פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 7/2015

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 7/2015

‏19 יולי 2015

מליאה מן המניין 7-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 7/2015 ,נערכה ביום רביעי 15/7/2015 בשעה 18:00 , במועצה

נוכחים ה"ה :

1-      מעד'א חאסבאני-          ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -                 סגן ראש המועצה (לא נכח קיבל אישור)

3-      ראובן ביבאר-               חבר המליאה .

4-      מופלח ביסאן-              חבר המליאה.

5-      ד'יב פרג'-                      חבר המליאה.

6-      סמיר חבקה-                 חבר המליאה.

7-      מאג'ד עבדאללה-          חבר המליאה.

8-      סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר המליאה (לא נכח קיבל אישור).

9-      נאאל קטימה -              חבר המליאה.

10-   פד'יל דאהר-                  חבר המליאה.

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-              מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת -        גזבר המועצה.

3-      עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

4-      זיאד ביבאר-           נציג הציבור המקומי.

5-      מתעב חמדאן-         עוזר ראש המועצה.

נושאי הדיון:

1-      אישור פרוטוקולים: מליאת המועצה מן המניין 3/2015 , ועדת המשנה לתכנון ובניה

3-5/2015 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      הודעות ראש הרשות.

שאלתות:

1-     ד'יב פרג'- הנחה במס ליישובי עדיפות לאומית .

מעד'א חאסבאני:

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם .

·         בשם המליאה ועובדי המועצה שלח תנחומים לבני המנוח אבו סיף פנדי ז"ל , ולבני המנוח אבו מהנא סאלח דאהר ז"ל , במות קרובת משפחתם המנוחה אם האני בדיעה ח'טאר , מכפר עין קיניה בלבנון, יהי זכרה ברוך.

·         הציג את נושאי הדיון.

·         ביקש להוסיף לסדר היום את הנושאים הבאים:

1-      הצעתו לסדר של חב' המליאה מאג'ד עבדאללה בנושא כביש חקלאי יאנוח- תפן.

2-      חכירת מגרש מס' 2010 גו"ח 18748/13 בגת עבור מעון יום .

3-      השלמת תקציב קירוי מגרש בי"ס אלחכמה בג'ת.

4-      אישור תקציב התוכנית "מנהיגות טכנולוגית לחט"ע יאנוח ג'ת" .

החלטה - עדכון סדר היום

·         סדר היום המעודכן אושר פה אחד והוא יתנהל כדלהלן:

1-      אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 20156 ושלא מן המניין 20153, ועדת המשנה לתכנון ובניה 20153-5 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      כביש חקלאי יאנוח -תפן.

4-      חכירת מגרש 2010 בגו"ח 1318748 למעון יום בג'ת .

5-      השלמת קירוי והצללה במוסדות  החינוך.

6-      תקצוב  תוכנית מנהיגות טכנולוגית בחט"ע יאנוח - ג'ת.

7-      הודעות ראש הרשות.

תשובת ראש המועצה לשאילתא של חב' המליאה ד'יב פרג' בנושא הנחה לאזור עדיפות לאומית

·         ממשלת ישראל לפני האחרונה , ולפני שפורקה , תכננה  ובמסגרת הצעת התקציב של המדינה , שלא אושרה , לערוך רפורמה, שבה חלוקת ההנחות באזורי עדיפות לאומית תינתנה ע"פ פרמטרים שונים מהקיימים.

·         באותה הצעה יאנוח- ג'ת הייתה אמורה לקבל הנחה במס מעל 7% , אך היות והצעת התקציב לא אושרה , כל העניין הוקפא עד להקמת הממשלה החדשה , והנושא אמור היה לעלות שוב לדיון בעת גיבוש הצעת התקציב החדשה כשתגובש והצפי שהעניין יידון באוקטובר 2015 .

ד'יב פרג':

·         התקציב נדון בישיבת הממשלה ואושר .

מעד'א חאסבאני:

·         ללא קשר אנו המשכנו בעתירת המועצה לבג"צ בנושא, הצטרפו אלינו לעתירה סאג'ור ומגד'ל שמס , כאשר עתירתנו נדונה ב- 22/6/2015, החלטת בג"צ האחרונה הייתה לתת אורכה לממשלה עד 30/11/2015 להחליט בעניין שלנו, הסיבה קשורה באישור התקציב , בפניותיי במהלך השבועיים האחרונים, קיימת מס' ישיבות התייעצות ואיסוף חומר,  במטרה לבחון הגשת עתירה לבג"צ, מטעם המועצה, בכדי שיצרפו אותנו ליישובי קוו העימות, הדבר יקנה לנו הנחה גבוהה יותר , זה סטטוס התהליכים בנושא הנחות מס לאזורי העדיפות הלאומית.

