2. צוו הארנונה – הצו אושר ביולי, הוא קובע ההכנסות העצמיות שלנו, בנוסף  להכנסות מהמוסדות וממענקי האיזון.

 3. הוצאות מותנות - בתקציב צבענו הוצאות מותנות כמתחייב מהנהלים , כעת אפשר לומר כי שר הפנים הכריז שהרשויות הערביות והדרוזיות יקבלו מענק מלא , קרי, משמע  כי ההוצאה המותנית תהיה חלק מהתקציב , וכאשר ההרשאה תתקבל בפועל אנו נקיים את תהליך אישורה וביצועה בפועל.

 • בתחילת דצמבר התכנסה ועדת הכספים ודנה בהצעת התקציב , הפרוטוקול הועבר לידי חברי המליאה , בעקבות הסיכומים וההמלצות של הועדה קיימתי דיון עם הגורמים המקצועיים במועצה , הגזבר ועוד , עדכנו ותיקנו את הצעת התקציב בהתאם , לחברי המליאה נשלחה הצעת תקציב מעודכנת בהתאם לסיכום הפרוטוקול של ועדת ההנהלה והכספים האמור.

 • הדברים המרכזיים שבהם התקבלו החלטות בוועדה , שכר רו"ח החשבון החיצוני  תוקן  ל- (84) אש"ח , הוצאות  הקיום השוטף נבחנו סעיף סעיף, גם שם היה צמצום , למשל הוצאות הטלפונים והפלאפונים ואני כעת מוסר דו"ח משקף את העובדות והנתונים  בכתובים לחברים ויצורף לפרוטוקול, עלתה סוגיה בדיון בנוגע להסעת המחוננים , היות והנושא הוא חלק מערך שאנו רוצים לפתח ולטפח , ועקב עלייה במספר של התלמידים המחוננים והברכה שבדבר , המועצה תממן 100% מההוצאה הזאת,  שכירויות  למרכז נוערים ולמועדונית ולגן, באשר למועדון הנוער , יש לנו תקציב של ( 710) אש"ח , התנאי לקבלתו ולמימושו בפועל היה הבטחת מקום עצמאי לפעילות, שכרנו בניין רק בג'ת , ביאנוח יש לנו בניין של המועצה , ושכרנו בניין לגן לילדים כי הבניין בו היה הגן לא בטיחותי ,  ולכן עשינו את השכירות הזאת, למעשה יש לנו מקור מימון ממשרד החינוך .

 • חלק טבלת השוואות להוצאות בשנת 2015 למול הצפויות ב- 2016 ( תצורף לפרוטוקול ) , וזה עדיין חלק מהדיון שהיה בוועדת ההנהלה , הסביר את הפרטים שהופיעו בטבלה.

 • הייתה בקשה של חבר המליאה מאג'ד עבדללה שנתן פירוט לפעילות המתנ"ס, חלק טבלה שיש בה פירוט לפעילות החוגים וכו' ( תצורף לפרוטוקול) .

מאג'ד עבללה:

 • זה לא מעניין את ההורים , מעניין אותם כי העלות שהייתה לחוגים בבתי הספר היא  200 ש"ח , ולכן צריך להחזיר את ההקצבה לבית - הספר ,  זה יחסוך להורים עלויות.

ד'יב פרג':

 • מאג'ד טועה כי התפקיד של המתנ"ס הוא לתת חוגים באיכות , כי זה הוא ייעודו וזה לא תפקיד בתי - הספר.

מאג'ד עבדללה:

 • חוג אלקאסימי קפץ מ- 200 ₪ בבתי-הספר ל- 850 ₪ במתנ"ס.

סמיר ורובין:

 • תמכו בגישה של ד'יב וציינו כי החוגים במתנ"ס הם איכותיים .

מעד'א חאסבאני:

 • אני מציין את הנושא כמענה לשאלות שהעלה מאג'ד .

מאג'ד עבדללה:

 • ביקש מסמיר שלא יענה במקומו של ראש המועצה.

מעד'א חאסבאני:

 • אחרי ישיבת ועדת ההנהלה והכספים וכהתייחסות לפניות חברי המליאה , הקדשתי הרבה זמן להתייחסויות ודאגתי לתת תשובות לחברים , ולדעתי עניתי בהתאם, ואף היו שאלות באמצעות עורך - דין , לכל השאלות והבקשות התייחסתי ועניתי .

