פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 1/2016

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 1/2016

‏‏21 ינואר 2016

1-2016

 

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 1/2016 , נערכה במועצה ביום 18/1/2016

 

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני-             ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                   סגן ראש המועצה .

 3. ראובן ביבאר-                  חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן-                 חבר המליאה.( נעדר).

 5. ד'יב פרג-                         חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה -                  חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדללה-               חבר המליאה. ( נעדר) .

 8. נאא'ל קטימה-                חבר המליאה.( נעדר) .

 9. סלימאן ( רג'א ) חמדאן- חבר המליאה.  ( נעדר).

 10. ראמי עאמר -                  חבר המליאה. ( נעדר ) .

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף -             מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת -         גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן-  יועמ"ש.

 4. מתעב חמדאן-          עוזר ראש המועצה.

 5. חאתם עג'מיה-         מ.מ. תשתיות.

נושאי דיון:

 1. אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 9+11/2015 ,  מליאה שלא מן המניין 10+11+12/2015 .

 2. אישור תב"רים ומכרזים.

 3. חוקי עזר מקומיים : העמדת רכב וחנייתו , סלילת רחובות ותיעול.

 4. הודעות ראש הרשות.

מעד'א חאסבאני:

 • בירך את כולם ופתח את הישיבה .

 • בשם חברי המליאה והמועצה הביע את תנחומי כולם  למזכיר המועצה מר ע'אלב סיף במות נכדו המנוח ג'ואד דיין מנצור ז"ל מדאלית-אלכרמל.

 • הציג את נושאי הדיון.

 • זמנו את המועצה בכדי להשלים את הדיון בחוקי העזר , כידוע וכפי שהבהרתי בעת גיבוש תוכנית ההבראה , בין היתר לקחנו על עצמנו לעדכן ולתקן את חוקי העזר, ומתוקף חובה חוקית בדין המוטלת על המועצה לעשות , וללא קשר לתוכנית ההבראה , על אחת כמה וכמה כשיש חובה כזאת במסגרת התוכנית .

 • בדיון שהיה בישיבת המליאה מן המניין 2/2015 , שנערכה ב- 3/2/2015 המליאה אשרה (3) חוקים והם : איכו"ס , רוכלות ושילוט , והיתה החלטה לדחות את אישור החוקים הנוספים לשלב יותר מאוחר , לכן זימנו את ישיבת המליאה היום ע"מ להשלים אישור ( 3) החוקים שפורטו.

 • מצער כי חמשה חברי מליאה והם : מאג'ד עבדללה , מופלח ביסאן , נאא'ל קטימה , רג'א ( סלימאן ) חמדאן  וראמי עאמר נעדרו מהישיבה, ללא הודעה וללא אישור , והחמור מכך ששניים מתוכם הגיעו לבניין המועצה, לפני תחילת הישיבה וסמוך לכך, נאא'ל קטימה ורג'א חמדאן  ולא נכנסו לאולם הישיבות.

 • מאחר ואין מניין  חוקי לעריכת הישיבה , אנו נאלצים לדחות את הדיון.

 • ראוי לציין כי לדיון הזה זומנו אנשי מקצוע מחוץ לישוב , עו"ד עלאא' אע'באריה .

 

                           הישיבה ננעלה בשעה 18:25

                                 רשם : ע'אלב סיף 

                                                 בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                              מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                        ראש המועצה

תפוצה:

 • הנוכחים והחברים.

 • נציג הציבור המקומי.

 • היועצת לקידום מעמד האישה.

 • מבקר המועצה.

 • משרד הפנים, נצרת.

 • מבקר המדינה, חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00