יועץ משפטי

סאמר ביסאן

  04-9562102

  04-9562102

פניה למחלקהיותר פרטים

יועצת לקידום מעמד האישה

רייה שמא

  04-6192808

  Rya10@walla.co.il

פניה למחלקהיותר פרטים

מזכיר ודובר המועצה

ג'וני מועלם

  04-6192802

פניה למחלקהיותר פרטים

מזכירת מחלקת גזברות

לאה בריק

  6192824- 04

  04-9572814

  yj90500@gmail.com

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת אספקה ורכש

רוסלאן חמרי

  6192803- 04

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת בטחון

תופיק ברקאת

  6192815- 04

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת גבייה

עואד קטימה

  6192827 -04

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת גזברות

מ"מ גזבר תופיק ברכאת

  04-6192809

  04-9572814

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת הנדסה - מבני ציבור -נגישות-איכות הסביבה

מופלח ברכאת

  04-6192817

  mufleh_barakat@walla.com

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת חינוך

נדים ביבאר

  04-6192812

  04-6192812

  nadimbim@netvision.net.il

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת מחסן וארכיון

מופיד חמדאן

  6192833- 04

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת משפטים

מעדא ביבאר

  04-6192816

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת רווחה

כאמל ברקאת

  9974774- 04

  04-9973219

  yanoh.jat@gmail.com

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת שעות חירום

מעדא חאסבאני

  04-6192800

  04-9973335

  maada.hs@gmail.co.il

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת תברואה

לוטפי ביסאן

  04-6192832

פניה למחלקהיותר פרטים

מחלקת תשתיות - מהנדס תשתיות

חאתם עג'מייה

  6192818 - 04

  hatemajamia@walla.co.il

פניה למחלקהיותר פרטים

מנהלת לשכת ראש המועצה

ענת סעד

  04-6192808

  04-9973335

  lishka_yanoh_jat@walla.com

פניה למחלקהיותר פרטים

עוזר ראש המועצה

מתעב חמדאן

  6192804- 04

  metabh21@gmail.com

פניה למחלקהיותר פרטים

ראש המועצה

מעדא חסבאני

  04-6192800

  04-9973335

  Maada.hs@gmail.com

פניה למחלקהיותר פרטים
  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00