ד'יב פרג':

·         מהמידע שיש לי הנושא לא הוכנס לחוק ההסדרים ולדבר משמעות מאוד שלילית.

·         בתקציב המדינה שאושר לאחרונה ע"י הממשלה הנושא לא נכנס למסגרת התקציב.

מעד'א חאסבאני:

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : המליאה מן המניין 6/2015 ושלא מן המנין 3/2015 , ועדת המשנה לתכנון ובניה 3+4+5/2015 .

מופלח ביסאן:

·         אני רוצה לרשום הסתייגות שלי לתוכן ההחלטה של ועדת המשנה לתכנון ובניה בנוגע למתחמים בג'ת, אני דרשתי כי בשלב הבא יטופל אחד המתחמים במערבו של הכפר.

מעד'א חאסבאני:

·         אישור הפרוטוקולים זה עניין טכני , אתה העלית את הנושא  בפניי ועדיין אתה לא השתכנעת מההצעה שהצעתי בפניך.

·         מה שמופלח מעלה היה בו דיון בוועדה ובכדי שהוא ימשיך לדבוק בעמדתו הוא יכול לבקש להעלות את הנושא לדיון במליאה.

החלטה סעיף (1) - אישור פרוטוקולים : המליאה מן המניין 6/2015 ושלא מן המניין 3/2015 , ועדת המשנה לתכנון ובניה 3+4+5/2015

·         לא הגיעו הסתייגויות כלשהן , המליאה מאשרת את הפרוטוקולים .אושר פה אחד.

סעיף (2)- אישור תב"רים.

·         מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת:

 

מס'

מהות ונושא

סכום

מקור הממון

הערות

1

1

הלוואת פיתוח מבנק מרכנתיל

(2)   מש"ח

בנק מרכנתיל דיסקוהט

פריים 2,5% לעשר שנים

 

2

מפגעי בטיחות בדרכים

(18)  אש"ח

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

-----

 

 

סעיף (2) החלטה :

·         המליאה מאשרת את קבלת ההלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט ע"ס (2) מש"ח למשך 10 שניים ופריים 2,5% , ואת התב"ר ע"ס ( 18) אש"ח מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לצורך תיקון  מפגעי בטיחות בכבישים .אושר פה אחד.

סעיף ( 3)- כביש חקלאי יאנוח - תפן.

·         מאג'ד עבדללה יציג.

מאג'ד עבאללה :

·          הכביש הזה הוא חקלאי , וכך צריך להשאיר אותו וזאת מפאת הרגישות שיש בו,  התושבים דורשים ליישר אותו בכדי שיקל עליהם .

מעד'א חאסבאני:

·         ישנם מספר כבישים חקלאיים ,בשני הכפרים, שיש לטפל  בהם במידית והם : כביש יאנוח- תפן (אלשקאק) , כביש אלכרם בצד המערבי ביאנוח , כביש אלמע'ארה בג'ת  , וכביש אלכרום מזרחית ללמע'ארה בג'ת, וכביש אלח'לה  אלד'יקה בצד הצפוני ביאנוח , וכביש אלואדי בצד המערבי בג'ת , וכביש אלהבאי ביאנוח.

·         נכון להיום עומד לרשות המועצה מתקציבים קיימים , כ- (100) אש"ח , כסף זמין למטרה זו .

·         הצלחתי להתלבש על מספר פרויקטים במרחב, ומתוכם לפתור מספר בעיות הנוגעות לכבישים חקלאיים, והם כבר בפני ביצוע.

·         חלק מהגורמים שמשתמשים בכבישים האלה , אנו רואים בהם שותפים בפרויקטים אלו והם ישתתפו במימון שיפורם, זה קוו הטיפול בכבישים אלו .

·         עד סוף החודש הכביש שליד מע'ארת ג'ת יהיה מכוסה באספלט , בגלל שיש מיזם עסקי שפוגע בבריאות הציבור , חייבנו את החברה שתכסה את הקטע  וזאת בכדי  למנוע את העלול לזהם את האוויר ולייצור מפגע בריאותי , ע"כ חייבתי אותם לזפת את הדרך , כך פתרנו את הבעיה , הקטע עד אלכרום יבוצע במסגרת העבודה המתבצעת במסגרת קו מאסף תפן-בית העמק .