 • אנו אמורים לאשר שני דברים : מסגרת התקציב ותוכן הסעיפים .

מסגרת התקציב

ד'יב פרג':

 • במבט ל- 3 שנים , אנו העלינו את מסגרת התקציב מ- (34) מש"ח  לכ-(41) מש"ח, זה חשוב מאוד ומשמעותי ויש לומר על כך ישר כוח.

מעד'א חאסבאני:

 • המסגרת עומדת על ( 40,559) מש"ח , מאחר ולא היו יותר הערות ביקש מהחברים להצביע.

נאא'ל קטימה:

 • ציין כי המסגרת של התקציב הינה גדולה מדי למועצה כמו יאנוח - ג'ת , לכן אני מתנגד להצעה.

מעד'א חאסבאני:

החלטה - מסגרת תקציב המועצה הרגיל 2016

 • המליאה מאשרת את מסגרת התקציב השוטף לשנת התקציב 2016 , ברוב של (9) חברים והתנגדות חבר אחד מר נאא'ל קטימה . מסגרת התקציב אושרה.

תוכן התקציב

מאג'ד עבדללה:

 • אני מברך על מסגרת התקציב , היא עונה על הצרכים .

 • הוא בירך את סגן ראש המועצה על חזרתו לפעילותו הטבעית , ושאל אותו באם הובטח לו , בהקשר, דבר כלשהוא.

סמיר חבקה :

 • פנה למאג'ד באומרו : תשאל בנושא התקציב.

מאג'ד עבדללה :

 • אני שאלתי את סגן ראש המועצה ולא אותך.

ראובן ביבאר:

 • אני גם רוצה לדעת באם זה נוגע לתקציב , אני לא רוצה לבזבז זמן על שאלות כאלו.

סמיר חבקה:

 • לא באנו לשמוע שטויות.

עסאם עביד:

 • שאל את מאג'ד : למה כשהגיע התור שלי לגייס עובד ממשפחתי האם זה אסור עלינו, ולמה את מתכוון בשאלה,  אני אומר לראש המועצה כי אין  לגייס עובדים באם הדבר לא תואם את החוק.

מעד'א חאסבאני:

 • אני אסביר ואחזק את תשובת סגן ראש המועצה.

 • העלאת השאלה מבוססת על שמועות ושקרים בדומה לשמועה סביב  השימוע שלי בפני מנכ"לית משרד הפנים , דבר שלא היה ונברא , לא בנוגע לתקציב או לניהול לא תקין כלשהוא , מה שהיה הוא כי במסגרת כנס בעכו דווקא המנכ"לית היא  ששאלה אותי איך אפשר לקדם את הישוב ולתת לנו תמיכה.

 • מסרתי לכם את התקנים של כו"א , וכל איוש של משרה היה ויהיה אך ורק על פי חוק , זה מה שמסרתי לכם.

 • מבחינתי כל המשפחות בעיניי אותו הדברים , כל האיושים יהיו רק לפי החוק.

מאג'ד עבדללה:

 • תודה על התשובה , בקש לשפר את האווירה.

 • אם התקציב המותנה אושר, למה לא הוכנס למסגרת, קיבל תשובה שהוא יוכנס בעת שנקבל אישור רשמי ביד , למרות ההכרזה של שר הפנים , אך ע"פ חוק זה מה שיהיה .

 • ביקש לדחות את הדיון, בקש ולהעלות שוב את נושא העתקת מיקום הגן, נאמר לנו כי הדבר בגלל בעיות בטיחות , מי קובע את המדדים , והוא קיבל תשובה כי ראש המועצה הוא שקבע , אני רוצה שהגן ומשרד הגביה של המועצה יישארו איפה שהיו.

מעד'א חאסבאני:

 • אני קובע באם להשאיר את הגן איפה שהוא , כיוון שיש בעיות בטיחות , אני לא צריך אישור המליאה, ובתור יו"ר ועדת התחבורה והתמרור  אני קובע , מאג'ד שאל  באם הוועדה דנה בנושא הבטיחות בגן זה,  ראש המועצה ענה לו כי הנושא נבדק על ידו וכי זה מספיק,   בנוגע למשרד הגביה ולמקום של הגן , במקום שהיו מקמנו שם את מועדון הנוער, שאנו מקבלים עבור הפעילות שלו  ( 710) אש"ח כממון.

