פרוטוקול ישיבה המליאה שלא מן המניין 2/2016

פרוטוקול ישיבה המליאה שלא מן המניין 2/2016

‏26 ינואר 2016

2-2016

 

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 2/2016 , נערכה ביום 20/1/2016 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני-           ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                  סגן ראש המועצה ( נעדר - קבל אישור).

 3. ראובן ביבאר-                 חבר המליאה.

 4. ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה -                 חבר המליאה.

 6. מופלח ביסאן-                חבר המליאה. (נעדר).

 7. מאג'ד עבדללה-              חבר המליאה. ( נעדר – הודיע שהוא במחלה).

 8. סלימאן ( רג'א) חמדאן- חבר המליאה.

 9. נאא'ל קטימה-               חבר המליאה.

 10. ראמי עאמר -                  חבר המליאה.

משתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף-              מזכיר המועצה.

 2. מתעב חמדאן-         עוזר ראש המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 4. רו"ח לואי עלימי-    רו"ח חיצוני.

 5. זיאד ביבאר-            נציג הציבור המקומי.

נושא הדיון:

 1. הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום 31.12.2014.

 2. דו"ח הביקורת המפורט 2014.

 3. פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 20152.

מעד'א חאסבאני

 1. פתח את הישיבה ובירך את כולם .

 2. הציג את נושאי הדיון.

סעיף ( 1) הדו"ח הכספי השנתי ליום 31/12/2014 .

 • הדו"חות נדונו אצלי לפני שהופצו ונעשה לגביהם הנחיות לתיקון ליקויים , ולאחר הדיון בהם בוועדת הביקורת , קיימנו דיונים במועצה והוצאתי התייחסות כתובה.

 • נעבור על הסעיפים, נתייחס ונשלים את הסכומים, העברתי כבר לחברי המליאה  התייחסות כתובה (חולקה לחברים) .

 • בהתייחסו לתאגיד המים והביוב, הלוואי והיינו יכולים לפרק את התאגיד או להצטרף לתאגיד חלופי , ובמטרה  להעלות את רמת השירות לתושב , למרות שהתאגיד הוא יישות עצמאית.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 • לבקשת ראש המועצה נתן הסבר לחברים על התאגיד , אופן פעילותו ואחריותו כלפי המועצה והתושבים.

החלטה – תיקון טעות בפרוטוקול וועדת הביקורת 1/2015 עמ' (1)

 • החברים פה אחד החליטו לתקן את דברי חבר המליאה סלימאן חמדאן בעמ' (1) בפרוטוקול ישיבת וועדת הביקורת 1/2015 , לעניין סכום ההוצאות החד- פעמיות, במקום (11) מש"ח הסכום הנכון הוא (1,258) מש"ח.

החלטה סעיף ( 1) - הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום 31/12/2014

 • המליאה מאשרת את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום 31/12/2014 , יחד עם המלצות ועדת הביקורת וההסברים וההבהרות שהציגו ראש המועצה ורו"ח לואי עלימי במסמך המצורף בזה . אושר פה אחד.

סעיף (2) - דו"ח הביקורת המפורט 2014

 • כנ"ל הוצגו הממצאים בפרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 1/2015 וההתייחסות של ראש המועצה במסמך (המצורף בזה) , והובהרו הן ע"י ראש המועצה והנוכחים .

 • חברי המליאה אחראים לקיים את ישיבות הוועדות.

ד'יב פרג':

 • אנו כחברי המליאה כן רוצים לקיים את הישיבות , אך אחרים שהם חברי ועדות ,  ובמיוחד מנהלי בתי - הספר לא רוצים להשתתף,  יותר מזה הם קבלו גיבוי ממשרד החינוך ונאמר להם שהם לא חייבים להשתתף בישיבת ועדת החינוך.