·         אגודת המים תכסה את כביש אלשקאק במצעים , החברים ד'יב ומאג'ד הזהירו  שלא יהיה מעבר לדבר הזה , מפאת הרגישות של העניין, ראש המועצה הסכים להערותיהם וציין שזה הקו המנחה ללא אספלט .

החלטה סעיף (3) - כביש חקלאי יאנוח - תפן

·         המליאה מאשרת את הסיכום שהביא בפניה ראש המועצה בעניין הטיפול בכבישים החקלאיים. אושר פה אחד.

סעיף (4)- חכירת מגרש 2010 בגו"ח 18748/13 לטובת בניית מעון יום בג'ת .

·         קידמנו תכנון מעון יום בג'ת וכבר ביצענו אותו במגרש ובחלקה האלו.  פנינו למנהל לקבל את השטח בכדי לאשר  לנו חכירתו.

החלטה סעיף (4) - חכירת מגרש 2010 בגו"ח 18748/13 לטובת בניית מעון יום בג'ת

·         המליאה מחליטה לאשר חכירת מגרש מס' 2010 בגו"ח 18748/13 בכפר ג'ת הגלילית , מהרשות למקרקעי ישראל , גודל המגרש (1196) מ"ר , המגרש ולפי התוכנית המפורטת  ג' /9655 מיועד להיות שטח למבני  ציבור ועבור בניית מעון יום בג'ת .אושר פה אחד.

ד'יב פרג':

 

·         שאל למה לא מחשיבים את הכביש שעולה ליד ביתם של בניו,  עד הדיר של משפ' האני עאמר כדרך חקלאית .

·         המצב שם בלתי נסבל ולא נורמלי ולא אנושי, משאיות יורדות משם יום יום , האדמה לבנה וקיימת שכבת אבק שבעת המעבר של המשאיות יוצרות ענן אבק שעושה את החיים בלתי אפשריים זה מאוד מפריע לחיים נורמליים,  שתקתי מפאת הקרבה.

מעד'א חאסבאני

·         הכביש הזה יקבל מענה במסגרת המנה התקציבית הקרובה שתינתן עבור כבישים חקלאיים, אך בכל מקרה צריך שיהיה איזון ביחס למספר האנשים  שאמורים ליהנות מכל עשייה שעושה המועצה, ואסור לשכוח כי המשאבים הקיימים הם מאוד דלים.

·         מי שיצר את הסוגיה הוא אריק ברמי ואנו נפתור אותה.

נאאל קטימה:

·         מי שעשה את זה הוא אריק ברמי והשותפים שלו שעדיין נמצאים במועצה.

מעד'א חאסבאני:

סעיף( 5)- השלמת מימון פרויקט ההצללה והקירוי ביסודי אלחכמה בג'ת ובשאר המוסדות.

·         במסגרת מכרז 16/2015 - קירוי והצללה במוסדות החינוך , חצרות בתי - הספר לא מקורים , כך שהילדים לא יכולים לשהות בחוץ לא בגשם ולא בשמש.

·         בגני הילדים נהגנו לפרוש רשת צל והיא הייתה נקרעת לאחר זמן קצר , כך שאין להם צל.

·         פניתי למשרד החינוך ע"מ לקבל הקצבה לקירוי המגרש בג'ת , קיבלנו אשרה ע"ס (300) אש"ח שהמליאה  אישרה את קבלתם.

·         ע"מ לממש את הפרויקט ובחופש הגדול , אנו צריכים להשלים את התקציב הנדרש לבצע את הפרויקט והוא  ע"ס (760) אש"ח , קירוי המגרש בבית הספר היסודי בג'ת לבדו יעלה כ- (590) אש"ח .

·         הסמנכ"ל לבינוי במשרד החינוך לא היה מוכן לתקציב את הפרויקט , כי כבר קבלנו את ההקצבה עבורו , ורק לאחר שביקר אצלנו וראה את המצב במו עיניו אישר לנו את ה- (300) אש"ח.

·         פניתי  למשרד לפיתוח הנגב והגליל , הם הביעו  את רצונם להקציב לנו (200) אש"ח לטובת הפרויקט , וזה ייעשה בקרוב , היות ויכול להיות שיהיה עיכוב באישור הנדרש מטעמם, החלופה היא לתקצב ממקורות שברשות, דבר שניתן לעשותו  בשני סעיפים שהם אפשריים : מההקצבה שלנו ממפעל הפיס, או מתוך ההלוואה שנקבל , כי דחיפות העניין מחייבת ביצוע מידי.