ראמי עאמר:

 • בעיות הבטיחות תקפות גם לגבי הגן וגם לגבי מועדון הנוער.

מעד'א חאסבאני:

 • יש הבדל כי בעיות הבטיחות המתייחסות לגן שונות מבעיות בטיחות למועדון נוער.

מאג'ד עבדללה:

 • את הספרייה ניתן להעביר לאחד מבנייני המועצה.

מעד'א חאסבאני:

 • ד'יב וראש המועצה ציינו כי אין כעת מקום בשביל להעביר את הספרייה.

 • אני לא אמרתי שקיימתי דיון בנושא בוועדה.

מאג'ד עבדללה:

 • הסכום עבור הוצאות משפטיות לא צריך שיהיה מראש בגודל הזה, לכל הוצאה שתהיה יש לבקש אישור מליאת המועצה.

מעד'א חאסבאני:

 • חברות הביטוח העלו את סכום ההשתתפות העצמית בתביעות הביטוחים , הסכומים הגיעו עד ( 50) אש"ח .

 • כאשר יש ניגוד עניינים והיועמ"ש המשפטי לא יוכל לייצג את המועצה, אנו חייבים לשכור עו"ד , והוצאה זו חייבת שיהיה לה סעיף תקציבי , וזה מה שמופיע בהצעת התקציב בסעיף זה.

 • אני נצמד לנהלים המחייבים בנוגע לאישור ההוצאה בעת שתהיה.

מאג'ד עבדללה:

 • אני לא יורד מנושא מכונת הטיאוט, למרות שיש לנו מכונה מצב הניקיון הוא לא ברמה שהיתה, כפר הורדים שוכרים מכונת טיאוט וכבישים ושם הכבישים והכפר נקיים יותר מאשר אצלנו.

ד'יב פרג:

 • לא רק מכונת הטיאוט היא הסיבה ללכלוך בכבישים , גם התרבות קשורה לעניין , אולי בעוד 20 שנה נגיע למצב של כפר ורדים.

סמיר חבקה:

 • כשאין כוח אדם לניקיון , לכן הכבישים לא נקיים .

 • ביקש ממאג'ד שירד מג'מאל זיאדה.

מאג'ד עבדללה:

 • למה לפני שנתיים היה ניקיון .

 • זה לא מכוון לג'מאל זיאדה , הטענה שלי כי ההוצאה הזו עולה למועצה

(180) אש"ח .

 • אין להפעיל את מכנת הטיאוט בתפן.

מעד'א חאסבאני:

 • מה שאומר חבר המליאה מאג'ד הוא שעלינו לבטל הפעלת מכונת הטיאוט בתפן והיא תופעל (5) ימים במועצה , הבנתי שאתה לא נגד איש מסוים , וכי הכוונה היא להעלות את רמת השרות ובאם נפסיק הפעלתה בתפן מאג'ד יקבל את הסעיף.

ראובן ביבאר:

 • אין מכונה שתנקה את הכבישים ואת המדרכות דרך אדם אחד, כי צריך מישהוא לידו.

 • אנו רבים על הנושא בדיוק כפי שהעלה את הסוגיה מאג'ד.

סלימאן חמדאן:

 • צריך למצוא פתרון לסוגיה.

נאא'ל קטימה:

 • יש לקבל נחיצות משרה לעוזר למכונת הטיאוט.

ראובין ביבאר:

 • אנו תומכים אך צריך משאבים.

נאא'ל קטימה :

 • היה עוזר לראש המועצה והוא הוצא לפנסיה , וכעת קבלנו אישור לנחיצות משרה לעוזר ראש מועצה חדש, כך ובאותה מידה צריך לעשות נחיצות משרה של נחיצות לעוזר מכונת הטיאוט.

מהנא ברכאת:

 • מכונת הטיאוט קיימת כבר 4 שנים.

נאא'ל קטימה:

 • יש לשדרג את המכונה.

מעד'א חאסבאני:

 • בתקציבים שאנו עומדים לקבל יש סעיף לשדרוג מכונות הטיאוט בחדשה  .