מעד'א חאסבאני:

החלטה בנושא פעילות הועדות

 • באחריות היו"רים של  הועדות והחברים בהן מקרב חברי המליאה לקיים פעילות הועדות וישיבותיהן כנדרש .

 • יש לרשום פרוטוקול לכל ישיבה , ושיש לאשרו ע"פ הנוהל המחייב.

 • באחריות המזכיר לנהל מעקב אחר פעילות הועדות ולדווח כל חצי שנה על הפעילות .

 • יו"ר שנתקל בבעיה של זימון ואי שיתוף פעולה מקרב חברי הועדה , יגבש  דעה עם ראש המועצה מה לעשות בנושא .

 • נבצע ארגון מחדש בנושא ועדות המשנה של המליאה, גם הרכבן וגם מספרן , הצעת ראש המועצה אושרה פה אחד.

דיון ועדת הביקורת בדו"חות הכספיים המבוקרים 2013 :

 • המזכיר יבדוק באם הדו"חות ישנם , ובאם התקיים דיון בהם ולעדכן את המליאה בכך.

החלטה - פרק ב' +ג' בדו"ח:

 • חברי המליאה מאשרים פה אחד את הסיכום וההבהרות של ראש המועצה שהוסברו על ידו , בהתייחסותו הכתובה בנוגע לשני הפרקים.

 

נאאל קטימה:

 • מבקר המועצה לא סיפק תשובות לחברי ועדת הביקורת.

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף (2) - דו"ח הביקורת המפורט 2014

 • המליאה מאשרת פה אחד את המלצות וועדת הביקורת וההתייחסויות והתיקונים שהוצגו ע"י ראש המועצה וחברי המליאה הנוגעות לדו"ח זה . אושר פה אחד.

סעיף (3) - פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 2/2015

 • הציג את הנושא.

 • מצער שהמבקר  לא נמצא פה למרות שזומן , אך אנו מכבדים את רצונו.

זיאד ביבאר:

 • בישיבת ועדת הביקורת המבקר טען שרק חברי הועדה רשאים להיות נוכחים, וזאת ע"פ החוק כטענתו,  הייתי אני, עוזר ראש המועצה ומ. המחלקה המשפטית , לאחר שדרשנו שימציא לנו את הסעיף החוקי המאמת את טענתו , התברר כי מדובר באסור לפרסם את הדברים. מבקר המועצה צריך להיות ענייני בגישתו .

מעד'א חאסבאני:

 • לדעתי ישיבות המליאה והועדות פתוחות , אלא אם הוכרז עליהם מראש כסגורות והדבר כפוף לסייגים שהחוק קובע.

נאא'ל קטימה:

 • המבקר טען שאין לאחרים שהם לא חברי הועדה הזכות להתערב בישיבה.

מעד'א חאסבאני:

 • לציבור מותר להיות נוכח בכל דיון , אך אין להם זכות להתערב אלא ע"פ אישור יו"ר הישיבה , הזכות הזאת נתונה במליאה לראש המועצה ובוועדה ליו"ר הועדה.

 • נציג הציבור רשאי להיות בישיבות ולפי אישור להביע דעה.

 • הבהיר את תוכן ההתייחסות הכתובה שלו לנושאים שהוצגו בפרוטוקול .

 • לגבי התאגיד אנו נלחם בכל הקשור  לתפקודו הנכון , בכלל אני נגד תאגיד ולדעתי המועצה יודעת למלא את תפקידו בצורה טובה יותר .

 • אין מניעה שהחברים יוזמנו לדיון שייערך בנושא המעברים בוועדת החינוך .

ראובן ביבאר:

 • כיו"ר ועדת איכו"ס אין לי החשק לכנס ישיבות לוועדה, מתווכחים בנושא , או שיש לקבוע סדר עדיפות או להוסיף משאבים , יש לטפל בתחנות  המעבר , פינוי האשפה , המפגעים , אנו מדברים ובמקום לקדם פתרונות יוצא לנו שחור,  לא כינסתי את הועדה בכדי לא להתבזות .

