תיאור תחומי אחריות למחלקות הרשות

תיאור תחומי אחריות למחלקות הרשות

ראשות מקומית

היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של הישוב.עם השירותים שמעניקה הרשות לתושביה נמנים הטלת מיסים,חקיקת חוקי עזר, תכנון היישוב ,רישוי עסקים,הפעלת מערכת החינוך,ניקוי הרחובות,פינוי הפסולת,אירועי תרבות,כבאות ועוד

 

 

ראש המועצה

ראש הרשות הוא המנהל של הרשות והרשות פועלת באמצעותו.

ראש המועצה מוביל מדיניות למימוש חזונו וחזון המועצה ופועל בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה המליאה.תוך קיום קשר רציף עם התושבים.הנהגות הישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים.

ראש המועצה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.

  • מדיניות הדלת הפתוחה : ראש המועצה מקיים מפגשים עם התושבים שמעוניינים,בתיאום מראש,בכל ימות השבוע.

  • הפעלת מליאת המועצה.

  • הפעלת תוכניות חינוכיות.

  • הפעלת תוכניות חברתיות.

  • הובלת תיכנון תוכניות מתאר, כבשים,מבנים ציבוריים,תשתיות.

עוזר ראש המועצה

ייעוץ לראש הרשות המקומית בהיבטים מקצועיים וייצוג ראש הרשות מול גורמים בתוכה ומחוצה לה.

1-ייעוץ מקצועי בתחומים המוניציפליים השונים,בהם עוסק ראש הרשות.

א-איסוף ואספקה של מידע מקצועי לראש הרשות.

ב-הכנת מסמכי עבודה ותקצרים לראש הרשות.

ג-הכנת סיכומי דיון לישיבות בהן נוכח ראש הרשות,והפצתם לאחר אישורו.

ד-הגדרת נהלי עבודה הקשורים בניהול הרשות,בהנחיית ראש הרשות .

2-תעדוף משימות והגדרת סדרי עדיפויות,הנגזרים מהחלטות ראש הרשות.

א-ניהול פרויקטים וקידום תכניות,בכפוף להנחיות ראש הרשות ובתיאום אל מול גורמי הרשות.

ב-בקרה על ביצוע תכניות העבודה התקופתיות של הרשות ועל עמידה ביעדים.

ג-הגדרת עוגנים וסדר פעולות לביצוע, בהנחיית ראש הרשות.

ד-עדכון ראש הרשות בסטטוס תכניות שוטפות ופרויקטים מיוחדים.

3-ייצוג ראש הרשות בפורמים פנימיים וחיצוניים.

א-מענה לפניות שונות, בשמו של ראש הרשות ועל פי הנחיותיו.

ב-ניהול פורם העוזרים המקצועיים לבעלי תפקידים ברשות.

ג-ייצוג עמדותיו של ראש הרשות, כפי שהוגדרו על ידו,בפורמים השונים.

ד-תיאום בנושאים מקצועיים בין ראש הרשות לבעלי תפקידים ברשות.

ה-תיאום עבודת לשכת ראש הרשות אל מול התקשורת,בתיווך דוברות הרשות.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00