 • ב- 2014 אושרה תוכנית הבראה פיטרנו וקלטנו עובדים לאחר קבלת אישור נחיצות משרה.

 • עוזר מכונת הטיאוט עבר לשמש אב בית ביסודי ע"ש סלמאן פרג' , גם פרחאן חמדאן העברנו לשמש אב בית בחט"ב וזאת בכדי להבריא את המועצה .

 • הניודים והתהליכים האלה באו גם להבריא , וגם לייעל את המערכת.

 • אנו נבחן את נושא ההפעלה של מכונת הטיאוט  בתפן , וגם את נושא העוזר , החברים הסכימו להצעה.

מאג'ד עבדללה:

 • החיסכון שהופיע בטבלאות הוא בסדר , אך ניתן היה לחסוך בנושא הוצאות הפלאפונים .

נאא'ל קטימה:

 • בעמ' (13) סעיף 740 יש ( 3) משרות בתברואה , מי האנשים , קיבל תשובה שהם לוטפי ביסאן , ג'מאל זיאדה וברכאת סלימאן שהוא אב בית ביסודי ע"ש סלמאן פרג' , והוא ציין שהשתכנע מהתשובה.

 • בסעיף 750 , ההקצבה להדברת מזיקים עלתה  ל- (120) אש"ח , קיבל תשובה כי מהניסיון של 2015 , הצורך מחייב להעלות את הסכום , וכי הנושא עלה בוועדת ההנהלה.

מאג'ד עבדללה:

 • לאחר שמיעת ההסגות אנו מבקשים  לדחות את הדיון ע"מ לבדוק דברים.

נאא'ל קטימה:

 • למה לא נותנים  חומר למבקר המועצה.

 

מעד'א חאסבאני:

 • אי אפשר לבקש דבר גורף, כל המכרזים לשנת 2014 ו- 2015,  כמו שביקש המבקר , כי היקף הבקשה שלו ישבית את הפעילות הסדירה של המועצה.

נאא'ל קטימה:

 • אני רוצה שתהיה הקפדה על ביצוע ההדברה בפועל , כי המצב כעת גועל נפש .

מעד'א חאסבאני:

 • יש לבדוק דרך ועדות איכו"ס והביקורת איך לפקח על ההדברה ומיצוי התקציב שיאושר וזה מקובל.

נאא'ל קטימה:

 • בנושא האשפה יש דבר תמוהה זה שיש קבלן אחד , והתקציב שהוא מקבל הוא גבוהה ,  ויש לבדוק אם ניתן לרכוש משאית אשפה למועצה.

מעד'א חאסבאני:

 • אנו נצא למכרז חדש בנושא אשפה.

ד'יב פרג' :

 • איכות עולה כסף , אני בעד לצאת למכרז בנושא פינוי אשפה.

מופלח ביסאן:

 • יש לפקח שהקבלן יבצע את סעיפי ההסכם אתו , כך נגיע ליותר איכות , הזרוע המפקחת לא עושה את עבודתה כמו שצריך.

ראובן ביבאר:

 • התברואה היא הכי ענייה במשאבים וגם באמצעים.

נאא'ל קטימה:

 • שאל מי מפעיל תוכנית צילה ומי מפקח עליה ומאיפה ההכנסות.

מעיד'א חאסבאני:

 • המתנ"ס הוא שמפעיל את התוכנית ומקור הממון מ. החינוך .

ראמי עאמר :

 • על כמה אחוז מהתקציב עומד שכר העובדים.

רו"ח לואי עלימי:

 • שכר כללי עומד על  21% מסכ"ה התקציב.

ראמי עאמר:

 • יש להגדיל את הכתיב של הצעת התקציב , האותיות מאוד קטנות.

מופלח ביסאן:

 • לגבי החוגים במתנ"ס , התושבים צריכים ליהנות ממחירים מוזלים , אנו תמכנו ב- ( 1,6) מש"ח בשביל להבריא את המתנ"ס , מגיע לתושבים שיוזילו את החוגים .

 • הפעם הראשונה שקיבלת דו"ח שכר זה לפני יומיים שאותו ביקשתי כל הזמן .