סמיר חבקה:

·         אין לבצע את כל הפרויקט בכל מחיר, אני לא מסכים שהמימון יהיה מתקציב המועצה , צריך למצוא מקור מימון אחר.

זיאד ביבאר:

·         סמיר  מגזים.

סמיר חבקה:

·         זיאד  מגזים , צריך לקבוע סדר עדיפויות,  למשל יש זקנים שצריכים שרות.

מעד'א חאסבאני:

·         הציע למליאה שתסמיך את ראש המועצה , לנסות לקבל את הכסף ממשרד הנגב והגליל , היה והמועצה תקבל את הסכום של ה- (200) אש"ח מהם , אז אנו נוסיף לו עוד ( 100  ) אש"ח  מההקצבה שלנו ממפעל הפיס.

·         במידה ואנחנו לא נקבל את ה- (200) אש"ח מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל, אז יש להקציב את כל הסכום של (300) אש"ח מההקצבה שלנו ממפעל הפיס , ציין כי ההקצבה הזאת היא לטובת פרויקטים חינוכיים , ואין סתירה מיעוד הכסף הזה לטובת הפרויקט.

 

סמיר חבקה:

·         אי אפשר לשים את כל ההקצבה של מפעל הפיס במקום אחד, אני לא רואה את הדבר בעין יפה, לכן אני מתנגד שכל הסכום יהיה מההקצבה של מפעל הפיס.

זיאד ביבאר:

·         הציע לקבל החלטה כי כל הקצבה תושקע לעניין לו היא מיועדת .

מעד'א חאסבאני:

·         אין מצב שבו יש הקצבה שלא מושקעת ביעוד שלה , אך להשלים הקצבות שמחויבים להשלימם מתוקף המיצ'ינג', לכן זאת הדרך היחידה להמשיך בפרויקט.

החלטה סעיף(5) - השלמת מימון פרויקט ההצלה והקירוי במוסדות החינוך

·         המליאה מאשרת את הצעת  ראש המועצה בה המועצה תממן את השלמת פרויקט ההצללה והקירוי ביסודי אלחכמה בג'ת ובשאר המוסדות , בעוד (300) אש"ח, כאשר עדיפות ראשונה היא שהסכום של (200) אש"ח יהיה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל שמיועד לפרויקט, באם הוא יתקבל הוא ייועד לפרויקט הזה, ואז יוקצב סכום נוסף של  (100) אש"ח מההקצבה של המועצה ממפעל הפיס , ובמידה וסכום ה- (200) אש"ח לא יאושר, אז כל הסכם של ה- (300) אש"ח יילקח מההקצה של המועצה ממפעל הפיס. אושר פה אחד.

סעיף (6)- תיקצוב תוכנית מנהיגות טכנולוגית בחט"ע יאנוח ג'ת .

·         חב' נס מערכות שעוסקת בפיתוח מנהיגות טכנולוגית בחט"ע , מדובר על נבחרת של  25 תלמידים בתוכנית דו - שנתית , שהתכלית שלה להעצים את היכולות והידע שלהם בנושאים טכנולוגים .

·         עלות התוכנית למשך שנתיים היא  (189) אש"ח, מקורות המימון יכולים להיות בחלקם מהרווחה החינוכית שאנו אמורים לקבל , ואם נידרש להשלים סכום כלשהוא , זה יהיה מההקצבה שלנו ממפעל הפיס.

ד'יב פרג':

·         קראתי את  התוכנית לעומק , היא מעולה , והיא מכינה את הילדים שלנו  למנהיגות טכנולוגית, וזאת השקעה מאוד כדאית ומעשית , והיא משלימה את החזון של המועצה בנושא החינוך.

החלטה סעיף (6)- תיקצוב תוכנית מנהיגות טכנולוגית בחט"ב יאנוח ג'ת

 

·         המליאה מאשרת להפעיל את התוכנית למנהיגות טכנולוגית בחט"ע יאנוח - ג'ת , לתקופה של שנתיים , עלות התוכנית (189) אש"ח , שתמומן מהרווחה החינוכית , ובאם יהיה צורך יש לעשות את ההשלמה מההקצבה של המועצה ממפעל הפיס. אושר  פה אחד.