 • יש לקבוע  סדר עדיפויות .

 • אני רוצה להיות שותף מלא בכל ההחלטות בנושא איכו"ס וזאת ע"מ להוריד את הידע שיש לו בתחום לטובת העשייה.

מעד'א חאסבאני:

 • אני תומך בדעה שכל אחד שיכול לתרום שירתם ויתרום.

 • לאחר שקבלנו את המשאבים , אנו נתכנס ונקבע תוכנית ונמשיך הלאה.

נאא'ל קטימה

 • אני בעד שיוקצב מש"ח לטובת הריסוס.

מעד'א חאסבאני:

 • מנהל המחלקה ביקש הקצבה לריסוס העשבייה ואני לא אישרתי לו כי התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016 עדיין לא אושר.

נאא'ל קטימה:

 • אנו מדברים על כוח אדם לטובת עבודות חיוניות , כמו סתימת קוו הביוב מול דירתי  שזה שנתיים לא טופל , בגלל מחסור בכוח אדם.

מעד'א חאסבאני:

 • דרשנו ממשרד הפנים שיעמיד לנו משאבים לרכישת כלים שיועמדו לטובת צוות  האחזקה.

נאא'ל קטימה:

 • חבל שהמבקר לא נמצא , כי ישנן טענות ויש התייחסות , אך היה עדיף שהוא יהיה ע"מ להתייחס ולהבהיר.

זיאד ביבאר:

 • מר פיסל כטיב מבית-ג'ן נבחר כמנכ"ל לטיפול באוכלוסייה הלא יהודית ברשות לפיתוח הנגב והגליל , אחל לו הצלחה.

מעד'א חאסבאני:

 • את הממצאים בקשר למכסחת הדשא ולאירלס העברתי לכל הרשויות המשפטיות והרלוונטיות שיחליטו לגביהם.

החלטה סעיף (3) - פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת 2/2015

 • המליאה מאשרת את ההתייחסות וההבהרות של ראש המועצה לפרוטוקול ועדת הביקורת 20152, 4 חברים תמכו והם: מעד'א חאסבאני , ד'יב פרג', ראובן ביבאר, סמיר חבקה , החברים: ראמי עאמר , וסלימאן חמדאן , ונאא'ל קטימה נמנעו, מכיוון שהמבקר לא נוכח בישיבה ולא השלים את ההבהרות , על כן המליאה אשרה את ההחלטה ברוב 4 קולות .

ראובן ביבאר:

 • ביקש לאשר ביטול האגרה עבור אישור תושב.

 • ביקש לאשר את ביטול האגרה עבור אישור טופס העברת מקרקעין.

 • ביקש שתהיה כריזה לתושבים בנוגע  לתוכניות הקומפילציה שפורסמו, בכדי שיוכלו להתנגד במידה וירצו ,( ראש המועצה הורה כי הכריזה תבוצע  באחריות המהנדס חאתם עג'מיה) .

 • העלה את המצב בו אנו נתונים כמועצה בנוגע לשיקום בתי - העם והתאמת העניין למשאבים , המצב בבית העם בג'ת בכי רע.

מעד'א חאסבאני:

 • העניינים שהעלה ראובן יבדקו.

סמיר חבקה:

 • ברצוני להתייחס ולהבהיר מספר נקודות , אני כחבר מליאה מזה תקופה לא קצרה , נולדתי ביאנוח, מוכר היטב באדיבותי ובהתנהגותי ובתרומתי לישוב ולקהילה , וגם בשפתי ועד כמה נושא הכבוד חשוב בעיניי , זכותי כתושב ואף חובתי כחבר מליאה לקדם ולעודד , ולהגיב ולהתנגד , בכל נושא אשר עולה בדיון , אם זה מול חבר מליאה או ראש המועצה וע"פ מה שמאפשר החוק. להלן התייחסותי למכתב שקיבלתי מידידי חבר המליאה מר נאא'ל קטימה , שבישיבת המליאה שלא מן המניין 1/2016 שנערכה שזכה מצידי כביכול  לקללות , גידופים ואיומים , ע"פ הבנתו . חבר המליאה נאא'ל אני לא חונכתי לכך , לא קיללתי , ולא גידפתי ולא איימתי לא עליך ולא על אחרים, לראיה באותו זמן שאתה טוען שאני דיברתי עם חבר המליאה ידידי מאג'ד  סעד , שחבל שהוא לא נמצא , והוכחה לכך הוא קם ופנה אליך ואמר כי אני לא קיללתי , מאג'ד עד לכך . עם כל זה , אם נפגעת או הבנת את הדברים אחרת , אני מתנצל, ואתה מכיר אותי יותר טוב מאחרים שאני לא כך. בישיבת המליאה שלא מן המניין 14/2015 , שנערכה ב- 24/12/2015 , טרם יצא מכתבי בעניין שהועלה בה , ועל כן אני דורש מחבר המליאה נאא'ל  קטימה , להמציא בפניי את המכתב שנשלח למשרד החינוך ע"י חברי המועצה שאני אחד מהם בשנת 2008 , ובמכתב  אנחנו אישית מואשמים , וכתוצאה מדבריך שנאמרו בישיבה , ותועדו ונרשמו בפרוטוקול , נגרם לי נזק לא קטן והקושי לשכנע תושבים והורי תלמידים  שזה לא היה ולא נברא , ואני עוד אוכיח אחרת . ולכן אדון נאא'ל אני נותן לך שבועיים , בכדי להמציא בפני המליאה ובפניי אישית את המכתב.

נאא'ל קטימה:

 • אני מקבל את ההתנצלות של סמיר, ולא מקבל את הדברים האחרים .

 • ידידי סמיר,  ע"פ החוק במדינת ישראל , אמירה כמו לזרוק אותך מהחלון זה איום , ואתה הודית בזה , וכי זה היה בצחוק ..  וזה לא היה צחוק.

 • בפרוטוקול ובישיבה חזרת על אותה קללה  פעמים , ושני חברים עדים לכך.

 • בקשר לדרישת של סמיר , בפרוטוקול נכתב בעברית מובנת כי "הדבר היה ע"פ שמועות"  היה דבר כזה , שנשלח מכתב למשרד החינוך או התחבורה , בכל מקרה שסמיר יעשה מה שנוח לו .

 • בכל ישיבה אתה לא מכבד חברים.

 • ביקשתי מעוזר ראש המועצה שרשם את הפרוטוקול שירשום מה אמרת בדיוק ומקווה שהוא עשה זאת .

מעד'א חאסבאני:

 • אני שמח על הבגרות , האכפתיות והאחריות , לעתים בתוך דיון משתמשים באמירות לא מקובלות, אני תמיד בעד דיון מתורבת , אין לנו אופוזיציה , כולנו יד אחת למען האינטרס הציבורי , ותוכנית ההבראה כדוגמה , עם כל הקושי  שיש בה אישרנו  אותה  ביחד. האחריות המוטלת על כולנו היא כבדה מאוד ויותר ויותר  אנו חשים בכך.

 • קרא לחברים לתקן תקלות וכפי שנעשה .

 • שני חברי המליאה סמיר ונאא'ל השלימו בחיבוקים ונשיקות , דבר שזכה למחיאות כפיים מכולם.


 

הישיבה ננעלה בשעה 20:26

רשם : ע'אלב סיף


 

בכבוד רב,


 

ע'אלב סיף                                                                                                               מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                        ראש המועצה


 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- גזבר המועצה.

- היועצת לקידום האישה .

- מבקר המועצה.

- מ.הפנים. נצרת .

- מבקר הפנים. חיפה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00