 • אפשר לחסוך המון בהוצאות הפלאפון , הבעיה היא הזמינות של הפונקציונרים/ עובדי המועצה.

 • הגיש התייחסות כתובה לסעיפי התקציב והיא תצורף לפרוטוקול , והוקראה בפני החברים .

מעד'א חאסבאני:

 • לגבי החוגים במתנ"ס ומול ההלוואה שהמועצה לקחה עבור המתנ"ס מטרתה : להחזיר חובות ובתאום עם חב' המתנ"סים ומ. הפנים, ובכדי לחזור ולתת שרות טוב למועצה ע"פ תוכנית עסקית מוסכמת, הפנה את תשומת לב החברים לסעיף הרלוונטי בתוכנית ההבראה , והמליאה התחייבה לתקצב (180) אש"ח כל שנה לטובת המתנ"ס אין להכניס את המתנ"ס לגרעון .

מאג'ד עבדללה:

 • המתנ"ס הוא חצר אחורית של המועצה.

 • המתנ"ס מתעלל בנו בכסף שאנו נותנים לו , אנו לא נתן לו להתעלל בעניים.

מעד'א חאסבאני:

 • אני מציע למאג'ד שלא יתבטא בצורה לא אחראית עליו לבדוק את העניינים.

 • גם ממונה המחוז אשר את התקציב שאושר לטובת המתנ"ס.

 • זכות החברים לבדוק כל טענה.

 • לגבי תוכנית העבודה והתב"רים המאושרים, המדובר בתקציב רגיל ולא בתקציב פיתוח, תקציב הרשות הרגיל לא כולל תב"רים או תקציב פיתוח, כל תב"ר שמגיע מובא למליאה בפירוט והוא מוצג בפני החברים , אתם מחברים שני דברים שונים יחד , התב"רים לא רלוונטיים לתקציב הרגיל .

 • מה שאושר במליאה להעביר לפעילות המתנ"ס , עוד לא דווח כי הוא לא הועבר למתנ"ס בגלל שלא קיבלנו אישור שהסמלים של התוכנית נקלטו והתקציבים של התוכנית התחילו לעבור למתנ"ס , במצב זה לא ניתן עדיין לדווח רשמית.

 • זמינות מנהלי המועצה לפלאפונים , לא לכולם יש פלאפונים , אך מי שיש לו פלאפונים מהמועצה והוא לא עונה הנושא ייבדק ויטופל.

 • במסגרת אישור התקציב אנו לא מצביעים על התב"רים.

סמיר חבקה:

 • אני נדהם ממה שאני שומע ורואה אם זה בישיבה זו ובאם ברחוב בחוץ , אני רואה אנשים , לצערי הרב , בשני כובעים , אחד רשום עליו שתי מלים , המלה השנייה , ראיתי את האות יוד והמלה השנייה אינטרס , רוצה להזכיר כי אפשר להסתיר את השמש. לפני שנה פלוס , מליאת המועצה אישרה פה אחד כל מיני תוכניות , ביניהם אבני הדרך בתוכנית ההבראה , שנבנו על יסוד חזק מאוד אשר הברזל שלו נלקח מספרי החוק, והכל תוכנן ונבנה ע"פ הנוהל התקין , ומה אני שומע ברחוב , דברים מצחיקים וזה מתאים לשנת 1900 , פשוט מגעיל מה שאני שומע ברחוב על ראש המועצה ועל כל סעיפי  התקציב , כאשר דברים אלו  לא קיימים , כדוגמה " הושקע בתקציב 19 מש"ח בחינוך " דבר שלא קיים , למרות שזה טוב. זה לא בושה לא לדעת , הבושה היא להגיד דברים לא נכונים ולהוסיף דברים שאין להם שחר .

 • אנו כנבחרי ציבור נשבענו כי יחד נעבוד ונשמור על האינטרס הציבורי לפי החוק , ע"מ לקדם ולהריץ נושאים ופרויקטים ומתן השרות הטוב ביותר לציבור, כולנו עדים ויודעים איך ובאיזה מצב קבלנו את הרשות ואיפה אנחנו היום , הכול בזכות ה ביחד , כשעובדים בצוות למטרה אחת תמיד מנצחים, אני אישית יצא לי לדבר עם חלק גדול מחברי המליאה בנושא התקציב, וגם בכל הנושאים השונים וההצעות לסדר , וגם לקידום כל מיני פרויקטים חשובים לטובת הציבור, והבעתי נכונות ואמרתי לחלק מחברי המליאה אם אתם רואים לנכון שצריך לתמוך ולהוסיף ולחזק סעיף מיוחד , אין שום בעיה , יחד עם ראש המועצה אנחנו נעבוד לטובת הכלל.