סעיף (7)- הודעות:

הודעה (1) - טורבינות הרוח

·         במהלך השבועות האחרונים הסתובב שיח בקרב הציבור בנושא טורבינות הרוח , וחלק מהדברים הוצאו מהקשרם , ונאמרו דברים לא מבוססים.

·         פניתי ליועמ"ש של המועצה לתת לי חוות דעת שתאפשר לי לעמוד בראש הדיון שיהיה במליאה בנושא .

·         היום הונחה בפניי חוות דעתו של היועץ המשפטי , ולאחר שהוא בדק אותה מספר פעמים , אני ביקשתי  ממנו להציגה בפני המליאה , ולאחר מכן אתייחס לנאמר בהמשך.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 

·         במהלך הדיונים בוועדת המשנה לתכנון ובניה בנושא הטורבינות,  הועלו מספר נקודות ומספר שאלות , אך ורק בנושאים משפטיים גרידא, כלומר עניין של ניגוד עניינים ושמירת האינטרס  של המועצה , במידה והמליאה תקבל החלטה שהיא יזם נוסף בפרויקט, אלו שתי הנקודות העיקריות שחייבו חוות דעת משפטית,  שאר הדברים הם בסמכותם של חברי הועדה והמליאה שיחליטו בהם.

·         לעניין שמירת האינטרס של המועצה, שמא זכויותיה לא ייפגעו במידה והיא תצטרף כיזם נוסף, הובהרו מספר נקודות שבין היתר התחייבות החברה היוזמת למכתב שיפוי לכל נזק שעלול להיגרם למועצה , מזעור אחריות המועצה כלפי כל צד ג' , אף שואף לאחריות  ברמה אפסית  לכל דרישה או תביעה או טענה כנגד הפרויקט , ככלל, ובאם ייווצר בעתיד הוא יהיה באחריות החברה ולא המועצה, בהתאם לכך יינתן מכתב השיפוי בו מדובר .

·         הנקודה השנייה היא , התעורר חשש לניגוד עניינים , הן לראש המועצה וחבריה והן לעובדי ומנהלי מחלקות במועצה , לכן נדרשתי לחוות את דעתי והיא  ניתנה, כאשר העובדות שהונחו בפניי היו כדלקמן:

א.      ראש המועצה החזיק במניות בנאמנות עיוורת בחברה , וכן תוכנן הקמת טורבינה בקרקע שהיא בבעלות משותפת לראש המועצה.

ב.      לחב' המועצה סלימאן (רג'א) חמדאן תוקם טורבינה בקרקע של אחד מבניו .

·         על כך ניתנה חוות דעת הראשונה שהועברה לראש המועצה וליו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה, ומסקנותיה  היו שראש המועצה לא ישתתף לא בדיונים ולא בהצבעה בנוגע לאישור של פרויקט הטורבינות , באופן ישיר או עקיף מחשש לניגוד עניינים , וכי עליו להודיע לוועדת התכנון והבניה "מעלה הגליל",  שהינו חבר בה,  על ניגוד העניינים, ושימנע מלהשתתף בכל דיון בנוגע לפרויקט . מספר פעולות נוספות צוינו בחוות הדעת , נאמר בה כי יש  להסמיך אחד מחברי המליאה שינהל את הדיון בסעיף בו ידון הפרויקט במקום ראש המועצה , כן פניתי לוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים שתבדוק את העניין, אולם נאמר שניתן שהמועצה תצטרף כיזם אך במידה והועדה תקבע שישנו ניגוד עניינים , המועצה תמשוך את ידה,  וההצטרפות תהיה על תנאי (ראה את חוות הדעת הראשונה).

·         לאחר חוות הדעת הזאת התכנסה ועדת המשנה לתכנון ובניה עם נציגי החברה , הוצגה בפניהם חוות הדעת הזאת , החברה ביקשה מס' שבועות לבדיקת העניין , ובתקופה הזאת נודע לי והועבר אליי ביום 12/6/2015 מכתב מעו"ד רהיג' חטיב , שהינו  מלווה לחברה היוזמת לפרויקט,  בצירוף תצהיר של ראש המועצה , שתוכנו כי ראש המועצה מכר את המניות שהיו בבעלותו בחברה היוזמת לאחר , אשר אין בו אלמנט של קירבת משפחה וכפי שנדרש ע"פ חוק , ובמכתב יש הודעה כי לא תוקם טורבינה על אדמה  שבבעלותו או בבעלות בניו, לאחר המכתב הזה שהועבר לוועדת המשנה לתכנון ובניה , מבחינה ובהתאם לחוות דעתי הראשונה , הסעיף המתייחס להעברת כל הנושא של הקמת  הטורבינה וניגוד עניינים התייתר.

