ביקור חברי כנסת במעוצה

ביקור חברי כנסת במעוצה
היום ביקרו במועצה מר משה כחלון שר האוצר ומר יואב גלנט שר הבינוי והשיכון יחד עם עוד חברי כנסת ויועצים ועוזרים וקיבלו את פניהם נכבדים מהכפר וראשי מועצות אחרות

מר מעדא חאסבאני ראש המועצה הציג ופירט בפני השרים את כלל הבעיות של תושבי הכפר וביקש מהשרים וחברי הכנסת לסייע לפתרון מיידי בסוגיות הבאות:
1- הגדלת אחוז ההנחה במס 
2-פירוק מועצת תפן והחזרת השטח ואזור התעשייה והכנסותיו לאחריות מועצתנו
3-קידום תוכנית השלמה נוספת למתאר שתתן מענה לתושבים שלא נהנו מתוכניות אחרות
4-קידום וסיפסוד מגרשים לחילים משוחררים
5-תקצוב הקמת מרכז המורשת הדרוזי
6- אישור חיבור חשמל לבתים שנבנו בלי היתר
7-אישור הקמת חלקה צבאית לחללים בכפר ג'ת
8-פירוק תאגדי המים והוזלת המחירים
9-תקצוב ותעדוף רשויות מסעיף "חסמי תכנון ופיתוח" 
10-העמדת מגרשי תמורה מהמדינה כתחליף להסרת חסמי תנועה ופיתוח בכפר
11-סיוע בפתרון בעיות תחבורה ותעסוקה לנשים ולגברים ועוד 
השרים הבטיחו לעזור ולסייע בפתרון כלל הבעיות

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00