 • ועוד מה אני רואה לפניי ב- 15/12/2015 מסמך מראש המועצה שהנדון בו הוא : בירור או הבהרה בעניין התקציב בסעיף 4 , בו הוא מזמין את כל חברי המליאה לבוא ולהשתתף בפועל בתהליך ובהכנת התקציב , חברים בואו, ראש המועצה מזמין אותנו אליו . דבר כזה אין במועצות אחרות לא תמצאו פניה כזו לחברים , אתם אנשים משכילים ומבינים , ולשאלת מאג'ד למי הפנייה מופנית ענה כי היא מופנית לכולם , ואמר כי יש לכל אחד ואחד מחברי המליאה  אג'נדה משלו ואני מאמין שהאג'נדה של כולם היא לקדם פני הכפר ולשפר את מתן השרות לתושב ומתן מענה לחינוך ולספורט ולרווחה וכו'..

 • אנו כנבחרי ציבור נשלחנו על ידו בכדי לייצגו במועצת הרשות בנאמנות , ולדעתי כחבר המליאה, נושא התקציב הוא הנושא החשוב ביותר כבכל מועצה , תכנון בחלוקת התקציב הוא הביטוי והמבחן המעשי של הרשות ולסדרי העדיפויות שבעבודתה לקידום אינטרסים ציבוריים , לכן אני כחבר מליאה רואה בהצעת התקציב לשנת  2016 כתקציב שנותן מענה לכל המחלקות שברשות המקומית יאנוח- גת , בצורה מקצועית , תקציב שקוף וברור , ענייני וחד , מאוזן בצורה יוצאת מהכלל , פשוט עבודה נקייה.  ברצוני להודות לראש המועצה לאיש היקר שלנו , אשר השקיע מאמץ רב בהכנתו, לרו"ח לוא'י עלימי , למנהלי המחלקות ולכל מי שעמל לבנות את הצעת התקציב הזאת, כל הכבוד ותודה לכם.

 • לכן אני מבקש מכל חברי המליאה לאשר את התקציב ע"מ להצליח ביחד להביא שינוי משמעותי.

ד'יב פרג':

 • אני רוצה להודות לכל מי שעמל בהכנת  התקציב, לראש הרשות ולאחרים .

 • מדובר באישור תקציב רגיל , אך הדיון גלש לדיון בתב"רים.

 • אני מקווה שכולנו נהיה מונעים מהאינטרס הציבורי ושיהיה מאוויינו להגיע לרמת שרות המירבית  והטובה ביותר לאזרח .

 • במהלך 3 השנים האחרונות התקציב שלנו עלה באופן משמעותי ביחס למועצה קטנה כמו שלנו ,  ויש בו התייעלות חסרת תקדים .

 • המועצה מאוזנת ופועלת בהתאם לתוכנית הבראה שאושרה במליאה זו ויש הקפדה על הוצאה לפי כל סעיף.

 • מלימוד עמוק של התקציב , אני רואה שהוא מבוסס על אבני היסוד , בחינוך, ברווחה , באיכות החיים , זמן הפנאי וכו' ,  התקציב הזה מבטא זאת היטב , באחוזים 48% מהתקציב מושקע בחינוך ועדיין אנו לא אומרים דיינו , 9% ברווחה , 13% בפעילות כללית כמו תאורה , תברואה וכו'.. 21% שכר מוניציפלי , 9% להוצאות מימון , הנחות בארנונה וכו'.. התקציב מתאים לסדרי העדיפויות שקבענו, גם לדברים הקשיחים הרבים שבתוכו, והגמישות לשינויים בו  היא קשיחה וזה דבר שקיים בתקציבי מסגרות אחרות , אין פה הרבה משחק , למרות,  בוצעו הרבה שינויים שנדונו בוועדת ההנהלה והכספים שכל חבריה השתתפו בדרישה להעלאתם .