·         לאור הדברים האלו פנה אליי ראש המועצה בשאלה האם הוא רשאי ו/או יכול להשתתף ו/או ליטול חלק כלשהוא בישיבות המליאה בעניין הטורבינות , על אף תצהירו שבמכתב שהביא עו"ד רהיג' ח'טיב , לפנייה ולשאלה הזאת הוכנה חוות דעתי הנוספת,  שתאריכה הוא  6/7/2015 והיא תצורף לפרוטוקול , ותוכנה כפי שהובא בה , וכי המסקנה הסופית היא כי על אף הפעולות שבוצעו , ולשם השקיפות ולמען ההימנעות מהחשש להישאר בניגוד עניינים , וע"פ דעתי המשפטית , אין ראש המועצה יכול להשתתף בדיונים לעניין הצטרפות המועצה כיזם נוסף בפרויקט הטורבינות וע"פ דרישת החברה .

מעד'א חאסבאני:

·         מאוד רציתי להיות בדיונים שיהיו במליאה בנושא, ע"מ שלא ישתמע כי אני חושש מלהשתתף בדיון בעל משמעות אסטרטגית , אך אני  נאלץ לא לעשות  כן ובהתאם לתוכן חוות הדעת של היועץ המשפטי הזאת, אך מה שאמרתי מקודם כי מי שינהל  את הדיון בנושא הטורבינות הוא סגן ראש המועצה, יישאר תקף , הנושא ידון בישיבת מליאה שלא מן המניין  והדיון יהיה ביום רביעי הבא.

הודעה (2)- סייעת שניה בגני החובה

·         בנוגע לעוזרת השנייה בגני החובה , אושר לממן סייעת שניה , בתנאי שמספר התלמידים  בכיתה יהיה מעל 30 , עלינו  להגיש קול קורא ע"מ לקבל את הממון.

הודעה (3)- סייעות צמודות

·         אושר לנו מימון הפעלת הסייעות הצמודות במשך 12 חודשים , במקום 10 חודשים שהיה נהוג עד כה .

הודעה (4) - תוכנית חומש בנושא החקלאות .

·         אנחנו נדרשים עד 24/7/2015  להציג את כל הדרישות שלנו ממשרד החקלאית , בנושא דרכים חקלאיות,  פיתוח תיירות חקלאית ועוד , תתקיים פגישה בעניין אצל שר החקלאות ב- 5/8/2015 , אבקש מועדת החקלאות לערוך ישיבה ותציע פרויקטים וראיה כוללת לנושא,  הכביש ליד בית בניו של מר ד'יב פרג' ייכלל במסגרת הזאת.

הודעה (5)- דיון בנושא מימוש תוכנית החומש במגזר .

·         מחר יתקיים דיון בנוגע לתוכנית בנושאים הקשורים  למשרד השיכון.

הודעה (6) - תוכנית חומש בנושא התחבורה הציבורית

·         אנו צריכים להגיש תוכנית חומש בנושא התחבורה הציבורית, אני אקיים התייעצות פנימית , כן נקח בחשבון את  המלצות ועדת המשנה לתכנון ובניה וועדת הבטיחות והתשתית , ואז נגבש את הצעתנו בעניין.

הודעה (7)- נקודת איסוף האשפה ביאנוח

·         מה שקורה שם לא בריא .

·         יש לנו בעיה בשתי נקודות האיסוף , ביאנוח ובג'ת , התחלנו את הטיפול בג'ת , וביאנוח התחלנו לנקוט במספר צעדים לתיקון המצב .

·         יש בעיה קשה עם התושבים ששופכים אשפה בסביבה וגורמים לזיהום .

·         יש לנו תקצוב להציב מערך טכנולוגי לפיקוח בכל תחום המועצה , בציפייה שזה יסייע לנו להתגבר על הבעיה ולאכוף את החוק .

                             הישיבה ננעלה בשעה 20:15

                                     רשם: ע'אלב סיף

 

ע'אלב סיף                                                                                                             מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                      ראש המועצה

 

העתק:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים , נצרת.

- מבקר המדינה - חיפה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00