 • הכסף הגדול נמצא בתב"רים , בתוכנית החומש ועוד, אנו בתקציב הרגיל  עוסקים בדברים קטנים .

 • המתנ"ס והחוגים הם כלי חשוב להעלאת איכות הזמן הפנוי , ובאמצעותם ניתן להקטין את התעסקות הצעירים בדברים שליליים , וכך אנו נייצר התעסקות בדברים חיוביים , הפעילות היום מבורכת , זה לא אומר שלא צריך לבדוק , יש חובה שכל מי שרואה לנכון שהוא יבדוק כל טענה, זה דבר מבורך ואף אנו עושים את זה.

 • הוצאות  השכר הועלו לפי מה שהולך במשק , ויש גם משכורות שתוקנו וזה טוב ומשמעותי .

 • בנושא השכירות , זה נעשה כי לא הייתה ברירה , זה עונה לנושא בטיחות וצרכים ענייניים ומקווה שבעתיד הדבר הזה יקטן.

 • הצעת התקציב מצוינת והיא  מבטאת ממוש חזון , וסדרי עדיפויות שאושרו,  לכן אני בעד אישור המסגרת וגם בעד אישור  פרטי תוכנה.

ראובן ביבאר:

 • אני מצטרף לדברי חברי ד'יב, ישבנו יחד ולמדנו כל סעיף וסעיף שבהצעה, עלינו מוטלת אחריות יחד עם ראש המועצה, בלי קשר להשתייכות הפוליטית.

 • הועלו לא מעט שאלות ע"י חברי המליאה על חלוקת העוגה התקציבית, בנוגע לסוגית ההוצאות המשפטיות, השכרת מכונת הטיאוט , התברואה , השכר ובנוגע למתנ"ס . כל השאלות שהפנו החברים קיבלו תשובות הולמות ומפורטות לכל סעיף וסעיף ואפשר לומר בוודאות כי התשובות עולות  בקנה אחד עם הצעת התקציב הזו לשנת  2016 .

 • חלק מהשאלות והטענות שהועלו ע"י החברים , גובו והוסברו במסמכים ע"י ראש המועצה ואשר מפרטים את השינוי לאורך ציר הזמן עד ל- 2015 ואיך הדברים האלה מוטמעים בתקציב לשנת 2016.

 • חלק מהחברים העלה טענות שאין להם קשר לתקציב השוטף כמו התב"רים , בתחילת הדיון נאמר ע"י חברי מאג'ד עבדללה כאשר הופנו אליו שאלות ע"י חברים אחרים שהמסגרת עונה על הדרישות , ולאט לאט התחילו לדבר על תוכן התקציב , על סעיפים מסוימים בו, שקבלו מענה הולם, כאמור הייתי יכול להיות יותר שמח לו חברי המועצה היו מעלים דרישה להגדיל את מסגרת התקציב ולא להסתפק בהצעה שהובאה, ע"מ לתת יותר שרות, ולא להיפך וכפי שאמר אחד החברים שאמר שיש להקטין את מסגרת התקציב.

 • לא ראיתי שום מסמך שהוצג ע"י חברי המליאה, שהעלו שאלות בקשר לסעיפים מסוימים בהצעה, שמראה מאיפה לוקחים סכומים ואיפה משקיעים אותם, והצעותיהם התנהלו בשיטת כמה ולא יודעים את ה איך. הצעת התקציב שהוכנה ע"י ראש המועצה והצוות המלווה רו"ח לואי עלימי, הגזבר, מנהלי מחלקות, הוא תקציב ראוי ואף מצוין ונמצא במסגרת המשאבים שניתנים לנו ע"י הגורמים השונים והרלוונטיים, לדעתי צריך לאשר את התקציב ואם יש סעיף מסוים שעדיין חושבים שיש לשפרו , ניתן לעשות זאת בתקציב הבא , למרות ולאור ההסברים שקבלנו לא ניתן לשנות דבר בהצעת התקציב לשנת 2016 ולכן אני תומך בה וקורא לכל חברי המליאה לעשות כן.

עסאם עביד:

 • כנראה שנפטרה המנוחה סלוא עבאס ז"ל , לכן צריך להזדרז בכדי להגיע למשפחה.

 • הודה לכל אלה שהכינו ועזרו בהכנת התקציב.

 • הייתי ממליץ בפני ראש המועצה שישתף את חברי המליאה לפני הכנת התקציב .( ראש המועצה- אכן פניתי לחברים בישיבת המליאה ובהזדמנויות שונות).

 • מאחר וחבר המליאה מאג'ד וותר על שאלתו אליי אציין כי חזרתי לעבודה רגילה לא משום שהובטח לי דבר.

 • ב- 2015 המועצה התחייבה לערוך הבראה בכדי להביא אותה לתקציב מאוזן. משרד הפנים הבטיח לעקוב אחרי יישום הסדר ההבראה , במיוחד דו"ח השכר (66) . נכון השכר עלה, זה בגלל שאנשים יצאו לפנסיה ובגלל קידום העובדים וזה ע"פ החוק.

 • המועצה קיבלה אישור על ניהול תקין , והתחייבה לעמוד ביעדים העיקריים , איזון , גביה , גבית חובות וסקר נכסים שאושרו ע"י המליאה , וידוע כי אי עמידה ביעדי הסף האלה היא עילה למינוי ועדה ליאנוח- ג'ת , אני לא רוצה להיות שם.

 • אני רואה בהצעת תקציב זו שלא פרצה את המסגרת , והיא באה לשפר את רווחת התושבים , את העובדים , התלמידים הזקנים והגיל הרך, זה ברכה ליאנוח- ג'ת, לכן אני תומך במסגרת התקציב ולתוכן שלה , שאני רואה כי יעד מספר אחד בה :  החינוך, התכנון והבניה שהיה תקוע שנים רבות וראינו איך התקדם בשנתיים האחרונות , גם החקלאות, הרווחה שנעשים הנחות לקשישים ולנזקקים היא עושה טוב על לב  ועוד, לכן אני תומך בהצעת התקציב ומודה לכולם.

מאג'ד עבדללה:

 • לגבי ההערה על הגשת הצעה חלופית ומסמכים, לאור האמירה שאין אופוזיציה וכל ההחלטות שלקחנו פה, אני מבקש דחייה של מספר ימים ושלא תתקבל החלטה כעת בכדי שנוכל לשקול את הדברים עם התקווה שהכול יהיה בסדר.

מופלח ביסאן:

 • תקציב למועצה יהיה שלא יהיה חשש כלשהוא שאנו לא נאשר את התקציב.

מעד'א חאסבאני:

 • אני רוצה ללכת לקראת החברים , אך יש אילוצי מערכת.

החלטה : אישור תקציב המועצה הרגיל 2016

 • לאור בקשת חלק מהחברים ובאישור ראש המועצה ובהסמכת כל החברים אנו נדחה את הסכומים וההחלטה  על תוכן התקציב ליום חמישי 24/12/2015 בשעה 19:00 , הזמן הזה עד אז יספיק לחברים לערוך בירור לכל הסוגיות שהועלו,  וזאת לאור התשובות שניתנו ע"י ראש המועצה והתקבלו ע"י החברים .אושר פה אחד. ההחלטה מהווה הזמנה לישיבה והמזכיר לא יצטרך לשלוח הזמנה ספיציפית.

הודעות ראש הרשות

הודעה (1)- ימי תרבות ביאנוח- ג'ת

 • הצלחתי להשיג תקציב של ( 280) אש"ח לפעילות תרבותית למשך (3) ימים, כל החברים מוזמנים לפעילות שארגנו בהם החל מיום 24/12//2015 .

הודעה (2)- השתלמות העובדים באילת

 • עובדי המועצה ומשפחותיהם יוצאים להשתלמות מרוכזת מיום 27-31/12/2015 באילת, בתקופה זו המועצה תהיה סגורה.

הודעה(3)- טיול לקשישים

ביום שלישי 22/12/2015 אנו מארגנים טיול לקשישים סובב כנרת , כולם מוזמנים להשתתף בטיול.          

הישיבה ננעלה בשעה 21:12

רשם : ע'אלב סיף

בכבוד רב,

ע'אלב סיף                                                                                                             מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                      ראש המעוצה


 

תפוצה:

- הנוכחים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- משרד הפנים, נצרת.

- מבקר המדינה, חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00